مصاحبه سایت نیم نگاه با خانم حمیرا محمد نژاد ـ قسمت سوم

0
1358

ولی چند روز بعد فرمانده ام با عصبانیت گفت : ما اینجا هیچ چیز خصوصی نداریم بهتر است عکس ها را فراموش کنی!! معلوم بود که از بالا به فرمانده ام خط داده بودند. به هرحال این بود زندگی سازمانی و آزادی هایی که سران مجاهدین از آن دم میزدند…. یکی از خاطرات دیگری که الان یادم آمد شگردهای خاص سران مجاهدین بود از طریق رقابت انداختن بین بچه‌ها برای گوش کردن به نوار های تفسیر مسعود رجوی …

مصاحبه سایت نیم نگاه با خانم حمیرا محمد نژاد (عضو سابق ارتش آزادیبخش و مجاهدین خلق ـ ساکن آلمان) ـ قسمت سوم
31.03.2015     خانم حمیرا محمد نژاد عضو سابق مجاهدین و ارتش آزادیبخش در سال ۷۳ از مجاهدین جدا شد. انگیزه ی جدایی او از مجاهدین خلق حکایت تلخ و درخوری ست از سالها زیست و تنفس در فضای اختناق آمیز حاکم بر مناسبات تشکیلاتی و قرون وسطایی مجاهدین. نفی فردیت ، سلب و انکار حق آزادی انتخاب آدمییکی از مشخصه های بارز و آشکار دستگاه اعتقادی و اندامواره فکری و ایدئولوژیک مجاهدین است.
دنیای تاریک و سیاه مجاهدین در واقع متعلق به عصر توحش و بربریت است که متاسفانه در دنیای مدرن و عصر تحولات دموکراتیک در اشکال گوناگون و در گروهها و فرقه های تبهکاری چون القاعده ، طالبان ، داعش ، بوکو حرام ، مجاهدین خلق و … بازتولید می شود. در تفکر فرقه ای و تلقی فاشیستی مجاهدین از دین ، “زن” موجود دوپایی تلقی می گردد که “شر و شیطانی” قلمداد شده و بایستی برای رهایی از این وسوسه شیطانی و شر ذاتی … او را با کلمات و واژه های فریبنده ای چون آرمان انقلابی ، حفظ اصالت و پاکی و … در اسارت و تحت سیطره ی همیشگی و مداوم قرار داد و در خوشبینانه ترین شکل زنان را در مسیر بهره کشی جنسی ، تولید مثل و اقدامات تروریستی و انتحاری بکار گرفت تا بدین ترتیب کابوس تاریخی استفاده ابزاری از زن را به انحاء گوناگون به نمایش گذاشت.
تامل و دقت در سخنان و نقطه نظرات خانم محمد نژاد در این گفتگو در حقیقت بازخوانی یک فاجعه و تراژدی تکراری تاریخی ست. زن حق انتخاب ندارد ، زن بایستی در محدودیت بسر برد ، مردان به جای زنان تصمیم گیرنده باشند و حقوق انسانی زن در قالب توجیهات مضحک ، گاه فریبنده و مشمئز کننده ی ایدئولوژیک به سخره گرفته شود و در بسیاری موارد انکار و نفی گردد که نشانه ی یک ذهن بیمار است که گاه در شکل و هیئت موجود تبهکاری چون ملاعمر رهبر طالبان ، ابوبکر بغدادی رهبر داعش یا مسعود رجوی رهبرعقیدتی مجاهدین و … خود را به نمایش می گذارد. نمایشی که مشمئز کننده است و پالس روشنی از پلشتی و پلیدی یک تفکر متعلق به عصر توحش و بربریت … نگرش غیرانسانی ذهن بیمار که زن را به مثابه نیمه دیگر انسان و نیمی از جمعیت فعال و خلاق جهان در اعماق ذهن خود باور ندارد …
آرش رضایی ـ عضو تیم مدیریت سایت نیم نگاه

نیم نگاه :
در باره محدودیت ها و تنگناها در تشکیلات رجوی موقعی که در عراق بودید خاطره ای برایمان تعریف کنید؟
خانم حمیرا محمد نژاد :
در یک رژه بزرگ بعد از عملیات فروغ یک دوربین که یادم نیست از کجا بدست آوردم و به هرحال دست من افتاد من با اشتیاق از بچه ها عکس می گرفتم فرمانده ام هم خودش اکی کرده بود. روزی که نگاتیو را به فرمانده ام دادنم که چاپش کنند هم اکی بود. ولی چند روز بعد فرمانده ام با عصبانیت گفت : ما اینجا هیچ چیز خصوصی نداریم بهتر است عکس ها را فراموش کنی!! معلوم بود که از بالا به فرمانده ام خط داده بودند. به هرحال این بود زندگی سازمانی و آزادی هایی که سران مجاهدین از آن دم میزدند…. یکی از خاطرات دیگری که الان یادم آمد شگردهای خاص سران مجاهدین بود از طریق رقابت انداختن بین بچه‌ها برای گوش کردن به نوار های تفسیر مسعود رجوی ، که مبادا وقت خالی بین کارهایمان بیافتد و بچه ها به اصطلاح محفل بزنند که رفتاری ضذتشکیلاتی و ضد انقلابی محسوب می شد.
نیم نگاه :
در باره سوال دومم دوست دارم بیشتر حرف بزنیم زنان مجاهد و زنان اروپایی ، آیا تفاوتی احساس می کنید؟
خانم حمیرا محمد نژاد :
جامعه ای که الان در آن هستم در اروپا و کشور آلمان ، درسته آزادیهای زیادی وجود دارد ولی مهمترین ویژگی آن حق انتخاب در نهایت به دست خود آدم است.
میشه همگام با مردان کار کرد می شود جوک گفت و خندید میشه گاها غمگین بود میشه مریض شد بدون اینکه بترسید و بلرزید میشه با افراد حرف زد ، انتقاد کرد ولی نترسید. زن نباید حتما اخم کند که بگویند زن خوبی است. میتونی ریاست یک شرکت را به عهده بگیری مهم تحصیلاتت است و عرضه کاریت. گروهها و جامعه هایی مثل تشکیلات رجوی که در آن بیچاره زنها را در تشکیلات میترسانند و آنها حق انتخابی ندارند جز اینکه دستور تشکیلات و رهبری آن را اطاعت کنند. در جامعه آلمان و اروپا خیلی بیشتر از تشکیلات رجوی بهت حق انتخاب میدهند و زنان آزادی دارند در قیاس با تشکیلات دگم رجوی
در دوره تحصیلاتم اینجا تنها خارجی بودم که در کلاس بودم. با این حال این جا با رسپکت respect و احترام با من برخورد می شد همپای همه کار میکردیم و آخر ماه هم حقوق مان را می گرفتیم.
زن در جامعه اروپا حق انتخاب دارد اگر کار می کند برای ساختن زندگی بهتر است کسی مثل من یا شما را سازمانی مثل مجاهدین خلق مجبورش نمی کند که یک روز ازدواج با کسی که تشکیلات انتخاب می کند و اصلا عشقی در کار نیست ازدواج کند و روز بعد طلاق بنا به مصلحت تشکیلات طلاق بگیرد!!
در جامعه اروپا انتخاب دست خود ما است. میتونی یک مادر باشی بدون اینکه بچه ات را از تو با فریبکاری و دروغگویی بگیرند رفتاری که در تشکیلات مجاهدین مرسوم و رایج است. میتونی یک سیاستمدار باشی بدون اینکه مجبورت کنند همانند تشکیلات رجوی برای سالهای طولانی از خانواده ات دور باشی. میتونی یک ورزشکار باشی بدون اینکه کسی به زور تو را مجبور کند. میتونی آرزو داشته باشه بدون اینکه کسی تو را از آرزوهایت منع کند. میتونی هر عطری را که دوست داری بزنی بدون اینکه بترسی که مسئله دار خطابت کنند همانند تشکیلات رجوی..
ادامه دارد …

لینک به قسمت اول

لینک به قسمت دوم 

Homeyra Mosahebe Matn 2

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید