عبدالکریم ابراهیمی: راه کار فرقه رجوى در شبکه هاى اجتماعى علیه منتقدین خود

0
583

راه کار فرقه رجوى در شبکه هاى اجتماعى علیه منتقدین خود

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  در صفحه فیس بوکم، پستهایى از دوستانم میآمد که حامى عکس و مطالب غیر اخلاقى بود با توجه به ربع قرن تجربه در تشکیلات فرقه رجوى داعشى، مطمئن بودم که کار مزدبگیران رجوى داعشى است و یاد مناسبات درون تشکیلات در اشرف افتادم که چگونه سران رجوى داعشى براى مخدوش کردن چهره افراد …

لینک به منبع

راه کار فرقه رجوى در شبکه هاى اجتماعى علیه منتقدین خود

نفوذ و هک کردن شبکه اجتماعى حساب فیس بوکى برخى از منتقدین و جدا شده هاى فرقه رجوى و گذاشتن پستهاى غیر اخلاقى و مستهجن که عارى از شئونات انسانی است و فقط براى مخدوش کردن چهره منتقدین از این فرقه داعشى پرور بوده است، کار دنبالچه هاى پول پرست رجوى داعشى است که بخاطر درو کردن پولهاى بادآورده تمام معیارهاى انسانى و اخلاقى را زیر پا گذاشته و به این طمعکارها رو میآورند. این اعمال شنیع از روى بز دلى و ترس در مرکز لانه ترور و جاسوسى و ارعاب مریم – داعشى در اور فرانسه طرح ریزى میشود، سپس ابلاغ و اجرا میشود، لکه ننگى بر پیشانى رجوى داعشى و داعشى چیهاى رجوى است که براى انتقادهاى منتقدین فرقه رجوى ندارند و به این اعمال غیر اخلاقى متوسل میشوند.

در صفحه فیس بوکم، پستهایى از دوستانم میآمد که حامى عکس و مطالب غیر اخلاقى بود با توجه به ربع قرن تجربه در تشکیلات فرقه رجوى داعشى، مطمئن بودم که کار مزدبگیران رجوى داعشى است و یاد مناسبات درون تشکیلات در اشرف افتادم که چگونه سران رجوى داعشى براى مخدوش کردن چهره افراد ناراضى که احساس میشد با خط سازمان زاویه دارند، چه کارهاى غیر انسانى و چه تهمتهاى غیر اخلاقى به فرد مزبور میزدند و او را در انزوا قرار میدادند که در نهایت یا سربه نیست میشد و یا به یک بیمار روانى تبدیل شده و اختیار و اراده اى از خود نداشت.

ح . م یکى از دوستانى بود که هم یگانى بودیم و کاملا به شخصیت او اشراف داشتم، شخصیتى متین و سنگین داشت و مناسبات و رفتارش با بیرون از خود بسیار انسانى و عاطفى بود. کسى بود که از دروغ و ریا نفرت داشت و راستگو و صادق بود و به هیچ عنوان زیر بار حرف زور و دروغ نمیرفت، انتقاد واقعى را صد در صد میپذیرفت اما از انتقادهاى غیر واقعى به نفرات که براى خرد کردن شخصیت و گرفتن هویت افراد در نشستهاى پنجگانه تشکیلاتى – ایدئولوژیکى “عملیات جارى، نشست لایه اى، نشست غسل هفتگى، نشست کتک کارى موسوم به دیگ، نشست انتقادى یگانى” موضعى منفى داشت و صادقانه مخالفت خود را بیان میکرد و استدلال خود را تا جایى که میتوانست میگفت، هر چند که هیچوقت اجازه نمیدادند که حرفش را تا آخر بزند و بلافاصله نشست از انتقاد به نشست دیگ، تبدیل میشد و چنان زیر بدترین و رکیک ترین توهینها میبردند و کتک کارى صورت میگرفت.

به همین دلیل، هیچ مسئولیتى در سازمان قبول نمیکرد و میگفت من مسیر دروغ و ریا را انتخاب نمیکنم و نخواهم کرد. خیلى از فرماندهانش با تطمیع میخواستند که او را قانع کنند و مسئولیت نفر را بعهده بگیرد. شاید از این طریق مطیع و فرمانبردارش کنند، اما نتوانستند در اراده انسانى او خللى وارد کنند، لذا مسئول محور و فرماندهان ستادیش، تصمیمى ناجوانمردانه گرفتند و او را سوژه نشست کردند و دیگ برایش تشکیل دادند و تهمت شنیعى به او زدند که از گفتن آن شرم دارم. همه نفرات نشست را بر علیه او شوراندند و چنان فشاری به او آوردند و با حرف زشت و توهین و حتى کتک زدن، شخصیتش را خرد کردند که بتوانند تن به خواسته آنها بدهد. اما هیچوقت رضایت نداد و زیر بار دروغ و ننگ تشکیلاتى نرفت. همه هم میدانستند که از این تهمت مبراست و فقط بخاطر گردن نهادن به خواسته دروغ و ریاى تشکیلاتى است که چنین بلایى سرش میآورند.

سر همین تهمت جنسى، خیلى بلحاظ روحى زیر فشار رفت و حالت پژمردگى بخودش گرفت و از طرف دیگر تشکیلات نمیگذاشت نفرات با او ارتباط برقرار کنند. اگر کسى حتى سلام و علیک با او داشت، تهمت محفل به او میزدند و همان نفر، سوژه نشست میشد و کسى جرأت نداشت با او ارتباط برقرار کند. بنابر این، بر اثر این فشار تعادل روحى خود را از دست داد و بعد از مدتى هم ناپدید شد و هنوز که هنوز است خبرى از او ندارم.

لعنت بر رجوى و رجوى چیهاى داعشى که چنین با عناصر ناراضى و مخالفین خود رفتار میکنند.

هک کردن و فرستادن پستهاى مستهجن، نیزآبشخورش از این ایدئولوژى نفرت و غیر انسانى است. آن یکى در درون تشکیلات با عناصر ناراضى خود تشکیلات و این یکى با منتقدین بیرون از تشکیلات.

البته وقتى قدرتشان در حذف فیزیکى منتقدین و مخالفین خود محدود میشود، به این راه کار ناجوانمردانه و بى ناموسى مطلق رو میآورند که باید بدانند که، دستتان براى همه رو است و کسى وقعى به یاوگویى و تهمتهاى نارواى شما در حق منتقدین و جدا شده هاى تشکیلاتتان نخواهد گذاشت و پارس کردنتان کسى را به هراس نمی اندازد.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید