خوش رقصی مریم رجوی برای جان بولتن

0
381

خوش رقصی مریم رجوی برای جان بولتن 

بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، بیست و چهارم مارس ۲۰۱۸:… نوشته بود مریم رجوی چنان در پوست خودش نمی گنجد که گویی به براندازی رژیم ایران دست پیدا کرده است و به دنبال تبریک گفتن به این درنده خونخوار است. براستی سؤال اینجا است که چرا تا قبل از تهاجم آمریکا به عراق و اشغال این کشور سرود های نبرد با آمریکا و سرکوچه کمینه را از بلندگوهای پادگان اشرف و دیگر پادگان های فرقه رجوی در عراق پخش میکردند ولی حالا … 

Joan_Bolton_MEK_Massoud_Rajavi_Maryam_RajaviThe Enemy of My Enemy is NOT Always My Friend… 

Mojahed Khalq Brother John Bolton has a memory lapse

خوش رقصی مریم رجوی برای جان بولتن

مجید آتش افروز (مستعار)
لینک به منبع

امروز صبح داشتم خبر انتخاب آن جنگ طلب آمریکایی را میخواندم. یکی از دوستانم خبری برایم ارسال کرد که نوشته بود مریم رجوی چنان در پوست خودش نمی گنجد که گویی به براندازی رژیم ایران دست پیدا کرده است و به دنبال تبریک گفتن به این درنده خونخوار است.

براستی سؤال اینجا است که چرا تا قبل از تهاجم آمریکا به عراق و اشغال این کشور سرود های نبرد با آمریکا و سرکوچه کمینه را از بلندگوهای پادگان اشرف و دیگر پادگان های فرقه رجوی در عراق پخش میکردند ولی حالا مجیزگوی جنگ طلبان و راست های افراطی آمریکا شده اند.

این کار درست مثل درختی میماند که باد به هر سمتی که بوزد به همان سمت خم می شود. این سیاست آن مسعود رجوی ملعون و دستگاه کثیف وی است. اما در هر صورت همه می دانند که ایران از هر نظر هیچ شباهتی به عراق ندارد و مردم ایران هم در موقعیت مردم عراق نیستند.

از همین حالا که این آقای جنگ طلب به مریم رجوی قول سال ۲۰۱۹ را داده است که در میدان آزادی جشن بگیرد و مریم برایش خوش رقصی بکند باید بداند که مردم ایران نه از آمریکا و نه از فرقه رجوی به هیچ وجه دل خوشی ندارند. مگر مریم رجوی این همه خوش رقصی برای مزدوران آمریکا در سوریه کرد به کجا رسید؟ رجوی باید بداند که جوجه را آخر پائیز می شمارند.

مریم رجوی خیانت کار و مزدور آمریکا عواقب بدی برای خود رقم زده است و خودش با دست خودش گورش را کنده است. او باید به تمامی رنج هایی که به نفراتش در داخل فرقه اش داده است پایان بدهد و دل به کسانی مانند جان بولتن خوش نکند و منافع مردم ایران را در نظر بگیرد. البته او خودخواه تر از آن است که به چنین نصایحی گوش بدهد.

مجید آتش افروز – نجات یافته از فرقه رجوی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید