سید امیر موثقی:بنیاد گرائی و فرقه گرایی از نوع داعش رجوی

0
600

براستی باید از مریم قجر پرسید که چه شده بیاد بنیاد گرائی افتا ده اید. یعنی اینقدر در مانده شده‌اید که خودتان را به این شخصیتهای فقیر و درمانده تر از خودتان می چسبانید. آیا اینقدر کمبود دارید که این‌ها از فرقه گرایی های شمایان تعریف و تمجید کنند. به خاطر لقمه نانی و اندک دلاری. فی الواقع که برایم به عنوان یک فرد جدا شده از تشکیلات فرقه ای و داعش صفت رجوی کمال شرم هست که بگویم سالیان عمرم را به خاطر هیچ و پوچ در تشکیلاتی سپری کردم که سرا پا دروغ و نیرنگ بوده و هست آن‌هایی که دم از اسلام نوین میزدند درعراق شیعه و سنت را مجبور میکردند به یک شکل عبادت کنند همه را مجبور میکردند که اجبارا در نماز های جماعت شرکت کنند و مذخرفاتی را به زبان بیاورند که فقط و فقط تعریف و تمجید از مسعود و مریم قجر بود…

بنیاد گرائی و فرقه گرایی از نوع داعش رجوی

امیر موثقی ـ 08.07.2015     در روزهای گذشته بعد از خیمه شب بازی‌های ویلپنت، مریم قجر به فکرافتاده که چطوری خودش را مطرح کند با راه انداختن یک شو مشمئزکننده تعدادی از داعشی های کشور های عربی را جمع کرده و سفره های ضیافت به اصطلاح افطار ماه رمضان به راه انداخته است و میخواهد که خودش را پرچمدار این ماه جلوه دهد.

براستی باید از مریم قجر پرسید که چه شده بیاد بنیاد گرائی افتا ده اید. یعنی اینقدر در مانده شده‌اید که خودتان را به این شخصیتهای فقیر و درمانده تر از خودتان می چسبانید. آیا اینقدر کمبود دارید که این‌ها از فرقه گرایی های شمایان تعریف و تمجید کنند. به خاطر لقمه نانی و اندک دلاری. فی الواقع که برایم به عنوان یک فرد جدا شده از تشکیلات فرقه ای و داعش صفت رجوی کمال شرم هست که بگویم سالیان عمرم را به خاطر هیچ و پوچ در تشکیلاتی سپری کردم که سرا پا دروغ و نیرنگ بوده و هست آن‌هایی که دم از اسلام نوین میزدند درعراق شیعه و سنت را مجبور میکردند به یک شکل عبادت کنند همه را مجبور میکردند که اجبارا در نماز های جماعت شرکت کنند و مذخرفاتی را به زبان بیاورند که فقط و فقط تعریف و تمجید از مسعود و مریم قجر بود. حالا امروز با کمال پرویی پول خرج میکنند تا مشتی فلک‌زده بیایند و پشت تریبون از مریم قجر تعریف کنند و برایش کف وسوت بزنند و اوهم پوزخند بزند و هرکس که رسا ترسخن بگوید و بیشتر تعریف کند مریم قجر روش قیمت بیشتر میگذارد. براستی کجاست مسعود رجوی که ببیند مریم چگونه در میان اعراب میدرخشد و بالا کشیده. در ویلپنت خودش را به اروپایی ها و آمریکایی ها فروخت. در ماه رمضان به اعراب. آری این است سر نوشت خیانت ها و دورنگی ها. به هر حال مریم قجر باید که جور یک تشکیلات فرقه ای را با خود فروشی بکشد در غیر این صورت نمی‌تواند جای خالی مسعود را در تشکیلاتی که داعش صفت هست را پر کند. اگر دم از مسلمانی می‌زنید چرا پدری را که به همراه دخترش آمده بود برای دیدار عزیزش کتک زدید و راهی بیما رستان کردید. چرا دختر را مقابل چشمان پدر کتک زدید و بروی زمین کشیدید ای وای بر شما سنگ دلان. مگر شما مدعی نیستید که میلیونها ایرانی در اقسی نقاط ایران زیر خط فقر هستند مگر مدعی نیستید که توان و قدرت دارید در داخل ایران چرا کمی از این پولهای گذاف را به دست محرومان و ستم کشان در داخل ایران در این ماه مبارک نمی رسانید. تا کی شعر تاکی دروغ تاکی چاپلوسی براستی شما از خدا بیخبران از چی دم می‌زنید از آزادی؟ از دمکراسی؟ از خلق محرم و رنج کشیده یا برای رسیدن به دقدرت و چپاول مال و ناموس ایران و ایرانی؟

سید امیر موثقی

آلمان کلن

لینک به منبع : کانون آوا

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید