رزاقی: رجوی به اعضای نگون بخت گفته خودتان باید جواب خانواده هایتان را بدهید

0
733

بر اساس خبرهای رسیده از درون فرقه رجوی داعشی بعد از حضور چند خانواده در کنار کمپ لیبرتی سران فرقه رجوی داعشی با برگزاری نشستهای پی در پی در صدد یافتن راهی برای جلو گیری از جدا شدن اعضاء و یا جلو گیری فرار اعضاء می شوند و نهایت تصمیم می گیرند اعضاء نگون بخت مجبورکنند بر عیبه خانواده های خودشان مطلب بنویسند و یا از زبان انها در کمپ لیبرتی سران فرقه بنویسند تا در سایتهای فرقه رجوی داعشی درج شود واعضاء نگون بخت در تلویزیون فرقه رجوی داعشی که با اسم سیمای اسارت معروف می باشد با شیادی وادار به مصاحبه بعنوان کارزار و جنگ صد در صد کنند و به اعضاء نگون بخت گفته اند خودتان باید جواب خانواده هایتان را بدهید

http://iran-interlink.org

رخسار زرد ؛ زردی پشت شلوار رجوی از بهر چیست؟

محمد رزاقی ـ 01.06.2015    تقریبآ بیش از یکماه رجوی داعشی با دیدن حضور چند خانواده در کنار کمپ لیبرتی و افشاگری های جدا شده ها از جنایات رجوی داعشی و سران فرقه رجوی داعشی به وحشت افتاده رخسارشان زرد و البته پشت شلوار تا مچ پا زرد کرده !

از واکنشهای جنون آمیز؛ فحش دادن ؛ جیغهای رنگی کشیدن رجو داعشی معلوم که افشاگریهای جدا شده ها و درخواست ملاقات خانواده ها رجوی داعشی به این روز مفلوک انداخته است .

بر اساس خبرهای رسیده از درون فرقه رجوی داعشی بعد از حضور چند خانواده در کنار کمپ لیبرتی سران فرقه رجوی داعشی با برگزاری نشستهای پی در پی در صدد یافتن راهی برای جلو گیری از جدا شدن اعضاء و یا جلو گیری فرار اعضاء می شوند و نهایت تصمیم می گیرند اعضاء نگون بخت مجبورکنند بر عیبه خانواده های خودشان مطلب بنویسند و یا از زبان انها در کمپ لیبرتی سران فرقه بنویسند تا در سایتهای فرقه رجوی داعشی درج شود واعضاء نگون بخت در تلویزیون فرقه رجوی داعشی که با اسم سیمای اسارت معروف می باشد با شیادی وادار به مصاحبه بعنوان کارزار و جنگ صد در صد کنند و به اعضاء نگون بخت گفته اند خودتان باید جواب خانواده هایتان را بدهید و سران فرقه داعشی درتوجیه اعضاء نگون بخت به انها اینطور القاء کرده اند که شما با دادن جواب خانواده هایتان به رزیم جواب می دهید اینها خانواده شما نیستند !

رجوی داعشی از ترس حضور خانواده ها در کنار کمپ لیبرتی و اینکه با حضور خانواده ها حتما جدا شده ها برای ازادی اسیران چنگال فرقه رجوی داعشی وارد شوند چند عضوء نگون بخت مامور کرده با درست کردن چند صحفه فیسبوقی و سایت مطالبی در سایت و صحفه های فیسبوقی خودشان بر علیه جدا شده ها درج کنند و انها را در شبکه داخلی کمپ لیبرتی پخش کنند تا باعث ترس اعضتء نگون بخت شوند .

از جمله یکی از ادا اطوارهای بوزینه وار؛ رجوی داعشی گذاشتن عکس صحفه وبلاگ شخصی اینجانب و با گویی اینکه به کشف بزرگی دست یافته اند مدعی شده اند مطالب در وبلاگ رزاقی ثبت نشده بلکه وزارت اطلاعات به اسم ماموران خود مطلب می نویسد !

اگر قبل این فکر می کردم و به این نتیجه رسیده بودم که مخ رجوی داعشی پوسیده با درج این گونه مطالب صد در صد و با اطمینان کامل می گویم مخ رجوی و دارو دسته اش گو .. یده .

از مطالب مشمئز کننده که سران فرقه رجوی داعشی از زبان اعضاء نگون بخت درسایتهایشان درج می کنند و از زبان اعضاء نگون بخت خانواده ها را با مثلهای مشمئز کنند مثل :سگ ولگردی جلو شیر گرفت خواست کشتی بگیرد و …. اینها همه فرهنگ لمپنی چاله میدانی که خاص شخص رجوی داعشی می باشد و مطمئن هستم اعضاء نگون بخت از ته دل راضی به نوشتن و یا به زبان اوردن چنین کلماتی نیستند .

اما با پوزش از خواننده های این مطلب باید چند جواب بدون پرده به رجوی داعشی و مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی بدهم .

رجوی داعشی با درست کردن چند صحفه و با گذاشتن کامنت فحش و یاوه گویی فکر کرده می تواند مرا و یا دوستان جدا شده را بترساند و ما را به سکوت وادار کند !

این جواب شخصی ام هست به رجوی داعشی و مریم قجر قواد .

فکر کردید اینجا هم اردوگاه بد نام اشرف یا قرارگاههای اهدائی صدام ملعون که اعضاء وسط بگذارید هر انچه لایق رجوی داعشی و مریم قجر قواد می باشد به اعضاء بگویید ؛ تف به اندازید ؛ بزنید ؛ شکنجه کنید ؛ سرکوب کنید ؛ زندانی و … کنید؟

کاملا اشتباه می کنید مسجد جای انکارها که فکر می کنید نیست ! اینجا دنیای ازاد قانون حاکم و باید در پیشگاه عدالت در دادگاه جوابگوی جنایتهایتان را در حق مردیم ایران ؛ عراق ؛ اعضاء و قربانیان فرقه رجوی داعشی باشید .

اما در جواب به فحش دادنهایتان به من و خانواده ام !

احمق الدوله ها و منگولهای مخ گو… یده رجوی داعشی اولآ شما اگر رجوی داعشی غیرت داشت با ان همه ادعا اردوگاه بد نام اشرف ترک نمی کرد ؛ دومآ قبر پدر من جایش امن و شما دستتان نمی رسد که فلان کار بکنید ! اگر رجوی داعشی و مریم قجر و یا هر کدام از سران فرقه رجوی داعشی غیرت داشتند و خیلی برای رجوی داعشی و مریم قجر قواد یقه درانی می کنند نمی گذاشتند قبر مادر مریم قجر قواد به فاضلاب سگان عراقی تبدیل شود بیشتر از این دهان ما را باز نکنید چون چیزهای زیادی برای گفتن هست .

اما در جواب اینکه ای بریده ؛ مامور و ….

همه ما می دانیم تکرار هزیانها و یاوه گویی های رجوی داعشی تماما ترس از جدا شده ها می باشد و ترساندن اعضاء نگون بخت در اردوگاههای رجوی داعشی لا غیر .

به رجوی داعشی و مریم قجر قواد و دیگر سران فرقه بگویم به خاطر بریدن از فرقه رجوی افتخار می کنم چون :

ــ مناسباتی که انسانها را با القاء مزخرفات رجوی داعشی به ربات و از حیوان پست تر برسانند .

ــ در مناسباتی که انسانها از خود هیچ اراده ای ندارند .

ـــ در مناسباتی که اعضاء مجبور هستند طوطی وار هر انچه سران فرقه می گویند اعضاء ان را تکرار کنند .

ــ در مناسباتی که اعضاء نگون بخت اجازه ندارند ابراز عقیده کنند .

ــ در مناسباتی رجوی داعشی باعث شده توالت که ( محل رفع حاجت ) تبدیل به تالار اندیشه مسائل جنسی اعضاء شود و اعضاء نگون بخت مجبور شوند از توالت بعنوان محل خور ارضائی استفاده کنند !

ــ در مناسباتی که حمام که باید برای استحمام و تمیز کردن جسم باشد ولی به برکت انقلاب مشعشع مریم قجر به محل خود ارضائی و … تبدیل شده !

ــ در مناسباتی که سران فرقه اعضاء را با نشستهای مختلف مجبور به اعترافات جنسی می کنند !

ــ در مناسباتی که به برکت انقلاب مریم قجر مردها با دیدن چاک روی درخت به مسائل جنسی فکر می کنند .

ــ در مناسباتی که سر تیم نگهبانی در جلولا در بالای مرده شور خانه هنگام نگهبانی در کیوسک نگهبانی عضو تیم خود را خفت گیری می کند .

*** حالا رجوی داعشی دل خوش و مدعی با این افراد می خواهد رژیم سرنگون بکند ! خخخخ

ــ در مناسباتی که زنها را مجبور به لخت شدن و رقص برای رجوی داعشی می کنند .

ــ در مناسباتی که به دستور رجوی داعشی برای سو استفاده جنسی رجوی دستور می دهند رحم زنان را در بیاورند .

ــ در مناسباتی که رجوی اعضاء به نقطه ای رسانده و در تنگنا نگه داشته که افراد مجبور هستند شورت ؛ زیر پیراهن ؛ جوراب همدیگر ار زوی بند رخت بدزدند !

ــ در مناسباتی که رجوی داعشی خود را جای خدا گذاشته و هیچ کس حق کوچکترین انتقادی به رجوی ندارد .

ــ در مناسباتی که خواهر و برادر حق ندارن حتا یک لحظه تنها با هم صحبت کنند و شخصا شاهد بودم ( محمد ــ خ ) را که خانواده اش مادرو خانم برادرش از ایران برای ملاقات امده بودند و خواهر این نگون بخت هم از اعضاء فرقه می باشد و گویا چند ساعتی در محل استقرار خانواده ( محمد ــ خ ) با خواهرش چند ساعتی تنها بوده و سران فرقه متوجه این شده بودند بعداز رفتن خانواده وی را در اتاقی انداخته و کتک می زدند و می گفتند ماندن تو با خواهرت در یکجا انگار پنبه و اتش در یک اتاق و سران فرقه می گفتند هر غلطی که با خواهرت کردی اعتراف بکنی و …! یعنی اوج پستی و بی شرفی رجوی داعشی و دیگر سران فرقه و…

ــ در مناسباتی که اعضاء به دستور رجوی داعشی و مریم قجر زندانی و شکنجه می شوند و در شکنجه گاههای رجوی داعشی جان می هند و حتا محل دفنشان مشخص نیست .

ــ در مناسباتی که اعضاء نگون بخت از دنیای بیرون هیچ خبری ندارند و بیش از ۳۰ سال در حصار ذهنی و فیزیکی به سر می برند و …

ایا بس هست یا صد ها نمونه دیگر را بیان کنم ؟

حال رجوی داعشی ؛ مریم قجر حرمسرادار شخصی رجوی داعشی فکر کرده دنیای ازاد هم مثل اردوگاه بد نام اشرف و یا اردوگاههای اهدائی صدام ملعون که با داد زدن و گفتن بریده ؛ مزدور و .. افراد بترساند ! احمق که شاخ ودم ندارد بفرمائید بطور زنده قابل مشاهده این همه احمق الدوله در فرقه رجوی داعشی ..

با سر سلندی و افتخاراعلام می کنم از این مناسبات رجوی داعشی بریده و جدا شده ام .

با افتخار و با صدای بلند می گویم و می نویسم :

من از رجوی وطن فروش ؛ از رجوی که در مقابل دریافت ملیونها دلاراز صدام ملعون مزدوری و جاسوسی می کرد ؛ از رجوی بز دل و ترسو که ترقه ای در نشده فرار و در سوراخ موش خزیده ؛ از رجوی که با پشت گرمی اربابان خودش روی سن برای اعضاء مشت اهنین نشان می داد ؛ از رجوی که به زنان نگون بخت تجاوز می کند ؛ از رجوی که با دیدن اولین سربازان امریکائی شلوارش را در اورد دامن پوشید ؛ از رجوی که برای ادامه حیات خائنانه خود در اردوگاه بد نام اشرف از بیضه های جنایتکاران جنگی امریکا اویزان شده ؛ من از رجوی داعشی که به خیال ابلهانه ؛ احمقانه خود با اسید پاشی روی صورت زنان می خواهد انقلاب خونین در ایران راه اندازی کند ؛ من از رجوی که در خدمت موساد برای ترور دانشمندان ایرانی در امده ؛ من از رجوی که برای تحریم ملت ایران به هر کس و ناکسی دلا راست می شود ؛ من از رجوی که بوزینه واربه هر ادا اطوار در اوردنی تلاش می کند تا به ایران حمله نظامی شود ؛ من از رجوی که از خدا ؛ خلق ایران بریده و دست به دامن جنایتکاران جنگی امریکا و لابی های اسرائیل شده ؛ من ار رجوی که با یک مشت مفنگ معتاد و دارنده فساد اخلاقی مثل گینگریچ و … دم خور شده ؛ من از رجوی داعشی که تروریستهای اموزش دیده های گارد جمهوری و فدائیان در خیابان اعضاء نگون بخت ترور می کند و ضرب و شتم می فرستد ؛ من از رجوی که برای یک مشت جیره خوار ماهانه هزاران دلار می پردازد تا وانمود کند شهر شهر فرنگ از همه رنگ ؛ من از رجوی که جان اعضاء برایش پشیزی ارزش ندارد ؛ و ….

با افتخار می گویم اری ؛ اری از رجوی بریده و جدا شده ام و با این بیت شعر اذری حرفم تمام می کنم .

انسانلارا ذلت گتیرن بیعت لعنت ……… مظلوملاری زنجیره چکن رجوی لعنت

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید