اطلاعیۀ شماره 1 مصطفی محمدی ، اتمام حجت با رجوی و سازمان مجاهدین

0
473

من امروز با مردم اور حرف زدم و نوشته ها و فیلم در مورد دخترم را در میانشان توزیع کردم و پیامم را برایشان رساندم و هرروز با دولتمردان و خبرنگاران حرف میزنم. با شهرداری اور و پلیس و  مقامات  و سیاسیون فرانسه حرف زده و میزنم. مصطفی محمدی تنها نیست و خانواده های همۀ اسرای دربندتان از من پشتیبانی و حمایت می کنند. من سکوت نمیکنم و به شما می گویم یا دخترم را آزاد کنید یا همۀ سازمانهای حقوق بشری و مقامات فرانسه و مطبوعات این کشور را علیه شما بسیج می کنم تا شما را از اور سور اواز نیز همانند اشرف و بلکه از خاک فرانسه اخراج کرده و به جای دیگری کوچ دهند.

اطلاعیۀ شماره 1 مصطفی محمدی

اتمام حجت با رجوی و سازمان مجاهدین

12.07.2015 ـ پیوند رهایی    خطاب به سران فرقۀ رجوی می گویم اینجانب مصطفی محمدی آمادۀ هرگونه تهمت و انگ و بر چسب و دروغی مثل همیشه از جانب شما بوده و هستم. من را دست کم نگیرید چرا که دیدید در عراق در رابطه با موضوع دخترم چگونه در زمینه های حقوقی و قضایی و مطبوعاتی رسوایتان و افشایتان کردم تا اینکه قضائیۀ عراق حکم دستگیری تعدادی از سرانتان را صادر کرد؟.

من امروز با مردم اور حرف زدم و نوشته ها و فیلم در مورد دخترم را در میانشان توزیع کردم و پیامم را برایشان رساندم و هرروز با دولتمردان و خبرنگاران حرف میزنم. با شهرداری اور و پلیس و  مقامات  و سیاسیون فرانسه حرف زده و میزنم. مصطفی محمدی تنها نیست و خانواده های همۀ اسرای دربندتان از من پشتیبانی و حمایت می کنند.

من سکوت نمیکنم و به شما می گویم یا دخترم را آزاد کنید یا همۀ سازمانهای حقوق بشری و مقامات فرانسه و مطبوعات این کشور را علیه شما بسیج می کنم تا شما را از اور سور اواز نیز همانند اشرف و بلکه از خاک فرانسه اخراج کرده و به جای دیگری کوچ دهند.

 من هرروز همه جا و در هر نقطه ی فرانسه هستم و با مقامات دیدار میکنم و ساکت نیستم.

 این که مرا مزدور و جاسوس خطاب کنید و فیلم بسازید و دخترم را با تهدید وادار به مصاحبه کنید کار مرا آسانتر نموده و ایمانم را قوی تر و عشقم را برای تلاش جهت رهایی فرزندم از چنگال شما افزونتر می کند.

 مصطفی محمدی اهل سکوت و اهل سازش نیست. شما را میشود با پول خرید اما من پدر هستم و همۀ داراییم عشقم به خانواده ام و سمیه است.

 تمام دنیا مرا میشناسند. پس بیهوده خودتان را خسته نکنید و از این که هستید خودتان را رسواتر و بد نام تر نسازید.  اول و آخر حرفم این است که دخترم سمیه را به من باز گردانید.

تا بازگشت و آزادی دخترم اعلامیه ها و مصاحبه ها و افشاگری هایم ادامه خواهد داشت پس حمله به من و دخترم و ضرب و شتم ما هیچ چیز را حل نمیکند.

 دنیا از جنایات شما با خبر شده و همۀ آنان که بویی از عشق و عاطفه و شرافت برده اند حمایتم میکنند. من شهروند دولت کانادا هستم و این کشور در مقابل  اقدام وحشیانۀ شما برای از بین بردن من و دخترم سکوت نخواهد کرد. پس  حرف اول و آخرم این است یا آزادی دخترم سمیه یا ایستادگی و پافشاری قانونی و حقوقی و مطبوعاتیم تا جمع کردن بساط شما و اخراجتان از فرانسه.

مصطفی محمدی

10 ژوئن 2015 – 19 تیر 1394

mohammadi 1

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید