بازهم فرقۀ رجوی در حضیض درماندگی متوسل به جعل بیانیه باسم تشکلهای موهوم عراقی شد

0
754

اخیرا فرقۀ رجوی برای خنثی کردن موفقیت خانواده ها و تأثیرات اقدام پارلمان عراق که در سایت رسمی پارلمان عراق درج شد و در سوزش از آن شروع به صادر کردن بیانیه های جعلی به زبان عربی ترجمه شده از فارسی و کاملا با ادبیات و فرهنگ نوشته های خود فرقه نموده با امضای تشکلهایی موهوم که مطلقا وجود خارجی ندارند و فاقد هر گونه سایت و رسانۀ مستقل در انترنت می باشند که از جملۀ آنها «مرکز بین المللی مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر» و «سازمان عراقی صلح» و«تجمع وکلای آزادۀ عراق» و… را می توان نام برد که هرکس مراجعه ای به انترنت بکند می بیند این تشکلهای موهوم عراقی هرگز بیانیه ای در مورد مسائل عراق ندارند و تمام بیانیه هایشان در حمایت از فرقۀ رجوی است و فقط در سایتهای خود فرقه یا سایت عربی «أصوات حره» که بوسیلۀ مزدور قدیمی و معروف عراقی فرقه یعنی صافی یاسری اداره می شود منتشر می گردند.

بازهم فرقۀ رجوی در حضیض درماندگی متوسل به جعل بیانیه باسم تشکلهای موهوم عراقی شد

نوشتۀ: قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

لینک به منبع: پیوند رهایی

سوابق مضحک جعل و ترجمۀ این نوع بیانیه ها و تشکل سازیهای عراقی و عربی در بخش روابط خارجی فرقۀ رجوی در اشرف برای فریب نیروهای داخل تشکیلات و فریب عراقیان و ایرانیان

این دخالتهای رجوی در امور عراق و توهین به شعور مردم این کشور با ایجاد فضای منفی علیه سازمان در عراق زمینه ساز کشتار اشرفیان توسط تروریستهای رژیم شد

نوشتۀ: قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

اخیرا فرقۀ رجوی برای خنثی کردن موفقیت خانواده ها و تأثیرات اقدام پارلمان عراق که در سایت رسمی پارلمان عراق درج شد و در سوزش از آن شروع به صادر کردن بیانیه های جعلی به زبان عربی ترجمه شده از فارسی و کاملا با ادبیات و فرهنگ نوشته های خود فرقه نموده با امضای تشکلهایی موهوم که مطلقا وجود خارجی ندارند و فاقد هر گونه سایت و رسانۀ مستقل در انترنت می باشند که از جملۀ آنها «مرکز بین المللی مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر» و «سازمان عراقی صلح» و«تجمع وکلای آزادۀ عراق» و… را می توان نام برد که هرکس مراجعه ای به انترنت بکند می بیند این تشکلهای موهوم عراقی هرگز بیانیه ای در مورد مسائل عراق ندارند و تمام بیانیه هایشان در حمایت از فرقۀ رجوی است و فقط در سایتهای خود فرقه یا سایت عربی «أصوات حره» که بوسیلۀ مزدور قدیمی و معروف عراقی فرقه یعنی صافی یاسری اداره می شود منتشر می گردند.

این تشکلی که به نام مرکز بین المللی مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر بیانیه داده مطلقا وجود خارجی ندارد. تشکلی مشابه همین نام وجود دارد به نام «مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق» که تا یک سال قبل به اسم آن اطلاعیه می دادند و من آن موقع که اشرف بوىم یعنی تا سه سال پیش تمام این اسامی تشکلها و حتی آرمها و سربرگهایشان را ما خودمان در بخش روابط خارجی سازمان در اشرف درست می کردیم و متن تمام بیانیه ها به اسم این تشکلهای موهوم و به اسم مردم عراق (تحت عناوین جعلی و مسخرۀ 5 میلیون عراقی و سه میلیون شیعه و…) در همان بخش روابط خارجی و عمدتا توسط عباس داوری نوشته می شد و من آنها را به عربی ترجمه می کردم  و به اسم عراقیان و تشکلهای موهوم عراقی می زدیم که از جمله بیانیه های «مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق» بود که همان ترجمه های من یعنی بیانیه های تقلبی هنوز در سایتهای فرقه موجود است. در آن مرکز ایاد جمال الدین روحانی شیعۀ اپوزیسیون عراق هم هست و فیس بوک دارد ولی  چون ایاد جمال الدین دیگر از آنها حمایت نمی کند اسمی مشابه اسم آن مرکز درست کرده و به جای «فی العراق» (در عراق) کلمۀ «الدولی» (بین المللی) را گذاشته اند که آنهم به غلط در آخر اسم این تشکل آورده اند در حالیکه طبق قواعد عربی باید به عنوان کلمۀ دوم قرار می گرفت (غلط: مرکز الدراسات القانونیه للتنمیه و حقوق الإنسان الدولی). معلوم نیست چگونه یک مرکز مطالعات عرب سواد ابتدائی عربی هم ندارد؟!!

ترجمه اکثر این بیانیه ها و بیانیه های قبلی به اسم آنها در موضوعات مربوط به لیبرتی و اشرف همه اش از فارسی به عربی ترجمه شده یعنی اصلا برخلاف ادعای امضایشان عربی نیست بلکه فارسی می باشد که ترجمه شده و کاملا مشخص است که فرهنگ زبان عربی نیست و مترجم اینها در لیبرتی ابراهیم دوست رزمگاه می باشد که شاگرد کلاسهای عربی من بود و من ترجمه اش را کاملا می شناسم چون همیشه اگر وقتی ترجمه می کرد من ترجمه اش را چک و تصحیح می کردم از اغلاط ترجمه ای واضحش و فرهنگ فارسی که دارد معلوم است که رحمان یعنی عباس داوری نوشته و او ترجمه کرده است به اسم فلان مرکز یا تجمع عراقی!!!.

در مورد مجلس یا شورای ملی عشایر عراق باید بگویم که مطلقا چنین شورایی وجود خارجی ندارد نه سایت دارد نه فیس بوک. ما خودمان در اشرف این اسم و آرم و سربرگ را درست کردیم. بیانیه های سالهای قبل به اسم همین مجلس ملی عشایر عراق را من خودم از فارسی به عربی ترجمه می کردم به عنوان بیانیۀ عشایر جا می زدیم.

در این بیانیه هم مثل همۀ بیانیه های دیگر از اصل و کامل بیانیه با امضای افراد عشایر خبری نیست بلکه همیشه فقط بیانیۀ خبری و مطبوعاتی با امضای جعلی مثلا مجلس ملی عشایر منتشر می کنند که چنین بیانیه ای با این محتوا با امضای عشایر هست ولی از آن خبری نیست و هیچ جا منتشر نمی شود چون اساسا امضاهایی و چنان بیانیه ای وجود ندارد.

وقتی در اشرف بودم اسمها و بیانیه های انواع گروهها و شوراها و تجمعها و کانونهای سیاسی یا صنفی یا اجتماعی به اصطلاح شیوخ عشایر، نمایندگان پارلمان، حقوقدانان و وکلا، دانشجویان و استادان، دارندگان شغلهای آزاد، ورزشکاران و شهروندان مختلف را به زبان فارسی می ساختند و می نوشتند و برای ترجمه به عربی به من می دادند و مواردی را هم که مترجمین پایینتر ترجمه می کردند و عربی آنها درست نبود می دادند من چک و تصحیح می کردم تا اسم و بیانیۀ عربی آنها درست باشد و اسم و بیانیۀ جعلی بعضیها را هم عجله می کردند و برای چک و تصحیح من که ضابطه کرده بودند نمی آوردند و به همان صورت غلط و مفتضح با تعبیرها و اصطلاحات فارسی و آنهم خاص فرقۀ رجوی منتشر می کردند به طوریکه می دیدی اسم فلان انجمن یا شورای عشایری عراقی در آرم ساختگی که بالای بیانیه می زدند با اسم امضای آن کاملا متفاوت است! و بعضی وقتها روی آرم بیانیه حتی پرچم ملغی شدۀ زمان صدام یعنی با سه ستاره را چاپ می کردند!! و حتی می دیدی مثلا اسم یک کانون استادان و دانشجویان و روشنفکران دیالی از لحاظ عربی کاملا غلط و خنده دار است!! عجب استادان دانشگاهی که حتی سواد ابتدایی عربی هم نداشتند!! که هر عراقی و عرب اسم این گروهها و انجمنهای ساختگی و بیانیه های آنها را می دید فورا می فهمید ساختگی است و جعل شده توسط مجاهدین خلق می باشد و از خودش می پرسید چرا این گروهها و انجمنهای عراقی فقط برای حمایت از اهداف مجاهدین خلق و ماندن در عراق بیانیه می دهند و اینهمه مسائل عراق را فراموش کرده اند؟ و نیز چرا حتی یکی از این انجمنها و گروهها و تشکلها روی انترنت سایت ندارند و حتی فاقد ایمیل برای تماس با آنها هستند!! زیرا تماما موهوم و ساختگی بودند و وجود خارجی نداشتند.

برخی تشکلهای موهوم عربی و عراقی که هر یک را فرقه بوسیلۀ یک مزدور و لابی خودش در عراق و مصر و اردن و اروپا درست کرده که یک نفر بیشتر نیستند وبیشتر آنها هم موهوم هستند و حتی یک عرب و عراقی هم ندارند و فرقه این اسمها را خودش به عربی درست کرده و واقعیت خارجی ندارند و برای همین اصلا هیچوقت با اسم فرد مشخصی نمی نویسند. در کل هیچیک از این تشکلها

1.  تجمع الحقوقیین المستقلین للدفاع عن حقوق الانسان فی العراق /د.محمد الکرخی   (عراقی در اردن)

aijiraq2014@gmail.com    ایمیل

00962788847612    تلفن

2.        الهیئه العربیه للدفاع عن اشرف  (المحامی مهدی العطیات)  (اردن)

Arab.c.2009@gmail.com    ایمیل

00962772034798   تلفن

3.        جمعیه المحامین المصریین للدفاع عن سکان اشرف / د. ولید فرحات (قاهره)

waleedfarahat@ymail.com      ایمیل

00201221619368   تلفن

4.        المرکز الوطنی للعداله / د. محمد الشیخلی (لندن)

dralshekhili@btinternet.com    ایمیل

00447807867379   تلفن

5.        هیئه المحامین العرب للدفاع عن سکان لیبرتی / المحامی سفیان فوزی الخصاونه  (اردن)

sufianf1972@yahoo.com   ایمیل

00962799997765   تلفن

6.        هیئه الدفاع عن حقوق الانسان فی العراق/ الاستاذعلی الکلیدار  (مصر)

ali_kelidar@yahoo.com   ایمیل

00201009282694 تلفن

7.        لجنه المحامیات العربیه للدفاع عن ألف أمرأه فی أشرف  (مصر) که قراردادش با یک زن وکیل مصری که مطلقا سازمان مجاهدین را نمی شناخت من خودم ترجمه کردم و گفتند ما فقط اسم تو را زیر بیانیه هایی که خودمان می دهیم می نویسیم و بابت آن ماهانه هفتصد دلار در قرارداد نوشتند و برایش می فرستادند.

8. لجنه القضاه العرب للدفاع عن حقوق الإنسان

9. تجمع المحامین العراقیین الاحرار

 10. منظمه(حقوقیون) العراقیه

11. مرکز الحریه للدراسات القانونیه

12. لجنه المحامین والحقوقیین  العراقیه للدفاع عن سکان اشرف

13. المعهد العربی للبحوث والدراسات

14. رابطه المحامین و الحقوقیین التقدمیین

15. مرکز الدراسات القانونیه للتنمیه وحقوق الأنسان فی العراق

16. مرکز الدراسات القانونیه للتنمیه وحقوق الإنسان الدولی

17. منظمه السلام العراقیه

18. الشبکه الاقلیمیه للتنمیه الدیمقراطیه وحقوق الانسان

لینگ فیس بوک مرکز الدراسات القانونیه للتنمیه وحقوق الإنسان فی العراق (مرکز مطالعات قانونی برای توسعه و حقوق بشر در عراق)

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-434717906695574/

اطلاعیه های مرکز مذکور در حمایت از اشرف چهار سال پیش که سایت شورای ملی مقاومت فرقه زده است و من آن موقع اشرف بودم همه شان راخودم از فارسی به عربی ترجمه کرده ام یعنی متنش را مسئولین روابط خارجی فرقه از جمله عباس داوری آن موقع نوشته اند و من عربی کرده ام یعنی کاملا جعلی هستند.

http://ncr-iran.org/ar/2011-04-01-13-55-17/iran-resisatnce/11797————sp-578652811.html

http://www.defendashraf.org/ar/index.php/2010-08-01-14-24-59/2010-08-01-14-26-14/1948-2011-07-03-15-52-30

http://defendashraf.org/ar/index.php/2010-08-01-14-24-59/2010-08-01-14-26-14/2092-2011-07-21-08-32-28

لینگ سخنرانی محمد الشیخلی مدیر مرکز عدالت در لندن در کنفرانس رجوی در رمضان امسال در پاریس

http://www.mojahedin.org/news/160067/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4

لینگ یک حمایت از فرقه با امضای تجمع المحامین العراقیین الأحرار (تجمع وکلای آزاد عراق) که در سایت فرقه هست که من برایشان ترجمه کرده ام یعنی اصل آن فارسی است لذا جعلی است:

http://www.mojahedin.org/newsar/15066/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

حال امروز همان تجمع موهوم علیه اقدام پارلمان عراق در لینگ زیر بیانیه داده که جعلی است و از فارسی ترجمه شده و از اغلاطش مشخص است:

http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=8544

در لینگ زیر 7 حزب سیاسی و 28 سازمان از سازمانهای حقوق بشر و جامعۀ مدنی در کشورهای عربی علیه اقدام پارلمان عراق بیانیه داده اند که مطلقا از خود این بیانیه و اسامی این احزاب و سازمانها خبری نیست و چیزی گفته نمی شود برای اینکه مطلقا ساختگی و دروغ است و موهوم می باشد.  امضای این بیانیه «شبکۀ منطقه ای برای توسعۀ دموکراتیک و حقوق بشر» می باشد که نه سایت دارد و نه معلوم است که چرا متن اصلی بیانیه منتشر نشده است و به جای آن این بیانیۀ خبری منتشر شده است که می گوید چنین بیانیه ای وجود دارد!!!!.

نداء 7 احزاب سیاسیه و28 منظمه من منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنی فی الدول العربیه

http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=7908

 این هم لینگ و تیتر غلط یک تشکل موهوم دیگری به نام سازمان عراقی صلح در سایت صافی یاسری به نام اصوات حره:

http://www.aswat-hurra.com/index.php?news=8548

أصوات حره

دعوه للجنه حقوق الانسان فی البرلمان العراقیه لاعاده النظر بقضیه عوائل سکان لیبرتی

در تیتر فوق اولا به غلط نوشته البرلمان العراقیه در حالیکه البرلمان مذکر است و باید می نوشت: البرلمان العراقی. و ثانیا اصلا کل جمله را هر فرد عربی بخواند چیزی ازش نمی فهمد چون ترجمه اش این می شود: فراخوان کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق به تجدید نظر در مسألۀ خانواده های ساکنان لیبرتی!!!!

کجا کمیسیون حقوق بشر پارلمان عراق چنین فراخوانی داده است؟ و تجدید نظر در مسألۀ خانواده های ساکنان لیبرتی یعنی چه؟

فارسی آن حتما اینگونه بوده که به غلط ترجمه کرده اند:

فراخوان به کمیسیون حقوق بشر….

که باید در عربی می نوشتند: دعوه موجهه إلى لجنه حقوق الإنسان…

متن بیانیه هم کاملا با فرهنگ فارسی و پر از اغلاط عربی است و هر عرب حتی کم سواد هم می فهمد که از فارسی ترجمه شده است. حالا چه شده که این سازمان سیاسی عراقی این قدر کم سواد است؟!! معلوم نیست!!!!.

تمامی این دخالتهای رهبری فرقۀ رجوی در امور عراق و عوامفریبیها و توهین به شعور مردم عراق بودند که فضایی منفی در عراق علیه ساکنان اشرف ایجاد کرد و بهانه را برای گروههای تروریستی رژیم فراهم آورد و زمینه ساز و جاده صاف کن کشتار اشرفیان گردید گذشته از فریب نیروهای داخل سازمان در عراق و خارجه و فریب ایرانیان.

  حسین نژاد

پاریس – 8  آذر 94

29 نوامبر 2015

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید