محمد رزاقی:محاکمه داعشی کرواتی فرقه رجوی ( مهدی ابریشمچی )

0
504

امروز قبل از تجمع رها شده گان از فرقه تروریستی و مافیائی رجوی به دستور شخص مریم قجر از اردوگاه اور سوراواز مرکر جاسوسی و تروریستی داعشی ( کرواتی ) از ترس افشاگری جدا شده ها سران فرقه رجوی قبل از شروع دادگاه مهدی ابریشمچی داعشی کرواتی اقدام به پخش چند تراکت نموده بودند تا بدین وسیله به خیال خام و ابلهانه رجوی گونه باعث ترساندن وسست کردن عزم و اراده ما جدا شده ها شوند .غافل از اینکه ما رها شده گان از فرقه تروریستی و مافیائی رجوی که از تمامی شیوه های سرکوب و ترور این فرقه خبر داریم مصمم تر در مرکز پاریس در جنب دادگاهی که مهدی ابریشمچی را محاکمه می کرد به افشاگرهایمان پرداختیم و تاکید کردیم همه سران جنایتکار فرقه رجوی که دستشان به خون ملت ایران؛ عراق ؛ اعضاء ناراضی آغشته هستند باید در پیشگاه عدالت جوابگوی جنایتهایشان باشند و مورد محاکمه قرار گیرند .

محاکمه داعشی کرواتی فرقه رجوی ( مهدی ابریشمچی )

محمد رزاقی ـ 09.05.2015

با نام مستعار مهدی تهرانی مقیم مقر اور سوراوازمرکز فرماندهی تیمهای ترور؛ جاسوسی در فرانسه !

امروز ۰۷٫۰۵٫۲۰۱۵ برابر با ۱۷ ـ اردیبهشت ۱۳۹۴ دادگاه فرانسه رسیدگی به جنایات یکی از خطر ناکنتری اعضاء فرقه رجوی ( مهدی ابریشمپی با نام مستعار مهدی تهرانی در فرانسه وبا نام بی مسماع شریف در تشکیلات ) را برگزارکرد .

البته سران فرقه در مورد محاکمه شوهر زاپاس مریم قجر هیچ خبری در سایتهای فرقه جنایتکار رجوی درج نکرده و این نشاندهنده ترس ؛ وحشت سران فرقه رجوی را نشان می دهد .

امروز قبل از تجمع رها شده گان از فرقه تروریستی و مافیائی رجوی به دستور شخص مریم قجر از اردوگاه اور سوراواز مرکر جاسوسی و تروریستی داعشی ( کرواتی ) از ترس افشاگری جدا شده ها سران فرقه رجوی قبل از شروع دادگاه مهدی ابریشمچی داعشی کرواتی اقدام به پخش چند تراکت نموده بودند تا بدین وسیله به خیال خام و ابلهانه رجوی گونه باعث ترساندن وسست کردن عزم و اراده ما جدا شده ها شوند .

غافل از اینکه ما رها شده گان از فرقه تروریستی و مافیائی رجوی که از تمامی شیوه های سرکوب و ترور این فرقه خبر داریم مصمم تر در مرکز پاریس در جنب دادگاهی که مهدی ابریشمچی را محاکمه می کرد به افشاگرهایمان پرداختیم و تاکید کردیم همه سران جنایتکار فرقه رجوی که دستشان به خون ملت ایران؛ عراق ؛ اعضاء ناراضی آغشته هستند باید در پیشگاه عدالت جوابگوی جنایتهایشان باشند و مورد محاکمه قرار گیرند .

حضور جدا شده ها و قربانیان فرقه تروریستی رجوی بار دیگر ثابت کرد با هیچ تهدید ؛ و شامورتی بازی از طرف تروریستهای داعشی کرواتی به فرماندهی مریم قجر که از اور سوراواز پاریس هدایت می شود از افشاء جنایتها ؛ وطن فروشی تجاوزات رجوی زنباره ؛ مریم قجر و دیگر سران تروریستی و مافیائی رجوی کوتاه نیامدیم ونخواهیم امد .

همچنین پخش تراکت به شیوه بوزینه وار بار دیگر برای من و همه رها شده گان ثابت کرد که هر کجا جدا شده ها حضور دارند رخسار و شلوار رجوی و مریم قجر و دیگر سران فرقه جنایتکار رجوی زرد می شود و تنها یک سوال پیش می اید که :

این همه زردی رخسار ؛ پشت شلوار از بهر چیست ؟!

البته این شروع رسیدگی به جنایات رجوی داعشی کرواتی و دیگر سران فرقه رجوی داعشی می باشد و مطمئن هستم اگر فشارهای لابی های موساد وسیا از روی دولت عراق کنار برود رسیدگی به پرونده رجوی داعشی در عراق اغاز شود می تواند ابعاد زیادی از جنایات داعشی های کرواتی را به نمایش بگذارد و باعث روشن شدن واقعیتهای درونی تشکیلات رجوی داعشی و جنایات مریم قجر حرمسرادار رجوی که زنان نگون بخت فرقه را مجبور به جهاد نکاح با رجوی داعشی می کرد برملا سازد.

همچنین ما اعضاء جدا شده از این فرقه تروریستی رجوی که شاهدان زنده جنایات رجوی داعشیها هستیم خواستار رسیدگی به شکایات قربانیان فرقه رجوی داعشی در عراق هستیم و مطمئن هستیم با باز شدن پرونده جنایات رجوی داعشی در دادگاه های عراق همه خواهند دید که رجوی جنایتکار هزازان هزاربار از داعش بدتر در حق مردم ایرن ؛ عراق و اعضاء ناراضی مرتکب جنایت شده است .

بنابر این در شرایطی که جهان برعلیه بنیاد گرایی و تروریسم کتحد شده است. بسیار ضروری است که پرونده تروریستی سراسر جنایت فرقه رجوی در تمام دادگاههای گشورهای اروپایی و هم چنین در عراق گشوده شود . تا چشگ جهانیان وافگار عمومی بدانند انهایی که در حال حاضر با دموکراسی و با بزک دوزک کردن چهره واقعی انها روشن شود . مانند مریم قجر سرکره باند تروریستی فرقه رجوی در غیاب همسر فراری اش برای همگان واضح و اشکار شود

.لذا رجوی داعشی که در سوراخ موش خزیده است باید مثل ابریشمچی داعشی به زودی در مقابل دادگاه عادلانه جوابگوی جنایت هایش باشد. آنروز دیر نیست . دیرو زود دارد اما سوخت و سوز ندارد…….

پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع (وبلاگ آقای رزاقی)

محمد رزاقی پاریس محاکمه مهدی ابریشمچی

 

محمد رزاقی پاریس محاکمه مهدی ابریشمچی

دادگاه پاریس مهدی ابریشمچی را به دلیل اتهامات تروریستی محاکمه کرد ـ گزارش دوم

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید