علی هاجری: ماه رمضان در فرقه رجوی

0
772

رجوی از سادگی افراد برای مطامع خود استفاده میکرد زیرا می‌دانست که اکثر افراد بدلیل عقب ماندگی از جامعه و اخبار و وقایع روز حرفهای او را باور دارند لذا از این شب بخوبی استفاده میکرد که از همه تجدید عهد اجباری بگیرد و اگر احیانا کسی خواست فرقه مجاهدین خلق را ترک کند بعنوان مدرک جلوی او بگذارند و بگویند تو با آقا علی تجدید عهد کرده ایی. حالا ببینیم در این شب چه می‌گذشت اول اینکه سالنها را می‌چیدند و گزمه ها در سالن همه را رصد میکردند و یک مرتبه می‌دیدیم که کاغذها را برای نوشتن تعهد اجباری روی میزها میگذاشتند همه افراد موظف بودند که در سالن حضور داشته باشند اگر کسی غایب بود او را صدا زده به سالن می‌آوردندواعتراض و جنجال که چرا نبودی و کجا بودی و چرا بامسائل ایدئولوژیک برخوردت پاسیو است و…   خلاصه آن شب این کاری اجباری بود و باید یک کاغذ سیاه میکردیم.

ماه رمضان در فرقه رجوی

علی هاجری ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 09.05.2021

در فرقه رجوی شروع ماه رمضان با تشویش و اضطراب همراه بود، بخصوص برای کسانیکه تمایلی به گرفتن روزه نداشتند. مستمر از این افراد سئوال میشد که:

آیا روزه میگیرید؟ اگر روزه نمیگیرد مشکل کجاست؟ آیا مریض هستید و از این قبیل سئوالات….

همین باعث  واکنشهای مختلفی از طرف اعضا میشد. بعضی از افراد لج میکردند و در ملأ عام در ضدیت با فرقه سیگار می‌کشیدند و غذا می‌خوردند و بعضی افراد هم  برای اینکه حرفی نشنوند بدون اینکه کسی بفهمد مسئله خود را حل میکردند.

از این که بگذریم کلاسهای اجباری سران فرقه در این ماه بود همه باید شرکت میکردند و به خزعبلاتی که فقط در اسلام رجوی تدوین شده بود باید  گوش میکردند. خزعبلاتی که نقش رجوی را بیشتر جامی انداخت مثلا اینکه زمین بی حجت نمی ماند و ما هم باید حجت رمان خودمان را که همان رهبر عقیدتی مااست بشناسیم وشاَن اورا بجا بیاوریم.! رهبر عقیدتی چه حقی برگردن ما دارد و…

در فرقه بجای اینکه اعضای خود را بدلیل عقب بودن از علم و دانش و آگاهی و جامعه بروز کنند آنها را در منجلاب خود ساخته و پرداخته بیشتر فرو میکردند و مغزها را  از این موارد که به قرن‌های گذشته برمیگشت پر میکردند شگرد رجوی همین بود که اعضا همیشه عقب مانده و منگل بمانند تا هرچه بیشتر آنها را در اختیار بگیرد. همه اعضای فرقه از یک چیز می‌ترسیدند و آن شب بیست و یکم ماه رمضان بود رجوی هر ساله با ترفند ملاقات با آقا علی برای هر چه بیشتر فرو کردن افراد در قهر چاه باطل و هر چه بیشتر در اسارت نگه داشتن آنها تلاش میکرد.

 براستی این چه کار کثیفی بود که از نام علی برای در زنجیر نگه داشتن افراد استفاده میکرد ؟

رجوی از سادگی افراد برای مطامع خود استفاده میکرد زیرا می‌دانست که اکثر افراد بدلیل عقب ماندگی از جامعه و اخبار و وقایع روز حرفهای او را باور دارند لذا از این شب بخوبی استفاده میکرد که از همه تجدید عهد اجباری بگیرد و اگر احیانا کسی خواست فرقه مجاهدین خلق را ترک کند بعنوان مدرک جلوی او بگذارند و بگویند تو با آقا علی تجدید عهد کرده ایی.

حالا ببینیم در این شب چه می‌گذشت اول اینکه سالنها را می‌چیدند و گزمه ها در سالن همه را رصد میکردند و یک مرتبه می‌دیدیم که کاغذها را برای نوشتن تعهد اجباری روی میزها میگذاشتند همه افراد موظف بودند که در سالن حضور داشته باشند اگر کسی غایب بود او را صدا زده به سالن می‌آوردندواعتراض و جنجال که چرا نبودی و کجا بودی و چرا بامسائل ایدئولوژیک برخوردت پاسیو است و…   خلاصه آن شب این کاری اجباری بود و باید یک کاغذ سیاه میکردیم.

براستی آقا علی چه نیازی به تجدید عهد با ما داشت که من کاغذ سیاه کنم.

در این سالیان این نیاز مبرم رجوی و دستگاه سرکوب او بود که همه اعضا را در قهر چاه باطل خود  نگاه دارد. از هر ترفندی استفاده میکرد که اعضا را حتی شده برای چند صباحی در اسارتگاه نگه دارد و اگر کسی  به جدا شدن مبادرت کرد همین کاغذ را جلو او بگذارند.

از دجالگری و شارلاتیزم هر چه بگویم کم گفتم.

مثلاً چراغ خاموش و از این قبیل معقولات (سین ۴۰)تعهد به مسئول اول و از این چرندیات در اصل اینها را بعنوان مدرک نگه می‌داشتند و در روز موعود جلو فردی که میخواست جدا شود میگذاشتند کما اینکه همین کاغذ پاره ها را جلو من گذاشتند.

در نوشتن تجدید عهد  یک متن  کپی شده را به همه میدادند که چند سطر اول باید همان متن داده شده را می‌نوشتند چونکه همه آن چیزی که میخواستند در همان چند جمله اول بود البته ناگفته نماند که در تمامی سرفصل‌های فرقه یک جمله حتما باید در متن آورده میشد راهبران عقیدتی مسعود و مریم و تا آخرین قطره خون در راه آنها بجنگم و خلاصه مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم یعنی که آنقدر باید در اسارت بسر ببرم و روزی که خواستم از این فرقه جدا شوم فقط مرگ باشد ولاغیر.

رجوی برای در اسارت نگاه داشتن اعضای نگون‌بخت دست به هر کاری میزد و این شب بیست و یکم رمضان یکی از آنها بود.براستی چرا دست به چنین اقداماتی میزد ؟ اگر ریگی در کفش نداشت و اگر همانطور که او می‌گفت رهبر عقیدتی مجاهدین است چرا مستمر از اعضای خود پیمان ماندن در کنار خود را می‌گرفت این کارها نشان از  یک چیز بود و هست و آن از بی کفایتی او در امرتحقق وعده هایی که به اعضا داده بود نشأت می‌گرفت  و چون دید همه حرفها پوچ از آب در آمد به این گونه ترفندهای کثیف رو آورد.

همه کسانی که زمانی در فرقه بودند بیاد دارند روز جدایی از فرقه تمامی آن کاغذها را جلو فرد میگذاشتند که شاید منصرف شود البته ناگفته نماند رجوی می‌گفت این عهدنامه های شما را برای خلق قهرمان میخواهم ولی گویا اینها را بعنوان مدرک برای روز جدایی افراد میخواست و اگر افراد جدا شده به عملکردهای فرقه انتقاد کردند در سایت بزند که ما با این فرد اتمام حجت کرده ایم و خلاصه همه گناهان به گردن فردی است که نزدیک به سه دهه کمتر یا بیشتر در صف رجوی بوده است و رجوی کاملا مبرا است به این معنی که رجوی در حق اعضا هیچ خیانتی نکرده است و این اعضاء هستند که خلف وعده کرده اند و رجوی خود را محق میداند که هر چه خواست به افراد جدا شده بگوید به این میگویند دجالگری از نوع «انقلابی..»

______________________________

Albania-Rahmman Mohammasian- 6 -260-410

خاطرات رحمان محمدیان از اسارت در زندان های صدام حسین و رجوی ـ قسمت ششم

من تلاش کردم که به آنها کمی آرامش بدهم و گفتم اینطور که می گویند نیست و عراق نمی تواند از پل عبور کند و مردم بیخود ترسیده اند البته […]خاطرات اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی,سایت نجات یافتگان در آلبانی,عبدالرحمان مجمدیان,همه مطالب

Reza Mazginejad- nejatyaftegan dar Albani 260-410

رضا مزگی نژاد: جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی

فرقه مجاهدین خلق اگر جرئت دارد بگذارد که خانواده ها به دیدار عزیزانشان در اشرف 3  درالبانی بیایند  تا دنیا خبر دارم شود که دردرون  فرقه چه مقدار آزادی وجود […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Albania-Hassan shahbaz 260-410

حسن شهباز: تناقض در آرمان شهرفرقه رجوی ـ سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق

این ادعای فرقه مبنی بر عدالت خواهی و یگانگی وبرابری خدعه ای کثیف و دروغی بزرگ است. البته دروغ و فریب در فرقه مجاهدین خلق کم نیست رجوی از شعار […]Uncategorized,انجمن های حقوق بشری,سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Rajavi va islam 260-410

رضا اسلامی: ریاکاری و سوءاستفاده مسعود رجوی از اسلام

فرقه های سوءاستفاده گر مذهبی نما، برای پیشبرد اهداف خویش و ترسیم چهره ای مقبول و موجه از شیوه ها و ترفند های مختلفی بهره می برند، یکی از این […]رضا اسلامی,سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Albania-Khanewade -260-410

موسی دامرودی: خانواده ها، صدای ناقوس فروپاشی فرقه مجاهدین خلق

هرچند در سال گذشته به دلیل اقدامات غیر انسانی و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی سران فرقه منحوس تعداد قابل توجهی از اعضای گرفتاراین فرقه جنایتکار بر اثر ویروس کرونا […]Uncategorized,خانواده های قربانیان,سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Mansour Barahouyi-IranGalam

منصور براهویی : ضوابط کنترل نیرو در فرقه مجاهدین خلق

یکی از ضوابط ورزش کردن دو نفره بود! فرماندهان فرقه رجوی بعد از اینکه تعداد زیادی از افراد فرار کردند و خودشان را به تیپ آمریکایها رساندند از ترس و […]Uncategorized,سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

khalil Ansarian 2-Nejatyaftegan az mojahedin khalgh dar albani-260-410

خلیل انصاریان : وحشت فرقه مجاهدین خلق از موبایل !! ـ قسمت دوم

پس از یکماه از ورود به آلبانی یک نشست گذاشته شد و  رجوی به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی آلبانی و خنثی کردن ذهنیت  مردم و رسانه ها از ماهیت […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Ali Hajari-Albania -Nejatyaftegan az mojahedin khalgh dar Albani 260-410

علی هاجری: سال 1400 ، سال تهاجم و پیروزی یا سال ریزش و اضمحلال در تشکیلات فرقه رجوی؟

رجوی می گفت گویا دشمن را با آمدن به آلبانی گم کرده اید! و …  فرقه سالیان است که از این حربه زنگ زده به اسم دشمن استفاده میکند و […]Uncategorized,سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Musa Damroudi-Nejatyaftegan dar Albani 260-410

موسی دامرودی: عاقبت مزدوری و جاسوسی برای صدام حسین و … همین است !!

بدینسان مریم رجوی هم به جمع باتلاق نشینان در آلبانی پیوست اما بخاطر اینکه نیروها نفهمند که فرانسه مریم را اخراج کرده است به آنها گفته شد خواهر مریم دیگر […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Rajavi-Saddam 260-410

خاطرات رحمان محمدیان از اسارت در زندان های صدام حسین و رجوی ـ قسمت پنجم

کمی از غروب گذشته بود که ما به اندیمشک رسیدیم و چند ساعتی تخلیه تانکها و تجهیزات وقت برد ولی ما که پیاده بودیم سریعتر آماده و با چند خودرو […]Uncategorized,انجمن های حقوق بشری,خاطرات اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی,عبدالرحمان مجمدیان,همه مطالب

malek beyt mashal 260-410

مالک بیت مشعل: وقاحت استتار شده در فرقه رجوی

 انجایی که بحث خانواده شد ونشست میگذاشتند ومخ آدمها رو پر میکردند سر خانواده که سنگ بزنند وفحش بدهند. در یک نشست صحبت از خانواده شد ویکی گفت  اخه هرچه باشه […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

facebook 260-410

فیسبوک هم روشنگری اعضای جداشده از مجاهدین در مورد ربات های اینترنتی رجوی در آلبانی را تایید کرد

فیسبوک هم روشنگری اعضای جداشده از مجاهدین در مورد ربات های اینترنتی رجوی در آلبانی را تایید کرد فیس بوک صدها حساب جعلی ‘متعلق به سازمان مجاهدین را حذف کرد’ […]انتخاب سردبیر,سایت نجات یافتگان در آلبانی,محمد سیدی,همه مطالب

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید