فرقه ی رجویه ، عاشق ” طناب دار” است !

0
1562

فرقه ی رجویه ، عاشق ” طناب دار” است !

صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این بزرگان قوم رجوی ، بدون …
http://iran-interlink.org

Houshang Amirahmadi
فرقه ی رجویه ، عاشق ” طناب دار” است !
۱۸/۰۵/۱۳۹۶
این باند خشونت طلب وضد ملی ، هرچه سعی دارد که خود را معاصر ، سکولار و … نشان دهد، نمی شود که نمیشود!
خشونت درجان وجسم آنها نهادینه شده ودرمصاحبه های از قبل تنظیم شده هم که بطور طبیعی مراعات های لازم درآنها معمول داشته می شود ، باز می بینی که رشته ی کلام از دست شان رها شده و قادر به کنترل خود ازعدم استعمال واژه های خشن نیستند!
مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “.
این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این بزرگان قوم رجوی ، بدون برزبان آوردن آن، خوابشان نمیبرد یادچار لکنت زبان می شوند!
مجبوبیت این واژه ها درادبیات باند رجوی ، آنقدر چشمگیر است که به ادعاهای آنها دایر براینکه حکم اعدام و … درایام بعد ازروی کار آمدن آنها حذف میشود ، خط بطلان کشیده ودروغگویی آنها را روشن می سازد!
انگیزه ای که مرا تشویق به نوشتن این یادداشت کوتاه کرد، انتشار متن مصاحبه ی آقای مهدی براعی با سیمای دروغ پراکن وضدآزادی رجوی بود.
این فرمانده مطرح فرقه ی رجوی میگوید :
” … علاوه بر این شاهد تحریمات جدیدی هستیم که آمریکا وضع کرده و در آنها روی سه عنصر تأکید کرده است. اول، تحریمات موشکی رژیم؛ دوم تحریماتی که سپاه را در لیست تروریستی برده است؛ [بخصوص اقدامات رژیم در منطقه را] ؛ و سومین موضوع، نقض حقوق‌بشر. نقض حقوق‌بشر الآن به بخشی از کارزار بین‌المللی علیه رژیم شده است و خودش یکی از محورهای تحریم است “.
ملاحظه میکنید خواننده ی محترم؟
دیگر از “خلق قهرمان ” و”جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ” خبری نیست وهرچه که هست مشروعیت دادن به زورگویی آمریکا برای حل بحران های ساختاری وعلاج ناپذیرش و گذاشتن تمام تخم مرغ ها در سبد این ” امپریالیزم سابق ” است!!
این امپریالیزم سابق؟! ، درزمانی که مانع مدرن کردن نیروی هوایی ماست ، ساختن تعداد ی موشک تدافعی ازطرف ما را بر نمی تابد و چیزی جز تسلیم کامل ازما را قبول ندارد!
ازاین نوع موشک ها وحتی خیلی برترش براحتی دراختیار همسایگان ما قرار میگیرد که ازنظر آنها ایراد ندارد ولی ما ازچنین حقی- در زمانی که سده هاست به کشوری حمله نکرده ایم – محروم باید باشیم!
بلی! این پا دوی رجوی چیز بیشتری جز اجابت خواسته های شیطانی این سلطه گر کبیر ازما نمیخواهد!!
تحریم نیروی دفاعی  اصلی کشور هم چیزی است که به مذاق رجوی پرستان وطن فروش خوش میآید!
حقوق بشر هم که آمریکا بزرگترین ناقض آنست واین مسئله را درتجاوز به ۵۰کشور جهان یاانجام کودتا ها درآنجا ها نشان داده ، به مهردو رویه ای دردست این ابر سلطه گر تبدیل شده تا آنرا درراستای توجیه جنایت هایش و تعرض به دیگران مورد استفاده قرار دهد!!
متاسفانه مسئله ی  حقوق بشر بشدت لوث شده و اتفاقا باند رجوی حمایتش ازاین نوع حقوق بشر گزینشی ومسخ شده است!!
در قسمت دیگری از سخنان فرمانده براعی آمده است :
” … خودمان هم می‌دانیم که وقتی رژیم سرکوب را کنار بگذارد و از آن دست بردارد، حتی به ماه هم نخواهد کشید که سرنگون خواهد شد. چون تمام بود و نبود و وجود خود را روزانه با اعدامها و سرکوب‌ها در خیابانها با زندان و شکنجه حفظ کرده است و غیر از این نمی‌تواند بقای خودش را حفظ کند. زیرا کمترین مشروعیتی ندارد “.
وسازمان شما هم با اعتقاد به این اصل است که ازآزادی مراوده ومکاتبه ی اعضای دربند خود ، جلوگیری میکند ونمیداند که فنر فشرده شده ، زمانی از حالت فشردگی باز شده وانرژی ای را تولید میکند که ممکن است غیر قابل مهار بوده و خطر آفرین باشد وبنابراین روی سرکوب های داخل تشکیلاتی خود اعتماد چندانی نداشته باشید !
من باوجود آرزوی شدیدی که بتوان اعدام را شرعا وقانونا متوقف ساخت ، دارم ، ابدا قبول ندارم که اعدام قاتل وقاچاقچی ، مردم را مرعوب میکند وبرعکس عملا وضع روحی وفکری مردم را طوری دیده ام که مخالفت چندانی با اینگونه مجازات ها نمیکتند!
درادامه :
” در گذشته این سیاست مماشات بود که از رژیم حمایت می‌کرد، حالا این سیاست هم شکست خورده و کنار رفته است و دیگر پشتیبانان بین‌المللی که به داد رژیم می‌رسیدند و او را پشتیبانی می‌کردند، از صحنه خارج شده‌اند. بنابراین جنبش دادخواهی یکی از اهرم‌های جدی برای سرنگونی این رژیم است “.
ما بارها با آوردن فاکت های مسلم، ثابت کرده ایم که مماشاتی درکار نبوده وشما عدم حمله ی نظامی را مماشات میدانید که البته این کار ازعهده ی اربابان درنمیآمد که نامش رعایت مصالح خودشان بوده ونه مماشات!!
درمورد پشتیبان بین المللی هم زیادی بیراهه می روید!
درمقایسه با گذشته ، ایران ازموقعیت محکمتر جهانی برخوردار است مگر اینکه قبول کنیم که دنیا وجهان فقط آمریکاست!!
اگر یک جنبش واقعی دادخواهی دربین باشد، دامن سازمان شما را بخاطر ترور ۱۳۰۰۰نفر، کمک موثر به بسته شدن فضای نسبتا باز سیاسی سال های اولیه ی انقلاب ، تبدیل به زواید ارتش متجاوز صدام شدن ، جاسوسی های متعدد برای بدترین دشمنان ” خلق قهرمان ایران ” ، کشتار معنوی هزاران عضو ومتلاشی کردن خانواده های وابسته و بدعاقبت کردن صدها کودک بیگناه متعلق باین خانواده ها و … ، بیشتر ازهمه خواهد گرفت وبنابراین بنفع تان نیست که حسابرسی گسترده و عادلانه ای درکار باشد!
ودرنهایت اینکه :
” جنبش دادخواهی در واقع بین‌المللی و جهانی شده و حامیان بسیار گسترده‌یی پیدا کرده است بنابراین رژیم مطلقاً نخواهد توانست آن را متوقف کند. اتفاقاً هر روز این جنبش گسترش بیشتری پیدا می‌کند و تمامیت رژیم و در درجه اول هم خفقان و سرکوب کور آن را نشانه می‌رود و فشارها را روی رژیم بیشتر و بیشتر می‌کند “.
اگر این جنبش دادخواهی حقیقی بوده و گسترده هم شده باشد، بزرگترین بازنده ی این جنبش ، جریانی بنام سازمان مجاهدین رجوی وخود آقای مهدی قراعی خواهد بود و تعجب دراینجاست که چگونه طرفدار مجازات سریع خود هستید؟!
آیا بازهم انتحارداخلی درکار است که بتوان اسرار نهان ومخوف مناسبات رجوی را گل مالی کرد ؟!
این مسئله را ازمن داشته باشید که جهان محبوب شما ، ظرفیتی برای شرکت در یک جنبش دادخواهی واقعی را ندارد وبنابراین باید گشته ونوع واقعی این جنبش مورد تاکید شما را پیدا کرد!
چرا که دادخواهی جهان سلطه گر درتعارض کامل با دادخواهی اکثریت مردم زحمتکش ایران وجهان قرار دارد!
صابر

Follow in Share Share on Tumblr ارسال – صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این بزرگان قوم رجوی ، بدون … طناب دار ولینعمت سابق رجوی به حراج گذاشته شد – صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست! http://iran-interlink.org فرقه ی رجویه ، عاشق ” طناب دار” است ! ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ این باند خشونت طلب وضد ملی ، هرچه سعی دارد که خود را معاصر ، سکولار و … نشان دهد، نمی شود که نمیشود! خشونت درجان وجسم آنها نهادینه شده ودرمصاحبه های از قبل تنظیم شده هم که بطور طبیعی مراعات های لازم درآنها معمول داشته می شود ، باز می بینی که رشته ی کلام از دست شان رها شده و قادر به کنترل خود ازعدم استعمال واژه های خشن نیستند! مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این بزرگان قوم رجوی ، بدون برزبان آوردن آن، خوابشان نمیبرد یادچار لکنت زبان می شوند! مجبوبیت این واژه ها درادبیات باند رجوی ، آنقدر چشمگیر است که به ادعاهای آنها دایر براینکه حکم اعدام و … درایام بعد ازروی کار آمدن آنها حذف میشود ، خط بطلان کشیده ودروغگویی آنها را روشن می سازد! انگیزه ای که مرا تشویق به نوشتن این یادداشت کوتاه کرد، انتشار متن مصاحبه ی آقای مهدی براعی با سیمای دروغ پراکن وضدآزادی رجوی بود. این فرمانده مطرح فرقه ی رجوی میگوید : ” … علاوه بر این شاهد تحریمات جدیدی هستیم که آمریکا وضع کرده و در آنها روی سه عنصر تأکید کرده است. اول، تحریمات موشکی رژیم؛ دوم تحریماتی که سپاه را در لیست تروریستی برده است؛ [بخصوص اقدامات رژیم در منطقه را] ؛ و سومین موضوع، نقض حقوق‌بشر. نقض حقوق‌بشر الآن به بخشی از کارزار بین‌المللی علیه رژیم شده است و خودش یکی از محورهای تحریم است “. ملاحظه میکنید خواننده ی محترم؟ دیگر از “خلق قهرمان ” و”جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ” خبری نیست وهرچه که هست مشروعیت دادن به زورگویی آمریکا برای حل بحران های ساختاری وعلاج ناپذیرش و گذاشتن تمام تخم مرغ ها در سبد این ” امپریالیزم سابق ” است!! این امپریالیزم سابق؟! ، درزمانی که مانع مدرن کردن نیروی هوایی ماست ، ساختن تعداد ی موشک تدافعی ازطرف ما را بر نمی تابد و چیزی جز تسلیم کامل ازما را قبول ندارد! ازاین نوع موشک ها وحتی خیلی برترش براحتی دراختیار همسایگان ما قرار میگیرد که ازنظر آنها ایراد ندارد ولی ما ازچنین حقی- در زمانی که سده هاست به کشوری حمله نکرده ایم – محروم باید باشیم! بلی! این پا دوی رجوی چیز بیشتری جز اجابت خواسته های شیطانی این سلطه گر کبیر ازما نمیخواهد!! تحریم نیروی دفاعی  اصلی کشور هم چیزی است که به مذاق رجوی پرستان وطن فروش خوش میآید! حقوق بشر هم که آمریکا بزرگترین ناقض آنست واین مسئله را درتجاوز به ۵۰کشور جهان یاانجام کودتا ها درآنجا ها نشان داده ، به مهردو رویه ای دردست این ابر سلطه گر تبدیل شده تا آنرا درراستای توجیه جنایت هایش و تعرض به دیگران مورد استفاده قرار دهد!! متاسفانه مسئله ی  حقوق بشر بشدت لوث شده و اتفاقا باند رجوی حمایتش ازاین نوع حقوق بشر گزینشی ومسخ شده است!! در قسمت دیگری از سخنان فرمانده براعی آمده است : ” … خودمان هم می‌دانیم که وقتی رژیم سرکوب را کنار بگذارد و از آن دست بردارد، حتی به ماه هم نخواهد کشید که سرنگون خواهد شد. چون تمام بود و نبود و وجود خود را روزانه با اعدامها و سرکوب‌ها در خیابانها با زندان و شکنجه حفظ کرده است و غیر از این نمی‌تواند بقای خودش را حفظ کند. زیرا کمترین مشروعیتی ندارد “. وسازمان شما هم با اعتقاد به این اصل است که ازآزادی مراوده ومکاتبه ی اعضای دربند خود ، جلوگیری میکند ونمیداند که فنر فشرده شده ، زمانی از حالت فشردگی باز شده وانرژی ای را تولید میکند که ممکن است غیر قابل مهار بوده و خطر آفرین باشد وبنابراین روی سرکوب های داخل تشکیلاتی خود اعتماد چندانی نداشته باشید ! من باوجود آرزوی شدیدی که بتوان اعدام را شرعا وقانونا متوقف ساخت ، دارم ، ابدا قبول ندارم که اعدام قاتل وقاچاقچی ، مردم را مرعوب میکند وبرعکس عملا وضع روحی وفکری مردم را طوری دیده ام که مخالفت چندانی با اینگونه مجازات ها نمیکتند! درادامه : ” در گذشته این سیاست مماشات بود که از رژیم حمایت می‌کرد، حالا این سیاست هم شکست خورده و کنار رفته است و دیگر پشتیبانان بین‌المللی که به داد رژیم می‌رسیدند و او را پشتیبانی می‌کردند، از صحنه خارج شده‌اند. بنابراین جنبش دادخواهی یکی از اهرم‌های جدی برای سرنگونی این رژیم است “. ما بارها با آوردن فاکت های مسلم، ثابت کرده ایم که مماشاتی درکار نبوده وشما عدم حمله ی نظامی را مماشات میدانید که البته این کار ازعهده ی اربابان درنمیآمد که نامش رعایت مصالح خودشان بوده ونه مماشات!! درمورد پشتیبان بین المللی هم زیادی بیراهه می روید! درمقایسه با گذشته ، ایران ازموقعیت محکمتر جهانی برخوردار است مگر اینکه قبول کنیم که دنیا وجهان فقط آمریکاست!! اگر یک جنبش واقعی دادخواهی دربین باشد، دامن سازمان شما را بخاطر ترور ۱۳۰۰۰نفر، کمک موثر به بسته شدن فضای نسبتا باز سیاسی سال های اولیه ی انقلاب ، تبدیل به زواید ارتش متجاوز صدام شدن ، جاسوسی های متعدد برای بدترین دشمنان ” خلق قهرمان ایران ” ، کشتار معنوی هزاران عضو ومتلاشی کردن خانواده های وابسته و بدعاقبت کردن صدها کودک بیگناه متعلق باین خانواده ها و … ، بیشتر ازهمه خواهد گرفت وبنابراین بنفع تان نیست که حسابرسی گسترده و عادلانه ای درکار باشد! ودرنهایت اینکه : ” جنبش دادخواهی در واقع بین‌المللی و جهانی شده و حامیان بسیار گسترده‌یی پیدا کرده است بنابراین رژیم مطلقاً نخواهد توانست آن را متوقف کند. اتفاقاً هر روز این جنبش گسترش بیشتری پیدا می‌کند و تمامیت رژیم و در درجه اول هم خفقان و سرکوب کور آن را نشانه می‌رود و فشارها را روی رژیم بیشتر و بیشتر می‌کند “. اگر این جنبش دادخواهی حقیقی بوده و گسترده هم شده باشد، بزرگترین بازنده ی این جنبش ، جریانی بنام سازمان مجاهدین رجوی وخود آقای مهدی قراعی خواهد بود و تعجب دراینجاست که چگونه طرفدار مجازات سریع خود هستید؟! آیا بازهم انتحارداخلی درکار است که بتوان اسرار نهان ومخوف مناسبات رجوی را گل مالی کرد ؟! این مسئله را ازمن داشته باشید که جهان محبوب شما ، ظرفیتی برای شرکت در یک جنبش دادخواهی واقعی را ندارد وبنابراین باید گشته ونوع واقعی این جنبش مورد تاکید شما را پیدا کرد! چرا که دادخواهی جهان سلطه گر درتعارض کامل با دادخواهی اکثریت مردم زحمتکش ایران وجهان قرار دارد! صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید