قدرت سمت وسو دهنده، پرچمش را هم بر میدارد

0
520

قدرت سمت وسو دهنده، پرچمش را هم بر میدارد

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهارم فوریه ۲۰۱۸:…  شما درکی از اعتراضات مدنی وفرق آن با شورش ندارید. اگر مغازه ای ازمردم آتش نزده شد ، بدان معنی است که شورش گرسنگان نبود که اگر بود ، حتما این غارت ها با شارژی که اراذل واوباش ازآن میکردند  و فتنه گری هایی که دشمنان منافع ملی میکردند ، انجام میگرفت ! شما روی اقشاری که … 

مریم رجوی قجر عضدانلو ابریشمچی مرد شد از “به اوج رسیدن استیصال فرقه رجوی” تا ” مرد شدن خانم رئیس فرقه رجوی”ا

http://iran-interlink.org

قدرت سمت وسو دهنده، پرچمش را هم بر میدارد!

۱۵/۱۱/۱۳۹۶

مدتها بود که از پرگویی ” عارف شیرازی رجویست ” خبری نبود ومن شخصا تصور میکردم که او خواسته است که دمی بیآساید وسپس با مطالعه وتحقیق درست ، شیوه ی برخورد خود با مسائل را که آبکی است واین نقص را با پرگویی میخواست جبران کند ، اصلاح نموده ودست به تدوین تئوری انقلابی بزند که  این انقلاب تنها درمخیله ی باندرجوی وجود دارد!

اما موضوع آن نبوده که من تصورش را داشتم ، اوهرکاری که داشته ، چیزی ورای اندیشه ورزی بوده وچرا؟!

برای اینکه دست بقلم برده ویک تحلیل ۶ صفحه ای بیرون داده که هیچ نشانه ای ازخرد ورزی در آن مشهود نیست ودرب به همان پاشنه ی قبلی میچرخد!

اما من نخواستم که خواننده ی یادداشت خود را با نقل سخنان پرکش وقوس آقای شیرازی ( واقعی یا مستعار) خسته کرده ونای نان درآوردن راازاو بگیرم و ازاین رو بطور مختصر ومفید به چکیده ی نوشته ی او پرداخته و نظر خود را درباره ی آنها ابراز کردم.

او در رابطه با اعتراضات روزهای اول دی سال جاری مینویسد :

” حال که این شعارها در خیزش سراسری دیماه طنین انداز می‌شود، پس خطوط، برنامه‌ها و اهداف و شعارهای کدام جریان تأثیر خود را گذاشته و به حرکات مردم سمت و سو می دهد. شاید برخی انتظار داشته باشند که همین الآن باید با عکس و آرم و با شعارها مقوله رهبری را تیز کرد. البته زمان آنهم در پروسه و تداوم این خیزشها خواهد رسید ولی نکته مهم این است که در قیام سراسری به‌وضوح حضور رهبری و خط و خطوط آن و هدایت‌شدگی جنبش را می‌توان دید “.

البته شعارها یک دست نبود و میل به زندگی در سایه ی دیکتاتوری رضا شاه و … هم درمیان شعارها مشهود بود ونشان میداد که بخشی از معترضین که همگی ازاقشار پایین وآسیب دیده ی جامعه بودند ، درک طبقاتی مایوس کننده ای از اوضاع دارند ونتیجه ی این نوع ادامه دادن تظاهرات ، سودی برای آنها نمیتواند داشته باشد وچه بسا که اراذل واوباش را بمیدان بکشد و این جماعت در تمامی اعتراضات وانقلابات ، درتحلیل نهایی بسود قدرتمندان وزر سالاران عمل میکند!

بخش دیگری از تظاهرات کننده ها ، با وجود هدف گرفتن فقر واستضعاف ، توجهی به ریشه های فقر وبانیان اصلی آنها- سلطه گران – نداشته و آنها را بری از اتهام میدانستند!

قسمتی با درک غلط ازاوضاع سوریه و سرنوشت تلخی که فروپاشی آن میتواند برای ما رقم بزند ، روسیه را بدلیل حمایت از تلاش های سوریه وایران درمبارزه با تروریزم وقطع خطر  مسلط تر کردن اسرائیل در منطقه ، دشمن حساب کرده و شعار مرگ براو میدادند!

بدین ترتیب ، تظاهرات مذکور ، نشانه های قوی ای ازخود جوش بودن نشان میداد!

اصلا کسی ازخود سئوال نمیکند که چرا طبقه ی متوسط اقبالی باین تظاهرات نشان نداد – طبقه ای که با توجه به بافت طبقاتی وجمعیتی خاص ایران – حضور یا عدم حضورش تمام معادلات را برهم میزند؟!

البته خواننده ی آگاه درک میکند که هدف ازآوردن این فاکتورها ، تخطئه کردن اعتراض کسانی نیست که واقعا درمانده بوده و وفق قوانین کشور ، از حق برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی برخوردارند.

دیگراینکه ، سازمانی که بتواند چند ده هزار مردم را به خیابان ها بریزد ، ازبرافراشتن آرم وپرچم خود درچنین تظاهراتی ، خوفی ندارد وشما که نتوانستید این کارها را انجام دهید ، ثابت کردید که نفوذی دربین مردم الا دادن شعارهای تک نفری ودزدانه وسپس فرار!

کاری که  ازعهده ی هر محفل دوستانه و متشکل ازافراد کم تعداد نیز برمیآید!

همچنین :

” اگر این جنبش سراسری «خودبخودی» و در نتیجه کور بود و تنها گرسنگان، غارت شدگان و محرومان برای خواستهای ـ البته به‌حق ـ خود «شورش» کرده بودند و به ریشه اصلی مشکلات خود که همان رژیم ضدبشری آخوندی است واقف نبودند چرا حتی به یک مغازه اغذیه‌فروشی و یا لباس فروشی حمله نکرده و آن را غارت نکردند؟ امری که در شورشهای گرسنگان در کشورهای مختلف عادی است در اینجا اما تنها هدف آنها ارگانهای حکومتی، مراکز سرکوب و جنایت و بانکها و مراکز غارت و چپاول مردم بود”.

شما درکی از اعتراضات مدنی وفرق آن با شورش ندارید. اگر مغازه ای ازمردم آتش نزده شد ، بدان معنی است که شورش گرسنگان نبود که اگر بود ، حتما این غارت ها با شارژی که اراذل واوباش ازآن میکردند  و فتنه گری هایی که دشمنان منافع ملی میکردند ، انجام میگرفت !

شما روی اقشاری که برای سرنگونی بمیدان نیآمده بودند ، سرمایه گذاری بزرگ و بی قواره ای انجام داده اید! اقشاری که درتحلیل نهائی درخواهند یافت که شما آستان لیسان غارتگران جهانی ، ازدشمنان اصلی آنها بحساب میآیند!

یک ادعای سخیفانه!

” هرچند مجاهدین برای قبضه قدرت و به حکومت رسیدن کار نمی‌کنند اما برای تحقق آرمان صدساله مردم ایران و رسیدن به آزادی آماده هرگونه فدیه و فدا و پرداخت هر بها هرچند هم بسیار سنگین هستند و رسالت خود را در سدکردن راه میوه‌چینان حرفه‌ای و جلوگیری از سربریدن آزادی توسط آنها می‌دانند تا از این رهگذر ابتدا رژیم سفاک سرنگون‌شده و سپس با مراجعه به آرای مردم به نتیجه آن هر چه که باشد گردن نهند، آنها بارها اعلام کرده‌اند که در صورت لزوم حاضرند به خاوران رفته و بر مزار شهدای خویش دفتر و پایگاه خویش را بنا کنند اما از دستبرد زدن و سربریدن آزادی با تمام توان ممانعت خواهند کرد “.

باند رجوی ازهمان ابتدای کار، خود را صاحب ورهبر انقلاب ۵۷ میدانست وبرای عملی کردن آن، هرکاری که توانست انجام داد و براثر توازن نیروی موجود، سرش به سنگ خورد.

پس این تواضع کاری ریاکارانه را کنار بگذارید عارف جان!

شما که درابتدای کار وقعی بنظر مردم نگذاشته وبا حکومتی که خوب وبد بودنش ناشی از تکامل تاریخی کشور بود – یعنی دراصل با مردم- درافتادید ، بموجب کدام انتقاد ازخود باین نتیجه رسیده اید که باید به انتخاب مردم گردن بگذارید؟!

گروهی که با این کارنامه ی ننگین ، خود را یگانه آلترناتیو میداند ، چگونه میتواند تن به اراده ونظر مردم بدهد؟!

شما با کارهای خود نشان داده اید که مصداق بارز ” چوپان دروغگو ” هستید ومردم معدودی که شما را میشناسند ، ارزشی برای این گفته هایتان نمیدهند !

باند رجوی درقد وقواره ی خود ، دشمن سرسخت آزادی است و خانواده های گرفتار درحسرت یک نامه ویک تماس تلفنی ، ملاقات وحتی نامه برای فرزندان اسیر خود درصفوف رجوی ها ، ازاین موضوع اطلاع دقیق تری دارند و میدانند که آنچه شما درحد خود ازآن ممانعت خواهید کرد، خود ” آزادی ” است!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید