عبدالکریم ابراهیمی:خیمه شب بازى مریم رجوى و سیاهى لشکر

0
470

خیمه شب بازى مریم رجوى و سیاهى لشکر

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم ژوئیه ۲۰۱۶:… سؤال اساسى از مریم رجوى این است که آیا شرکت ایرانیان وطن پرست و جلاى وطن کرده هم در این خیمه شب بازیهایت با آمار و ارقام میتوانید به سمع بیرون از خود برسانید؟ آیا به قول خودت از شخصیت هاى سخنران که با پرداخت دلارهاى جذاب آنها را به مراسم میکشانید، شخصیت هاى اپوزیسیون ایران در این سخنرانیها هست؟ اگر وجود دارد، بهترین راه تبلیغ آنها براى باز شدن راه همیشه بسته … 

لینک به منبع

خیمه شب بازى مریم رجوى و سیاهى لشکر

عبدالکریم ابراهیمییک هفته از خیمه شب بازى نهم ژوئیه و سخنرانى هند جگرخوار و قاتل بسیارى از مردم ایران و عراق و نیز نیروى تشکیلات خودش، یعنى مریم رجوى باقى مانده است و همچنان دستگاه جهل و شیطان سازى تبلیغاتى رجوى، پوشال بافى و دروغهاى گوبلزى خود را افزایش داده است و از حمایتها و فراخوانهاى انجمنها و سازمانهاى مجهول و خود ساخته و موهوم براى شرکت در این „شو“ی بى محتوا دم میزند.

از حمایت و فراخوان زندانى هاى سیاسى در ایران میگوید و از شرکت شخصیتهاى سیاسى در این خیمه شب بازى سخن میراند، البته که سخنران اجاره اى زیاد است و ریختن دلار در جیب این و آن و آوردن در این مراسم کار سختى نیست همانگونه که به عینه دیده و میبینیم، جمع آورى سیاهى لشکر و آوردن افراد غیر ایرانى به پاریس براى یک تور سیاحتى و البته به بهاى شرکت در خیمه شب بازى رجوى هم چندان کار مشکلى نیست.

سؤال اساسى از مریم رجوى این است که آیا شرکت ایرانیان وطن پرست و جلاى وطن کرده هم در این خیمه شب بازیهایت با آمار و ارقام میتوانید به سمع بیرون از خود برسانید؟ آیا به قول خودت از شخصیت هاى سخنران که با پرداخت دلارهاى جذاب آنها را به مراسم میکشانید، شخصیت هاى اپوزیسیون ایران در این سخنرانیها هست؟ اگر وجود دارد، بهترین راه تبلیغ آنها براى باز شدن راه همیشه بسته خود و شوهر مفقود شده ات است، تا کسى حداقل باورى نسبت به یاوه هاى دروغ و تکرارى شما داشته باشد. البته که جواب مشخص است و خود و شوهرت نه ظرفیت و نه لیاقت آنرا دارید که یک شخصیت ایرانى آزاده و وطن پرست بیاید برایتان کف و دف بزند و از راه و روش درست و استراتژى مناسب شما سخن براند. شما فرقه اى بسته و تروریست و پدرخوانده تروریسم بیش نیستید و مردم ایران از شما متنفر و بیزار است.

راستى خانم فرنگ نشسته شما دم از حمایت زندانیان خودتان در زندانهاى ایران میزنید و از طرف آنها اعلامیه و نامه در حمایت و فراخوان براى شرکت در خیمه شب بازى تان بیرون میدهید و آن را تبلیغ میکنید، اولا این سؤال را جواب بدهید که مخاطب این زندانیان مجاهد در زندانهاى ایران چه کسانى است؟ آیا فکر میکنید آنان از نفرت مردم ایران نسبت به شما و فرقه منحوس تان بیخبرهستند؟ و از این مهمتر به اینجانب پاسخ دهید که ربع قرن در تشکیلات تروریستى شما عمرم را بیهوده از دست داده به خاطر نبود آزادى در ایران و الان شاهد این گونه اطلاعیه ها و تبلیغات دروغین شما هستم، چطور است زندانى شما به قول خودتان در سیاهچال هاى آخوندها میتواند با بیرون در ارتباط باشد و آزادانه فراخوان بدهد و به نفع فرقه تروریستى شما تبلغ کند، اما خانواده یک اسیر در تشکیلات تروریستى شما این حق را ندارد با عزیزش ملاقات و تماس داشته باشد و یا خود فرد نتواند حداقل نامه اى براى خانواده خود بفرستد و آنها را از نگرانى و سردرگمى برهاند؟ این تناقض بزرگ را چطور توجیه کرده و پاسخ میدهید؟ در برابر افکار عمومى آیا مسئولیتى احساس میکنید؟ آیا فکر نمیکنید وقتى که من و امثال من این اراجیف شما را بشنویم با توجه و اشراف به مناسبات وحشیانه و دیکتاتورى درون تشکیلات، بگوئیم اگر واقعا اینطور است که شما میگوئید و از زندانهاى ملاها زندانى میتواند آزادانه فراخوان بدهد و از دشمن ملت ایران حمایت کند و رژیم هم کارى به آنها نداشته باشد، پس هزار شرف به شما داشته و دارد که اینقدر افراد تشکیلات را در منگنه می گذارید و مخوف ترین دیکتاتورى را راه انداخته و همه را اسیر و برده خود کرده اید، در درون تشکیلات هیچ حق و حقوقى براى افراد قائل نیستید و همه را برده عریان در دست مسئولین جنایتکارتان کرده اید.

خانم رجوى! تبلیغات پوچ و بى محتوا و برگذارى چنین خیمه شب بازیهایى از شما دردى دوا نخواهد کرد، همچنان که رفتن در دامان صدام و پشت کردن به مردم ایران و خودتان را بازیچه بعث بر ضد ایران کردید، دردى از شما دوا نکرد و عاقبت استراتژى مسلحانه تان به گِل نشست و بجاى اینکه بر اساس افاضات شوهر مفقود شده ات، میخواستید بروید در عراق تا در کوهستانها آتش ها به پا کنید و مردم ایران را نجات دهید، اما دیدیم که جز مزدورى و خودفروشى و کشتن جوانان ملت ایران هیچ دستآوردى نداشتید و به جاى آزادى مردم ایران، عاقبت فرقه تروریستى تان و رهبرى ناخلف آن طمع شکست و نابودى و از هم پاشیدگى کشید و الان دربدر و آواره این و آن کشور شده اید.

بس کنید و به خود بیائید و از مردم ایران و دلسوزان بیرون از تشکیلاتتان که شما را نصیحت کرده و خیانت رفتن در این مسیر را به شما گوشزد کرده و نیز نصایح جداشدگان از تشکیلات که خواهان سلامت دوستان خود هستند، عذرخواهى کرده و به انتخاب اشتباه مسیرتان إذعان کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیدار جدا شدگان فرقۀ رجوی با معاون سفیر لهستان: مجاهدین دانشجویان لهستانی را هدف گرفته اند

۱۲ تیر ۱۳۹۵

دیدار جدا شدگان فرقۀ رجوی با معاون سفیر لهستان: مجاهدین دانشجویان لهستانی را هدف گرفته اند  وبلاک عیاران و سایت پیوند رهایی، سی ام ژوئن …

دیدار جدا شدگان فرقۀ رجوی با معاون سفیر لهستان: مجاهدین دانشجویان لهستانی را هدف گرفته اند

آرشیو موضوع : 17 ژوئن 2003

سبحانی: ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ـ یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی

هم اکنون 13 سال از  17 ژوئن 2003  گذشته است و همچنان پرونده  مسعود رجوی …

میلاد آریایی: سیلی سرخ واقعیت و کلاه ۱۷ ژوئن مجاهدین

در چنین وضعیت نابسامانی کلاه گشاد هفده ژوئن را مجاهدین با دلتنگی و آشفتگی مثال زدنی هر سال بر سر میکنند تا کمی از سوزش دردهایشان کاسته شود. بر آنانی که با صرف میلیون ها دلار سخنران و تماشاچی کرایه ای استخدام میکنند تا برای از ما بهتران تلاش ها و دست و پا زدن هایشان را لیست …

صداقی:آیا امسال فریضه گردهمایی ماه ژوئن فرقه رجوی به فراموشی سپرده شده

آیا امسال فریضه و فراخوان گردهمایی ماه ژوئن هر ساله فرقه رجوی در پاریس به فراموشی سپرده شده میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و پنجم می ۲۰۱۶:… هیفده ژوئن دوهزارو سه واحد هایی از پلیس ضد تروریست فرانسه به بیش از ده مقر فرقه تروریستی مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس حمله کرده و سرکرده فرقه رجوی …

۱۷ ژوئن یاد آور وحشیگری افراطی در خاطرات مردم اروپا

سی ژوئن یاد آور وحشیگری افراطی در خاطرات مردم اروپا  ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیستم می ۲۰۱۶:…  سی ژوئن سال ۲۰۰۳ زمانی که مریم رجوی و دارودسته اش توسط پلیس فرانسه بازداشت میشوند، سرکردگان سازمان از ترس و وحشت به افراد شستشو مغزی شده خود فرمان خودسوزی در خیابان های اروپا می دهند و در …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید