احمد هاجری : توافق با تروریست

0
478

جای تعجب دارد که در آخرین موضع اعلام شده از سوی رهبری این فرقه در دیدار با سفیر عربستان در فرانسه امادگی خود را برای همکاری با عربستان در کشتار مردم بی دفاع یمن اعلام کرده و در یک نا پرهیزی احمقانه مجددا آن روی خود که همان تروریستی ومزدور  بودن سران این فرقه است را به حامیان منطقه ای وفرا منطقه ای خود گوشزد میکند. آیا توافق با گرگ زاده ای که مدام شم خون خواری خود را به رخ دیگران می کشد جای تامل ندارد؟

توافق با تروریست

احمد هاجری ـ 06.03.2015  باتوجه به اینکه سران سازمان مجاهدین خلق به کرات از گروههای تروریستی موجوددر کشورهای منطقه هواداری خود را رسما اعلام نموده وبارها با سران این شبکه های مرگ عکس یادگاری گرفته وابراز همدردی نموده واین شبکه های مخوف را انقلابی یا ثوار خطاب کرده اند. آیا دیگر میتوان جایی برای سرکردگان این فرقه در منطقه حساس خاور میانه متصورشد. مروری به گذشته نشان می دهد که دست سرکردگان وگردانندگان   این فرقه تروریستی به خون دو ملت ایران وعراق آغشته شده وتمام اسناد ومدارک وشهود آن دال بر همکاری این سازمان با رژیم معدوم عراق در انتفاضه عراق  موجود می باشد . براستی دیگر جایی برای توافق با سران این سازمان باقی می ماند؟.

جای تعجب دارد که در آخرین موضع اعلام شده از سوی رهبری این فرقه در دیدار با سفیر عربستان در فرانسه امادگی خود را برای همکاری با عربستان در کشتار مردم بی دفاع یمن اعلام کرده و در یک نا پرهیزی احمقانه مجددا آن روی خود که همان تروریستی ومزدور  بودن سران این فرقه است را به حامیان منطقه ای وفرا منطقه ای خود گوشزد میکند. آیا توافق با گرگ زاده ای که مدام شم خون خواری خود را به رخ دیگران می کشد جای تامل ندارد؟

آیا با توجه به میل سران این فرقه به کشتار ملتهای منطقه و اعلام آمادگی مداوم این فرقه برای همکاری با شبکه های ترور و مرگ، هرگونه توافقی با سران این فرقه به خودی خود از درجه اعتبار ساقط نمی گردد؟ .ما خانوده های اسرای در بند با توجه اوضاع حساس وخطیر کشور همسایه خود عراق ،حاضریم کلیه  خطرات راباجان  ودل پذیرفته وبرای آزادی عزیزانمان در لیبرتی حاضر شده و فرصت هر گونه سوءاستفاده سران این فرقه  از عزیزانمان را بگیریم. باشد تا با همکاری و لطف شما عزیزان اسباب آزادی  فرزندانمان از اسارت مهیا شود .

رونوشت. نخست وزیری عراق،

قوه قضاییه عراق_

کمیساریای عالی پناهندگان

_ صلیب سرخ بین الملل_

،دفترحقوق بشر در عراق

_نماینده یونامی در عراق
احمد هاجری

امارات متحده عربی

ششم زوئن 2015

Ali_Hajari

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید