محمد کرمی: چه رابطه ای بین فرقه رجوی و دولت اردوغان وجود دارد ؟

0
577

چه رابطه ای بین فرقه رجوی و دولت اردوغان وجود دارد ؟

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، سی ام نوامبر ۲۰۱۵:… بنا بر حکم وظیفه، خودش را قاطی این بازی کرده است . در سایت های رسمی خود عکس های مظلوم نمائی ترکیه ، اینکه این ترکیه هست که از جانب هواپیما های روسی مورد تهاجم قرار گرفته انتشار می دهد . بعد این فرقه داعش صفت،( ابوبگر بغدادی ایدئولوژی ترور و ایجاد رعب و وحشت را از این فرقه ارث برده است )…. چه رابطه ای مابین فرقه رجوی و دولت …

لینک به منبع

چه رابطه ای بین فرقه رجوی و دولت اردوغان وجود دارد ؟

بعد از جریانات اخیر منطقه که ترکیه در اسمان سوریه هواپیمای روسیه را مورد هدف قرار داد . تقریبا اکثر کشور ها این اشتباه بزرگ ترکیه را به نوعی مخالفت کردند و بعضا هم محکوم کردند. اما هم پیمانان ترکیه و دوستانش سعی کردند با سکوت از کنار آن عبور کنند. اما در این ربطه رسانه های هم پیمانان ترکیه تماما به سود ترکیه تبلیغ می کردند و می کنند. انگار که ترکیه مورد تهاجم قرار گرفته است. بعد از گذشت چند روز از این جریان سران ترکیه به نوعی می خواهند از این اشتباه خود کوتاه بیایند ، اما رسانه ها کماکان در بوق و کرنا کردن این مسله با انتشار عکس های که انتشار می دهند می خواهند نشان بدهند که این ترکیه هست که مورد تهاجم و ظلم قرار گرفته است . بنا بر مصالح ارباب سلفی مسعود رجوی ، وی هم بیکار ننشسته است . بنا بر حکم وظیفه، خودش را قاطی این بازی کرده است . در سایت های رسمی خود عکس های مظلوم نمائی ترکیه ، اینکه این ترکیه هست که از جانب هواپیما های روسی مورد تهاجم قرار گرفته انتشار می دهد . بعد این فرقه داعش صفت،( ابوبگر بغدادی ایدئولوژی ترور و ایجاد رعب و وحشت را از این فرقه ارث برده است ). در رابطه با جنایات و گورهای دسته جمعی مردم ایزدی در سنجار سکوت مطلق کرده است . انگار در عراق در شهر سنجار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

سوال اینجاست : چه رابطه ای مابین فرقه رجوی و دولت ترکیه وجود دارد؟ به چه دلیل فرقه رجوی در سایت های رسمی خودش به سود ترکیه تبلیغ میکند ؟ چرا جنایت های که داعش در این مدت انجام داده بطور مشخص قتل عام زنان و کودکان این فرقه هیچ موقع موضعگیری نکرده است.؟ این هم خوانی و همزبانی را ترکیه آیا اتفاقی است ؟

تعدادی از تبلیغات فرقه رجوی در رابطه با ترکیه در سایت های رسمی فرقه :

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترکیه

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترکیه

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترکیه

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترکیه

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترکیه

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترکیه

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترکیه

مجاهدین خلق فرقه رجوی ترکیه

مهدی سجودی:علت اصلی دشمنی هیستریک رجوی با خانواده ها چیست؟

سری دوم خانواده ها در لیبرتی – گزارش پنجم، ششم و هفتم

ولی خانواده ها به هیچ وجه کوتاه نیامده و در کنار در کمپ اشرف به تحصن پرداختند و علی رغم اینکه شرایط امنیتی عراق بسیار وخیم بود خانواده ها از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و در سرمای استخوان سوز زمستان عراق و در گرمای طاقت فرسای تابستان عراق شجاعانه جلوی درب کمپ اشرف ایستاده و خواستار ملاقات با …ادامه مطلب

پارلمان عراق به پشتیبانی از خانواده ها وارد میشود

پارلمان عراق به پشتیبانی از خانواده ها وارد میشود

پارلمان عراق به پشتیبانی از خانواده ها وارد میشود بنیاد خانواده سحر، بغدادف بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۵:…  عضو هیئت رئیسۀ مجلس نمایندگان عراق دکتر همام حمودی به کمیسیونهای حقوق بشر و روابط خارجی مجلس رهنمود داد که هیأتی را برای دیدار از اردوگاه لیبرتی در بغداد جهت اطلاع از وضعیت افراد موجود در آن و …ادامه مطلب

فراخوان به سازمان های بین المللی برای نجات برادرم مصطفی بهشتی – ۳

فراخوان به سازمان های بین المللی برای نجات برادرم مصطفی بهشتی – ۳

فراخوان به سازمان های بین المللی برای نجات برادرم مصطفی بهشتی – ۳ نرگس بهشتی، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۵:…  آقایان مقامات سازمان های بین المللی ، کمیساریای ملل متحد، صلیب سرخ، وزارت حقوق بشر عراق مردم هموطن: آقای رجوی خیانتکار و ایادی سرسپرده ی او حدود ۱۴ سال است که برادر کوچک من مصطفی بهشتی …ادامه مطلب

عیسی آزاده: ملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

عیسی آزاده: ملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست

ملاقات حضوری حق مسلم خانواده هاست عیسی آزاده، پیوند رهایی، پاریس، بیست و چهارم نوامبر ۲۰۱۵:…  چطور است در امنیتی ترین زندانها ملاقات و ارتباطات تلفنی زندانی با خانواده اش وجود دارد اما در فرقه رجوی اینکار ممنوع است واین حق طبیعی را از خانواده سلب کرده است.؟ رجوی و همسر شیادش از ترس از هم …ادامه مطلب

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید