عبدالکریم ابراهیمی: فلسفه روزه و سوء استفاده رجوی

0
695

اما در فرقه رجوى سوء استفاده از مقدسات و شعائر اسلامى از جمله روزه گرفتن، یک دسیسه و نیرنگ بیش نیست که رجوى بصورت فرمالیستى با اجبار کردن افراد تشکیلات به انجام آن، آنها را برده و بنده خود میکند. سوء استفاده رجوى از روزه براى در کنترل قرار دادن و اسیر نگهداشتن افراد، یک حربه بسیار کثیف و با استفاده از اعتقاداتى است که فرقه ها از آن بهره میبرند تا همه کس در تشکیلاتشان و همه چیز در خدمت اهداف و خواسته هاى سران فرقه قرار گیرد.

فلسفه روزه و سوء استفاده رجوی

عبداکریم ابراهیمی ـ 07.07.2015       روزه یکی از عبادت‌های مهم و از ارکان دین اسلام است. روزه دارای فلسفه‌های فراوان و فواید بسیاری چه از ناحیه فردی چه از ناحیه اجتماعی است. از جمله توجه به حال بیچارگان و آشنا شدن به احوال فقرا و مستمندان را افزایش می‌دهد. چون وقتی که روزه ‌دار در مدت کوتاهی گرسنه می ‌شود و ناراحتی گرسنگی را احساس می‌کند، مسلماً به یاد گرسنگی دایمی فقرا و تنگدستان می‌افتد که همیشه در ناراحتی قرار دارند و این توجه و آگاهی، باعث می‌شود که به فقرا کمک کند و در حق آنان مهربان تر باشد، چرا که مهر و محبت از درد و رنج نشأت می‌گیرد و روزه یک شیوه عملی برای تقویت و پرورش مهر و عاطفه در نفس می‌باشد و هر وقت ثروتمندان نسبت به فقرا و گرسنگان، مهر و محبت و بخشش داشته باشند، صفا و صمیمیت در بین طبقات اجتماع به وجود می‌آید و کینه و حسادت از بین خواهد رفت و گفته‌ها و نصیحت‌های خیرخواهانه تأثیرگذار خواهد بود.

یکی از حکمت‌های روزه برقرار ساختن مساوات در بین ثروتمندان و فقرا است. این مساوات، یک نظام عملی است که از بهترین نظام‌های مساوات و عدالت به شمار می‌آید. روزه یک عبادتی است که اسلام آن را بر همه مسلمانان بالغ و عاقل واجب کرده است، تا همه آنان از لحاظ نخوردن و ننوشیدن یکسان باشند، این عمل عبادی است که اسلام به وسیله اجرای آن در بین مردم مساوات و هماهنگی و اتحاد شعور و احساس را به وجود می‌آورد.

اما در فرقه رجوى سوء استفاده از مقدسات و شعائر اسلامى از جمله روزه گرفتن، یک دسیسه و نیرنگ بیش نیست که رجوى بصورت فرمالیستى با اجبار کردن افراد تشکیلات به انجام آن، آنها را برده و بنده خود میکند. سوء استفاده رجوى از روزه براى در کنترل قرار دادن و اسیر نگهداشتن افراد، یک حربه بسیار کثیف و با استفاده از اعتقاداتى است که فرقه ها از آن بهره میبرند تا همه کس در تشکیلاتشان و همه چیز در خدمت اهداف و خواسته هاى سران فرقه قرار گیرد.

عملکرد فرقه ها و گروههای شرور که با استفاده از اعتقادات و شعائر مذهبى، تشکیلاتى مخوف و ترسناک درست کرده و به خونریزترین و بى رحم ترین افراد در جامعه بشرى تبدیل میشوند، در منطقه خاورمیانه میتوان به فرقه رجوى، داعش و القاعده اشاره کرد.

روزه یکى از شعائرى است که رجوى با سوءاستفاده از آن خود را نماینده خدا و بالاتر از معصومین قرار داده و حتى بنابر مصلحت خود ماه رمضان را جابجا کرده و روزه را به ماه دیگرى می انداخت.

رجوى در تشکیلات با سوءاستفاده از همین ماه رمضان و روزه، خود را در جایگاهى قرار داده بود که قابل پرستش براى افراد شده و در نشستهاى عمومى که خودش حضور داشت، به اسم حضرت على یا امام زمان، مورد خطاب قرار میگرفت که نمونه بارز عملکرد مزورانه او در سوءاستفاده از شعائر مذهبى و از جمله روزه و رمضان است، عدول از این مهم، سقوط فرد به دنیاى زندگى طلبى و ضد انقلابى گرى محسوب میشد و خاطى گناهى نابخشودنى مرتکب شده که استحقاق سربه نیست شدن و یا با یک درجه تخفیف در انزوا قرار گرفتنِ کامل در تشکیلات قرار میگرفت که بعد از مدت کوتاهى به یک مریض روانى تبدیل میشد که از این دست افراد در تشکیلات به فراوانى یافت میشود.

لینک به منبع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید