کانون آوا

کانون آوا:اکسیون اعتراضی در میدان شتله پاریس

روزشنبه نهم ژوئیه 2016 همزمان با انجام مراسم خیمه شب بازی مجاهدین بمناسبت بزرگداشت مبارزه مسلحانه در بورژه پاریس،  تعدادی از جداشدگان از فرقه...

دادگاه پاریس ابریشمچی را به دلیل اتهامات تروریستی محاکمه کردـ 2

مهدی ابریشمچی ، همسر اول مریم رجوی ، یکی از عاملین اصلی شکل گیری ساختار فرقه گرایی در سازمان مجاهدین خلق با مشارکت در...

مصاحبه آقایان جهانی و تاجبخش در مورد آخرین وضعیت سازمان مجاهدین در عراق و آلبانی

مصاحبه آقایان علی جهانی و شهروز تاجبخش در مورد آخرین وضعیت سازمان مجاهدین در عراق و آلبانی برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان و منتقدین...

ادوارد ترمادو: درگذشت آندرانیک آساطوریان موسیقیدان عضوشورا

در دورانی که در اردوگاه اشرف بودم برای اجلاس شورا که در بغداد تشکیل می شد آندرانیک هم به آنجا آمده بود، یکی از...

نامه شکواییه کانون آوا به دیوان عدالت اروپا

همچنین هزینه های رویداد بزرگ سالانه در ویلپنت پاریس با شرکت هزاران هوراکش که با پرداخت پول به آنجا اورده شده اند باضافه حضور شخصیت...

ادوارد ترمادو : آزادی کوبانی، رسوائی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین

خانم رجوی مگر شما خود را پیشتاز زنان در سراسر دنیا و مهر تابان همه نمیدانستید؟ پس شما را چه شده که هیجگونه موضعی...

سفیدسازی یک عضومجاهدین در محافل اجتماعی- سیاسی آلمان

سفیدسازی یک عضومجاهدین در محافل اجتماعی- سیاسی آلمان کانون آوا 24.01.2015 http://www.aawa-association.de/index.php/2013-06-25-11-19-41/2815-2015-01-22-13-40-54   بعداز "فوروم ایرانیان" در آمریکا که توسط حسن داعی السلام و باشاره سازمان مجاهدین تاسیس شد...