زهرا سادات میرباقری: مریم عضدانلو در مکتب فریب و ریاِ شمرِ زمانِ مسعود رجوی …

0
893

مریم عضدانلو در مکتب فریب و ریاِ شمرِ زمانِ مسعود رجوی، از یاران حسین بن علی سوء استفاده میکند 

زهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، سیزدهم اکتبر ۲۰۱۷:…  دخترانی چون سوده تقوایی بانوی گرامیِ خوش قلب سودهِ عزیز درفیس بوکش نوشته : { امشب، قرار است شبی باشد که به یادها بماند. امشب برای ما آغاز رفتن به سوی آینده ایست روشن. به همین دلیل شاید خیلی هم جایی برای صحبت از گذشته نباشد، اگر چه باید بگویم که “سکوتم هم از رضایت نیست…”  }! مسعود ومریم رجوی ! شمابا ترفندهای ننگین وضد انسانی … 

لینک به منبع

مریم عضدانلو در مکتب فریب و ریاِ شمرِ زمانِ مسعود رجوی، از یاران حسین بن علی سوء استفاده میکند

انجمن نجات مرکز تهران ۲۰ مهر ۱۳۹۶

صحبت های مریم عضدانلو این الینه شده مکتب ریا و ترور، خشونت، خیانت و تبهکاری مسعود رجوی در تیرانا به مناسب عاشورای حسینی را خواندم.

مزدور مریم رجوی مجاهدین خلق صدام حسین عربستان اسرائیلسخنرانی مریم رجوی در مراسم عاشورا- مهر ۱۳۹۶

افسوس وصد افسوس که مریم درمکتب مسعود رجوی آموخته است از همه ابزارهای دو رویی برای فریب وبه یغما بردن هست ونیست انسانها بهره جوید و ازعاشورا ونام زیبای حسین بن علی )ع( و یارانش برای طولانی کردن زندگی انگلی خود و فرقه اش بهره ها  ببرد.

وقتی مریم درسخنرانی اش موضوعِ  “چراغ خاموش کردن” حسین بن علی )ع( را درقبل ازعاشورا مطرح کرد وتلاش نمود آنرا به خیمه شب بازی های تنفرآور مسعود رجوی در فرقه اش هنگام تلاش انسانهای فرقه برای رهایی ازچنگال رجوی انطباق دهد، یاد روزهای سیاه وجهنمی که من و دیگر دوستانم در این فرقه بودیم افتادم ، ما هرچه می خواستیم ازچنگال رجوی به دنیای آزاد انسانی بگریزیم ، رجوی ریاکارانه وبس سنگدلانه مانع می شد ومثال چراغ خاموش حسین بن علی )ع( را برای یارانش میزد، رجوی تلاش می کرد خودِ تبهکار و یزدی اش را با آن بزرگواران قهرمان قیاس کند، رجوی میگفت اگرشما فرقه مرا ترک کنید به مانند یاران آن امام، نفرین آینده وتاریخ را برای خود خریده اید !!.

 قربانیان فرقه رجوی مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین

مسعودرجوی درآن شرایط قرارگاه اشرف شهرسیاه آرمانیِ فرقه اش ، دخترانی چون مرجان اکبری که تلاش برای رهایی ازفرقه می کردند را به خودکشی کشاند.

زنانی چون مینو فتحعلی ومهری موسوی ومحترم بابایی را به خودکشی وبه قتل رساند ومردان وزنان بسیاری را این چنین کرد.

 قربانیان فرقه رجوی مسعود رجوی مریم رجوی صدام حسین

دخترانی چون سوده تقوایی بانوی گرامیِ خوش قلب سودهِ عزیز درفیس بوکش نوشته : { امشب، قرار است شبی باشد که به یادها بماند. امشب برای ما آغاز رفتن به سوی آینده ایست روشن. به همین دلیل شاید خیلی هم جایی برای صحبت از گذشته نباشد، اگر چه باید بگویم که “سکوتم هم از رضایت نیست…”  }!

مسعود ومریم رجوی ! شمابا ترفندهای ننگین وضد انسانی سوده تقوایی را ازمادرش وخواهران وپدرش سالهای سیاه دور نگه داشتید وسنگدلانه مانع شدید تا سوده مادرش را در لحظه وداع ببوسد ودرکنار مادرش باشد!!!، ننگ برمریم ومسعود رجوی ستمکاروضد بشر، مسعود ومریم آرزوی ضدانسانی خود را بگور میبرند ونتوانستند مانع درآغوش کشیدن سوده تقوایی وپدرگرامی اش و خواهران عزیزودیگراقوامش شوند.

زنانی چون مارینا سراج را که خواهان رفتن خود وهمسرش ازفرقه به آمریکا نزد پسرشان بود را به حبس وزنجیرکشید وبا آمپولهای نامتعادل کننده مانع رفتن وی شد.

زنانی چون محبوبه ابوفاضلی را که تلاش می کرد ازفرقه به نزد مادروخواهرش به اروپا برود به خودسوزی وشاهرگ دست زدن وادارکردید.

زنانی چون انسیه قلی زاده و طاهره زارنجی را مقطوع النسل کردید تا به نزد فرزندانشان در اروپا نروند  وبه آینده خود اعتماد وتکیه نکنند.

خانم بزرگی چون فرشته هدایتی

فربانیان فرقه رجوی مریم رجوی مجاهدین خلق اسرائیل عربستان صدام

فرشته در صفحه فیس بوکش بعد از آزادی از چنگال مریم و مسعود رجوی نوشت:

“سکوت نکنیم سکوت، علامت رضایت نیست… و بخاطر یک دنیا حرف ناگفته از این سی سال که در سینه ام مانده است .

آری، از این پس حرف خواهم زد، هرجا که باشم و هر چقدر که زنده باشم .

ضمن انزجار از “فرقه منحوس و قرون وسطایی رجوی” ازهر نوع رابطه ای به اسم این تشکیلات جهنمی تبری میجویم .و هرکس نیز هرسوالی در این ارتباط داشته باشد پاسخگوخواهم بود.

فرشته خلج هدایتی

دسامبر ۲۰۱۵″.

زنانی چون شهلااحمدی و زنانی چون حاجیه اژدرزاده را سالها نگه داشتید ، اما دیدید که بورشدید وکورخواندید وهرگزنتوانستید پرنده گان اسیر خود را در قفسه نگه دارید؟!! آری آنها موفق شدند به دنیای آزادی خود دست یابند.

و صدها انسان دیگرِ فرقه را با زندان وشکنجه مانع آزادی آنها شدید وآزادی آنها را فقط وفقط به تاخیر انداختید تا اندکی برزندگی وعمرانگلی خود اضافه کنید وهمچنان باشیوه های دیگر این ستم وتبهکاری رجوی در تیرانا ودیگر شهرهای آلبانی ادامه یافته است.

مریم الینه شده رجوی، بیاد داری مرا؟

شخص مرا که خواهان آزادی ازفرقه جهنمی شما بودم در سیاه بازی دیگهای هیتلی –رجوی وعواطف سوزانی با هجوم وحشیانه خود روبروکردید ولباسهای مرا بازورازتنم خارج کردید و شکنجهه های بسیار بارها بر من هموار کردید ؟! وفائزه زجرکاراین نماینده تشکیلات سیاه شما، برای ترساندن من به فرمان مریم گفت: زهرا بترس دوربینها درحال فیلم گرفتن ازتوهستند به مقاومت خود پایان بده..! !!

نفرت وتف برتومریم ومسعود رجوی اینگونه انسانها را برای ماندن در فرقه سیاه خود شکنجه وزجرمی دهید واکنون مقایسه با چراغ خاموش کردن حسین بن علی ع برای مختار کردن یارانش برای جنگ با یزد میکنی !!!.

ولی روسیاهی برجلادان تاریخ چون یزد ، شمر،مسعود ومریم ماند واکنون نوبت آزادی دیگراسیران در بند رجوی در آلبانی است.

پایان

زهراسادات میرباقری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید