مهرداد ساغرچی: موقعیت پناهندگی هدیه نیست یک حق است

0
387

آنان که معنی جنگ را نچشیده اند، نمیدانند که هر لحظه منتظر مرگ بودن بسا از مرگ بدتر است. انسانهایی که هم اکنون مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند، خود قربانی چند جانبه سیاست و مذهب و قدرت طلبی و خود خواهی های بشر امروزی است. این درد و رنج، شایسته مردمان نیست و حال که به بیچاره گان چنین زندگی تحمیل شده است، مردم و دنیای غرب باید نشان بدهند که دموکراسی و حقوق بشر و قوانین آن که صد البته برای آنها نیز با قربانی فراوان بدست آمده است

مهرداد ساغرچی ـ ایران فانوس ـ دوشنبه 7 سپتامبر 2015

موقعیت پناهندگی هدیه نیست یک حق است

جهان از دیدن پیکر بی جان آیلان  تکان خورد. البته نباید فراموش کرد که برادر بزرگتر او نیز طعمه آبهای عمیق دریا شد و او قربانی سکوت و فراموشی دنیای کنونی در قبال جنگ است. آنان که معنی جنگ را نچشیده اند، نمیدانند که هر لحظه منتظر مرگ بودن بسا از مرگ بدتر است. انسانهایی که هم اکنون مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند، خود قربانی چند جانبه سیاست و مذهب و قدرت طلبی و خود خواهی های بشر امروزی است. این درد و رنج، شایسته مردمان نیست و حال که به بیچاره گان چنین زندگی تحمیل شده است،مردم و دنیای غرب باید نشان بدهند که دموکراسی و حقوق بشر و قوانین آن که صد البته برای آنها نیز با قربانی فراوان بدست آمده است، در این لحظات سخت به آزمایش خود را به درستی پس میدهد. در این راستا از تمام کشورهای حوزه اروپا و بخصوص کشورهای آلمان و اتریش و فرانسه و همینطور سوییس و کشورهای اسکاندیناوی، درخواست داشتیم که با اسکان این پناهندگان به وظیفه خود عمل کرده و این اقدام تاریخی و بشر دوستانه را در کارنامه خود ثبت کنند. البته ناگفته نماند تاکنون کشور آلمان بسیار در اسکان بخش مهمی از این پناهندگان اقدامات وسیعی انجام داده است و انتظار میرود این روند ادامه پیدا میکند و سایر کشورها و متحدین غربی اروپا مثل آمریکا و کانادا نیز باید به هر طریق به این مهم یاری برسانند.

کانون ایران فانوس در این لحظات در کنار مردم آلمان وهمه کسانی به این پناهندگان یاری میرسانند و همینطور پناهندگان میباشد. در این راستا به مراکز نزدیک به محل اقامت دست اندرکاران کانون فانوس به محل های  امور پناهندگان مراجعه کرده تا اعلام آمادگی خود را  در امور ترجمه و یا سایر کمکهای ممکن به اطلاع مسولین مربوطه برساند. از سایر دوستان و کسانی که نیز میتوانند در این مهم همکاری کنند، دعوت میشود که از هیچ اقدامی دریغ نکنند. چرا که این تعداد کثیر از پناهندگان در مدت زمان کوتاه بیشتر از ظرفیت بسیاری از ارگانهای دولتی میباشد و نباید فراموش کنیم که پناهندگی یک حق است ونه یک هدیه.

منبع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید