بازهم خودنمائی مالوف مریم رجوی

0
2261

شما ومخاطبین تان بهتر میدانید که دروغ میگویی و این دروغ ها که شما مطرح میکنید وروسپیان سیاسی حاضر برایتان کف میزنند، صرفا وصرفا برای توسعه ی ایران هراسی است که شما بطور احمقانه ای بنا را براین گذاشته اید که ایران با این اقدامات سخیف شما چنان منزوی خواهد شد که حمله ی نظامی بدان انجام گیرد وزمام امور بدست شمایی که در اداره ی یک اردوگاه 2000 نفری خود عاجزید ، سپرده شود  و بصورت سفیهانه ای نمیدانید که توازن قوای موجود منطقه ای وجهانی ، شانس حمله ی موفقیت آمیز نظامی به ایران را ازهر سلطه گری گرفته است!

بازهم  خودنمائی مالوف مریم رجوی

حمید تبریزی ـ 25.01.2022

بنظر میرسد که نعره کشی های ” دروغ ریزان همیاری ” افاقه ننموده  ومریم رجوی مجبور شده که کنفرانسی با شرکت بعضی از مقامات سابق پاره ای از کشورهای غربی تدارک دیده وطی آن به یاوه گویی های مبسوطی بپردازد.

ما بارها گفته ایم که مریم عاشق خودنمائی است وبدون پرداختن به سخنرانی یکطرفه- ونه تن دادن به مصاحبه ومناظره ای که مجبور به جواب دادن به سیل سئوالات گردد- مجبور به دست زدن به کارهایی   شبه انتحاری است.

زندگی او با این نوع سخنرانی های عجین شده که درصورت یافتن فرصتی که از نصیحت کردن مداوم اسرای رجوی باقی میماند، سراغ روسپیان سیاسی میرود .

البته این یکی هزینه بر است  واما چه باک که با پول عربستان  و پس اندازهایی که از هدایای هنگفت صدام دارد  ، ازعهده ی اینکار هم  برمیآید.

بدین ترتیب درتمامی سخنرانی های او، قضیه ی سنگ مفت وگنجشگ مفت مطرح است و دراین میان مریم است که با سخنرانی های مطول خود، به تقویت تارهای صوتی خود میپردازد که بنظر میرسد که توفیقی دراین مورد خاص ندارد!

او درکنفرانس منعقده ی اخیر گفته است :

” در یک‌سال گذشته دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی برای رسیدن به توافق با رژیم ایران، انعطاف زیادی نشان دادند. تا آن‌جا که به‌گفته فرستادگان رژیم آخوندی، آمریکا حاضر شد بخش بزرگی از تحریم‌ها را لغو کند “.

شما  پیمان شکنی قلدرانه ی ترامپ را که براثر طمع فراوانش و اصرار صهیونیست ها انجام داد، انعطاف میدانید؟

آیا اروپائیان متعهد به ایجاد سازوکارهایی که بموجب آن مردم ایران ازگزند پیمان شکنی های آمریکا وتحریم وتروریزم اقتصادی درامان باشند ، به عهد خود وفا کردند ویا بصورت بزدلانه ای عقب نشسته و برجام را بی  اعتبار ساختند؟

با این وصف، صحبت ازکدام انعطاف است؟

سپس :

” چرا آخوندهای حاکم، خویشتنداری‌های غرب را با جنگ‌افروزی پاسخ می‌دهند؟ چرا هر چه بیشتر به تولید بمب اتمی رو می‌آورند “؟

حتی تا یکسال بعد  از خروج آمریکا ازبرجام ، ایران دندان روی جگر گذاشت وبه تمامی مفاد این پیمان که مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بود ، وفادار مانده وهیچ اقدامی در راستای تقویت تحقیقات هسته ای خود نکرد وآنگاه شما گناه  این خیانت غرب به سردمداری آمریکا را به گردن ایران میاندازید ومسائلی را مطرح میکنید که خود غرب پیمان شکن هنوز ازطرح این چنین عیان آن  عرق شرم میریزد؟

بازهم :

” حالا امنیت و منافع حیاتی کشورها و جوامع غرب در معرض خطر است. آیا دولت‌های غرب می‌خواهند یک فاشیسم دینی و بانکدار مرکزی تروریسم به‌ سلاح اتمی هم مسلح شود “؟

ایران دارای چنان قدرتی نیست که بخواهد کشور گشائی کرده ومثلا امنیت غرب را که خود عموما مخل امنیت سایر کشورهاست، بخطر بیاندازد.

شما ومخاطبین تان بهتر میدانید که دروغ میگویی و این دروغ ها که شما مطرح میکنید وروسپیان سیاسی حاضر برایتان کف میزنند، صرفا وصرفا برای توسعه ی ایران هراسی است که شما بطور احمقانه ای بنا را براین گذاشته اید که ایران با این اقدامات سخیف شما چنان منزوی خواهد شد که حمله ی نظامی بدان انجام گیرد وزمام امور بدست شمایی که در اداره ی یک اردوگاه 2000 نفری خود عاجزید ، سپرده شود  و بصورت سفیهانه ای نمیدانید که توازن قوای موجود منطقه ای وجهانی ، شانس حمله ی موفقیت آمیز نظامی به ایران را ازهر سلطه گری گرفته است!

همینطور:

” ما می‌گوییم،‌ یک سیاست صحیح و مسئولانه لازم است. این سیاست، همانا قاطعیت نشان‌دادن در برابر رژیم و ایستادن در کنار مردم ایران است “.

مخاطبین شما هیچ  مسئولیت مثبتی دربرابر مردم ایران ندارند ودرعوض خود را موظف میدانند که به به  وچه چه هایی درمقابل  سخنان ضد ایرانی شما بگویند تا دستمزد دقایقی سخنرانی  وسم پاشی خود علیه مردم ایران را دریافت نمایند . 

چرا که اگر قرار بود درکنار مرم ایران باشند پای صحبت های دروغ شما نمی نشستند . 

ومسخره تر اینکه :

“مقاومت ما به‌رغم سرکوبگری‌های وحشیانه و طولانی رژیم، توانسته است استقلال خود را چه در زمینه سیاسی و و چه در زمینه مالی حفظ کند. در روزهای اخیر تلویزیون سیمای آزادی برای بیست و ششمین بار برنامه‌ همیاری مالی برگزار کرد، سیل کمک‌های مالی و عواطف بیدریغ هموطنانمان از شهر‌های مختلف ایران و جهان و حامیان این جنبش، محبوبیت اجتماعی این مقاومت را نمایان کرد”.

وابستگی عمیق مالی تان به صدام واینک به عربستان اظهرو من الشمس است.

ازنظر سیاسی واطلاعاتی هم دنبالچه ی سرویس های اسرائیل هستید وتاسف آورتر اینکه شرور تر ودروغگوتر از خودآنها میباشید.

ازبرنامه ی همیاری تان هم اطلاع داریم ومیدانیم که آنچه که دراین برنامه مطرح میشود ازطرف  پادوان رجوی است که قول میدهند که پولی را که قبلا دراختیارشان قرار گرفته ، دوباره تقدیم کنند.

بقیه ی جار وجنجال ها مربوط به انسان های موهومی است که کمک های موهومی را به گردن میگیرند.

راستی تکلیف آن سنگ قیمتی 50 میلیونی که از طرف فرد موهومی قول ارسالش بشما داده شد ، چه شد؟

اگر داستان  این سنگ قیمتی  که  ارسالش ازطرف کسی داده شد که میگفت با وجود تنگدستی خودش این کار را انجام میدهد ، درست باشد ، به محض دریافت کردن راختیار صنتعگران خبره ی فرانسوی قرار بده تا برایت یک وسیله ی آرایشی آنتیک بسازند  تا در سخنرانی های بعدی ات به رخ کشیده وسورپرایزی کرده باشی!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید