حمایت از خانواده های اعضای اسیر فرقه رجوی

0
527

خانوادهها حق دارند بترسند. وقتی که مسعود رجوی اعضای وفادارش را به فرانسه منتقل می کند و اعضای مسئله دار را به طرق مختلف در جنگهای مصنوعی سر به نیست می کند و یا در کشورهای عراق و ترکیه و هم اکنون در آلبانی، طعمه قرار می دهد تا از شرشان راحت شود، این اخبار مضافاً ترس و هراس خانوادهها را افزون می کند.لذا در همین راستا و شناختی که اعضای جداشده و معترض از ماهیت و نیات فرقه رجوی دارند، خواهان حمایت مردم از خانوادههای اعضای اسیر فرقه رجوی شده و از مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری خواستار کمک و مساعدت به آزادشدن اعضای اسیر در فرقه رجوی هستند.

حمایت از خانواده های اعضای اسیر فرقه رجوی

ایران فانوس ـ دوشنبه 16 مای 2016

منبع: ایران فانوس

حمایت از خانواده های اعضای اسیر فرقه رجوی

مسعود رجوی که در جنگ علیه همه طرفهای درگیر،شکست خورده است،حال می خواهد انتقام جنگ را از خانوادهها و فرزندان اسیرشان بگیرد.او کسی بود که در بادی امر و جهت فریب مردم،مدعی بود مردم ایران خلق قهرمان و مجاهدپرور و غیره هستند،اما هم اکنون القابی چون الدنگ و ماموران وزارت اطلاعات و جاسوس و مزدور و سایر القابی که خود بدانها آلوده است، رسیده است.او که نفرات خودی و خانوادههایشان را چنین می خواند و می آزارد، وای به حال دیگرانی که از ابتدا دست رد به آرمانهای جنگی و قدرت طلبانه اش، زده اند

روز شنبه به تاریخ چهاردهم ماه می، تعدادی از گروههای حقوق بشری و منتقد فرقه رجوی، به دنبال حمایت از خانوادههای اعضای اسیر فرقه، در مرکز شهر کلن واقع در میدان دم، گرد هم آمدند. گروههای معترض و جداشده، در میان ازدحام مردم به نمایش پلاکارد و اطلاعیه، پرداخته و با مصاحبه هایی خواستار همدردی مردم و نهادهای حقوق بشری با خانوادههای مجاهدین در عراق و لیبرتی شدند.

لازم به ذکر است، سالهاست که سران فرقه رجوی اعضای خود را در حصر فرقه ای و سایر قید و بندها در اردوگاه لیبرتی و همچنین در کشور آلبانی، محصور کرده و از ارتباط اعضای اسیر با خانوادهها هراسان و ممانعت به عمل می آورند.

خانوادههایی که پس از دهها سال انتظار به میهمانی خاک رفتند، خانوادههایی که دهها سال انتظار دیدار فرزندانشان را به دل دارند و خانوادههایی که پس از تحمل رنج و محنت خود را پشت دربهای اسارتگاه لیبرتی رسانده و حسرت دیدار فرزندان اسیرشان را داشتند.

مسعود رجوی که در جنگ علیه همه طرفهای درگیر، شکست خورده است، حال می خواهد انتقام جنگ را از خانوادهها و فرزندان اسیرشان بگیرد. او کسی بود که در بادی امر و جهت فریب مردم، مدعی بود مردم ایران خلق قهرمان و مجاهدپرور و غیره هستند، اما هم اکنون القابی چون الدنگ و ماموران وزارت اطلاعات و جاسوس و مزدور و سایر القابی که خود بدانها آلوده است،رسیده است.

او که نفرات خودی و خانوادههایشان را چنین می خواند و می آزارد، وای به حال دیگرانی که از ابتدا دست رد به آرمانهای جنگی و قدرت طلبانه اش، زده اند.

خانوادهها حق دارند بترسند. وقتی که مسعود رجوی اعضای وفادارش را به فرانسه منتقل می کند و اعضای مسئله دار را به طرق مختلف در جنگهای مصنوعی سر به نیست می کند و یا در کشورهای عراق و ترکیه و هم اکنون در آلبانی، طعمه قرار می دهد تا از شرشان راحت شود، این اخبار مضافاً ترس و هراس خانوادهها را افزون می کند.

لذا در همین راستا و شناختی که اعضای جداشده و معترض از ماهیت و نیات فرقه رجوی دارند، خواهان حمایت مردم از خانوادههای اعضای اسیر فرقه رجوی شده و از مجامع بین المللی و نهادهای حقوق بشری خواستار کمک و مساعدت به آزادشدن اعضای اسیر در فرقه رجوی هستند.

گردهمایی اعتراضی گروههای حقوق بشری واقع در مرکز شهر کلن، پس از یک ساعت به کار خود پایان داد و جملگی خاطرنشان کردند که از هر فرصت ممکن که به دست دهد و با ابزارهای مختلفی که در دست دارند، همواره پشت و پناه خانوادههای مجاهدین اسیر در عراق و لیبرتی خواهند بود.

تعدادی از اعضای کانون سیاسی / فرهنگی ایران فانوس، نیز که در این گردهمایی اعتراضی شرکت داشتند، برای خانوادههای اعضای اسیر در فرقه رجوی، صبر و مقاومت و سعه صدر و برای اعضای اسیر در چنگال رجوی، آرزوی آزادی را دارند.

کانون سیاسی/فرهنگی ایران فانوس

منبع: ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید