مجید روحی:حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای اهداف خود پیش گرفت و …

0
554

حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای اهداف خود پیش گرفت و نسلی از بهترین های ایران را به فنا کشاند

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم می ۲۰۱۶:… آری سیاست حاج مسعود رجوی و فرقه اش از خشونت عریان نسبت به هم میهنان خود مبدل به خیانت عریان شد و علارغم امکانات تبلیغاتی گسترده ای که حاج مسعود رجوی و فرقه اش در تمام دنیا داشتند حاج مسعود رجوی و فرقه اش فاقد حداقل های پایگاه مردمی بود و این در حالی بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش همواره خود را تنها آلترناتیو … 

لینک به ایران اینترلینک

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای پیشبرد اهداف خود در پیش گرفت سرمایه انسانی نسلی از بهترین های این مرز و بوم ایران را به دره نیستی و فنا کشاند

مسعود رجوی مریم رجوی شورای ملی مقاومت خیانت جنایت مزدوری

 مجید روحیتاریخ سیاسی هر کشوری شکل یافته ازفرایند های زشت و زیبایی است که در برهه های تاریخی نقش تاثیر گذارخود را در روند شکل گیری آینده یک کشور ایفا می کند
ایران نیز از این قاعده بدور نبوده و با ورود به دوران مدرنیته و تعریف دولت و ملت به معنای امروزی آن شاهد هستیم که مبارزات سیاسیون ایرانی دارای نقاط قوت و ضعف های بسیاری بوده که در روند شکل گیری جامعه سیاسی ایران کنونی بی تاثیر نبوده است

از انقلاب مشروطه و جانفشانیهای انقلابیون مشروطه خواه در راه دموکراسی در ایران و بر علیه استبداد، تا سر سپردگی عده ای به روس و انگلیس در همان دوره که موجب تحمیل هزینه های بسیاری بر ملت ایران و انحراف انقلاب مشروطه و دموکراسی در ایران شده تا شکل گیری جریانات چپ و از جمله حزب خائن توده، که کمر به اضمحلال ایران بسته بود، و جریانات ملی که دل در گرو سر فرازی ایران و پیکار با بیگانگان داشتند و تا ظهور گروهای خشونت گرا و تروریست در دهه چهل و پنجاه همه نشان از زشتی و زیبایی های تاریخ معاصر ایران را دارد

اما اگر بخواهیم زیبایی های این تاریخ و مبارزان میهن پرست و آزادیخواهان را در اینجا واکاوی نکرده و صرفا به زشتی تاریخ سیاسی این دوران بپردازیم بی درنگ آنچه که ذهن هر ایرانی آزادیخواه و دموکرات را به خود مشغول می کند تولد پدیده ی زشتی است به نام * حاج مسعود رجوی و فرقه اش هست * که شوربختانه حاج مسعود رجوی و فرقه اش علارغم آزادیخواه بودن بنیان گذاران فرقه ،حاج مسعود رجوی راه خشونت را برای پیشبرد اهداف خود در پیش گرفت که با کمال افسوس باید اذعان داشت سرمایه انسانی نسلی از بهترین های این مرز و بوم را به دره نیستی و فنا کشاند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش که تلاش داشت تا با ملغمه ای از اسلام تئوری ریزه شده علی شریعتی و مهندس بازرگان و همچنین گفتمان و دیالکتیک سوسیالیسم و مارکیسیم معجونی برای رهایی ملت ایران فراهم آورد حاج مسعود رجوی و فرقه اش را در دام خشن ترین ایدئولوژی التقاطی زمان خود گرفتار کرد چنان که پس از اعدام * محمد حنیف نژاد * و دیگر بنیان گذاران فرقه و با انشعاب درون گروهی تقی شهرام و اعلام مارکسیت به عنوان خط سیر سیاسی فرقه و قربانی شدن مهدی شریف واقفی،حاج مسعود رجوی و فرقه اش از اصول نخست خود دور گشته و نتوانست در مدار آزادیخواهی ملت گام بر دارد و نا چار پس از رخداد سال ۵۷ نیز راهی را پیمود که حاج مسعود رجوی جز ادبار و بدبختی برای اعضای فرقه اش و ملت هیچ نداشت

با به دست گرفتن زمام امور این تشکیلات توسط * حاج مسعود رجوی * و از میان بدر کردن رقبایی همچون * موسی خیابانی *که به لحاظ تشکیلاتی بسیار سر آمد تر از حاج مسعود رجوی بود و همچنین * اشرف ربیعی * همسر نخست حاج مسعود رجوی در طی یک عملیات برنامه ریزی شده و پر ابهام توسط نیروهای رژیم ایران این فرقه رجوی به ورطه هولناک تری از گذشته افتاد و با وارد شدن به فاز مبارزه مسلحانه و ترورهای کور و نا جوانمردانه ای که حتا مورد تایید بسیاری از وابستگان این فرقه رجوی نیز نبود عملا حاج مسعود رجوی و فرقه اش مبدل به یک تشکیلات تروریستی و ضد بشری شد

پرداختن به چگونگی روابط درون تشکیلاتی فرقه رجوی در آن سالها و فریب ابولحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور ایران و همچنین ازدواج فیروزه بنی صدر دختر ابولحسن بنی صدر با حاج مسعود رجوی و فرار همزمان حاج مسعود رجوی با چادر زنانه و ابولحسن بنی صدر از ایران که بعدها نام پرواز تاریخ ساز را بر این فرار گذاشتند خود حکایت مثنوی هفتاد من است اما بی ربط نخواهد بود که عنوان شود در همان فرار تاریخ ساز حاج مسعود رجوی بسیاری از همسنگران خود را در ایران جا گذاشت و بنا به روایتی حتا گرای بسیاری از آنان نیز توسط تشکیلات فرقه رجوی به کمیته ها و سپاه پاسداران آن زمان داده شد که یا اعدام شدند و یازندانی و اینگونه است تشکیلاتی که توسط محمد حنیف نژاد و یارانش برای رهایی ملت ایران و دموکراسی خواهی بنیان نهاده شده بود حال خود به یک عنصر ضد مردمی بدل گشته و با تصاحب ریاست این تشکیلات توسط فرد گمنام و بدون پیشینه مبارزاتی و بی سواد به نام حاج مسعود رجوی به نا کجا آبادی پای گذاشت که دیگر امیدی به بازگشت آن نبوده و نیست

ابولحسن بنی صدر بعد از خروج از ایران و تشکیل شورایی به نام شورای ملی مقاومت با حضور تعدادی از فعالین سیاسی چپ گرا و البته فعالین اجتماعی اپورتونیست، با دیدن انحرافات شدید حاج مسعود رجوی از آن جدا شده و جالب است که بدانید فیروزه بنی صدر نیز با خیانت حاج مسعود رجوی به وی و ارتباط پنهانی حاج مسعود رجوی با مریم قجر عضدانلو از حاج مسعود رجوی جدا شده و این مسئله بعد از رسانه ای شدن توسط فیروزه بنی صدر وارد مرحله جدیدی می شود و حاج مسعود رجوی با زیرکی خاص خودش از این عمل غیر اخلاقی پروژه جدیدی به نام ازدواج ایدوئلوژیک را مطرح می نماید و مهدی ابریشمچی بی رگ نیز که مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود چاره ای جز پیروی از این خفت را نداشت و به ناچار در اقدامی با طلاق دادن مریم قجر عضدانلو وی را به حاج مسعود رجوی هبه می کند و حتا جالب تر آنکه در مراسم ازدواج آن دو نیز حضوری فعال داشته و بر این ازدواج انقلابی بی غیرت صحه می گذارد

در این مقطع و با شدت گرفتن جنگ ایران و عراق حاج مسعود رجوی از طریق سرویس استخبارات عراق و سفارت آن کشور در فرانسه عملا فرقه اش را به پرتگاه دهشتناک دیگری می کشاند و حاج مسعود رجوی و فرقه اش مزدوری بی چون و چرا برای کشوری مانند عراق بود که در حال جنگ با ایران بود

همین مسئله در همان مقطع موجب ریزش اعضای اسیر بسیاری در فرقه شده و تشکیلات فرقه گرایانه حاج مسعود رجوی علارغم آگاه بودن به این خیانت تاریخی و نتایج آن تن به خواست ضد میهنی حاج مسعود رجوی می دهند و بازماندگان فرقه رجوی طی یک فرایندی به عراق منتقل شده و به صورت یک نیروی نظامی وابسته به ارتش عراق * ستون پنجم صدام حسین معلون * سازمان دهی می شوند که همان هنگام نیز بسیاری نام نیروی نظامی فوق را ارتش فارس زبان صدام حسین معلون گذاردند

البته وارد این مرحله شدن حاج مسعود رجوی و فرقه اش در جنگ علنی با ایران تحط عنوان مبارزه با رژیم حکومت اسلامی بدین معنا نبود که حاج مسعود رجوی و اعضای فرقه اش تا آن هنگام هیچگونه همکاری با عراق نداشتند بلکه پیش از آن نیز حاج مسعود رجوی و فرقه اش در محورهای غرب و شمالغرب جبهه ها عملا نقش بازوی اطلاعاتی و تخریب چی ارتش عراق را بازی می کرد اما در این فاز جدید به این همکاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش چهره منسجم تری بخشیدند و حاج مسعود رجوی و فرقه اش تلاش کردند تا وانمود کنند که به عنوان ارتش آزادیبخش ملی ، یک فرقه نظامی و مستقل هستند که در حال مبارزه با رژیم ایران می باشند اما کیست که نداند همکاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش در تمام دوران جنگ هشت ساله عملا نوعی خیانت میهنی و همکاری تنگا تنگ با صدام حسین معلون بوده که اسناد آن نیز بعدها به صورت گسترده منتشر شد و همین همکاری ننگین شوربختانه صدمات جبران ناپذیری رابه ملت ما تحمیل نمود

صدام حسین معلون و کشورهای عربی نیز با در اختیار گذاشتن امکانات مالی و لجستیکی و نظامی فروان امید به آن داشتند که با پیروزی حاج مسعود رجوی و فرقه اش می توانند جای پایی در فردای ایران برای خود دست و پا کنند و البته نیز نباید از یاد برد که این همکاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش منحصر به صدام حسین معلون و کشورهای عربی نبوده و فرقه رجوی همواره بر اساس دستور تشکیلاتی و آموزش های فرقه مطبوع خود از همکاری منحصر به فردی با دستگاه های اطلاعاتی غرب نیز بر خوردار بودند

آری سیاست حاج مسعود رجوی و فرقه اش از خشونت عریان نسبت به هم میهنان خود مبدل به خیانت عریان شد و علارغم امکانات تبلیغاتی گسترده ای که حاج مسعود رجوی و فرقه اش در تمام دنیا داشتند حاج مسعود رجوی و فرقه اش فاقد حداقل های پایگاه مردمی بود و این در حالی بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش همواره خود را تنها آلترناتیو آینده ایران می دانستند و در اقدام مضحک دیگری مریم قجر عضدانلو را به عنوان ریس جمهور خود بر گزیده فرقه مطرح نمودند و البته با کدام متر و معیار انتخاباتی هیچگاه این انتخاب بر کسی معلوم نگشت و اینگونه است که مریم قجر عضدانلو تا کنون در تمام نمایشهای تهو آور تبلیغاتی، خود را ریس جمهور خود برگزیده ملت ایران می نامد

حال بگذریم از اینکه حاج مسعود رجوی با تردستی و قداست بخشیدن به خود مریم قجر عضدانلو را بیینه ی برای رسیدن به خود معرفی نمود و در روابط درون فرقه ای با استفاده ابزاری از مقوله هژمونی زنان بر مردان و تنظیم روابط مخوف و فرقه ای در اردوگاهها، فاجعه انسانی بزرگتری را نسبت به اعضای اسیر در فرقه رقم زد که درآینده بی گمان صفحات تاریخی بسیاری در بر گیرنده این جنایتها شد و باز هم خواهد شد

با پذیرفتن آتش بس و قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران و عراق، حاج مسعود رجوی و فرقه اش که حیات خود را در گرو ادامه جنگ بین دو کشور می دانستند با حماقت و جاه طلبی حاج مسعود رجوی بار دیگر در چاه دیگری افتادند و حاج مسعود رجوی و فرقه اش با فراخواندن بسیاری از هواداران خود از سر اسر جهان و نشست چندین ساعته حاج مسعود رجوی تئوری فتح ایران از مهران تا تهرا ن را مطرح نمود و با یک اقدام نا بخردانه و به شکل یک انتحار، اعضای اسیر در فرقه اش که فاقد آموزش های نظامی خود را برای تجاوز به خاک ایران به صف نمود و با ستونی از زره پوش های شهری “کاس کاول “و اسکورپین” و تجهیزات نظامی سبک دیگر و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی و هوایی عراق عملیاتی به نام فروغ جاویدان را آغاز کردند که این عملیات علارغم پیش روی های اولیه به دلیل عدم انسجام ارتش و نیروهای نظامی ایران بعد از پذیرش قطعنامه، دچار سر نوشت شوم دیگری شد و حاج مسعود رجوی و فرقه اش با دادن تلفات بسیار زیاد و شکستی سنگین، هیچگاه نتوانست این را درک کنند که ایرانی نسبت به خاکش تعصب داشته و برایش پذیرفته نیست که نیرویی خائن و وطن فروشی بخواهد در راستای اهداف بیگانگان به کشورش تجاوز نماید

با این فاجعه و خیانت بزرگ حاج مسعود رجوی و فرقه اش حاج مسعود رجوی نه تنها اعتراف به اشتباه خود نکرد بلکه در نشست های تشکیلاتی و درون فرقه اش تلاش میکرد تا اینگونه به اعضا اسیر در فرقه اش القاء کند که نا کامی در این نبرد ریشه در منیت های آنان داشته و افراد باید هر چه را که نماد وابستگی به جهان مادی تلقی می شود را از خود دور کنند و به تعبیر فرقه ای ،آن را طلاق دهند و اعضای اسیر در فرقه یکی از دلایل شکستشان این مسئله بوده که در ذهن خود دچار تضاد بوده و وابستگی های خاص خودشان را در صحنه نبرد داشتند و اگر در حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه ذوب شده بودند بی گمان پیروز میدان بودند و این بود که اعضای اسیر در فرقه رجوی وادار به نوشتن تضادهای درونی و شخصیتی خود شدند و کار به آنجا رسید که این مسخ شدگان حتی باید روابط دوران کودکی و نوجوانی خود را نیز بر روی کاغذ می آوردند و یا اگر اعضای اسیر در فرقه با توجه به دور بودن از خانواده اش در خلوت به مادر و خانوده اش می اندیشید نیز باید این مسئله را مکتوب می کرد و در کنار مکتوبات و اعترافات دیگر خود از جمله ذهنیت های جنسیتی اش را نیز به مسئول تشکیلاتی اش می داد و با طی کردن این پروسه ممکن بود که اعضای اسیر در فرقه بر اساس تعبیر های فرقه ای و تشکیلاتی پاک شده و از تضاد های ذهنی عبور می کرد یعنی آنکه با نوشتن تضادهای درونی خود به درجه ی بالایی از بی گناهی می رسید و گناهان او منتقل می شد به حاج مسعود رجوی

و این روابط تشکیلاتی فرقه رجوی مخوف نا خود آگاه انسان را به یاد حسن صباح و مریدان او می اندازد اگر چه باید اذعان داشت که حسن صباح نیز هیچگاه تا بدین درجه تلاش نکرد تا کنترل ذهن افرادش را به دست بگرید و آنان را از بدیهی ترین حقوق انسانی یعنی عاشق شدن و از زندگی لذت بردن و احساسات انسانی دور بدارد

با حمله عراق به کویت و نا بسامانی داخلی عراق و شکل گرفتن قیام شیعیان و کردها بر علیه حکومت صدام حسین معلون حاج مسعود رجوی و فرقه اش بار دیگر در نقش مزدور جان بر کف صدام حسین معلون ظاهر شدن و در تپه های مروارید و جلولا جنایت دهشتناک دیگری را بر علیه اکردا و شیعیان معترض رقم زدن به گونه ای که دیدن تصاویر له شدن انسانها ی بی گناه زیر زره پوش های فرقه رجوی دل هر انسانی را به درد می آورد و هنوز نیز بسیاری از مردم عراق این جنایت ها را نتوانسته اند فراموش کنند

در کشورهای اروپایی و غرب نیز حاج مسعود رجوی و فرقه اش با اقدامات تبلیغاتی گسترده و آکسیون های مختلف برای جلب حمایت شهروندان غربی حتا از وادار نمودن کودکان اعضای خود به گدایی به شکل آکسیون های ترحم بر انگیز کوتاهی نکردند و در خوش رقصی دیگری مسئله فعالیت های اتمی ایران را مطرح نمودند که به باور من تشخیص ضرورت و یا عدم ضرورت داشتن انرژی هسته ای بر عهده ملت ایران است و چرا یک فرقه سیاسی که خود را مدافع منافع ملت ایران می داند باید حاضر به چنین خیانتی شود که علاوه بر همراهی با دشمن متجاوز مسائل درون کشور را نیز در اختیار بیگانگان قرار دهد

با همه این احوالات در جنگ دوم امریکا با عراق و فرو پاشی رژیم حزب بعث و اعدام صدام حسین معلون حاج مسعود رجوی و فرقه اش در برزخ بلاتکلیفی گرفتار شدند و حاج مسعود رجوی نیز در این برهه از دیده ها غایب شد و در بیرون از عراق به سر می برد و فاقد کنترل بر اعضای اسیر در فرقه خود می باشد و مریم قجر عضدانلو بر اوضاع مسلط شده است

حاج مسعود رجوی در سخت ترین شرایط اعضای اسیر در فرقه خود را همیشه تنها گذاشته اگر چه تنها گذاردن نیروها و یاران یکی از خصوصیات فطری حاج مسعود رجوی می باشد و کارنامه او آکنده از این بی تعهدی ها و بی وفایی هاست

با روی کار آمدن دولت منتخب مردم عراق، اسارتگاه اشرف که همچون یک زیگل زشت در نظر مردم و دولت عراق جلوه می نمود باید درش تخته می شد و حاج مسعود رجوی و فرقه اش علارغم خوش رقصی های ابتدایی برای امریکایی ها و بر خوردار بودن از حمایت نیروهای ارتش امریکا تلاش نمودند تا این بار در نقش مزدور برای امریکا ظاهر شوند و جلسات پی در پی مسئولین بالای فرقه رجوی با فرماندهان ارتش امریکا و ترتیب دادن میهمانی های شام و غیره هم در بلند مدت نتوانستند موجب دلربایی از امریکا شوند چو اینکه حاج مسعود رجوی و فرقه اش در لیست سازمان های تروریستی امریکا قرار داشت و امریکا نیز به این امر واقف بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش از حداقل پایگاه مردمی بر خوردار هستند و حساب کردن روی حاج مسعود رجوی و فرقه اش مانند شرط بستن بر روی اسب مرده است اگر چه دول غربی و منجمله امریکا پیرو تامین منافع ملی خود از هر ابزاری برای پیشبرد این مهم استفاده می کنند وحاج مسعود رجوی و فرقه اش نیز به دید آنان فقط یک ابزار بودند کما اینکه با تمام تحرکات گسترده مریم قجر عضدانلو در اروپا، وی حتا نتوانست یک حمایت حداقلی از اروپاییان را به صورت رسمی داشته باشد و پیشکش نمودن قالیچه های نفیس و هدایای گرانبهای دیگر به دیپلمات های درجه چندم اروپایی و یا فلان شهردار شهر کوچک در اروپا نیز کاری از پیش نبرد

اما آنچه که در گذشته و این روزها باز هم مورد استفاده حاج مسعود رجوی و فرقه اش قرار گرفته مقوله اعمال حاکمیت ملی و سرزمینی دولت عراق بر بخشی از خاک خود است که سالیان سال در اشغال حاج مسعود رجوی و فرقه اش به عنوان یک نیروی خارجی بوده است

در ۱۹ فروردین دولت عراق تلاش می نماید که حاکمیت خود را بر اسارتگاه اشرف که دارای وسعت چندین کیلوتری می باشد اعمال نماید که با تحریک حاج مسعود رجوی و اعضای فرقه اش وارد درگیری با نیروهای عراق می شوند و به دستور حاج مسعود رجوی مسئولین بالای فرقه عده ای از اعضای اسیر در فرقه را به قتل میرسانند تا بتواند حاج مسعود رجوی با پروژه شهید سازی در اروپا و کشورهای دیگر مظلوم نمای کند و طبیعی است که نیروی نظامی هر کشوری برای اجرای دستورات مقامات سیاسی کشورش و همچنین دفاع از تمامیت ارضی خود بر خورد خشونت بار و نظامی را نیز در دستور کار خود داردو این مسئله چندان عجیب نبوده و نیست

این مسئله بهانه ای می شود توسط حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای استفاده ابزاری و بهره برادری تبلیغاتی گسترده برای حیات مجدد به فراموشی سپرده شده گان تاریکخانه اسارتگاه اشرف، که آی ملت چه نشسته اید که فرزندان بی گناه شما را دولت عراق به تحریک آخوندهای دجال به خاک و خون کشیده اند بسیاری از ایرانیها نیز شوربختانه بر اساس آموزش های فرهنگی و روح لطیف ایرانی حس نوع دوستی و حقوق بشری شان به قلیان در آمده و سوز و زاری سر دادند که فرزندان ایران زمین را کشتند و برید و بشتابید برای نجات بازماندگان آن

نخست آنکه باید عنوان شود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش از روزی که دست در دست دشمن بر روی برادر و خواهر های ایرانی خود اسحله کشیدند و خیانت نمودند دیگر ایرانی به حساب نمی آیند و شرافت ایرانی از وجود نا پاک آنان رخت بر بسته است

* حق قانونی دولت مشروع و بر خواسته از رای ملت عراق است که بر بخشی از سر زمین خود اعمال حاکمیت نماید

* میهمان باید اصول میهمان بودن را رعایت کرده و تابع میزبان باشد و بر حاج مسعود رجوی تکلیف مشخص هست که وضعیت اعضای اسیر در فرقه اش را روشن کند و به آینده آنان بیاندیشد و به جای گز کردن مراکز خرید اروپایی و لاس زدن با فلان آبدارچی پارلمان اروپا و در بوق و کرنا کردن آن به فکر اعضای اسیر در فرقه خود باشد

* نیروهای اپوزسیون ایرانی توجه داشته باشند که در قاموس و مکتب حاج مسعود رجوی و فرقه اش هر کس که با حاج مسعود رجوی و فرقه اش نیست مزدور وزارت اطلاعات ایران به حساب آمده مگر آنکه برای برائت از مزدوری رژیم ایران بندگی خود را به حاج مسعو د رجوی به اثبات برسانند

این حس نوع دستی بی نهایت قابل ستایش است اما چرا روزهایی که گرای شهرهای ایران و سربازان در جبهه ها را حاج مسعود رجوی و فرقه اش به نیروهای عراقی میدادند و در بازجویی اسرای ایرانی در استخبارات عراق مرتکب آن همه جنایت شدند قلیان نکرد و دریغ از یک نمونه موضع گیری توسط اپوزسیون در آن هنگامه شهر آشوب میهن و خیانت های گسترده حاج مسعود رجوی و فرقه ضد میهنی اش

افسردگی، بدبختی و فلاکت در پس همه شعارهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش بخوبی دیده می شود یعنی همان خواسته ای که در دعاهای مادران از خدا خواسته شده بود همانطور که صدام حسین معلون و همه جنایتکاران اسیر آه مردمی شدند که مورد ظلم آنها واقع شده بودند امروز آه خانواده های حاج مسعود رجوی و فرقه اش را گرفته و روزهای بدبختی و فلاکت حاج مسعود رجوی و فرقه اش تازه شروع شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : نفی خشونت، تروریسم و فرقه گرایی

پاسخ محمد حسین سبحانی به تهدیدات خشونت طلبانه مسعود رجوی در نوار صوتی ۱۱ آبان

پاسخ محمد حسین سبحانی به تهدیدات خشونت طلبانه مسعود رجوی در نوار صوتی ۱۱ آبان

پاسخ محمد حسین سبحانی به تهدیدات خشونت طلبانه مسعود رجوی در نوار صوتی ۱۱ آبان ایران قلم، بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۴:… رجوی با ایجاد رعب و وحشت و وصیت کردن قتل اعضای جداشده این پیام را به شنوندگان این پیام صوتی ، یعنی قربانیان لیبرتی ، منتقل می کند اگر به فکر جدا شدن از …

چهره دیگر داعش

چهره دیگر داعش

در نهایت به این نتیجه رسیدم که علاوه بر تحقیق هاى قبلى، باید داده هاى جدید جمع کنم، بلکه بفهمم در ذهن کسانى که جنگ روانى دولت اسلامى را سازمان مى دهند چه مى گذرد. باید خودم را در دنیاشان غرق مى کردم که بفهمم مخاطب این فیلم ها کیست، و از نگاه داعش به خود چه …

محمد حسین سبحانی: در باره قلم ـ بمناسبت حک شدن سایت ایران قلم

محمد حسین سبحانی: در باره قلم ـ بمناسبت حک شدن سایت ایران قلم

مطلب زیر در سال 2006 به مناسبت آغاز بکار سایت ایران قلم نوشته شده بود. انتشار مجدد این مطلب به مناسبت هک شدن سایت ایران قلم توسط فرقه رجوی و راه اندازی مجدد آن می باشد. محمد حسین سبحانی 05.09.2015 “سلاح” آتش می گشاید و خون را جاری می کند و بطور درون جوش، “فرهنگ خشونت و جنگ” …

محمد حسین سبحانی:چرا مجاهدین خلق، در تشکیلات خود شریعتی زدایی کردند؟

محمد حسین سبحانی:چرا مجاهدین خلق، در تشکیلات خود شریعتی زدایی کردند؟

همانطور که در بالا اشاره کردم مسعود رجوی روی شخصیت و اندیشه دکتر علی شریعتی بسیار حساس و از رشد تفکر او در سازمان مجاهدین هراس داشت، هر چند که به دلیل محبوبیت فراوان دکتر علی شریعتی، آن را نه خود و نه رسانه های تبلیغاتی مجاهدین علنی نمی کنند. بسیاری، از جمله نگارنده، عقیده دارند که ریشه این …

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند علی جهانی 18.01.2015 چند روز پیش داشتم وقایع اخیر پاریس را در مورد حمله تروریستی نگاه می کردم خبر محکوم کردن این حمله تروریستی توسط مریم رجوی نظرم را جلب کرد و برای من خیلی عجیب بود که ایشان این حمله تروریستی را با چه رویی محکوم می …

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت “

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت “

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت ” فیلم و متن کامل مصاحبه تلویزیونی محمد حسین سبحانی با دکتر ابوالحسن بنی صدر 06.11.2010 ایران قلم گفته می شود که برای برون‌رفت از هر تضادی باید به “شورا” متوسل شد، زیرا “شورا” جوهر دموکراسی است . اما جامعه ایرانی با این پرسش مواجه است که پس چرابعضی از شوراها …

مجاهدین خلق در عراق، یک معمای سیاسی

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND)

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND)

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND) (گزارش کامل بعلاوه پیوست ها) انستیتوی تحقیقات دفاعی ملی RAND این سند به عنوان یک مدرک عمومی مؤسسه RAND در سایت www.rand.org در اختیار عموم قرار داده شده است. مؤسسه RAND یک سازمان تحقیقاتی غیر انتفاعی است که تحلیل های عملی و راه حل های مؤثر در برابر چالش هایی که جامعه و بخش خصوصی در سراسر …

سود و زیان تروریسم

سود و زیان تروریسم

سود و زیان تروریسم پس از این که تروریستها زمینهای خود در افغانستان و سوریه و عراق را به دلخواه شخم زدند، در مرحله بعد، قرار شد به منافع غرب و جایی که غربیها ضربه پذیرند، حمله ور شوند و زمین بازی و یا میدان جنگ را خود انتخاب کنند. پس از حادثه تروریستی پاریس، موجی از ناآرامی و ترس از خشونت …

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی مونا (آذر) حسین نژاد زینبم خواهر قشنگم! وقتی نامه ات به کمیساریا، منتشر شد و دیدم، برای ساعتی سراغ متن نامه ات نرفتم و تنها خیره شدم به عکست و دست خطتت، عکست رو نوازش کردم وصورت ماهت رو بوسیدم و غرق شدم تو عمق نگاهت و چشمات. مثل خیلی از خواهرهای دیگر …

در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه سرگشاده آن خدابنده (سینگلتون) در بریتانیا به رئیس جمهور فرانسه فرانسواز اولاند در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند بلکه ما از رهبران منتخب انتظار داریم که جلوی چنین وقایعی را بگیرند آن خدابنده ( سینگلتون ) 10.01.2015 www.iran-interlink.org لینک به متن انگلیسی آقای رئیس جمهور عزیز آزادی بیان در سراسر اروپا مورد تهدید جدی قرار گرفته است. شما و …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید