عبدالکریم ابراهیمی:پنجه عدالت و یقه مسعود رجوى

0
1051

 به راه انداختن حمام خون در پى انفجارهاى تروریستى که طراحى میکردى و به اجرا در میآوردى و منجر به قتل عام زیادى انسان در یک نقطه میشد، براى چى بود؟ آیا به قول خودت میخواستى رژیم را بى سر و آینده بکنى، آیا این ایده ات عملى شد؟  سازماندهى ملیشیاى جوان و فریب آنها و براه انداختن شورش خیابانى و کشتن و ترور در سى خرداد ۶٠ ، آیا حرکتى عاقلانه بود؟ با این همه کشته از طرفین درگیر آیا به هدف رسیدى؟ یا جز به کشته دادن تعداد زیادى راه سازمان و جوانان و نوجوانهایى که فریب دجالیت شما را خورده و دست به اسلحه شده بودند را بستید؟

پنجه عدالت و یقه مسعود رجوى

عبدالکریم ابراهیمی ـ 08.06.2015  رجوى بعنوان رهبر سازمانى که با سیاستهاى بغایت اشتباهش آنرا به یک فرقه خطرناک تبدیل کرد و با این سیاستها سازمان را به بن بست کشاند، هیچوقت پاسخگوی عملکردش نبوده و خود را ملزم نمی بیند که به افکار عمومى پاسخگو باشد. من بعنوان عضو جدا شده از این سازمان که عمر و زندگى ام را در این مسیر گذاشتم، رجوى را مسئول تام و تمام اتفاقات و سیاستهایى که سازمان را به فرقه اى خطرناک تنزل داد و اینکه مسئول تمام خونهاى ریخته شده و وعده هاى دروغین که به خورد تشکیلات داده و به هیچ یک از آنها عمل نکرده میدانم، باید رجوى مسئول و پاسخگوى مواردى که ذیلاً اشاره میشود، باشد.

– به راه انداختن شکار و ترورهاى بعد از انقلاب و گرفتن جان بیگناهان و مردم عادى کوچه و خیابان و بهانه دادن دست پاسداران رژیم براى اعدامهاى دسته جمعى و قتل فرزندان این مملکت و افرادى که با خلوص نیت تماماً مجرى طرحهاى شما بودند و همگى از دم تیر و طناب دار رژیم گذشتند، چرا و به چه علت؟

– به راه انداختن حمام خون در پى انفجارهاى تروریستى که طراحى میکردى و به اجرا در میآوردى و منجر به قتل عام زیادى انسان در یک نقطه میشد، براى چى بود؟ آیا به قول خودت میخواستى رژیم را بى سر و آینده بکنى، آیا این ایده ات عملى شد؟

– سازماندهى ملیشیاى جوان و فریب آنها و براه انداختن شورش خیابانى و کشتن و ترور در سى خرداد ۶٠ ، آیا حرکتى عاقلانه بود؟ با این همه کشته از طرفین درگیر آیا به هدف رسیدى؟ یا جز به کشته دادن تعداد زیادى راه سازمان و جوانان و نوجوانهایى که فریب دجالیت شما را خورده و دست به اسلحه شده بودند را بستید؟

– طرح همپیمانى خود با بنى صدر و فریب او و آوردنش به خارج از ایران، راه حلى براى ساقط کردن رژیم داشت؟ چرا با نیرنگ و فریب و طرحهاى مزورانه در هر سر فصلى راه استحاله این رژیم را بستید و چوب زیر بغل رژیم شدید، از زمان بنى صدر گرفته تا دوران رفسنجانى و خاتمى که به نحوى هر کدام در مسیر استحاله پیش میرفتند، شما همصدا با تندروهاى داخلى هیاهوى سیاسى و تبلیغاتى راه انداخته و موضعى در ضدیت خط استحاله این رژیم داشته اید؟

– آیا فرارت از کشور ایران به فرانسه در راستاى مصالح ملى بود که ورد زبانت شده است؟ چرا سردار موسى خیابانى و تعدادى از بهترین فرماندهان این سازمان را دم تیر و چوبه دار دادید؟ آیا این خیانت در حق سازمان و یاران خود نیست؟ بعد از ٣۵ سال کو اهداف عالیه ات؟ آیا خزیدنت به لانه موش یا به قول خودت ” شیر همیشه خمار” نشانه پیروزى و سرنگونى رژیم است و همچنان افراد در زنجیرت با این ترجیهات پوچ و بى محتوا فریب میدهى و مغز شویى میکنى؟

– با چه معیار و منطقى راه آمدن به عراق که متجاوز و در جنگ با ایران بود و قسمتى از خاک میهن را نیز در اشغال داشت، انتخاب کردید و با بعث عراق یک کاسه شده و به ستون پنجم دشمن ایران تبدیل شدید؟

– به چه علت در جبهه هاى جنگ که نیروهاى وطن پرست ایران زمین در مقابل جبهه عربى – بعثى صف آرایى داشتند هجوم میبردید و از افرادى که براى وطن و خدمت سربازى، در مقابل دشمن قرار داشتند تلفات میگرفتید و راه ارتش بعثى عراق را براى پیشروى و تصرف خاک میهن هموار میکردید، آیا این خیانت به ایران و ایرانى و وطن خود نیست؟

– چرا در طول جنگ ایران و عراق و بمباران و موشک باران شهرهاى بى دفاع، محاسب و دیده بان دشمن بودید و مختصات و گرا و اطلاعات در اختیار صدام قرار میدادید. آیا جوابگو به ملت وطن پرست و وطن دوست ایران هستید؟ به افکار اپوزیسیون رژیم حاکم چطور؟

– چرا در عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان، بیش از ١۴٠٠ رزمنده مجاهد با وعده سرنگونى و فتح تهران را به کشتن دادید و به دروغ مدعى نیروى رزمنده و پشتیبان مردمى در داخل شدید که وقتى وارد خاک میهن شوید، فوج فوج از شما استقبال خواهند کرد، ولى خلاف از آب درآمد و هنوز که هنوز است بعد از ٢٧ سال بر سیاست اشتباه خودت اصرار دارید و پافشارى میکنید. آیا جوابگوى این خیانت خودت هستى؟

– بر چه منطق و استراتژى، ارتش آزادیبخش را در مقابل کردها در شمال و شیعیان در جنوب در دفاع از حزب بعث قرار دادید و این همه جنایت را مرتکب شدید و بجز قتل و کشتار کردها و شیعیان تعداد زیادى از افراد تشکیلات قربانى این سیاست اشتباه خودتان کردید؟

– چرا در عملیاتهاى بلاصطلاح داخله در سالهاى ٧٢ تا ٧٩ تحت نام عملیاتهاى نامنظم، راهگشایى و سحر، نفرات زیادى از تشکیلات را به کشتن دادید و در مقابل، تعداد زیادى از هم وطنان را به خاک و خون کشیدید، آیا اهدافت که سرنگونى رژیم بود و این وعده را در هر نشستى یادآورى میکردید، محقق شد؟

– چرا کانون گرم خانواده را در درون تشکیلاتت از هم پاشیدید؟ و باعث جدایى زن و شوهر از هم و آواره کردن اطفال و جگر گوشه هاى آنها شدید و آنها را محروم از عاطفه پدر و مادانشان کردید و روانه و دربدر در کشورهاى اروپایى نمودید و بعد از اینکه تار پود تشکیلاتت مندرس شده بود، براى ترمیم آن با وعده هاى سر خرمن و فریب آنها مجدداً به عراق فلک زده کشاندید و آینده آنها را تباه کرده و عده اى از آنها را به کشتن دادى یا از دست فشارهاى تشکیلاتى مجبور به خودکشى شدند، براى این ظلمت چه جوابى دارى؟

– این همه زندانى کردن افراد تشکیلات و شکنجه و سربه نیست کردن افراد در قرارگاه اشرف براى چه بود؟ سپردن افرادى که خواهان ماندن در تشکیلات نبودند و تحویل آنان به اداره امنیت عراق و فرستادن به زندان معروف و مخوف ابوغریب و شکنجه آنان یا سربه نیست کردنشان یا حبسهاى طولانى مدت و بعد، تحویل رژیم ایران دادن براى چه بود، آیا ذره ای وجدان انسانى در تو وجود داشت؟

– تفتیش عقائد با برگذارى نشستهاى روزانه موسوم به عملیات جارى و نشستهاى لایه اى و نشست شوم و خطرناک موسوم به “نشست دیگ” و نشستهاى جنسى غسل هفتگى براى چى بود؟

– این همه فشار کارى و بیخوابیها در تشکیلات و محدودیت هاى قرون وسطایى و این همه مریضى و مرگ و میر بر اثر همین فشارها براى چى بود؟

– این همه اشرف اشرف کردن و در مقابل دولت عراق ایستادن و به کشتن دادن تعداد زیادى از اسیران در چنگ ات براى چى بود؟ آیا اشرف در دستانت ماند؟ و نهایتاً دلیل این همه اصرار ماندن در عراق و ممانعت و سنگ اندازى براى عدم انتقال به خارج از عراق، براى چیست؟ اگر میخواهى تشکیلاتت در عراق بماند و مسیر کذائى سرنگونى رژیم طى طریق شود، چرا خودت به لانه موش خزیدی و گورت را گم کردی و خانم ات در فرنگ نشسته و نسخه براى به کشتن دادن افراد میپیچد؟

نتیجه:

رجوى عامل تمام این جنایات بوده و تا الان هم پاسخگوى هیچکدام از آنها نبوده و نیست. از مسئله سرنگونى رژیم گرفته تا جنایاتش در حق تشکیلات و جنایاتى که در بیرون تشکیلات در حق مردم ایران و عراق، مرتکب شده است.

رجوى به هیچکدام از وعده و قولهایش جامه عمل نپوشانده و باید پاسخگوى اعمالش باشد. به همین دلیل، خود را در لانه موش پنهان کرده و به کسى پاسخگو نمی دهد. اما دست عدالت در کمین است و بزودى در محکمه اى عادلانه، باید به تک تک جنایاتش پاسخ داده و تاوان پس دهد. آنروز دیر نخواهد بود، آه مظلومین و جدا شده ها یقه و گریبانش را خواهد گرفت. به امید رسیدن آنروز.

لینک به منبع : ایران فانوس

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید