منصور نظری: پنجاه سال پیش مجاهدین خلق دیروز و مجاهدین خلق امروز

0
1051

پنجاه سال پیش مجاهدین خلق دیروز و مجاهدین خلق امروز

منصور نظری، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۵:… پس از پنجاه سال سازمان مجاهدین که میخواست با امپریالیست ها مبارزه کند امروز وسیله در دست انهاست پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست در خدمت به خدا و خلق باشد اینک در برابر خدا و خلق شمشیر از نیام برکشیده و به اشکارا در برابر چشم مردم ایران و جهان پدران و مادران را مورد هتاکی و ضرب و شتم قرار میدهد پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست با ارمان …

http://iran-interlink.org

پنجاه سال پیش مجاهدین خلق دیروز و مجاهدین خلق امروز

پنجاه سال پیش حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان سازمان مجاهدین را با هدف جنگ با امپریالیست ها و در راس ان امریکا بنا نهادند انها در بیانیه هائی که منتشر کردند اعلام کردند هدف ما نابودی امپریالیسم به سرکردگی امریکای جهانخوارو برقراری جامعه بی طبقه توحیدی است دیری نپائید که عملیات نظامی سازمان مجاهدین برعلیه نیروهای امریکائی و شاه اغاز گشت اما پس از چند عملیات نظامی رهبران سازمان دستگیر شدند و سازمان نوپائی که هنوز گرم و سرد روزگار را نچشیده بود رهبرانش به زندان افتادند.

در سال ۵۱ اولین سری از مجاهدین دستگیر شده اعدام شدند مسعود رجوی نیز که جز لیست اعدامی ها بود از اعدام تبرئه گردید و به حبس ابد محکوم شد اگر چه طبق اسناد ساواک علت اعدام نشدن مسعود رجوی همکاری وی با ساواک بود و حتی نفرات ساواک که هم اکنون زنده هستند انرا تائید کرده اند ولی هیچگاه تا به امروز نه سازمان مجاهدین و نه خود مسعود رجوی راجع به ان موضعی روشن نداشته اند و انرا رد نکرده اند .

در گذر زمان پس از دستگیری رهبران سازمان و اعدام شماری از انان ایدئولوژی مجاهدین دستخوش حوادث بسیاری گشت عده ای به مارکسیت ها روی اوردند وعده ای نیز سرگردان به این سو و ان سو روان شدند اما همه انها یک وجه مشترک داشتند منطق تمام انها به کشتن و خونریزی ختم میشد همانگونه که انجام دادند کشتن ژنرال های امریکائی از یک طرف و از طرف دیگر کشتن نزدیک ترین یاران خود یعنی مجید شریف واقفی و صمدیه لباف و……

قهرمانان دروغین و پوشالی با پیروزی انقلاب ایران از زندان بیرون امده و با شعارهای به ظاهر انقلابی برای بدست اوردن حاکمیت دست به هر کاری زدند و نهایتا با شروع مبارزه مسلحانه در ۳۰ خرداد سال شصت چند نسل را قربانی اهداف قدرت طلبانه خود کردند در این بین مسعود رجوی همان قهرمان توخالی سکان راهبری سازمان را بعهده گرفت و با تصمیمات خود دهها هزار نفر را قربانی افکار خود کرد . مسعود رجوی جنگ خونینی را به مردم ایران تحمیل کرد که نتیجه ان هزاران قربانیست هزاران خانواده اواره و در گوشه و کنار جهان هزاران پدر و مادر که در سوگ فرزندانشان پیر گشتند و یا که دق کردند اما مسعود رجوی با زیر پا گذاشتن تمام اصول انسانی به هر پلیدی اویخت و سازمان مجاهدین را تبدیل به وسیله ای در دست امریکائی ها و اسرائیلی ها و عربستانی ها کرد به گونه ای که بدون اجازه انها اب هم نمی خورد و با اجازه انها دست به هر کثافتکاری میزند .سازمانی که وطنش را در بحبوحه جنگ ضد میهنی صدام حسین جنایتکار برعلیه کشور ما ایران به صدام میفروشد بی شک فقط یک وسیله در دست سعودی ها و اسرائیلی هاست و نه بیش از ان .

پس از پنجاه سال سازمان مجاهدین که میخواست با امپریالیست ها مبارزه کند امروز وسیله در دست انهاست پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست در خدمت به خدا و خلق باشد اینک در برابر خدا و خلق شمشیر از نیام برکشیده و به اشکارا در برابر چشم مردم ایران و جهان پدران و مادران را مورد هتاکی و ضرب و شتم قرار میدهد پس از پنجاه سال سازمانی که میخواست با ارمان ازادیخواهانه جامعه بی طبقه توحیدی به ارمغان بیاورد اینک نیروهایش را در بیابانهای عراق به اسارت گرفته و خودشان در اروپا و امریکا در کنار همان امپریالیست ها عکس یادگاری میگیرند یادشان رفته که دیروز اگر همین امریکائی ها بدستشان می افتادند سرشان را گوش تا گوش میبریدند پس از پنجاه سال سازمانی که مدعی مبارزه با ارتجاع و عقب ماندگی بود خودش در مناسباتش صد بار ارتجاعی تر وصد بار عقب افتاده تر است و نه تنها عقب افتاده تر است بلکه نوکری مرتجع ترین کشور عرب منطقه یعنی عربستان را هم میکند کشوری که در ان زنان را با شمشیر گردن میزنند

پس از پنجاه سال میتوان گفت که پس از حنیف نژاد و سعید محسن و بدیع زادگان سازمان مجاهدین را از درون نابود کردند تقی شهرام ها بهرام ارام ها مسعود رجوی ها این سازمان را نابود کردند و انچه باقی گذاشتند پوسته ای بیش نیست

Families Mohajedin Khalq Camp Liberty sep 2015


https://youtu.be/Nl0Sz5jlimM

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید