بازهم فریاد آی دزد، آی دزد باند رجوی

0
677

ازاین رو من باعقیده ی راسخ اعلام میدارم که نظریه پردازان بی ریشه وکم سواد رجوی، درکی ازتطورات تاریخی ندارند و درنوشته هایشان با نشان دادن عکس مار بجای کلمه ی مار ، خوانندگان خود را دچار سردرگمی کرده ومانع درک صحیح آنها ازاوضاع وتحلیل درست ومشخص از اوضاع مشخص می شوند. باند رجوی این ترهات را بدانجهت به خورد مردم میدهد تا آنها را دچار این توهم سازد که طرفدار رعایت حقوق زنان است تا بتواند پرده ی ساتری بر اعمال بغایت زن ستیزانه ی خود کشیده باشد ومردم وبخصوص خانواده های این زنان مورد ستم مضاعف قرار گرفته درتشکیلات رجوی ازجنایاتی که درحق زنان شده بی خبر بمانند. درنوشته ی فمینسیت ؟؟!! گونه ی مورد نقد ما ، مدام به وضع نامطلوب زنان ایران اشاره شده که قبل از هرچیز مسئله ی آی دزد، آی دزدِ سارق مفروض را تداعی میکند.

بازهم فریاد آی دزد، آی دزد باند رجوی

08/09/1400

بمناسبت ۲۵نوامبر (روز جهانی منع خشونت علیه زنان) گروه استحاله یافته ی مجاهدین خلق مقاله ی بلند بالایی منتشر کرده که با رد غیر مستقیم خشونت های بعمل آورده اش نسبت به زنان تشکیلات ، یک فرار به جلوی بیشرمانه ای انجام داده واظهار طلبکاری هم کرده است.

ازنظر نویسنده ی این متن طولانی که من برای رفاه حال خواننده ی این یادداشت کوتاه ، تنها به جان کلام اشاره نموده وحاشیه پردازی های بیمورد را کنار زدم ، ” نفس زن بودن علت اعمال خشونت و آزار قربانی است و نه هیچ جرم و تخلفی که مطابق قانون مستوجب مجازات باشد “.

حال آنکه برابر تحقیقات وسیع جامعه شناسان و محققین تاریخ علمی ، جور وستم رواداشته شده برزنان قبل از هرچیز جنبه ی مالکیتی بر زمین وبطور کلی وسایل تولید وثروت ها دارد وداشته است.

بعبارت دیگر اعمال ستم بر زنان درمجموعه ی ستم طبقاتی قرار دارد وسایر جنبه ها فرع برقضیه است.

واقعا هم اگر نیک بنگریم، کسی گمان نمیکند که یک زن دارای حق مالکیت کافی اجازه میدهد که برعلیه او خشونت ورزیده شود.

همانطور که دردروران اولیه ی تکامل اجتماعی بشری که زنان نقش مهمتری در حیات اقتصادی داشتند، حاکم برجوامع ابتدائی بودند ودرآن ایام صحبت ازنقض حقوق زنان،  موضوعیت نداشت وابدا مطرح نبود.

ازاین رو من باعقیده ی راسخ اعلام میدارم که نظریه پردازان بی ریشه وکم سواد رجوی، درکی ازتطورات تاریخی ندارند و درنوشته هایشان با نشان دادن عکس مار بجای کلمه ی مار ، خوانندگان خود را دچار سردرگمی کرده ومانع درک صحیح آنها ازاوضاع وتحلیل درست ومشخص از اوضاع مشخص می شوند.

باند رجوی این ترهات را بدانجهت به خورد مردم میدهد تا آنها را دچار این توهم سازد که طرفدار رعایت حقوق زنان است تا بتواند پرده ی ساتری بر اعمال بغایت زن ستیزانه ی خود کشیده باشد ومردم وبخصوص خانواده های این زنان مورد ستم مضاعف قرار گرفته درتشکیلات رجوی ازجنایاتی که درحق زنان شده بی خبر بمانند.

درنوشته ی فمینسیت ؟؟!! گونه ی مورد نقد ما ، مدام به وضع نامطلوب زنان ایران اشاره شده که قبل از هرچیز مسئله ی آی دزد، آی دزدِ سارق مفروض را تداعی میکند.

چرا که علیرغم دشواری های زیادی که زنان ایران دارند واین دشواری ها در کشور ارباب رجوی وبعضی ازکشورهای دیگر ، بمراتب بیشتر است ، زنان ساکن درداخل خود ایران از حیث حقوق وبرخورداری های اجتماعی- اقتصادی وآزادی های فردی ، امکانات ده ها  برابربیشتری نسبت به زنان مستحیل شده درمناسبات فرقه ی رجوی دارند.

به گفته ی مقاله نویس رجوی  ” رایج ترین نوع خشونت علیه زنان در ایران، اقدامات دولتی برای تحمیل حجاب اجباری است ” .

آدم باید خیلی بی شرم باشد که با حضور درتشکیلات رجوی ودیدن حجاب اجباری برقرار شده دراین مناسبات جهنمی ، چنین حرفی بزند وگرنه خبرنگاران غربی که به ایران میآیند ، نحوه ی لباس پوشیدن زنان ایرانی را چندان هم بباد انتقاد نمیگیرند وشما اگر راست میگویید، بگذارید این خبرنگاران به کمپ شما هم آمده ومقایسه ای بین دو نوع حجاب اجباری انجام دهند وآنگاه شما مانند رطب خورده ای بحساب بیآیید که حق منع رطب را ندارید.

 این پادو- نویسنده ی رجوی ادعا دارد که ” زنان پیشتاز آزادی در روز جهانی منع خشونت علیه زنان مصمم‌تر از همیشه به نقش تاریخی خود در مسیر احقاق حقوق زنان در ایران و جهان عمل خواهند کرد”.

منظورتان ازاین زنان پیشتاز آزادی چه کسانی هستند؟

لابد زنان تامغز استخوان وابسته به مسعود ومریم رجوی ضد زدن وضد مرد که نیست؟

زنانی که به هر دلیلی ومهمتر ازهمه به دلیل القائات رجوی از داشتن زندگی مشترک با همسران وفرزندان خود خلع ید شده وعلاوه برتحمل بردگی های متداول که درحق مردان اعمال شد، درموارد زیادی ناچار به پذیرفتن بردگی جنسی هم شدند؟

این دسته اززنان مفلوک، هنر تمام عیاری که بکنند، ممکن است خودشان را ازاین فلاکت رها کنند وبیشتر از آن قدرت وانرژی ای برای رهائی دیگر زنا ن ایران وجهان؟؟!! ندارند.

میماند آن دسته از زنانی که به سخنان شما تره ای هم خرد نمیکنند که بطور قطع ویقین حرف های شما را جدی نمیگیرند وبخاطر استثمار جسمی وجنسی همجنس هایشان از شما متنفرند!


پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید