ملاقات هیأتی از انجمن «پیوند رهایی» با مسئولین سفارت آلبانی در پاریس

0
545

ملاقات هیأتی از انجمن «پیوند رهایی» با مسئولین سفارت آلبانی در پاریس

Ex_MEK_MKO_Rajavi_Cult_Members_Albania_Paris_2018پیوند رهایی، پاریس، ششم فوریه ۲۰۱۸:… اعضای هیأت در این دیدار برای مقامات سفارت آلبانی در فرانسه یادآور شدند: از آنجا که سازمان مجاهدین دارای رهبری و تشکیلات بسیار بسته و فرقه ای است و چنانکه در گزارش نیمه سالانۀ سال ۲۰۱۳ نمایندۀ ویژۀ دبیر کل ملل متحد در عراق و نیز بارها در گزارشهای دیدبان حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و خود ما نیز … 

لینک به منبع

ملاقات هیأتی از انجمن «پیوند رهایی» با مسئولین سفارت آلبانی در پاریس

هیئت جداشدگان مجاهدین خلق فرقه رجوی سفارت آلبانی در پاریسهیأتی از انجمن «پیوند رهایی» تشکل گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی) در فرانسه شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد، غفور فتاحیان و همایون کهزادی صبح روز دوشنبه ۵ فوریه ۲۰۱۸ با مسئولین سفارت آلبانی در پاریس دیدار و گفتگو کردند.

اعضای هیأت در این دیدار برای مقامات سفارت آلبانی در فرانسه یادآور شدند: از آنجا که سازمان مجاهدین دارای رهبری و تشکیلات بسیار بسته و فرقه ای است و چنانکه در گزارش نیمه سالانۀ سال ۲۰۱۳ نمایندۀ ویژۀ دبیر کل ملل متحد در عراق و نیز بارها در گزارشهای دیدبان حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و خود ما نیز سالها در داخل تشکیلات این سازمان شاهد بودیم افراد در داخل این تشکیلات نه تنها از آزادی بیان و قلم و بلکه حتی از آزادی اندیشیدن هم محرومند و در تماسها و صحبتهایشان با همدیگر شدیدا تحت کنترل عوامل رهبری قرار داشته و حق هیچ گونه تماس وارتباط با بیرون از جمله افراد خانواده هایشان حتی در داخل تشکیلات و نیز استفاده از انترنت و تلفن و وسایل ارتباطی و رسانه ای دنیای امروز را ندارند بویژه اکنون که رهبران این فرقه اسیران خود را به نقطه ای دور افتاده و محصور در آلبانی همچون پادگان اصلی شان یعنی اشرف در عراق منتقل کرده و آنها را در شرایطی بسیار بدتر از زندان گرفتار کرده است.

هیأت جدا شدگان از فرقۀ رجوی خطاب به مسئولین سفارت آلبانی گفتند: رهبری سازمان مجاهدین دست به برقراری مجدد همان سیستم تشکیلاتی فرقه ای وبستۀ خود در آلبانی نیز زده تا افراد منتقل شده را در کشور آزاد شما نیز تحت کنترل شدید خود بگیرد تا با بیرون تشکیلات ازجمله با خانواده هایشان تماس و دیدار نداشته باشند و تلاشهای انسانی و خیرخواهانۀ دولت آلبانی برای بازسازی افراد و وارد کردن آنان به جامعه و ارتباطات آزاد اجتماعی را خنثی کند.

اعضای هیأت ضمن ارائۀ اسناد و مدارکی از دخالتهای فرقۀ رجوی در امور سیاسی و اجتماعی عراق از جمله جعل بیانیه های تقلبی به اسم عراقیان و آموزش گروهی از عراقیان به عنوان مزدوران خودش جهت نفوذ در دستگاههای اداری و جامعۀ آن کشور به مسئولین سفارت آلبانی در فرانسه گفتند: ما توجه شما را به اقدامات بعدی رهبری تروریست و خشونت طلب این فرقه در راستای نقض حاکمیت کشور شما و دخالت در امور داخلی و اجتماعی آن جلب می کنیم چرا که رهبران این فرقه در صدد رخنه به جامعۀ شما برای تحکیم جای پایشان در آن برای ادامۀ اعمال فرقه گرایانه شان و پیاده کردن نقشه های خشونت طلبانه و تروریستی شان می باشد.

اعضای هیأت یاد شده از مسئولین سفارت آلبانی خواستند که در خواست آنان مبنی بر ممنوعیت اعمال کنترل و حاکمیت تشکیلاتی سران و مسئولین این سازمان در آلبانی بر افراد منتقل شده بویژه بر جدا شدگان از این سازمان در آنجا و دخالتهایشان در امور آنان را و ضرورت فراهم آوردن امکانات تماس و ارتباط افراد منتقل شده با دنیای بیرون بویژه با خانواده هایشان و دیدار با آنان را به گوش مسئولین ذیربط در دولت آلبانی برسانند.

مسئولین سفارت آلبانی نیز متقابلا ضمن سپاسگزاری از هیأت اعضای سابق سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) به علت بیان تجاربشان با این سازمان و به اشراف رساندن آنان در رابطه با برخوردهای رهبران سازمان مجاهدین با موضوع باز اسکان افراد آن در این کشور قول دادند که اظهارات هیأت را به اطلاع مقامات دولت آلبانی برسانند و ابراز امیدواری کردند که در آینده نیز با دیدارها و گفتگوها با اعضای جدا شده از این سازمان از مشورتها و تجارب آنان در این مورد استفاده کنند.

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید