حسین نژاد: اعتراض حامی سابق لبنانی فرقۀ رجوی به عدم پرداخت حقوق و طلبهایش!ا

0
90

اعتراض حامی سابق لبنانی فرقۀ رجوی به عدم پرداخت حقوق و طلبهایش!ا 

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، دوم آوریل ۲۰۱۷:… پشت کردن فرقۀ رجوی به حامیان و مزدوران عراقی و عربی اش به دنبال خروج کاملش از عراق!! حذف مزدوران و حامیان و لابیهای عرب و عراقی توسط فرقۀ رجوی به دنبال خروج کاملش از عراق نشان دهندۀ اوج ماکیاولیسم و منفعت طلبی این فرقه و درس عبرتی برای دیگر لابیها و حامیان و مزدوران …  

لینک به منبع

پشت کردن فرقۀ رجوی به حامیان و مزدوران عراقی و عربی اش به دنبال خروج کاملش از عراق!!

اعتراض حامی سابق لبنانی فرقۀ رجوی به عدم پرداخت حقوق و طلبهایش!

اعتراض مزدوران و لابی های مجاهدین خلق فرقه رجوی بخاطر پول

قربانعلی حسین نژاد

قربانعلی حسین نژاد

حذف مزدوران و حامیان و لابیهای عرب و عراقی توسط فرقۀ رجوی به دنبال خروج کاملش از عراق نشان دهندۀ اوج ماکیاولیسم و منفعت طلبی این فرقه و درس عبرتی برای دیگر لابیها و حامیان و مزدوران خارجی این فرقه می باشد

چرا در مراسم ۸ مارس مریم رجوی در آلبانی حتی یک نفر هم از زنان عرب و عراقی که سال گذشته با پرداخت هزینه دعوت شده و حاضر بودند حضور نداشتند؟         

نوشتۀ قربانعلی حسین نژاد مترجم ارشد عربی سابق در بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

بعد از خروج کامل فرقۀ رجوی از عراق از آنجا که دیگر این فرقه به لابیها و مزدوران عرب خود برای جلب حمایت اجتماعی در کشورهای عربی و عراق نیازی ندارد و باید همۀ پولهایش را خرج لابیهای آمریکایی و اروپایی اش بکند؛ ببینید که چگونه جیره و مواجب مزدوران عرب خودش را قطع کرده و حق مسلم آنها را خورده و حتی طلبهای گذشتۀ آنها را که برایش آنهمه فعالیت و سخنرانی کرده اند نمی دهد. علامه محمد علی الحسینی رئیس شورای عربی اسلامی لبنان که فرقۀ رجوی بیشتر هزینه های آن را پرداخت می کرد و سران فرقه گاهی نیز بیانیه حتی مصاحبه به نام او به فارسی! می نوشتند و اینجانب آنها را به عربی ترجمه می کردم و به نام او منتشر می شد! روز گذشته در صفحۀ فیس بوک دفترش از محمد سید المحدثین مسئول امور خارجۀ فرقۀ رجوی شکوه وشکایت کرد که حق و حقوق او را خورده و او دزد و دروغگو می باشد ولی بیچاره فکر می کند که محمد سید المحدثین بدون اجازۀ مریم رجوی مواجب او را قطع کرده!! و خواسته که این شکایت و دادخواهی او به گوش مریم رجوی رسانده شود!!! جالب است که پیامهای کتبی و شفاهی (صوتی تصویری) علامه حسینی در فیس بوکش بعد از چند دقیقه از صفحه اش برداشته شد احتمالا بعد از دستپاچه شدن فرقه و قول دادن به او که طلبهایش را پرداخت خواهند کرد!.

 علامه حسینی در صفحه اش عکسی از یک برنامۀ ارتباط مستقیم تلویزیون فرقه را منتشر کرده که در آن محمد سید المحدثین را نشان می دهد که عکس او را گذاشته و با او مصاحبه می کند و نیز عکسی از دیدارش با مریم رجوی با حضور سید المحدثین و سنابرق زاهدی را درج کرده بود.

در این متن با فارسی شکسته بسته آمده است: «مشکل ما به طور خاص با محمد محدثین ما از رئیس جمهور خواهر مریم رجوی به گوش من شخصا حل مشکل و حق من و جو [؟!] در زمان… مشکل ما با مجاهدین هر گز شما به من به خوبی می دانم… مشکل ما به طور خاص با محمد محدثین، سرقت و دروغ به راست من و جلوگیری از ارتباطات و حقیقت را با خواهر مریم من می خواهم مشکل من آن را می دانم و آن را درک می کند زیرا محمد محدثین تحت مسئولیت خود….».

این اعتراض و شکوه و شکایت به خوبی نشان می دهد که هیچیک از لابیها و مزدوران و حامیان خارجی فرقۀ رجوی عاشق چشم و ابروی رجویها و سران فرقه و حامی واقعی خطوط و افکار و اهداف آنها نیستند بلکه تنها در قبال پولهای هنگفت این فرقه و تأمین هزینه ها و تفریحات و سفرها و رسیدگیهای دیگر به آنان توسط سران فرقۀ رجوی است که از این فرقه حمایت ظاهری می کنند.

همچنین فرقۀ رجوی در همین راستا تمام مطالب و سخنرانیها و مقالات علامه حسینی در حمایت از این فرقه و عکسهای دیدارهایش با مریم رجوی در پاریس هنگام شرکتش در شوهای «اسلامی و عربی» وی در اورسوراواز و پاریس را از سایتهایش حذف کرده است.

اعتراض مزدوران و لابی های مجاهدین خلق فرقه رجوی بخاطر پول

لازم به یادآوری است که از موقع خروج کامل فرقۀ رجوی از عراق و انتقال کامل افراد آن به آلبانی در اواخر سال گذشتۀ میلادی هیچ مقاله ای و فعالیتی از لابیها و حامیان عربی و عراقی فرقه از جمله صافی الیاسری و سرمد عبد الکریم و سید احمد غزالی و ظافر العانی و صالح المطلق و محمد الشیخلی و داوود البصری و نبیل ابوجعفر دیده نشده که البته برخی از آنها از قبل از خروج کامل فرقۀ رجوی از عراق خودشان با آن فرقه قطع رابطه کردند که از جملۀ آنها همین علامه محمد علی حسینی لبنانی بود ولی فرقه از پرداخت حتی طلبهای قبلی آنها نیز خودداری کرده است. علامه حسینی با آنکه برای شوی سالانۀ مریم قجر در پاریس در ژوئیۀ گذشته در سالن بورژۀ پاریس دعوت شده بود از شرکت در آن و نیز از شرکت در برنامۀ ویژۀ به اصطلاح «شخصیتهای مسلمان» در اورسوراواز خودداری کرد.

یادآوری می شود که سرمد عبد الکریم روزنامه نگار بعثی عراقی و مدیر سایتهایی به نام «خبرگزاری عراق» و «عراق برای همه» در دانمارک نیز در همان سایتهایی که به کمک فرقه به راه انداخت و همواره اطلاعیه های فرقه را منتشر می کرد به رابط فرقه با او احمد افشار (فرزاد مترجم حضوری رجوی با صدام و دولت و اطلاعات او با نام مستعار مصطفی در میان رابطین عراقی زمان صدام حسین و موسی افشار در میان عربها و عراقیان بعد از سقوط صدام) به شدت حمله کرده و حتی او را نفوذی وزارت اطلاعات رژیم ایران در فرقه توصیف کرده بود زیرا از پرداخت طلبها و حقوق او خودداری کرده بود.

نمونه ای دیگر از این ماکیاولیسم و منفعت طلبی فرقۀ رجوی کنار گذاشتن کامل زنان عرب و عراقی از فعالیتهای مریم رجوی به نام حقوق زنان می باشد چنانکه دیدیم در مراسم ۸ مارس مریم رجوی به مناسبت روز زن که در آلبانی برگزار کرد حتی یک نفر هم از زنان عرب و عراقی که سال گذشته به این مراسم دعوت شده و سخنرانی کرده بودند حضور نداشتند زیرا با انتقال کامل بقایای نیروی وارفته اش از عراق به اروپا دیگر نیازی به آنها نمی بیند.

حذف مزدوران و لابیهای عرب و عراقی توسط فرقۀ رجوی به دنبال خروج کاملش از عراق نشان دهندۀ اوج ماکیاولیسم و منفعت طلبی این فرقه و درس عبرتی برای دیگر لابیها و مزدوران خارجی این فرقه می باشد تا بدانند که فرقۀ رجوی تنها هدفش استفاده از نام و اعتبار و چهرۀ آنها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت یا دراز مدتش می باشد و بعد از رسیدن به آن هدف ارزشی به آنها قائل نیست و به آنان پشت می کند و در همین حال چهره و نام آنها را هم تخریب کرده است.

همچنین این موضع و خط جدید سران فرقۀ رجوی به خوبی خط و تصمیم اصلی و تلاشهای سابق آنان در عراق طی اینهمه سال بعد از سقوط صدام حسین برای نگهداشتن اسیرانش در چنگال دشمنان آنان و به کشتن دادن آنها و استفادۀ تبلیغاتی از خونشان را نشان می دهد خط و اقدامی که علیرغم هشدارها و فراخوانهای بسیاری از شخصیتها و جریانات اپوزیسیون ایرانی در خارج از جمله داخل خود به اصطلاح شورای ملی مقاومت رجوی ساخته  مبنی بر ضرورت خروج هرچه سریعتر از عراق و انتقال به کشورهای ثالث با استفاده از انبوهی امکانات مالی و حقوقی که سازمان مجاهدین داشت اتخاذ شده بود و سران فرقه برای تحقق آن دست به انواع دخالتها در امور داخلی عراق و حتی تلاش بیهوده و مضحک برای سرنگون کردن دولت جدید عراق! و استخدام مزدور و لابی و حامی متعدد در پارلمانها و مطبوعات و حوزه های سیاسی عربی و عراقی زده بودند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید