ایران قلم : خانواده ها و مصطفی محمدی همچنان سمیه و قربانیان را فریاد می زنند

0
58

 شب رفتنی ست سپیده نزدیک ست هر ترفندی که دارید بزنید به دنیا اعلام کنید که مصطفی محمدی مزدور رژیم است گفتم که حرفی تازه بزن و شما ای شب پرستان کور دل از خواب غفلت بیدار شوید وای بر پدری که امروز نه تنها صدای مظلومیت فرزاندانش را نمیشنود بلکه انکار حق میکند مصطفی محمدی همچون آب زلال و روشن و شفاف است به آب بنگر چهره ی مظلوم فروغ و چهره ی معصوم ندا حسنی را در آن ببین فریادشان را بشنو و از پیامشان درس عبرت بگیر اما تو انگار خود را به خواب زده ای و درد های فروغ را و مظلومیت ندا را نادیده گرفته ای تو در سیاهی باش تو پای در زنجیر شب بکش و در خواب غفلت مصطفی محمدی را مگسی خطاب کن که خواب سیمرغان کاغذین را آشفته میکند . تو ای رجوی کو قله قافت که به سی مرغان وعده ی دروغین رسیدن به آن را دادی که به زودی آشیانه ات با همت پدران و مادران قربانیان فرقه جهنمی مجاهدین ویران خواهد شد و کسانی که پیام و خون شهدا را وز وز مگس میدانید وای بر شما که روز دیدار دوباره با ندا و فروغ رو سیاه خواهید شد … لرگرفته از مقاله آقای مصطفی محمدی

ایران قلم : خانواده ها و مصطفی محمدی همچنان سمیه و قربانیان را فریاد می زنند

به ویدئوی تهیه شده در آکسیون فعالین حقوق بشر در میدان شتله پاریس توجه بفرمایید

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIaPcAFE-dM

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید