مطالبی در محکومیت دسیسه چینی ها علیه نجات یافتگان در آلبانی

0
853

حرکت بی سر وصدای تروریست ها (+ مطالبی در محکومیت دسیسه چینی ها علیه نجات یافتگان در آلبانی)

انجمن نجات، مراکز مختلف، سوم آوریل ۲۰۱۶:… ار دیگر از مسئولین امنیتی کشور آلبانی میخواهیم که نظارت بیشتر به تحرکات اعضاء فرقه مجاهدین داشته باشند و اجازه ندهند که آنها در محل استقرارشان٬مکانی دیگر برای پیشبرد اهداف متحجر و فرقه ای خود بسازند. فرقه مجاهدین در طی سالیان گذشته ثابت کرده است که ظرفیت تشکیل تشکیلاتی فرقه ای را دارد و با شستشوی مغزی بروی افراد خود٬آنها را به افرادی مبدل میکند … 

حرکت بی سر وصدای تروریست ها (+ مطالبی در محکومیت دسیسه چینی ها علیه نجات یافتگان در آلبانی)

انجمن نجات، مرکز فارس، سوم آوریل ۲۰۱۶:
لینک به منبع

حرکت بی سر و صدای تروریست ها در آلبانی

اکنون بیش از سه سال است که فرقه تروریستی رجوی راه کشور آلبانی را پیش گرفته و با وجود اینکه خلاف میل باطنی شان است٬اما بدلیل اخراج آنها از عراق٬مجبور شدند که دسته دسته نیروهایشان را به آلبانی بفرستند! کسانیکه از نزدیک با این فرقه آشنایند و شگرد کاری آنها را میدانند بخوبی حدس میزنند که آنها از یک طرف روی خوش برای خارج شدن از عراق نشان نمیدهند اما از طرف دیگر در مکان جدیدشان طوری برنامه ریزی میکنند و طوری خودشان را جاگیر میکنند که تا حد ممکن آزادی عمل داشته باشند و بتوانند تشکیلات و مناسبات فرقه ای شان را پیاده کنند! این موضوعی بود که از این پیشتر بارها و بارها تذکر داده بودیم و توجه خصوصا مسئولین کشور آلبانی را به آن جلب نموده بودیم!

اگر اکنون مشاهده میکنیم که علارغم تمام تدابیر امنیتی که در کشورهای پیشرفته اروپایی مانند فرانسه و بلژیک٬تروریستها میتوانند براحتی عملیات کنند و مردم کوچه و خیابان را به خاک و خون بکشند نه باین دلیل است که تروریستها انسانهای خیلی باهوشی هستند و یا از ویژگی شخصی خاصی برخوردارند٬ بلکه باین دلیل است که در کشورهایی که عملیات میکنند شکاف هایی امنیتی وجود دارد که آنها میتوانند با سوءاستفاده از آنها به مقاصد شوم خود دست یابند! واقعیت اینست که مسئولین امنیتی کشورهای غربی٬بدلیل کم تجربگی و بدلیل اینکه آنچه از مبارزه با تروریسم میدانند محدود به آموزشهایی است که در کتابها یا دوره های ضد تروریسم دیده اند اما بنظرمیرسد تجربه مبارزه با فرقه هایی که بصورت تشکیلاتی اداره میشوند را ندارند. در نتیجه فرقه هایی مانند مجاهدین بصورت کاملا خزنده وارد کشورشان میشوند و بی سر وصدا خط و خطوطشان را پیش میبرند و نتیجه این میشود که مشاهده میکنیم. هر روز در یکی از این کشورها صدای انفجار مهیب شنیده میشود و آمبولانس ها هستند که اجساد و مجروحان را به بیمارستانها منتقل میکنند!

لذا بار دیگر از مسئولین امنیتی کشور آلبانی میخواهیم که نظارت بیشتر به تحرکات اعضاء فرقه مجاهدین داشته باشند و اجازه ندهند که آنها در محل استقرارشان٬مکانی دیگر برای پیشبرد اهداف متحجر و فرقه ای خود بسازند. فرقه مجاهدین در طی سالیان گذشته ثابت کرده است که ظرفیت تشکیل تشکیلاتی فرقه ای را دارد و با شستشوی مغزی بروی افراد خود٬آنها را به افرادی مبدل میکند که برای جامعه بسیار مضر هستند! بهرحال بقول معروف خود کرده را تدبیر نیست! وقتی با تروریسم مماشات شود و فریب ظاهر خوش خط و خالشان را خورد٬بایستی منتظر شنیدن صدای انفجار در کوچه و بازار شهرتان هم باشید.
مراد

انجمن نجات مرکز گلستان، سوم آوریل ۲۰۱۶
لینک به منبع

حمایت آشکار کمیساریای پناهندگی و سازمان ملل از فرقه رجوی

سازمان ملل از بین کشورهای مختلف جهان بوجود آمده تا به اصطلاح برای امنیت و ایجاد آرامش در میان دول مختلف و قومیتهای گوناگون جهان بعنوان داور باشد و همچنین پناهگاهی برای بی پناهان که سرپناهی برای خود ندارند .

امروز که گفته های احسان بیدی را در سایت انجمن نجات مطالعه مینمودم ، تنم لرزید و به خودم گفتم که وقتی سازمانی به این عظمت که شهره خاص و عام میباشد و هر بیسوادی نیز لااقل اسم آن را شنیده و بانیان آن ادعای حقوق بشری ! میکنند ، حال چگونه انسانهایی را که هیچ سرپناهی نداشته و بعد از این همه سال بدبختی و بیچارگی اکنون به آزادی واقعی رسیده اند ، اینگونه با آنها برخورد میکند و براحتی از خود میراند .

آیا برادران و خواهران و پدران و مادران ما هم که از لیبرتی به سمت آلبانی رفته و در انجا بخواهند زیر لوای سازمان ملل و کمیساریای پناهندگی قرار بگیرند ، اینگونه با آنها برخورد میشود و آواره کوچه و خیابان خواهند شد و برای لقمه ای نان گرفتار ؟

آیا سازمان ملل و شخص بان کی مون از چنین برخوردهایی با عده ای انسان که به واقعیت تلخ حضورشان در فرقه رجوی پی برده اند ، اگاهی دارد که با بیرحمی تمام آنها را از خود میرانند ؟

چرا کمسیاریای پناهندگی که نمی تواند و نمیخواهد این افراد را که بعد از انکه از یوغ استبداد سران سازمان مجاهدین نجات یافته اند ، زیر چتر حمایت خود قرار دهد و آنها را طعمه ای قرار دهد تا دیگر عناصری که بخواهند از فرقه رجوی جدا شوند دیگر رمقی برای آنها نماند ؟

آیا این طرز برخورد کمیساریای پناهندگی با عده ایی انسان ازاده در البانی جور و ستم نمیباشد ؟

آیا این حرکتهای رذیلانه خود حمایت اشکار بزرگترین نهاد بین المللی از یک گروه تروریستی بنام سازمان مجاهدین که ۱۷۰۰۰ نفر از انسانهای بیگناه را به شهادت رساند نمیباشد ؟
البته این حرکتهای مذبوحانه سران کمیساریای پناهندگی و سازمان ملل و نهاد به اصطلاح حقوق بشری دور از انتظار هم نبوده و نیست ، چرا که در سال ۱۳۹۱ که تعدادی از خانواده ها برای رساندن پیام دیگر خانواده ها و افشاگری جنایتهای سران سازمان مجاهدین به ژنو رفته بودند و با افراد گوناگونی مانند احمد شهید دیدار داشتند و مطالب را به گوش آنها رساندند ، هیچ گونه تحرکی از جانب انها در این مدت ۴ سال انجام نگرفت و حتی یک پیگیری کوچه هم نشد و این خود گواه بر دست نشاندگی تمامی عناصر این نهادها و ارگانهای مربوطه میباشد و هیچ امیدی نیز به آنها نیست .

انواده های دردمند و رنج کشیده از فرقه سراسر جنایت استان گلستان ضمن محکوم نمودن این حرکت رذیلانه سران کمیساریای پناهندگی ، از حرکت آزادیخواهانه آقای احسان بیدی حمایت نموده و برای رهایی هر چه سریعتر این عده از فرزندان خانواده هااز چنگال فرقه رجوی دست به دعا بلند نموده و از خداوند منان آرزوی رهایی تمامی زندانیان سازمان مجاهدین را مینماید .

دفتر انجمن نجات استان گلستان

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سوم آوریل ۲۰۱۶:
لینک به منبع

آزار و اذیت جدا شدگان کمپ آلبانی را بشدت محکوم میکنیم!

برابر اخباری که رسانه های اینترنتی را پر کرده است، نمایندگی سازمان ملل متحد درآلبانی به این قبیل جدا شدگان اعلام کرده که شما دوراه- بازگشتن به تشکیلات رجوی ویا مراجعه به سفارت ایران- پیش رودارید وراه سومی برایتان موجود نیست!!
با این حساب، این نمایندگی سازمان ملل متحد که قاعدتا کارش باید جلوگیری از رشد فرقه گرایی وتروریزم باشد، برای فرقه ی رجوی نیرو جذب کرده و رسالت ذاتی خود را به زباله دان میسپارد!

دراین میان آقای احسان بیدی که جزو جدا شدگان نخستین بوده و موفق به ایجاد وبلاگ و افشاگری شده، بیش ازدیگران مورد تضییق است و مراجع مربوطه حقوق اورا برای چندمین بار قطع کرده ودرتنگنایش گذاشته اند!

لازم به توضیح است که برابر مقاوله نامه های امضاء شده بین دولت های آمریکا، آلبانی ، عراق و سازمان ملل متحد ازیک سو ونمایندگان مسعود رجوی ازسوی دیگر ، انتقال این اسرا وسیاهی لشکر رجوی با شرایط زیر مشروط گردیده است:

۱- دولت آلبانی این افراد را غیر عادی دانسته وبنابراین تنها زمانی اقدام به پذرش آنها بعنوان پناهنده خواهد بود که رسوبات ذهنی خشن وفرقوی آنها که مانع این کار است واین عقاید نمیگذارد که این بخت برگشتگان، باین زودی جذب جوامع شوند ، بنابراین ابتدا باید توسط روانپزشکان وروانشناسان معاینه ومعالجه شده وبا زدوده شدن رسوبات ذهنی خشونت پرور، به زندگی عادی بازگشته ومنفردا جذب جامعه ی آلبانی یا جوامع دیگر شوند.

۲- آموزش زبان های خارجی باید جزو اولویت های این اسرای رجوی باشد تا درجوامعی که بعد از زدوده شدن رسوبات فکری جذب خواهند شد ، بتوانند مهارت هایی را که درآلبانی کسب میکنند، بکار برده واز محل درآمد کارشان زندگی شان را بگذرانند.

بدین ترتیب هرگز توافق نشده که آنها علی الابد بصورت جمعی تحت نظارت وکنترل رجوی خواهند بود و قرار نبوده که کلاس های مغزشویی مستمر در کمپ تیرانا هم به کار خود بصورت منظم وسیستماتیک ادامه دهد!

اما عملا نه تنها این معالجات پزشکی وروان درمانی درکار نبوده، بلکه در برپاشنه ی سابق میگردد و کارشناسان مغزشویی رجوی درکمال آزادی به این کارنفرت انگیز خود ادامه میدهند وصحبتی ازآزادی عمل این اسرا که مثلا در مراکز پزشکی تحت نظر باشند ویا درکارگاه ها تحت اموزش مهارت بوده ودرکلاس ها زبان خارجی یاد بگیرند، درمیان نیست!
ودرست دراین موقعیت است که نماینده ی سازمان ملل متحد با برخورد خشن خود با آنهائی که جدا شده اند ، آب به آسیاب رجوی میریزد!

برابر گزارش های دریافتی، هم اکنون آقای احسان بیدی ، در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در آلبانی بست نشده واولیای امور برخوردهای زشت وزننده ای با اورا درپیش گرفته اند!
با لحاظ موارد فوق، ما بعنوان گروهی ازجداشدگان ازباند رجوی، ضمن اعلام حمایت از جدا شدگان درآلبانی ، نهایت اعتراض خود را به برخورد غیر انسانی نسبت به آنها اعلام نموده وخواستار قطع این رفتار زشت ودلجویی ازجدا شدگان میباشیم.

گروهی از جدا شدگان از تشکیلات رجوی

آذربایجان شرقی – ایران

اکبر خباره
اسماعیل آقاپور
لطف اله محمدی
جلال سلمانی
مسعود تقی پوریان
سیروس غضنفری
حسین همتی
کریم سجودی
احد رسول پور
احمد حسین زاده
محمد رضا مبین
نادر چپ چاپ
جعفر فرج پور اندبیلی
علی امانی
سعید پاکدل
علی قنبر زاده
الله وردی رسول زاده
حیدر ابوالحسنی
مهدی پور قاسم
اکبر دولت نژاد
جمشید نظری
محمد رضا شمس
محمد جواد اسدی
علیرضا مقدمی چوبقلویی
حبیب مونسی قراملکی
شهریار صمده
اسماعیل طالبی
اکبر محمد یان
عبدالله نیک بخت تبریزی

انجمن نجات، مرکز خراسان رضوی، سوم آوریل ۲۰۱۶:
لینک به منبع

همدردی با آقای احسان بیدی در آلبانی

آقای احسان بیدی برادر بزرگوار و گرامی مان ،

ضمن عرض سلام وتبریک سال جدید وآرزوی سلامتی و موفقیت برای شما در راهی که در پیش گرفته اید ، به اطلاعتان می رسانیم ، ما خانواده های اسرای فرقه رجوی از جای جای وطن عزیزمان ایران و از فرسنگها راه دور پشتیبان اهداف والای شما بوده و هستیم و از خداوند متعال خواهانیم که شما را در برابر این فرقه نابکار پیروز گرداند و روسیاهی به رجوی وایادیش بماند .

طبق گفته برادر بزرگوار جناب آقای سبحانی که فرمودند:”سر این فرقه در آلبانی می باشد” نیز صحیح می باشد. حال به نظر من اگر تمام پیکره این فرقه در آلبانی باشد، هیچ خطری نمی تواند کشور و ملت غیور ایران را تهدید کند. اگر آنها ذره ذره از خاک آلبانی را هم بخرند و به قول خودشان هزاران اشرف بسازند، از خاک عراق که هم مرز ایران بودند بالاتر نخواهد بود، در اشرف و لیبرتی چه غلطی توانستند بکنند که از آن طرف دنیا بتوانند ضربه ای به ایران و ملت بزرگوارش بزنند.

مردم ایران هوشیارتر از آن هستند که زیر بار زور و ظلم و ستم فرقه رجوی رفته و آزاری از طرف آنها را تحمل کنند که مطمئناً بی پاسخ نخواهد بود.

رجوی ها می دانند که عمرشان دیگر کفاف دست یازیدن به کشور بزرگ و قدرتمندی چون ایران را نخواهد داد .

در نهایت که تمام خاک آلبانی را هم بخرند که اصلا چنین چیزی امکان ندارد وخیالی بیش نیست ، فقط و فقط در همان جا می توانند حکومتی خود ساخته تشکیل داده و بر افراد خودشان حکومت کرده و هر چه عقده دارند بر سر افراد زیر سلطه و تحت سیطره خود خالی کنند وتنها ظلمی که می شود بر همان افراد زیر دستشان خواهد رفت.
حال ما خانواده های اسرای فرقه رجوی وظیفه داریم که از افشاگری و جنایتهای ابن فرقه دست بر نداشته وتا جایی که در توان داریم در جهت رسوایی و منزوی کردن این فرقه در جهان بکوشیم و به جوانان ایران آگاهی لازم و کافی را بدهیم و آنان را از عملکرد این فرقه خون آشام مطلع ساخته تا به دام این فرقه نابکار نیفتند و عمر خود را به تباهی و نابودی نکشانند.

اکنون از شما برادر بزرگوار خواهانیم ، در صورت امکان به وطن عزیزمان ایران و به آغوش گرم خانواده خود بر گردید و خدا را شاکر باشید که از یوغ و بردگی این فرقه جدا شده و رهایی یافته اید البته اگر مایل باشید . ما هم دعا می کنیم که خداوند متعال سردمداران این فرقه را با هم درگیر کرده واز درون پوسیده واز هم پاشیده شود .
با آرزوی موفقیت برای شما و رسیدن به اهداف والایتان که همانا نابودی این گروه و آزادی تمام اسرای آن می باشد.

زهرا کریمی- خواهر اسیر فرقه در آلبانی (صدیقه کریمی )

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید