پس ۵۰ درصد مسئله که حل است!

0
398

پس ۵۰ درصد مسئله که حل است!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و پنجم اکتبر ۲۰۱۵:…  محدثین میگوید: ” … سقوط و سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه. این آن چیزی است که سازمان مجاهدین خلق ایران، ارتش آزادیبخش ملی ایران، رزم آوران آزادی در لیبرتی و مجاهدین در هر کجایی که هستند، در داخل یا خارج ایران، در لیبرتی یا در جای‌جای میهن اسیر، دنبال آن هستند و برای آن و به‌خاطر آن نفس می‌کشند. به‌خاطر آن زندگی می‌کنند و به‌خاطر آن می‌میرند …

لینک به منبع

پس ۵۰ درصد مسئله که حل است!

به میمنت ومبارکی هرچه تمام تر، سلسله مصاحبه های آقای محمد محدثین که بنوعی حکم توبه نامه وبرگشت خالصانه تر؟! به دربار مسعود ومریم رجوی بود ، باتمام رسید وما درسطح ضروت ملاحظاتی بر تک تک این مصاحبه ها داشتیم وبازهم برای وفا به عهد!! میخواهیم نگاهی کوتاه به آخرین قسمت این مصاحبه داشته باشیم.

” امروز روز به پاخاستن است “ ، عنوانی است که به آخرین قسمت مصاحبه های او – که علنی ترین چهره ی باند رجوی دردادوستدهای اطلاعاتی با غرب وصهیونیزم بود که بعد ازمدتی بایکوت شدن دوباره به صحنه بازگشته- داده شده است.

محدثین میگوید:

” … سقوط و سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه. این آن چیزی است که سازمان مجاهدین خلق ایران، ارتش آزادیبخش ملی ایران، رزم آوران آزادی در لیبرتی و مجاهدین در هر کجایی که هستند، در داخل یا خارج ایران، در لیبرتی یا در جای‌جای میهن اسیر، دنبال آن هستند و برای آن و به‌خاطر آن نفس می‌کشند. به‌خاطر آن زندگی می‌کنند و به‌خاطر آن می‌میرند. این آن چیزی است که کلید رهایی ملت ایران می‌باشد. …”.

این حرف خیلی شبیه حرف آن جوان الکی خوش عاشق آن دختر رعنااست که روزی شادان و خندان به رفیق خود مراجعه کرده و با خوشحالی زیاد باو گفت که فلانی، مژده که نصف مسئله حل است ودرجواب سئوال چگونه حل بودن توسط دوستش، گفت که من مدتهاست که به این موضوع فکر کرده ام و ازدیشب دریافته ام که یک طرف قضیه منم که با این وصلت موافقم پس ۵۰درصد مسئله خودبخود حل است!!

ما نیز اگر معتقد به منطق آن جوان عاشق باشیم، چاره ای نداریم جزاینکه آنرا تعمیم داده ودرمورد سرنگونی رژیم ایران بگوییم که ۵۰دصد مسئله حل است چراکه فرقه ی رجوی وزندانیان رزمنده ی لیبرتی و… با سرنگونی موافق است و۵۰درصدش میماند برای مردم وحکومت که کسب موافقت مردم که خودمان باشیم، دردست خودمان است وبا روانداختن به حاکمیت و با استفاده ازسنت ریش سفیدی وواسطه کاری، میتوان باقی قضیه را هم حل کرد؟!

دوباره میخوانیم:

“… به همین خاطر به هموطنانم، به جوانان، به همه کسانی که می‌شنوند می‌گویم که امروز روز به‌پا خاستن است. روز حمایت از مقاومت و روز اعتراض علیه این رژیم فرا رسیده است. شاید یک تصادف میمون هست، تصادف مبارک هست که این وقایع، همه دارند در پنجاهمین سالگرد تولد سازمان مجاهدین اتفاق می‌افتند.۵۰سال رزم و شکنج و رنج و نبرد به نتیجه خودش می‌رسد. به همین خاطر فکر می‌کنم و مطمئنم که جوانان میهن ما حتماًبه‌پاخواهند خاست و حتماً این مسیر را دنبال خواهند کرد “.

اصلا بپا خاستن واعتراض کردن، به روشی متداول درتمامی جهان تبدیل شده وما هرروز این بپاخاستن و راه پیمایی های باشکوه مردم وزحمتکشان اروپا را میبینیم که ضمن حمایت قلبی ازاین اعتراض ها، هرگز وعده ی سرنگونی این حکومت ها را هم باین زودی بخودمان نمیدهیم: بده وبستانی انجام میشود و جامعه دوباره به آرامش نسبی روی میآورد وبازهم روز ازنو وروزی ازنو: بپا خاستن ، امتیاز دادن وگرفتن که نشانگر پویایی جامعه وخصلت زندگی درحال حرکت است!

البته با قبول حرکت دائمی درجهان، این نکته را نیز مدنظر داریم که این حرکت لزوما ودائما روبه جلو نیست وتوام با جذر ومدهاست ونقاط عطف و… که اتفاقا مجاهدین خلق بعد ازبلعیده شدن توسط رجوی وانصارش، درسرازیری قهقرا قرار گرفته واین قهقرا برابر قوانین حاکم برزندگی ، تنها باتغییر آن متوقف خواهد شد!

نوید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید