مهرداد ساغرچی: مرور و نظری به کتاب تبخیر شده گان

0
1020

مرور و نظری به کتاب تبخیر شده گان

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، دوازدهم اوت ۲۰۱۵:… قبل از هر چیز باید به دوست قدیمی خودم خوشحال تبریک بگویم که در شرایط سخت زندگی در غربت و کمبود امکانات مادی و بیش از همه بکار گرفتن اراده بسیار برای انتشار کتاب و همینطور خستگی ناپذیری سالیان متمادی در جنگ روانی نابرابر که به درستی همیشه خودش میگوید جدا شده مرغ عزا و عروسی هر محفل سیاسی است. جدا شده اصطلاحی است که سازمان …

لینک به منبع

مرور و نظری به کتاب تبخیر شده گان

قبل از هر چیز باید به دوست قدیمی خودم خوشحال تبریک بگویم که در شرایط سخت زندگی در غربت و کمبود امکانات مادی و بیش از همه بکار گرفتن اراده بسیار برای انتشار کتاب و همینطور خستگی ناپذیری سالیان متمادی در جنگ روانی نابرابر که به درستی همیشه خودش میگوید جدا شده مرغ عزا و عروسی هر محفل سیاسی است. جدا شده اصطلاحی است که سازمان مجاهدین برای افرادی که از سازمان خارج میشدند میگفت البته از زمانی که کسانی مثل خوشحال و حقی و شمس حائری، شروع به افشاگری کردند این افراد از طرف سازمان بریده خوانده شدند، اصطلاحی که برای برگشت افراد جدا شده به زندگی بسیار گران تمام شد البته رجوی ها با کار بسیار روی این کلمه و جزامی کردن جدا شدن از سازمان بسا افراد کمی ضعیف را سالیان در اسارت نگه داشتند، اسارتی که حتی بعد از جدایی نیز بسیاری از افراد توان سر بلند کردن و حتی کلمه ای اعتراض و نوشته ای بر اساس آنچه برسرشان آمده در طول زمانی که در سازمان بوده اند را نداشته اند و تا بحال نیز سکوت کرده اند و بهمین دلیل کسانی که قلم میزنند و کتابی مینویسند، مضاعف با غول تردید و خود باختگی در نبرد بودند و اسیر گذشته خود در فرقه نمانده اند، به همین دلیل کارهایی از این دست خود شایسته تبریک و جایزه و بخصوص حمایت معنوی است تا دیگران نیز انگیزه نگاشتن و پرداختن به مسائلی که فقط از عهده این افراد بر می آید پیدا کنند.

بعد از مقدمه کوتاه، باید بگویم اسم کتاب تبخیر شدگان، بی اختیار کتاب تسخیر شده گان یا جن زدگان داستایوفسکی را به ذهن میاورد که موضوع اصلی داستانش یک توطئه سیاسی در یکی از شهرهای ایالات و معرفی قهرمانان با تعصبی زایدالوصف همچون موجوداتی پست و بی خیال که از همه خصایص بشری بی بهره اند. مسایلی که در این کتاب مطرح می شود به فرد بستگی ندارد، بلکه منظورش تمام ملت است قهرمانان کتاب واقعاً جن زده و تسخیر شده اند، زیرا زندانی یک قدرت مرموزند که آن ها را به ارتکاب اعمالی وادار می کند که لیاقت و سزاواری انجام آن را ندارند. شیاطینی نامشخص اند که قهرمان واقعی می باشند و انسان ها به منزله عروسک های خیمه شب بازی اند که به فرمان آن ها به جنب و جوش در می آیند. هیچ یک از کتاب های داستایوفسکی پیچیده تر از این کتاب نیست، زیرا ابهام و آشفتگی، همه قهرمانان را در هم می فشرد و وقایع با تعقید بیان می شود. این داستان با یک رشته حوادث مرموز که در ظاهر با وقایع دیگر ارتباط ندارد، پایان می یابد.

شاید کلمه تبخیر شدگان، خیلی در ایدئولوژی سازمان غریب نباشد، سلسله بحثهای مریم رجوی به نام ذوب در رهبری، برای همه کسانی که در سازمان بوده اند کاملا آشناست. باز هم همه میدانند که مخالفت با این امر یعنی ذوب در رهبری، چه عواقب سخت و سنگین برای افراد داشته اما تا کجا؟ این هم پاسخی است که در تبخیر شدگان میتوان با سندهای زنده و گویا به آن دست یافت. آری عواقبی که میتواند به تبخیر و ناپدید شدن افراد برای همیشه بیانجامد. از این حیث، مسعود رجوی شخصا حاوی اطلاعاتی است که میتواند بگوید قربانیانش چگونه و کجا و به چه روشهایی تبخیر شده اند. کتاب تبخیر شدگان، لحظاتی از این تفکر شیطانی که انسانها چگونه به خودشان جایگاه خدایی میدهند و سرنوشت دیگران را در دست میگیرند البته تفاوت این کتاب با داستان داستایوفسکی در این است که اینجا صحبت از اسناد زنده است و آنجا داستان خیالی. شاید روزی بتوان به اسراری که بسیاری از انسانها را از نگرانی خارج میکند رسید. خواندن کتاب برای همه کسانی علاقه مند به آن روی سکه سازمان مجاهدین هستند و همه کسانی که بیشتر میخواهند حقیقت را جستجو کنند و همینطور همه کسانی که از فرقه خلاص شده اند، توصیه میشود. چرا که میتواند بسیاری از زوایای فراموش شده را به خاطر بیاورد و همینطور بهانه ای برای انتشار مطالب جدیدتر باشد. با آرزوی موفقیت برای خوشحال و ادامه تلاشهایش.

“پایان”

مهدی خوشحال بغدادمهدی خوشحال: اسب و اسب سوار(قسمت پایانی)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید