با قبول خواسته های عادلانه ی ایران، مشکلات مربوطه حل میشود

0
625

درجواب این ادعای کثیف باید گفت که درکشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ژاپن ، غنی سازی های اورانیوم تا سطح 60درصدی انجام شده  وکسی معترض این مسئله نیست وبنابراین  طبیعی است که این کار ایران جاه طلبی وزیاده خواهی محسوب نشود که عملا میشود واین امر نشانگر آنست که دربرخورد با کشورهای مختلف جهان از استانداردهای دو وحتی چندگانه ای استفاده میشود که سرانجام این اعمال غیر منصفانه به تنش وبحران منجر میگردد. ضمنا نظر این مرید سینه چاک رجوی عین نظر اسرائیل وآمریکاست وکشورهای قدرتمند دیگری که درمذاکرات حضور دارند، چنین نیاندیشیده واینگونه ادعاهای دروغ را نفی میکنند. مرید بدنام رجوی به گفته هایش چنین ادامه میدهد:

با قبول خواسته های عادلانه ی ایران، مشکلات مربوطه حل میشود

حمید تبریزی ـ 02.01.2022

درتبعیت ازمنافع کثیف ارباب اعظم ودشمنی با منافع مردم ایران وهمراه با صدها وهزاران رسانه ای که دراختیار صهیونیست های متجاوز بوده وکمترین کارشان در برپائی این جنجال ها توسعه ی ایران هراسی ومشروعیت دادن  به نظام جور و سلطه است، یکی ازقلم بدستان بدنام فرقه ی رجوی نوشته است که :

” وجود بن‌بست در مذاکرات اتمی بر سر جاه‌طلبی و زیاده‌خواهی‌های ایران که تا دور هشتم نیز کشیده شده، ترجمان واقعیتی بنام وجود «مذاکره برای مذاکره» یا همان «چرخ فلکی بودن» آن را دارد “.

درجواب این ادعای کثیف باید گفت که درکشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ژاپن ، غنی سازی های اورانیوم تا سطح 60درصدی انجام شده  وکسی معترض این مسئله نیست وبنابراین  طبیعی است که این کار ایران جاه طلبی وزیاده خواهی محسوب نشود که عملا میشود واین امر نشانگر آنست که دربرخورد با کشورهای مختلف جهان از استانداردهای دو وحتی چندگانه ای استفاده میشود که سرانجام این اعمال غیر منصفانه به تنش وبحران منجر میگردد.

ضمنا نظر این مرید سینه چاک رجوی عین نظر اسرائیل وآمریکاست وکشورهای قدرتمند دیگری که درمذاکرات حضور دارند، چنین نیاندیشیده واینگونه ادعاهای دروغ را نفی میکنند.

مرید بدنام رجوی به گفته هایش چنین ادامه میدهد:

” همچنین تعین زمان آغاز گفتگوها در ششم و هفتم دی‌ماه که مصادف با اعیاد سال نو میلادی می‌باشد سخن از آن دارند که رژیم آخوندی یک‌بار دیگر بر این امید واهی است که تیم مقابل به دلیل ایام سال نو میلادی، تماماً در صحنه حضور نداشته و بدین‌سان به فرصت دیگری برای حکومت، با هدف به طول انجامیدن مذاکرات راه ببرد “.

اولا تمامی هیئت ها حضور خواهند داشت و خنده دار است که هیئت ایرانی بدون حضور دیگران اقدام به این مسافرت کند.

ثانیا ایران سودی دربه طول انجامیدن مذاکرات ندارد که اگر داشته باشد این نیت را دارد که دوران تحریم های تجاوزکارانه طولانی باشد.

منطق این گماشته ی رجوی چیزی جز خنداندن یک مرغ پخته ندارد وازطرف دیگر نشان میدهد که میزان دشمنی باند رجوی با مردم ایران چقدر سبعانه است.

درادامه :

“… مشخص می‌شود که به دلیل وجود فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و به‌ویژه تهدیدات نظامی اخیر علیه رژیم آخوندی، چگونه دولت ایران دست به عقب‌نشینی برای خواسته‌های خود زده است “.

باوجودی که اطلاعات زیاد وموثقی از جریان مذاکرات دردست نیست اما یک موضوع مشخص است وآن اینکه امتیاز دادن ها وگرفتن های متقابل ازخصایص بارز مذاکرات است و دادن امتیازات تاکتیکی وگرفتن امتیازات  که ممکن است استراتژیکی  هم باشند ، مسائلی هستند که درجریان مذاکرات اتفاق میافتد واین یک امر غیرطبیعی شمرده نمیشود.

دوباره :

” ایران دیگر بر سر یک سه‌راهی قرار ندارد، بلکه بر سر یک دوراهی مرگبار یعنی «عقب‌نشینی و قبول خواسته‌های طرف مقابل» و یا «ادامه بمب سازی و غنی‌سازی نظامی» قرارگرفته و باید برای آن تصمیم‌گیری نماید”.

اگر خواست طرف مقابل منطبق با قوانین وعرف بین المللی باشد ، قبول آن غیرعادی نیست واگر چنین نباشد ایران باید با جدیت بیشتری بر روی پای خود ایستاده وبه قیمت تحمل سختی های موجود، کشور را به مرز قله های خودکفائی برساند.

بمب سازی هم درکار نیست واگر طرف مقابل واقعا خواستار رفع تنش موجود است ، وظیفه دارد که با قبول واقعیات دست ازدخالت درامور داخلی کشور ما برداشته و تروریزم اقتصادی اعمال شده برعلیه ما را به کناری بگذارد وقبول کند که سیستم سلطه وتابعیت او به مطالبات زمان پاسخ نمیدهد و حرکت درمسیر خلاف روند تاریخی که با ضعف تدریجی سلطه گران آغاز شده وهرچه که میگذرد با شتاب بیشتری درجریان است ، بنفع مصالح ومنافع او نیست.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید