مادر اسدالله فیاضی ـ اسیر در آلبانی: چه شد که برای من یک تماس و نامه نداری؟

0
1401

چه شد که برای من یک تماس ونامه نداری؟ من مریض هستم . روزهای آخرعمرم را سپری میکنم. ترس دارم بدون صحبت با تو از این دنیا بروم. اسداله جان این نامه را نوشتم شاید بدست نفری بدهند وبرای من زنگ بزنی و یا نامه بفرستی . خیلی دلم تنگ شده برایت مادر جان. پدرت هم سلام دارد. نامه ی خانم فاطمه شکوری به فرزند گرفتارش اسداله فیاضی در کمپ آلبانی – تیرانا

نامه ی خانم فاطمه شکوری به فرزند گرفتارش اسداله فیاضی در کمپ آلبانی – تیرانا

انجمن نجات ـ 25.02.2017
لینک به منبع

https://www.youtube.com/watch?v=SwqGcSg_Jfw&t=9s

بنام خدا

فاطمه شکوری اسدالله فیاضی آلبانی فرقه رجوی خانواده هاسلام اسداله جان. خوب هستی . من نگران تو پسرم هستم.سال هاست چشم انتظار دیدار با تو ماندم . چتد بار برای دیدار تو به عراق آمدم . درآنجا نتوانستم با شما دیدار کنم. بعد از آن پسر جانم. من پای تلفن نشستم که شاید برای من زنگ بزنی وموقعی که به آلبانی رفتی باخبر شدم. خوشحال بودم که مثل عراق دراسارت نخواهی بود بلکه آزاد هستی ولی چند ماه از آن موقعی که گذشت دیدم برای من زنگ نزدی نگرانی من بیشتر شده است .

چه شد که برای من یک تماس ونامه نداری؟

من مریض هستم . روزهای آخرعمرم را سپری میکنم. ترس دارم بدون صحبت با تو از این دنیا بروم.

اسداله جان این نامه را نوشتم شاید بدست نفری بدهند وبرای من زنگ بزنی و یا نامه بفرستی .

خیلی دلم تنگ شده برایت مادر جان.

پدرت هم سلام دارد.

قربانت
مادرت  فاطمه شکوری
تبریز- ایران

فاطمه شکوری اسدالله فیاضی آلبانی فرقه رجوی خانواده ها

نامه ی خواهر محمد علی علییار ملکی گرفتار درآلبانی

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵
لینک به منبع

محمد علی علییار ملکی راضیه آلبانی فرقه رجویبنام خدای مهربان

سلام خیراله جان

خیراله خواهرت خیلی دلتنگ شده تا تورا یکبار دیگر ملاقات کند.

این دوری تو مرا خیلی نگران کرده است. آن موقع که درعراق بودی برای ملاقات آمدم ولی بما ملاقات ندادند.

با چشم گریان به ملکان برگشتم وشنیدم به کشور آلبانی رفتی.

خواهرت قربانت شود، فکر کردم اگر آلبانی بروی به ما حداقل زنگ میزنی ولی نمی دانم چرا زنگ نمی زنی؟ آیا آنجا هم در زندان هستی. آخر به زندانی ملاقات و تلفن نمی دهند.

برادرت سیف اله و بچه ها میگویند او زندانی شده و به همین خاطر تلفن ندارد.

دوستان قدیمی ات سلام دارند و بچه ها و من و برادرت هم سلام می رسانند.

امیدوارم برای عید به من زنگ بزنی.

قربانت

خواهرت

راضیه محمد علییار ملکی

محمد علی علییار ملکی راضیه آلبانی فرقه رجوی

(پایان)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید