حسن پیرانسر: هفدهم جون و شوی خالی از ایرانی

0
1200

هفدهم جون و شوی خالی از ایرانی 

 حسن پیرانسر، فرانسه، پانزدهم می ۲۰۱۶:… امسال هم طبق معمول هر سال فرقه منحوس و ضد بشری و ضد ایرانی رجوی شوی مسخره و تهوع آور ۱۷ جون را برگزار میکند و میلیون یورو هزینه این شوی مسخره که تمامی افراد شرکت کننده در آن اجاره ای میباشند و از کشورهای مختلف با هزینه های پرداخت شده به پاریس می آیند میباشد افرادی از لهستان و پناهجویان و پناهندگان افغانی عربهای مقیم فرانسه و رنگین پوستان افریقایی و … 

ویلپنت خالى از ایرانى چه معنایى دارد خانم رجوى

لینک به صفحه فیسبوک آقای پیرانسر

هفدهم جون و شوی خالی از ایرانی

امسال هم طبق معمول هر سال فرقه منحوس و ضد بشری و ضد ایرانی رجوی شوی مسخره و تهوع آور ۱۷ جون را برگزار میکند و میلیون یورو هزینه این شوی مسخره که تمامی افراد شرکت کننده در آن اجاره ای میباشند و از کشورهای مختلف با هزینه های پرداخت شده به پاریس می آیند میباشد افرادی از لهستان و پناهجویان و پناهندگان افغانی عربهای مقیم فرانسه و رنگین پوستان افریقایی و…………..شرکت کنندگان این شوی مسخره و ضد ایرانی میباشند و طبق سیاق ثابت فقط ۲۰۰ الی ۳۰۰ ایرانی در این شو هر ساله شرکت میکنند
این شو که هر ساله با سیاستمردان عمدتا بازنشسته و از دور خارج شده اوروپایی و آمریکایی با هزینه های پرداخت شده مزّین میشود با حضور رییس جمهور مادام العمر شورای مزدبگیران مقاومت که با لباسی گرانقیمت و با پرچم شیروخورشید نشان در دست بر روی سن بزرگ سالن شروع میشود

این شو فقط مصرف تبلیغاتی و عوامفریبانه دارد و فرقه مزبور جهت قدرتنمایی و ژست سیاسی هر ساله آن را به نمایش میگذارد

لازم میدانم که نکته ای در مورد پرچم شیر و خورشید اینفرقه از قول آقای مسعود رجوی بیان کنم چون سران اینفرقه برای پیشبرد اهداف ضدبشری خود از هر ابزاری برای فریب اذهان استفاده میکند و یکی از این ابزار پرچم شیر و خورشید است آقای مسعود رجوی در مورد پرچم شیروخورشید مجاهدین چنین میگفت

مجاهدین با انتخاب پرچم شیروخورشید این پرچم را از دست و مالکیت اضداد و سلطنت طلبها و بورژوازی

بیرون کشید و از آن خود کرد. ولی شیروخورشید پرچم ما اساسا محتوی و تعریف خودش را دارد و ۱۸۰ درجه با تعریف و محتوای اضداد فرق بنیادی و اساسی دارد نقش شیر در پرچم ما حضرت علی ع است و آن شمشیر در دست شیر همان ذولفقار حضرت علی ع است و خورشید در پشت شیر همان حضرت فاطمه است.

فرقه رجوی متاسفانه تمامی عملکردهایش در بیرون فرقه فقط مصرف تبلیغات و عوامفریبی دارد و تمام تلاش خود را میکند که از خود یک چهره دمکراتیک و آزادیخواه نشان دهد مثلا در این شو و سایر شوهای فرقه خانم رجوی با کت و دامن و با صورت آرایشکرده بر روی سن میرود در صورتیکه در مناسبات درونی فرقه رجوی پوشیدن دامن و آرایش کردن برای زنان مطلقا ممنوع است

صحبت از جدایی دین و دولت که در این شو و شوهای دیگر اینفرقه که از خانم مریم رجوی شنیده میشود فقط جنبه تبلیغاتی دارد چون در مرامنامه و اساسنامه شورای ملی مقاومت یا شورای مزدبگیران مقاومت

نام دولت مجاهدین دولت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران ثبت و تثبیت شده است

آخر سوال اینجاست که

چرا عوامفریبی و شارلاتانیزم؟ چرا دروغ ؟ چرا عدم شفافیت باخلق قهرمان ایران؟ چرا با دروغ و با عوامفریبی میخواهید به هدف خود که همان تصاحب قدرت و ایجاد اختناق و سرکوب خلق قهرمان است برسید؟خجالت بکشید و شرم کنید شرم یک احساس انقلابی است چرا در شو های شما فقط افراد خارجی آنهم با پرداخت هزینه شرکت میکنند و فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ ایرانی آنهم با پرداخت پول و هزینه سفر یا ترس از افشای مسایل خصوصی آنها شرکت میکنند؟خجالت بکشید

این را بدانید که با این شوها فقط باعث تمسخر خود میشوید به خود آیید و کله کبکی خود را از زیر برف شارلاتانیزم و دروغگویی خارج کنید و واقعیت دنیا و جهان و خودتان را ببینید آنوقت متوجه میشوید که در تعادل قوا شما پشه هم نیستید !

___________________________________________________

ایران قلم:خیمه شب بازی سالیانه مجاهدین خلق برای گرامیداشت خشونت و ترور

ایران قلم:خیمه شب بازی سالیانه مجاهدین خلق برای گرامیداشت خشونت و ترور

 رهبری فرقه مجاهدین خلق با بحران های عمیق تشکیلاتی ناشی  از فروپاشی اشرف و استقرار در کمپ لیبرتی مواجه می باشد ؛ کمپی که مریم رجوی آن را زندان لیبرتی می نامد و در عین حال تلاش می کند در این زندان نیروهای خود را همچنان اسیر نگاه دارند. اما مطمئنا از خیمه شب بازی امسال مجاهدین نیز  آبی برای رهبری این فرقه یعنی مسعود رجوی گرم  نخواهد شد، چرا که اتفاقا بر عکس، هرگاه که این باصطلاح گردهمایی ها  برگزار می شود، جامعه ایرانی بیشتر به ماهیت سازمان مجاهدین پی می برد. زیرا یک ایرانی نیز در میز سخنرانی  آنها حضور ندارد و قرار است که تنها مزذبگیران بارنشسته خارجی برای این خیمه شب بازی ” گرامیداشت ترور و خشونت ” اجاره شوند، یعنی هم سخنران اجاره ای باشد و هم تماشاچی اجاره ای برای پرکردن صندلی ها. در این  شرایط طبیعی است که حتی برای نیروهایی که تحت عنوان ” شورای ملی مقاومت” در خدمت مسعود رجوی هستند،این پرسش پیش بیاید که چرا یک ایرانی در این خیمه شب بازی سخنرانی نمی کند؟ چرا حتی یکنفر از اپوزیسیون ایران در این گردهمایی ها وجود ندارد؟

خیمه شب بازی سالیانه مجاهدین خلق برای گرامیداشت خشونت و ترور کلید خورد

تحریریه ایران قلم ـ 08.05.2016

همانطور که مطلع هستید فرقه رجوی سالیانه برای خروج از انزوای رسانه ای و تبلیغاتی و  گرامیداشت  سرآغاز “خشونت و ترور ” در  سی خرداد 1360 خیمه شب بازی سالیانه خود را در ماه ژوئن برگزار می کند. این در حالی است که  رهبری فرقه مجاهدین خلق با بحران های عمیق تشکیلاتی ناشی  از فروپاشی اشرف و استقرار در کمپ لیبرتی مواجه می باشد ؛ کمپی که مریم رجوی آن را زندان لیبرتی می نامد و در عین حال تلاش می کند در این زندان نیروهای خود را همچنان اسیر نگاه دارند. اما مطمئنا از خیمه شب بازی امسال مجاهدین نیز  آبی برای رهبری این فرقه یعنی مسعود رجوی گرم  نخواهد شد، چرا که اتفاقا بر عکس، هرگاه که این باصطلاح گردهمایی ها  برگزار می شود، جامعه ایرانی بیشتر به ماهیت سازمان مجاهدین پی می برد. زیرا یک ایرانی نیز در میز سخنرانی  آنها حضور ندارد و قرار است که تنها مزذبگیران بارنشسته خارجی برای این خیمه شب بازی ” گرامیداشت ترور و خشونت ” اجاره شوند، یعنی هم سخنران اجاره ای باشد و هم تماشاچی اجاره ای برای پرکردن صندلی ها. در این  شرایط طبیعی است که حتی برای نیروهایی که تحت عنوان ” شورای ملی مقاومت” در خدمت مسعود رجوی هستند،این پرسش پیش بیاید که چرا یک ایرانی در این خیمه شب بازی سخنرانی نمی کند؟ چرا حتی یکنفر از اپوزیسیون ایران در این گردهمایی ها وجود ندارد؟

طبق گزارش های خود سازمان مجاهدین لیست شرکت کنندگان و سخنرانان خارجی تا دلتان بخواهد هر سال دراز تر می شود، زیرا پول سازمان مجاهدین هم هر سال بیشتر می شود و بیشتر می تواند رسیدگی به این بازنشسته های جنگ طلب بکند. پولی که بدون تردید « پول خون» اعضای قربانی شده، جداشده و فعلی سازمان مجاهدین می‌باشد .این سخنرانان اجاره ای بدون تردید طرف حسابشان سازمان مجاهدین نیست بلکه سرویس اطلاعاتی اسرائیل و  کارخانه های اسلحه سازی و بعضی کشورهای عربی و در صدر آن عربستان سعودی می باشد. یعنی سازمان مجاهدین و این بازنشسته های دولتی کشورهای مختلف را موساد به هم وصل می کند ، عربستان هم آنها را پشتیبانی مالی می کند و به قول معروف هر خارجی که در این برنامه مجاهدین شرکت می کند و فقط از یک طرف پول نمی گیرد بلکه به قول معروف هر کدام از چند طرف می گیرند. مسعود رجوی هم به خوبی دریافته است که با صرف هزینه‌های میلیون دلاری میتوان سیاست را خرید ، اما او باید از این توهم خارج شود که با ” پول خون ” شاید بتواند سیاستمدار بازنشسته و جنگ طلب و دلال های کارخانه های اسلحه سازی را بخرد، اما به هیچ وجه نمی تواند مشروعیت را هم بخرد. مسعود رجوی در حالیکه هنوز پاسخی برای مزدوری اش برای صدام حسین و اقامتش در عراق، کشوری که در حال جنگ با ایران بود، نداده است ، از سال 2003 و بعد از سقوط صدام حسین خود را وارد دور دیگری از  آویزان شدن به بیگانگان کرده است و باید همه فعالیت‌های سازمان مجاهدین در یک دهه گذشته هم به مانند گذشته در راستای استراتژی آویزان شدن به بیگانگان تبیین کرد .از این نگاه مردم ایران از گردهمایی فرقه مجاهدین بدون تردید بهره مند می شوند چون فرصتی فراهم می‌شود که هر چه بیشتر به ماهیت این گروه پی ببرند. اما از سوی دیگر  متأسفانه باید اعتراف کرد که  آن روی سکه نمایش پر زرق و برق رجوی ها در این خیمه شب بازی ها  در فرانسه واقعیت دردناک و شرم آوری نهفته است، واقعیتی که در کمپ لیبرتی در جریان است. البته  باید توانمندی‌ها و نقطه قوت های این فرقه را نیز گفت تا بتوان ارزیابی دقیقی از صحنه و شرایط داشت . به نظر می رسد خیمه شب بازی‌های سالانه رجوی در ویلپنت پاریس ، اگر در وجه بیرونی برای مسعود رجوی فایده‌ای ندارد ولی به لحاظ مصرف داخلی و درون تشکیلاتی برای سازمان مجاهدین مفید واقع می‌شود. فرقه مجاهدین با نشان دادن فیلم‌ها و سخنرانی‌های افراد خارجی شرکت کننده در این خیمه شب بازی‌ها که هر کدام عناوین وزیر و وکیل و فلان مقام سابق را یدک می‌کشند و هر کدام هم نقش مجاهدتر از مجاهد را بازی می کنند، تأثیرات کافی بر روی تفکر و مغز افراد تخدیر شده ساکن در لیبرتی می گذارد. افرادی که در حصار فرقه مغزشویی شده‌اند و قدرت تجزیه و تحلیل چرایی حضور این سخنرانان اجاره ای را در گردهمایی های سازمان ندارند . مسعود رجوی برای این قربانیان که در حصار رسانه ای و اخبار و اطلاعات قرار دارند این‌گونه وانمود می‌کند که از چهار سوی عالم مورد پذیرش سیاسی قرار گرفته است و وانمود می‌کند که این گردهمایی‌ها جان قربانیان و ساکنان لیبرتی در عراق را حفظ خواهد کرد و خلاصه نوک پیکان مبارزه در عراق و در لمپ لیبرتی است . مسعود رجوی به دروغ این ذهنیت را می‌خواهد به اعضای گروگان گرفته شده تلقین کند که پیروزی نزدیک است و این افراد را متأسفانه چند صباحی به دنبال خود باز می کشد. اماسرنوشت گروگان های رجوی را همت خانواده های قهرمان آنان رقم خواهد زد،  حضور خانواده‌ها در پشت دیوارهای کمپ لیبرتی تضمین رهایی قطعی اعضای قربانی سازمان از تور و طناب مسعود رجوی می باشد. این همه آن چیزی است که مسعود رجوی از آن وحشت دارد و  برای فرار از این وحشت شبی را می خواهد در  خیمه شب بازی گرامیداشت ترور و خشونت خود را به فراموشی بزند.

adam ejareeclip_image0344_thumb

adam ejaree

adamejareeclip_image0364_thumb

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : انجمن های مدافع حقوق بشر

مصاحبه محمد حسین سبحانی با سیاوش رستار آخرین فرد جداشده از مجاهدین در آلبانی

مصاحبه محمد حسین سبحانی با سیاوش رستار آخرین فرد جداشده از مجاهدین در آلبانی

 مسعود رجوی و مریم رجوی با این تفاصیل و با این پرچ

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIهمایش ویل پنت؛ به نام مجاهدین خلق به کام داعش

گردهمایی بزرگ یا لشکرکشی عظیم دروغ

سفر به پاریس، از جیب سازمان مجاهدین خلق؟

لوموند: شو مجاهدین خلق به سبک آمریکایی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید