خانم ندایی : رجوی بداند بدنبال فرزندم باز هم خواهم آمد (+ خیانت عین خدمت است؟!)

0
1165

خانم ندایی : رجوی بداند بدنبال فرزندم باز هم خواهم آمد (+ خیانت عین خدمت است؟!)

حسینی، تهران و سعید آذربایجان شرقی، انجمن نجات، هجدهم فوریه ۲۰۱۶:…  این دفعه که جلوی لیبرتی بودیم ، سران آنها یکسری را با صورت های پوشانده شده آورده بودند که بر علیه ما فحاشی کنند . اما من مادرم و پسرم را در بین آنها شناختم . دیدم که با صورتی پوشانده شده بین نفرات ایستاده بود و مرا ورانداز می کرد . آرام بود و شعار نمی داد. پسرم ، اهل رویارویی و درشتی برای مادرش نیست . برای همین سران رجوی او را … 

خانواده های گروگانهای مجاهدین خلق (فرقه رجوی) خواستار ملاقات با فرزندانشان در کمپ لیبرتی عراق

حسینی، انجمن نجات، مرکز تهران، هجدهم فوریه ۲۰۱۶
لینک به منبع

خانم ندایی : سران رجوی بدانند من بدنبال فرزندم باز هم خواهم آمد

ندایی مادر فریدون نداییخانم ندایی یکی از خانواده هایی است که فرزندشان در حصار فیزیکی و روانی فرقه رجوی در لیبرتی عراق است . ایشان که به تازگی از سفر عراق بازگشته است در تماسی که با دفتر انجمن تهران داشتند از رنجها و مصیبتهای متحمل شده از طرف فرقه رجوی اینگونه می گویند:

این دفعه نیز برای چندمین بار برای دیدن فرزند دلبندم راهی عراق شدم . سن و سالی از من گذشته است ولی فراق جگرگوشه ام مجال آرامش را از من سلب کرده است .

پسرم فریدون ندایی ، در گذشته هیچ قرابتی به جریان فرقه رجوی نداشت . و برعکس خود را سرباز وفادار میهن می شمرد. در جنگ به اسارت درآمد و بعد از آن تحت جریان مغزشویی فرقه رجوی قرار گرفت و سر از درون آنان در آورد.

در هر صورت من مادرم و تا جان در بدن دارم در پی او خواهم بود.

این بار نیز به سان دفعات قبل سران فرقه رجوی نگذاشتند پسرم را ببینم . ولی من تا جایی که حنجره ام یاری ام می کرد فریدون را فریاد زدم . و باز هم اینکار را خواهم کرد .

این دفعه که جلوی لیبرتی بودیم ، سران آنها یکسری را با صورت های پوشانده شده آورده بودند که بر علیه ما فحاشی کنند .

اما من مادرم و پسرم را در بین آنها شناختم . دیدم که با صورتی پوشانده شده بین نفرات ایستاده بود و مرا ورانداز می کرد . آرام بود و شعار نمی داد.

پسرم ، اهل رویارویی و درشتی برای مادرش نیست . برای همین سران رجوی او را از آنجا بردند .

سران رجوی تحمل نشان دادن او را به من نداشتند . من فقط می خواهم او را ببینم و در آغوش بگیرم .

گفتم من یک مادرم ، و باز هم به دنبال فرزندم خواهم آمد . این بازی ای که سران رجوی راه انداخته اند فقط یک بازنده دارد و آن خود آنها خواهند بود .

حسینی

سعید، انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هجدهم فوریه ۲۰۱۶
لینک به منبع

به دید این مرید رجوی، خیانت عین خدمت است!

بدون اینکه مناسبتی درکار باشد، شاهد انتشار مقاله گونه ی منتسب به حسین فارسی ازمریدان رجوی که دست به قرینه سازی تاریخی زده، گردیدیم.
او درمقاله اش که عنوان “ترکمانا نعل را وارونه زن تا نشان سم اسبت گم کنند ” را بخود اختصاص داده مینویسد:
” بعداز تشکیل ارتش آزادیبخش و انجام بیش از صدرشته عملیات در نوار مرزی، طی سال۱۳۶۶، ماشین نظامی رژیم ‌به‌ویژه در جبهه غرب فروریخت و ‌به‌اذعان همهُ سرکردگان و دست اندرکاران جنگ ضدمیهنی، دیگر از آن پس ادامهُ جنگ مقدور نبود و ضربات بیشتری را ‌به‌دنبال داشت…” .
دراین مورد تنها میتوان گفت که این یکصد رشته عملیات ، درهمسویی با تجاوز وسیع ارتش صدام به کشوری بود که به تازگی میخواست ، مزه ی گوارای عبور از یک رژیم توتالیتر ونظامی ۲۵۰۰ ساله ی شاهنشاهی را تجربه کند و باند رجوی بادست زدن باین عملیات ، درصدد ازبین بردن حلاوت این پیروزی بی نظیر و تاریخی مردم ایران بود!
این حرف که ماشین نظامی ایران درغرب فروریخت، دروغ بزرگی است و کسانی که آن موقع سن وسالی داشتند، میدانند که درحمله ی ویرانگر وبرق آسای صدام ، اتفاقا جبهه ی غرب ابدا دچار فروریختگی نشده و رزمندگان ایران، وجبی ازخاک کشور را ازدست نداده بودند!
حسین فارسی بدون اینکه ربطی به مسائل حال داشته باشد، به سخنان خود چنین ادامه میدهد:
“… خلیفهُ‌ارتجاع در شهریورسال ۹۲ دست ‌به‌جنایت فجیع در اشرف زد و۵۲ مجاهد قهرمان را قتل عام کرد. بهانه این بار زمین‌های کشاورزان عراقی!! بود، اما علت واقعی این بود که خامنه‌ای درآستانه سرکشیدن جام زهراتمی و تن دادن ‌به‌برجام، برای مهار اوضاع بعد از زهرخوران، دست ‌به‌آن جنایت زد زیرا گمان می‌کرد که با قتل عام مجاهدین در اشرف مقاومت را کمرشکن می‌کند و می‌تواند پیامدهای زهراتمی را که مجاهدین ‌به‌حلقومش ریخته‌اند تحمل کند. تنها تفاوت بین قتل عام سال۶۷ و قتل عام اشرف در این بود که خمینی ملعون بعد ازسرکشیدن جام زهر دست ‌به‌آن آدمکشی بی سابقه زد اما خامنهای ابوداعش که تجربه سلفش را داشت قبل ازسرکشیدن جام زهراتمی این کار راکرد ” .
حقیقت کشته شدن ۵۲ تن از رهروان رجوی درتاریخ ذکر شده، هنوز که هنوز است روشن نشده وخود فرقه ی رجوی ابدا کمکی به کشف آن ننمود وبه رازگونگی آن افزود وبنابراین قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، اظهار نظرقطعی دراین مورد عاقلانه ومحکمه پسند نیست!
البته بازپس گرفتن زمین های کشاورزان عراقی هم وظیفه ی دولت عراق بود وهست و این دولت نمیتواند تن به زورگویی های صدام داده و اراضی شهروندانش را به یک گروه مافیایی خارجی بنام مجاهدین خلق بدهد!
این مرید رجوی درادامه نوشته اش آورده است:
ولی آنچه که مسلم است باز نشر این تهدیدها در سایت گشتاپوی آخوندی ‌به‌دلیل همین وضعیت بی‌تعادلی و بن‌بست استراتژیک رژیم ناشی از زهرخوران اتمی است که صدالبته رژیم غرقه در بحران آخوندی هیچ راه گریزی ندارد… “.
آیا این حرف که پیروزی برجام یک جام زهر است با اقدامات شما در جهت شکست خوردن آن تناقضی ندارد؟
اگر به نتیجه رسیدن این توافق برای حکومت ایران جام زهر بود، چگونه شما خود را به آب وآتش میزدید که این توافق انجام نگیرد ولابد رژیم هم جام زهر را برسر نکشد؟؟!!
با این موضعگیری های یک بام وچند هوای خود، چگونه بر نوک پیکان تکامل بشری قرار خواهید داشت؟!
آیا ازسر تنگی قافیه نیست که این حرف های ضد ونقیض را مطرح کرده وخودتان را رسوا تر میکنید؟!
شما چرا باید از بن بست قرار گرفتن رژیم دلواپس باشید؟؟!!
سعید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : خانواده قربانیان اسیر در سازمان مجاهدین

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید