مقاله آذر حسین نژاد در روزنامه عربی دنیا الوطن

0
1292

روزنامۀ عربی دنیا الوطن مقالۀ آذر حسین نژاد در تکذیب تهمتهای فرقۀ رجوی را منتشر کرد

روزنامۀ فلسطینی «دنیا الوطن» مقالۀ آذر (مونا) حسین نژاد در تکذیب تهمتهای فرقۀ رجوی را منتشر کرد

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/04/25/703774.html

همچنین

انعکاس درخواست دیدار دو خواهری که هرگز همدیگر را ندیده اند در سایت مسیحیان عراق

سایت مسیحیان عراق درخواست از رهبری سازمان مجاهدین را مبنی

بر اجازه دیدار دو خواهری که همدیگر را ندیده اند منتشر کرد

http://mangish.com/news.php?action=view&id=7605

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Mona-hossein-nejad-Baghdad

تلاشی ناموفق برای اولین دیدار خواهرم زینب در بغداد ـ نه! من مزدور وزارت اطلاعات نیستم!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید