محمد رزاقی:رجوی داعشی از چه طریقی و با چه کسانی به کمال ؛ جمال و … رسیده !

0
1739

به کمال رسیدن رجوی داعشی با برگزاری یک شوء خیابانی سفسطه ای بیش نیست و باید به میرزا بنویس مخ پوسیده رجوی داعشی بگویم نوشتن اینکه رجوی داعشی با برگزاری یک شوء خیابانی به  کمال رسیده برای لاپوشانی کثافتکاریهای رجوی داعشی میباشد . رجوی داعشی و رجوی صفتان تنها در یک جائی به کمال ؛ جمال؛ شمال ؛ جنوب می رسند چه در مناسبات فرقه رجوی حضور داشته باشند و یا در ظاهر از رجوی داعشی جدا شده اند ولی کماکان رجوی صفتی خود را حفظ کرده اند  یا درحال رقص رهائی باشند یا بر روی تخت  در حال معراج باشند ؛ یا در حال دماغی زدن مواد و تزریق مواد مخدر ؛ یا در حال همجنس بازی ؛  یا  با ادم فروشی یا در حال لاپوشانی کثافتکاریهایشان با دروغ ؛ دغل بازی های رجوی گونه .

رجوی داعشی از چه طریقی و با چه کسانی به کمال ؛ جمال و … رسیده !

محمد رزاقی -12.02.2016

وبلاگ صدای قربانیان فرقه رجوی

رجوی داعشی از چه طریقی و با چه کسانی به کمال ؛ جمال و … رسیده !

یکی از مخ پوسیده های رجوی داعشی مقیم اور سوراواز بعد از این شوء خیابانی با یک اسم مستعار طبق معمول مدعی شده بود که مقاومت ( اسم مستعار رجوی داعشی ) با این تظاهرات نشان داد به کمال رسیده !!!

حال با یک نگاه مختصر ببینیم رجوی داعشی از چه طریقی وبا چه کسانی به کمال ؛ جمال ؛ شمال ؛ جنوب و … رسیده است .

رجوی داعشی برای کشاندن یک مشت پناهجوی عرب و افغانی برای تظاهرات از یکماه با دادن و کرایه دانشجوها با دلارهای خونین صدام ملعون و شیوخ مرتجع عرب ؛ موساد ؛  طبق روال ثابت وهمیشگی افراد جمع کرد .

در میان کسانی که برای تظاهرا امده بودند داعشی های کرواتی که هم پیمان رجوی داعشی بودند شرکت کرده بودند و به خیال ابلهانه خودشان با در دست داشتن نقشه تجزیه شده ایران اهواز بعنوان کشور مستقل در نقشه ای که بدست داشتند نشان می دادند و در نقشه شان خلیج فارس را خلیج عربی نوشته بودند . البته سابقه وطن فروشی رجوی داعشی تازگی ندارد و نباید برای ان تعجب کرد .

رجوی داعشی ید طولانی در وطن فروشی ؛ جاسوسی ؛ ترور ؛ قاچاق ؛ پولشوئی و .. دارد تنها نکته ای که در این بین تازه بود پرده برداری از داعشی های کرواتی در تظاهرات فرقه رجوی داعشی بود و بارها به شخصه تاکیر کرده ام و باز هم می کنم تنها تفاوتی که رجوی داعشی با ابوبکر داعشی دارد در ظاهر می باشد داعشی های البغدادی با ریش و پشم افکار و خواسته خودشان را پیش می برند رجوی داعشی برای فریب افکار عمومی بطور خاص افکار اروپائیها بدون ریش هستند و از کروات استفاده می کنند به علاوه اینکه البغدادی داعشی ساخته سیا ؛ موساد و شیوخ مرتجع عرب  جنایاتش را 3 سال اغاز کرده اما رجوی داعشی 35 سال که جنایاتش را شروع کرده و هنوز هم به ان ادامه می دهد رجوی  داعشی استاد و الگوی البغدادی داعشی می باشد و البغدادی هنوز به گرد پای رجوی هم نمی رسد .

بخش دیگری که در تظاهرات پاریس شرکت داشتند عده ای از کادرهای فرقه رجوی داعشی بودند که در کشورهای مختلف اروپا در خانه های تیمی مستقر می باشند و یا در اردوگاه اور سوراواز فرانسه که مقر استقرار مریم قجر داعشی می باشد انها هم مستقر هستند .

داعشی های کرواتی با پرچم غیر رسمی سوریه و نقشه تجزیه شده ایران و شعار داعشی های البغدادی  در شوء خیابانی رجوی داعشی در پاریس .

همچنین کسانی در تظاهرات پاریس شرکت داشتند که رجوی صفتی را بخوبی از رجوی داعشی یاد گرفته اند ومثل بوزینه ادا اطوار در می اورند .

این افراد بوزینه هائی هستند که وقتی در درون تشکیلات فرقه رجوی داعشی بودند به هر دریوزگی ؛ پفیوزی دست می زدند و همیشه می خواستند از دیگران برای لاپوشانی کثافتکاریهایشان برای خودشات استفاده کنند .

این مدل افراد در اوج پستی و رذالت ؛ دریوزگی هم به لحاظ اخلاقی مردار بودند و هم به لحاظ شخصیتی که هیچ حد و مرزی را نمی شناختند ونمی شناسند و الان هم می خواهند کثافت کاریهایشان را با یاوه گوئی ؛ دروغ بپوشانند .

برای اینکه بدانید رجوی با چه کسانی به کمال رسیده باید به نمونه هائی اشاره کنم که در اردوگاه بد نام اشرف  هم در کمپ تیف هم در اروپا خودم شاهد بودم و یا شاهدان زنده کثافتکاریهای رجوی داعشی را افشا کرده اند و می کنند .

ــ به کمال رسیدن رجوی داعشی با برگزاری یک شوء خیابانی سفسطه ای بیش نیست و باید به میرزا بنویس مخ پوسیده رجوی داعشی بگویم نوشتن اینکه رجوی داعشی با برگزاری یک شوء خیابانی به  کمال رسیده برای لاپوشانی کثافتکاریهای رجوی داعشی میباشد .

 رجوی داعشی و رجوی صفتان تنها در یک جائی به کمال ؛ جمال؛ شمال ؛ جنوب می رسند چه در مناسبات فرقه رجوی حضور داشته باشند و یا در ظاهر از رجوی داعشی جدا شده اند ولی کماکان رجوی صفتی خود را حفظ کرده اند  یا درحال رقص رهائی باشند یا بر روی تخت  در حال معراج باشند ؛ یا در حال دماغی زدن مواد و تزریق مواد مخدر ؛ یا در حال همجنس بازی ؛  یا  با ادم فروشی یا در حال لاپوشانی کثافتکاریهایشان با دروغ ؛ دغل بازی های رجوی گونه .

حتما خیلی از کسانی که در نشستهای اردوگاه موسوم به باقر زاده بودند نشستهای مهوش سپهری ( نسرین )  در سالن بنام سالن میله ای بیاد دارند .

در ان نشست مهوش سپهری خواهر مریم می خواست در باره موضوعی با شما نشست برگزار کند ولی مسولین دیدند اشل  ! بحث خواهر مریم پائین می اید بنابر این به این نتیجه رسیدیم خودمان این نشست برگزار کنیم .

مهوش سپهری ( نسرین ) سپس بدون هیچ مقدمه ای گفت :

 ــ عده ای درمناسبات به همجنس بازی و رابطه با حیوانات رو اورده اند !!!

ــ در نبود زن به هم نوع خود گرایش پیدا کرده اند و حتا اضافه کرد چند نفردر این رابطه دستگیر کرده ایم که مشخص شده که باند درست شده !

سپس مهوش سپهری چند نفر را تک به تک به پای میکرفون صدا کرد .

 ــ مهرداد ـ ف ( این برادر مجاهد انقلابی به برکت انقلاب ایدئولوژیک بخار انقلاب مریم قجر انقدر بالا زده بود که بیش از 5 نفر از کم سنها که در مناسبات به انها ملیشیا می گفتند در انبار و اسلحه خانه قرارگاه 10 به پشت خود کشیده بود و بدین شیوه انقلاب ایدئولوژیک مریم قجر در پشت اقا مهرداد ـ ف به کمال و جمال رسیده بود در ضمن نامبرده را بعد از زدن یک فصل کتک و شکستن عینک روی صورتشان به قرارگاه 5 منتقل کردند ولی از شدت بخار انقلاب مریم قجر باز همان کثافتکاری انجا  هم ادامه داد تا اینکه صدام ملعون سرنگون شد سپس ایشان با ان سابقه مشعشع به تیف امدند در کمپ تیف هم باز یک باند هوادار فرقه رجوی تشکیل دادند که 7 تا 8 نفربیشتر نبودند و چون این باند به هم همجنسبازی وکثافتکاریهایشان می پرداختند در کمپ تیف به باند تبادلی ها معروف شدند در ضمن نا گفته نماند که بعضی از شبها سر نوبت با هم درگیر می شدند و از چادری بیرون انداخته می شدند و چون کسی حاضر نبود با این افراد زندگی کنند مجبور می شدند سبها در چادر تلویزیون بخوابند !

ــ محمد ـ خ ( این شخص بطور واقعی نمونه بارز رجوی صفتی می باشد ادعا دارد زندانی سیاسی بوده ولی در اوج پفیوزی ؛ در اوج بی شرفی و بی ناموسی هم قد رجوی داعشی می باشد .

این فرد کسی هست که سمبل زنبارگی مثل رجوی داعشی ؛ سمبل بی شرافتی طوریکه وقتی همسر برادرش  و مادرش از ایران برای ملاقاتش به اردوگاه بد نام اشرف امده بودند یک شب مادرش را همراه خواهرش که انهم عضوء فرقه رجوی داعشی می باشد به بیرون از محل استقرار می فرستد وهمسر برادرش را زور گیری می کند و مورد تجاوز قرار می دهد .

وی که مثل رجوی شعار میداد امروز اکراین ـ فردا ایران در تظاهرات فرقه رجوی هم مدعی شده یاران مقاومت همیشه هستند  اما نمی گوید اگر مبارز و اهل مقاومت بوده چرا از اردوگاه فرقه رجوی به هتل رفته و نمی گوید به چه طریقی از انجا خارج شده و در اروپا دوباره به مقاومت پیوسته و در سایت افتابکاران که معروف به سایت افتابه بدستان رجوی می باشد و توسط یک تواب بد نام دیروز و به گفته خودش کوفی امروز مدیریت می شود برعلیه اقای مصداقی و زندانیان سابقی که حاضر نیستند در مقابل رجوی دولا و راست شوند مقاله می نویسد !

یکبار در یکی از مصاحبه هایم گفته بودم و باز تاکید می کنم هر چقدر می توانی ادا ـ اطوار بوزیه وار در بیار اما مطمئن هستم رجوی زنت را پیش تو نخواهد فرستاد ان قولهائی که سران فرقه داده اند بهتر مثل اردوگاه بد نام اشرف به خیالش در حمام باشی بعد فاکتهایش را مستقیم برای مریم قجر داعشی بفرست تا رجوی داعشی مطمئن شود با گوهرانی مثل شما به کمال و جمال و نهایت به فاضلاب رسیده .

ــ سیروس ــ و ( رجوی داعشی با این مجاهد بی بدیل هم به کمال رسیده مجاهدی که از حیوان ماده هم نگذشت !

سال 79 در اردوگاه جلولا موسوم به انزلی سران فرقه چند راس الاغ برای بردن مهمات به مرز برای انجام خمپاره زنی به داخل ایران خریدند .

الاغها را در یک ساختمان قدیمی که در مسیر تعمیرگاه بود نگهداری می کردند بعد از ظهر بود که می خواسن به تعمیر گاه محل کارم برود از مسئول صنفی چند نوشابه گرفته بودم خواستم در داخل تریلی بگذارم که تریلی روبروی همان اطاقی که الاغها را نگهداری می کردند پارک کرده بودم درب این اطاق از پائین تقریبا 30 تا 40 سانتی متر باز بود بعد ازگذاشتن نوشابه ها داخل تریلی موقع پائین امدن متوجه شدم روی یک بلوک یک نفر ایستاده از این شیوه متعجب شدم و روی میز فلزی بزرگی که کنار دیوار بود رفتم با تعجب دیدم برادر مجاهد سیروس در حال انقلاب ایدئولوژیک کردن با یکی از الاغهای ماده بود !

رجوی داعشی از این کثافت که اسم خودش را به زور می نویسد و اگر یک سطر املاء گفته شود در 20 کلمه 21 تا را غلط خواهد نوشت بر علیه جدا شده ها به اسم این مجاهد پر شور انقلابی در طویله مقاله نویسی می کرد در سایتهایش حلوا ؛ حلوا می کرد و در تظاهرات و شوهایش هم به این کثافتها رجوی داعشی به کمال رسیده !!!

ــ جابر ـ س ( این هم یکی از گوهران بی بدیل رجوی داعشی می باشد که رجوی داعشی مدعی با این کثافتها به کمال رسیده ! مهوش سپهری درهمان نشست معروف سالن میله ای با داد و بیداد به سرافراد گفت شما درگیر مسئله جیم ( جنسی ) خودتان هستید سپس مهوش سپهری گفت جابرـ س در قرار گاه جلولا با چند نفر رابطه داشته دستگیر کرده ایم اعتراف کرده که علاوه با چند نفر حتا با مسئول خودش ( برادر فرمانده ) در انبار یگان و حمام رابطه داشته .

این گوهر بی بدیل در کمپ تیف جزوگروه تبادلی ها و هوادار رجوی داعشی بود که با برادر مجاهد نوروز ـ ت  هر شب در حال پیش بردن انقلاب ایدئولوژیک مریم قجر بودند و حتا تا انجا پیش رفته بودند که به امریکائها مراجعه کرده و در خواست کرده بودند کشیش امریکائها انها را به عقد هم در بیاورد !!!

ــ رضا ـ آ ( این گوهر بی بدیل و برادر مجاهد دیروز و فعال حزب کمونیست امروز در قرارگاه جلولا موسوم به انزلی موقع نگهبانی با یک جوان کم سن که پسر یکی از وزرای  خیالی نزدیک مریم قجرداعشی می باشد و مادرش هم جزو شورای رهبری دست ساز رجوی داعشی می باشد برای تجاوز خفت گیری می کند و من شخصآ وقتی از برادر مجاهد و گوهر بی بدیل سوال کردم که چرا اینکار کرده ای مدعی شد می خواست از این طریق رابطه ای با همسر وزیر خیالی برقرار کند !!!

یعنی  این مجاهد بی بدیل مثل رجوی داعشی می خواست از طریق پسر به مادر برسد عملی که حتا حیوان هم انجام نمی دهد و رجوی داعشی با این افراد به کمال و جمال  و در نهایت به فاضلاب رسیده .

علی ـ پ ( معروف به علی کثافت معتادی که در ایران 3 بار به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر می شود و در نهایت به خاطر تجاوز به یک دخترکم سن سال  برای فرار از دست عدالت به از ایران فرار می کند و به عراق می اید و عضوء فرقه رجوی داعشی می شود .

بعد از  سرنگونی صدام ملعون به کمپ تیف امد در کمپ به خاطر کثافتکاریهایش به اسم علی کثافت ملقب شد ورفیق دمخور گروه تبادلی که همگی دارای پرونده های متعدد اخلاقی هستند شد .

علی کثافت بعد از رسیدن به اروپا برای بدست اوردن پول مواد مخدر یاوه سرائی ؛ دورغ به هم می بافد  و در نزد سران فرقه رجوی مدعی می شود مادرش پیام داده اگر علیه فرقه رجوی داعشی حرف بزند شیرش را حلال نخواهد کرد !!!

حال که مادر علی کثافت در سایتهای جدا شده ها در داخل ایران نامه درج می کند که از علی کثافت بی خبر هست و طلب کمک مالی هم می کند !

اما اطلاعات دقیق هست که علی کثافت از فرقه رجوی داعشی بابت نامه ای که علیه جدا شده ها در مقابل چند هزار دلار نوشته بود باز درخواست پول می کند . سران فرقه با یک نقشه طراحی شده علی کثافت به هلند می کشانند درهلند  رجوی داعشی یکی ازعوامل خود که در کار قاچاق مواد مخدر؛ قاچاق انسان و کارهای خلاف می باشد برای دادن مواد مخدر به سراغ علی کثافت می فرستد و بعد از دادن مواد مخدر به علی کقافت بلافاصله به پلیس اطلاع می دهند و مشخصات دقیق علی کثافت لو می دهند باعث دستگیری علی کثافت می شوند .

البته اضافه کنم رجوی داعشی از کانالهای مختلف در هر گونه تجارت خلاف دست دارد و این هم نمونه ای ازمنابع در آمد رجوی داعشی در اروپا می باشد که بصورت حرفه ای از افراد ی که به نظر می رسد هیچ ارتباطی  با فرقه رجوی داعشی ندارند برای خلافکاریهایش استفاده می کند .

یک نمونه دیگر رجوی صفت بی نظیرکه بی شرفی ؛ بی ناموسی ؛  حرامزادگی ؛ ادم فروشی  ؛ دروغ ؛ یاوه سرائی به خوبی از رجوی داعشی یاد گرفته .

معتاد تزریقی ایدزی که چند وقت  پیش با رو شدن کثافتکاریهایش مثل رجوی داعشی برای سر پوش گذاشتن به کثافتکاریهایش ادعا می کند که به وی تهمت می زنند این رجوی صفت حرامزاده تر از رجوی هم ادعا می کند اصلا خونش از اب انار هم صاف تر و بقیه به وی تهمت می زنند !!!

حرامزاده رجوی صفتی که هیچ حد و مرزی نمی شناسد با فامیل و محرم خود سکس چت می کند از دیگران دزدی می کند به دیگران دروغ می گوید و ادعا دارد در سیستم نیروگاههای اتمی فرانسه بعنوان مهندس استخدام شده  یا بالای دکلهای هسته ای کار می کند یا در زیر دریا مشغول کابل کشی و به چنان مقامی رسیده که وی را با هلیکوپتر جابجا می کنند البته  این حرامزاده رجوی صفت بعد از تزریق و زدن یک بست مواد دماغی این چنین ادعا ها را می کند !!!

این حرامزاده که دروغ و یا وه سرائی را از رجوی داعشی به خوبی یاد گرفته ادم فروشی در خونش می باشد .

زمانیکه در درون تشکیلات فرقه رجوی بود در ظاهر با افراد رابطه دوستی برقرار می کرد ولی در پشت به نوشتن گزارش علیه همان نفر می پرداخت .

خوب بیاد دارم وقتی صدام ملعون سرنگون شد ان زمان در کوههای درواشکه مستقر بودیم  فردی بنام پیمان که اهل ایلام  بود در زمان نگهبانی فرار کرده بود این حرامزاده که با همان طرح دوستی اطلاعات شخصی از پیمان گرفته بود می دانست فامیل های پیمان در خانقین عراق زندگی می کنند وقتی مشخص شد پیمان از طریق کوهای درواشکه که نزدیک شهر خانقین بودند فرار کرد این حرامزاده به یکی از شکنجه گران رجوی داعشی ( امید برومند ) با نام مستعار ناجی تاکید و اصرار می کرد که حتما به خانقین بروند و در خانقین پیمان در خانه فامیلشان دستگیر کنند !

نمونه دیگری از ادم فروشی این رجوی صفت حرامزاده : بعد از سرنگونی صدام و مستقر شدن امریکائها در عراق همه اعضاء فرقه را ازکوهها و مقرها  جمع کردند ودرمقرسپاه دوم عراق مستقر کردند . چند روز از استقرار افراد در مقر سپاه دوم عراق گذشته بود که چند نفر اقدام به فرار کردند در میان کسانی که فرار کردند مهران کریمدادی از اعضائی بود که هم قدیمی تر بود هم اعضاء خانواده اش عضوء فرقه رجوی هستند .

وقتی سران فرقه رجوی متوجه شدند مهران کریمدادی فرار کرده چند تیم جمع کردند تا به دنبال و دستگیری مهران بروند این حرامزاده رجوی صفت پشت خودرو جیپ که روی ان تیربار بی ـ کی ـ سی ـ نصب شده بود استاده بود حتا داغتر از سران فرقه  شده بود و داد می زد باید زود راه به افتیم مهران تا به مرز نرسیده دستگیرش کنیم !

البته اینها نمونه های کوچکی از جست و خیزهای بوزینه وار این معتاد تزریقی ایدزی می باشد .

 از طریق چند خانواده با خبر شدم این معتاد مفنگ به خانواده های اعضاء نگون بخت به دروغ می گوید گویا نامه های انها را مستقیم به دست سازمانهای حقوق بشری می رساند و از داخل کمپ لیبرتی خبر های خاصی بدست می اورد و تازگی ادعا کرده به  خاطر کمک به یک عراقی در اداره های فرانسه اطلاعات عجیبی از طریق یک عراقی بدست اورده که تا بحال هیچ احدی از این اطلاعات خبر نداشته حتا کسانی که در سیستم اطلاعات و یا پرسنلی فرقه رجوی مسئول بودند و بعد از جدا شدن از فرقه رجوی حتا بعضی از ان افراد به داخل ایران نزد خانواده های خود رفته اند ولی تابحال انها خبر نداشته اند که این رجوی صفت خبر دار بوده  !

چه می کند این مواد ناخالص بعد تزریق ؛ دماغی زدن یک بست  در کنار یک زن معتاد ایدزی  مراکشی  که شبها  در بلوار فاحشه گری می کند واین حرازاده رجوی صفت با یک معتاد دیگر هم جا کشی اش را می کنند بارها به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر شده و بارها به خاطر بالا کشیدن پول مواد فروشها کتک خورده بی ابروئی اش شهره عام خاص شده بعد تزریق ودماغی زدن علاوه بر مهندس شدن یکباره شروع کرده  فرانسوی و عربی مثل بلبل صحبت کردن ! ماشاالله به قدرت این مواد !!!

اما به این رجوی صفت حرامزاده می گویم خوب گوشهایت را باز کن یاوه سرائی ؛ دروغ بافی هیچ مسئله ای از رجوی حل نکرده که بخواهد از تو حل کند .

هر روز که می گذرد به لحظه دیدار نزدیک می شویم اگر ؛ اگر فکر کردی  زمانی روبرو خواهی شد که پیش بعضی ها چیزی یا کاری باهات نداشته باشم از قضاء این یکی را اشتباه کرده ای همین الان دقیق محل زندگی ات با ان معتادان ایدزی مثل خودت خوب می دانم ولی می خواهم در همانجا باهات روبر شوم که فکر می کنی کاری نمی کنم و حتما ؛ حتما با خودت یا همان جا کش فرانسوی بیار یا ان کرد بدبختی را که دفعه قبل گول زده بودی بیار و یا هر کس خواستی .

این با اطمینان می گویم و قسم می خورم اگر ؛ اگر یک در هزار رجوی به دست ام نه افتد مطمئن باش دستم به یقه رجوی صفتان خواهد رسید .

حال هر چقدر می خواهی فحش بنویس ؛ یاوه سرائی بکن ؛ پیش دیگران بوزینه بازی در بیار به روزش خواهیم دید . حتمآ ؛ حتمآ  ـ رجوی صفت حرامزاده این عهد من با خودم حال برو هر چه خودت انجام میدادی به اسم دیگران بنویس . اسب کهر را بنگر وباید اعتراف کنم به کمال اصفهانی بدبخت که به خاطر این معتاد تزریقی رجوی صفت حرامزاده در کمپ تیف کتک اش زدم معذرت خواهی بدهکار هستم  ؛ همچنین از 2 تا از دوستانم که چند سال پیش با دلیل و شاهد می گفتند این بابا معتاد تزریقی ولش کن ولی من نه تنها ولش نکردم بلکه به خاطرش با  یکی ازهمان دوستانم دعوای لفظی کردم ارتباطم را 2 سال کامل قطع کردم معذرت خواهی کنم و اعتراف کنم به حق می گفتید رجوی صفتی وقتی با اعتیاد ؛ بی شرفی ؛ بی ناموسی ؛ دزدی ؛ دروغ ؛ دغل قاطی شود نتیجه  اش حرامزاده تر از رجوی می شود راست بوده من باز اعتراف می کنم اشتباه کردم که به حرف شما ها گوش ندادم .

آری رجوی داعشی با مریم قجر که در تاریخ ایران اولین زنی بوده برای شوهرش حرمسرا داری می کرده و با این کثافتها و حرامزاده ها به کمال ؛ جمال ؛ شمال ؛ جنوب رسیده .

تاکید می کنم هر کدام از این افراد ادعا دارند که هیچ مشکلی ندارند هیچ کثافت کاری غیر اخلاقی نداشتند و یا خونشان مثل اب انار صاف ؛ صاف تشریف بیارند برای یک رو در روئی در جمع هر کسی که می خواهند باشد حتما وکیل هم باشد که بتواند به پرونده رجوی صفتان هم نزد پلیس هم در سیستم پزشکی دسترسی داشته باشد  تا سیه رو شود هر که در او غش باشد .

به رجوی داعشی هم می گویم در تظاهرات پاریس همکاری و همپیمانی با تروریستهای داعش پرده برداری شد و مطمئن باش در اینده نزدیک بیشتر از این رابطه با تروریستهای داعشی و پس مانده های حزب بعث ؛ طارق الهاشمی فراری ؛ موساد ؛ شیوخ مرتجع عرب پرده بر داری خواهد شد اما باید حقیقت گفت رجوی داعشی یک جا شانس اورده که دولت عراق گوش به فرمان سفارت امریکا ؛ لابی های اسرائیل می باشد وگرنه در همان ایامی که مریم قجر به سفارش سازنده های داعش زمینه همکاری پس مانده های حزب بعث در ملاقات مخفی با طارق الهاشمی فراری در اروپا طرح ریزی می کردند و یا بعد از اینکه داعشی ها و پس مانده های حزب بعث شهرهای بزرگ عراق ( موصل ؛ تکریت ؛ قسمتی از کرکوک ؛ استان دیالی و … را می گرفتند رجوی داعشی هم انها را عشایر انقلابی و حمله داعش را انقلاب مردم عراق در بوق و کرنا کرده بود اگر دولن عراق مسقل و گوش به فرمان سفارت امریکا نبود باید اجازه می داد تا یک دادگاه مستقل به جنایات فرقه رجوی در حق مردم ایران؛ عراق ؛ اعضاء فرقه رسیدگی کند تا مشخص می شد رجوی داعشی تا چه حد با جنایتکاران و تروریستهای داعش و پس مانده های حزب بعث همکاری به دستور موساد و شیوخ مرتجع عرب همکاری  دارد .

اما همانطور که اسناد انکار ناپذیر و شاهدان زنده جنایتها ؛ جاسوسی ؛ وطن فروشی ؛ قاچاق انسان ؛ پولشوئی ، دریافت ملیونها دلاراز صدام ملعون به خاطر کشتار مردم ایران و عراق بعد از سقط شدن صدام بیرون امد در اینده نزدیک بیشتر از این از همکاری نزدیک با داعش و موساد ؛ تروریستهای طارق الهاشمی ؛ شیوخ مرتجع عرب نمایان خواهد شد . دیر یا زود دارد اما سوخت وساز ندارد .

رجوی داعشی با رجوی صفتان و حرامزاده هائی که به ناموس خودشان هم نا محرم هستند نه به کمال رسیه نه به جمال تنها به یک فاظلاب گندیده رسیده که 35 سال بوی گندش فقط مشام انسانها را ناراحت می کند همین و بس .

پاریس : محمد رزاقی

_____________________________

آرشیو موضوع : محمد رزاقی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید