عبدالکریم ابراهیمی: زخمى شدن رجوى، فریب یا واقعیت

0
731

زخمى شدن رجوى، فریب یا واقعیت

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و ششم اکتبر ۲۰۱۵:…  هدف از این ادعا، بدر بردن مسعود رجوى از خیانت و جنایت او در حق نیروهاى خودش بوده که مسعود رجوى بعلت مجروحیت از تشکیلات جیم فنگ شده و خودش را به ساحل امن رسانده است و طرح آن هم زمانى که تشکیلات باید عراق را ترک کند و گروه گروه به آلبانى برده میشوند، این فرضیه را تقویت مینماید. ضمن رد آن، اعلام میکنم به فرض اینکه مسعود …

لینک به منبع

زخمى شدن رجوى، فریب یا واقعیت

طرح سناریوى زخمى شدن مسعود رجوى توسط لابى دلارپرست مریم رجوى و یکى از افسران حفاظت اشرف در دوران حضور آمریکائیها در عراق، یک دروغ شاخدار و فریبى بیش نیست که در لانه ترورپرورى و جنایت مریم رجوى در فرانسه و توسط این زن شیاد برنامه ریزى شده و در جلسه کمیسیون دفاع کنگره آمریکا مطرح و روى تلکس خبرى می رود.

هدف از این ادعا، بدر بردن مسعود رجوى از خیانت و جنایت او در حق نیروهاى خودش بوده که مسعود رجوى بعلت مجروحیت از تشکیلات جیم فنگ شده و خودش را به ساحل امن رسانده است و طرح آن هم زمانى که تشکیلات باید عراق را ترک کند و گروه گروه به آلبانى برده میشوند، این فرضیه را تقویت مینماید.

ضمن رد آن، اعلام میکنم به فرض اینکه مسعود رجوى در فرانسه هم باشد، نه به خاطر زخمى شدن بالاجبار به فرانسه رفته است، بلکه مانند مریم رجوى که قبل از حمله آمریکا و سرنگونى ارباب قبلى اش صدام حسین، قافیه را باخته دیده و جان خود را از مهلکه بدر برده و اعضاى نگونبخت تشکیلاتش را زیر شدیدترین بمبارانهاى تاریخ رها کرده و به کشتن میداد و از فرنگستان براى ما بدبختها نسخه اشرف پایدار و ماندنى میپیچید و بر پایدارى اشرفیان پافشارى میکرد و در این مسیر بیش از صدوپنجاه نفر از اعضاى تشکیلات را به کشتن داد و قربانى خواسته هاى نامشروع و غیر واقعى این زوج پلید شدند و الان هم احتمال این سناریو هست که مسعود رجوى نیز بعدها توسط سازمانهاى جاسوسى آمریکا و اسرائیل و برخى کشورهاى عربى، از عراق خارج کرده و هم اکنون در فرانسه باشد. اما تعجب این است، سازمانى که حتى اسم بردن از مسعود رجوى و سؤال از مکان او مرز سرخ بوده و جرم خیانت و جاسوس وزارت اطلاعات رژیم بر پیشانى اش چسپانده و سرنوشتش معلوم نبود، چطور این اطلاعات را توسط لابى خود بیرون میدهد.

بیاد دارم که مطلقاً کسى حق اسم آوردن از مکان مسعود رجوى را نداشت و کسى جرأت طرح چنین ابهام ذهنى را نداشت و فوراً انگ مزدور و جاسوس و … میخورد. براى زهر چشم گرفتن از نفرات در یک نشست عمومى گفته شد که یکى از شورایى ها در رابطه با محل برادر مسعود سؤال کرده که قاطعانه از طرف سازمان به آن شخص گفتیم، کسى که موقعیت رهبر ما را بخواهد قطعاً مأمور وزارت اطلاعات هست و ما اجازه به هیچ مزدورى نمیدهیم که در رابطه با موقعیت رهبرمان سؤالى از ما داشته باشد.

– حال سؤال اساسى از مریم رجوى این است که چرا الان این سناریو را مطرح میکنید؟ و چه هدفى پشت آن نهفته است؟

– مرکز لشکرى که مسعود رجوى در نشستهاى عمومى اشرف در بحث هاى ایدئولوژیکى پایدارى اشرف مطرح میکرد که اعضاى تشکیلات باید عاشوراگونه تا پاى جان از آن دفاع کنند و همگى به شهادت برسیم چى شد؟ و آن مرکز لشکر کجاست؟ نکند اور منظورتان بوده است؟ (بگذریم که منظورش این بود که خودم یعنى مسعود رجوى اینجا هستم و اگر قرار باشد اشرف را از ما بگیرند بیائید مقر ۴٩ صحراى کربلا راه بندازید)

– مریم رجوى باید پاسخ دهد، مگر مخ ما را در تشکیلات نمی خوردید که برادر مسعود در کنار یارانش تا به آخر هست و اگر شرائط مسیر ما را ببندد، عاشوراگونه با الگو از امام حسین و یارانش جانمان را فداى آرمانمان میکنیم، پس چى شد پایدارى اشرف و شعار بیابیا و قیام عاشورایى؟

“پایان”

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید