پیوند رهایی: آکسیون جداشدگان مجاهدین درحمایت از محاکمه ابریشمچی در دادگاه …

0
655

دار و دستۀ رجوی در قلعۀ اور سور اواز فرانسه از روزها قبل چماقدارها و ساندیس خورهای خودش را در احتمال ابراز خوشحالی و حمایت جدا شدگان و مخالفان فرقه از این محاکمه بسیج کرده و آنها را مأمور پرسه زدن در خیابانهای اطراف این دادگاه که نزدیک محل آکسیون قرار داشت کرده بود که آنها نیز به فرمودۀ رهبر بی یال و دم و اشکمشان مریم قجر به صورت ناشیانه ای اعلامیه هایی به زبان فرانسه با عکسهای برخی از جدا شدگان فرقه که در این آکسیون شرکت داشتند با دروغها …

آکسیون جدا شدگان سازمان مجاهدین در پاریس

در حمایت از محاکمه مهدی ابریشمچی در دادگاه ضد تروریسم فرانسه و فراخوان به آزادی اسرای رجوی در عراق

پیوند رهایی ـ 09.05.2015   گروهی از جداشدگان سازمان مجاهدین صبح روز پنجشنبه ۷ ماه می ۲۰۱۵ در میدانسن میشل پاریس در حمایت از دادگاه ضد تروریسم فرانسه که مهدی ابریشمچی لومپن شکنجه گر رجوی را به جرم اعمال تروریستی در ایران محاکمه می کند و نیز در فراخوان به آزادی اسرای در بند رجوی در کمپ لیبرتی در بغداد و انتقال آنان از جهنم عراق به کشورهای ثالث و محکوم کردن قطع ارتباط آنان با دنیای خارج از جمله با خانواده هایشان و ممنوعیت دیدار خانواده ها با عزیزانشان از سوی رجوی برگزار گردید.

دار و دستۀ رجوی در قلعۀ اور سور اواز فرانسه از روزها قبل چماقدارها و ساندیس خورهای خودش را در احتمال ابراز خوشحالی و حمایت جدا شدگان و مخالفان فرقه از این محاکمه بسیج کرده و آنها را مأمور پرسه زدن در خیابانهای اطراف این دادگاه که نزدیک محل آکسیون قرار داشت کرده بود که آنها نیز به فرمودۀ رهبر بی یال و دم و اشکمشان مریم قجر به صورت ناشیانه ای اعلامیه هایی به زبان فرانسه با عکسهای برخی از جدا شدگان فرقه که در این آکسیون شرکت داشتند با دروغها و تهمتهای خنده دار همیشگی شان علیه آنها چسبانده بودند و یا پخش می کردند که نهایت سوزش و خشم و خودخوری مریم قجر از فعالیت اعضای منشعب و جدا شده از فرقه را بویژه آنها که مقیم و پناهنده در فرانسه هستند به خوبی نشان می داد.

لینک به منبع: پیوند رهایی

محاکمه مهدی ابریشمچی تروریسم پاریس

دادگاه مزدور و شکنجه گر صدام و رجوی، مهدی ابریشمچی می 2015 پاریسدادگاه پاریس مهدی ابریشمچی را به دلیل اتهامات تروریستی محاکمه کرد

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید