نامه شکواییه کانون آوا به دیوان عدالت اروپا

0
1183

همچنین هزینه های رویداد بزرگ سالانه در ویلپنت پاریس با شرکت هزاران هوراکش که با پرداخت پول به آنجا اورده شده اند باضافه حضور شخصیت های سابق سیاسی از سراسرجهان که آنها هم با دستمزدهای گزاف در چنین مراسمی شرکت می کنند، احتمالا از محدوده میلیونی یِوروبیشتر می شود.

نامه شکواییه کانون آوا به دیوان عدالت اروپا – لوکزامبورگ – متن اصلی یزبان آلمانی

وضعیت مالی بسیارمشکوک سازمان مجاهدین

علی اکبرراستگو – کانون آوا – 12 فوریه 2015

قضات محترم دیوان عالی عدالت اروپا!

باستحضارمیرساند که شورای ملی مقاومت ایران بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق در پی اتهامات یکی از حامیان سابق، آقای اسماعیل وفا یغمایی (یک شاعر ایرانی)، عکس العمل نشان داده و اسنادی را در رابطه با پرداختهای مالی به حامیان و اعضای سابق شورای ملی مقاومت منتشرکرده است.

http://www.mojahedin.org/news/149505

اتهام آقای یغمایی به شورای ملی مقاومت این بود که این شورا خانم  بلیندا مکنزی ساکن انگلیس را آنچنان مورد اخاذی قرارداده که منجر به ورشکستگی ایشان شده است.

طبق اطلاعیه “کمیسیون امنیت و مبارزه با تروریسم” شورای ملی مقاومت، خانم مکنزی پولی بعنوان “وام” دراختیار این شورا قرارداده بود که بازپرداخت آن به بعد از سرنگونی رژیم ایران. موکول شده بود ولی برحسب درخواست خانم مکنزی از نوامبر 2010 مقرر گردید که ایشان بمدت 10 سال هر ماه مبلغ 5000 پوند از این شورا دریافت کنند. در اطلاعیه شورا ذکر شده است که طبق اسناد و قبض های درج شده، خود آقای یغمایی از سال 1995 تا 2003 از شورای ملی مقاومت پول دریافت کرده است. جمع این دریافت ها طبق اطلاعیه فوق الذکر بیش از صدها هزاردلار در عرض 30 سال گذشته برای خرج زندگی و امرار معاش آقای یغمایی در اروپا بوده است.

همچنین دو نفردیگراز اعضای سابق شورای ملی مقاومت از 1989 تا زمان خروجشان از این شورا در سال 2013 جمعا مبلغ یک میلیون و دویست هزاردلار کارمزد دریافت کرده اند که رسیدها و قبض های بانکی این موارد نیزطی اطلاعیه هایی توسط شورای ملی مقاومت منتشر شده اند:

–          آقای عبدالکریم قصیم، رئیس سابق کمیسیون  محیط زیست شورای ملی مقاومت[1] طبق اسناد منتشر شده [2] از سال 1989 تا 2013 ماهیانه 3500 یورو دریافت کرده است.

–          آقای محمد رضا روحانی، رئیس سابق کمیسیون اقلیت ها در شورای ملی مقاومت.[3]با توجه به اسناد و مدارک منتشرشده از سال 2004 تا 2012 ماهیانه 1800 یورو و در سال 2013 ماهیانه 2800 یورو از شورای ملی مقاومت دریافت کرده است.[4]

این اولین بار است که شورای ملی مقاومت ایران و یا بعبارت دیگر سازمان مجاهدین خلق مستقردر فرانسه درمورد امور مالی خود اطلاع رسانی می کنند. بنابراطلاعات بالا می شود تخمین زد که دیگر مسئولین کمیسیون های 25 گانه [5],شورای ملی مقاومت هرکدام تقریبا 2000 یورو حقوق دریافت می کنند که جمعا 50000 یورو خرج روی دست سازمان مجاهدین می گذارند.

البته این مخارج درمقابل مخارج میلیونی برای حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی ایالات متحده[6]  که در آن سخنرانان برجسته 25 هزاردلار[7] برای هرجلسه دریافت کرده اند، پشیزی بیش نیستند. حالا درج آگهی گرانقیمت در روزنامه های مهم آمریکا، گزارش گزارش کارشناسی خودخواسته از وکلای حقوقی و هزینه های سرسام آور مراسم بیشمار همبستگی در اروپا وآمریکا را بحساب نیاورده ایم.

همچنین هزینه های رویداد بزرگ سالانه در ویلپنت پاریس با شرکت هزاران هوراکش که با پرداخت پول به آنجا اورده شده اند[8]باضافه حضور شخصیت های سابق سیاسی از سراسرجهان که آنها هم با دستمزدهای گزاف در چنین مراسمی شرکت می کنند، احتمالا از محدوده میلیونی یِوروبیشتر می شود.

این سخاوت و توان مالی شورای ملی مقاومت و یا بعبارتی سازمان مجاهدین سئوالات بسیاری برمی انگیزد:

–  این ذخایر مالی بی پایان شورای ملی مقاومت از کجا می آیند؟

– آیا صدقات دریافتی انجمنهای پوششی مجاهدین د رآلمان و اروپا که بنام “کمک به مردم ایران” در اروپا جمع آوری می شوند به صندوق شورای ملی مقاومت و مجاهدین سرازیر می شوند؟

– شورای ملی مقاومت چند “وام” دیگر نظیر قرارداد وام خانم مکنزی با افراد در اروپا بسته است که بازگشت پرداخت آنهارا به ایده تخیلی “سرنگونی رژیم ایران” منوط کرده است؟

– شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین چه شکل حقوقی رسمی در اروپا دارند؟ آیا آنها عنوان شرکت و کارفرما را دارند که میتوانند پرسنل استخدام کنند؟ اگر اینطوراست کجاثبت شده اند وشماره ثبت انهاچیست؟

ادارات دارایی بخصوص بخش تخلفات مالیانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اطلاع از انتقال پول مابین شورای ملی مقاومت و اعضا و بخصوص با لابی های مجاهدین دارند؟ آیا مالیات های مربوطه درست پرداخت شده اند؟ (هرچند که انتقال وجه در مقابل رسید آنچنان که در مورد اقایان یغمایی، قصیم و روحانی سالیان سال اتفاق افتاده تخلف مالیاتی مشکوک می باشد.)

از دیوان عدالت اروپا تقاضای رسیدگی به تخلفات مالی احتمالی سازمان مجاهدین خلق ( شورای ملی مقاومت) را داریم.

رونوشت:

دادگاه فدرال آلمان – مونیخ

دادستانی فدرال آلمان – کارلسروحه

وزارت دارایی آلمان – بخش تخلفات مالیاتی

منبع : کانون آوا


[8] http://www.rferl.org/content/iran-mko-ncri-rally-diary/25029410.html.

 

متن اصلی نامه به آلمانی 

 Brief an Europäischer Gerichthof  in Luxemburg

Die undurchsichtigen Finanzen der MEK

AAWA-Association e.V. 12.02.2015َ

Gerichthof der Europäischen Union

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Sehr geehrte Damen und Herren Richter

 Der Nationale Widerstandsrat des Iran (NWRI) hat auf Vorwürfe eines ehemaligen Unterstützers, Esmail Vafa

Yaghmaei (ein iranischer Dichter), reagiert und Belege für Zahlungen an ehemalige Unterstützer und Mitglieder des NWRI veröffentlicht.

http://www.mojahedin.org/news/149505

Yaghmaei hatte dem NWRI vorgeworfen, eine andere ehemalige Unterstützerin, Belinda McKenzie, durch ihre

Spenden finanziell ausgenommen und ruiniert zu haben.

Laut dem „Ausschuss für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung“des NWRI, hat Frau McKenzie dem NWRI die Gelder als „Kredit“ zu Verfügung gestellt – vereinbarte Rückzahlung nach dem Sturz des iranischen Regimes. Auf Bitten von Frau McKenzie zahle man ihr seit November 2010 monatlich 5000,- £ über einen Zeitraum von 10 Jahren. Auch eine entsprechende Vereinbarung veröffentlicht der NWRI in diesem Artikel.  Ebenso, wie Belege und Quittungen, die zeigen, dass auch Herr Yaghmaei im Zeitraum von 1995 bis 2003 mehrere Zahlungen vom NWRI erhalten hat. Der NWRI gibt an, Herr Yaghmaei habe in den letzten 30 Jahren „hunderteusende Dollar“ für seinen Lebensunterhalt erhalten.

Auch zwei andere ehemalige Mitglieder des NWRI sollen laut NWRI von 1989 bis zu ihrem Ausstieg 2013 insgesamt 1.200.000 $ erhalten haben. Der NWRI veröffentlicht dazu Bankbelege und Quittungen von:

–          Abdol Karim Ghassim, ehemaliger Vorsitzender des Umweltausschusses des NWRI[1]

Laut den Belegen[2] hat Ghassim von 1989 bis 2013  monatlich bis zu 3.500 € erhalten.

–          Mohammad Reza Rohani, ehemaliger  Vorsitzender des Ausschuss für Minderheiten beim NWRI[3]

Laut den Belegen[4] hat Rohani von 1992 bis 2013 Zahlungen erhalten. 2004 – 2012 monatlich 1800 €; 2013 monatlich 2800 €.Einige dieser Zahlungen sind als „Kredit“ deklariert.

Anhand dieser seltenen Offenheit des NWRI über seine Finanzen kann man sich ausrechnen, dass alleine die Unterhaltung der 25 „Ausschüsse“[5], wenn jeder Ausschussvorsitzender etwa 2000 € monatlich bekommt, bereits 50.000 € monatlich verschlingt!

Peanuts angesichts der millionenschweren Lobbykampagne[6] zur Streichung von der US-Terrorliste, bei der die prominenten Redner bis zu 25.000 $ pro Auftritt[7] erhalten haben. Ganz zu schweigen von den kostspieligen Anzeigen in US-Tageszeitungen, Gutachten von Anwälten und die Kosten für die zahlreichen Solidaritätsveranstaltungen in den USA und in Europa.

Auch die Kosten für die jährliche Großveranstaltung in Villepinte bei Paris mit tausenden herangekarrten Unterstützern, bezahlten Jubelstatisten[8] und (ehemaliger) politischer Prominenz aus der ganzen Welt, werden sich wohl im sechstelligen Bereich bewegen.

Doch diese finanzielle Großzügigkeit des NWRI wirft viele Fragen auf:

–          Woher kommen diese nie enden wollenden finanziellen Reserven des NWRI?

–          Sind für diese Zahlungen auch die Spenden verwendet worden, die die zahlreichen „Unterstützervereine“ der MEK für „die Menschen im Iran“ sammeln?

–          Wie viele dieser „Kredite“ hat der NWRI aufgenommen und werden die Kreditgeber alle ihr Geld zurückerhalten, auch wenn „der Sturz des Regimes“ durch den NWRI immernoch eine utopische Vorstellung ist?

–          Was wissen die Steuer- und Finanzbehörden von dem regen Geldfluss zwischen NWRI und seinen Mitgliedern und Lobbyisten?

–          Laufen alle Unterstützer und Lobbyisten des NWRI Gefahr, dass, wenn sie sich vom NWRI abwenden, alle Zahlungen an sie mit Belegen vom NWRI veröffentlicht werden?

–          Wieso sollte man überhaupt eine Organisation unterstützen, die zwar Millionen für ihre Mitglieder, Lobbyisten und Kampagnen ausgibt, aber nichts für die tatsächlich hilfsbedürftigen Menschen im Iran?

Mit freundlichen Grüßen,

AAWA Association e.V. Köln, den 12.02.2015

Dipl. Ing. Ali Akbar Rastgou

(1.Vorsitzender)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید