خلیل انصاریان: رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

0
1059

همین ترفتد را هم چندی پیش عملی کردند! عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات  همراه با مامور فرقه مجاهدین خلق و یا بهتر بگویم مخبر فرقه چند ساعتی در خیابانهای تیرانا قدم می زنندتا مثلا بعضی او را ببینند و القاء شود که او از فرقه فاصله گرفته است وبه خانه بر می گردند. یکی از همین به ظاهر فاصله گرفته از فرقه رجوی که جدیدا این ریل را روی او اجرا و چک کردند خیلی تمایل داشت یک تماس با خانواده اش بگیرد ولی جاسوس فرقه به او اجازه تماس نمی دهد و می گوید اگر با خانواده ات  تماس بگیری من به دفتر اطلاع میدهم وبرایت بد وگران تمام میشود و ترس بازی خورده  از ترس اینکه در برگشت زیر انتقادو حسابرسی نرود از تماس منصرف می شود فردای آنروز یک خودرو وی را به قلعه مانز محل استقرار فرقه مجاهدین خلق بر می گرداند…

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 25.07.2021

طبعا همه از شیادی وحیله گری سران فرقه منحوس  رجوی مطلع هستیداما این یکی دیگر نوبراست و به عقل جن هم نمی رسید اما ببین این فرقه تا کجا رفته که شیطان راهم درس می دهد.

اما موضوع چیست ؟ در شرایط فعلی تعداد زیادی  از افراد درخواست جدایی از فرقه را داده اندو  رمالان فرقه بدنبال راه چاره و با شامورتی بازی و شیادی ودغل کاری تمام عیار ترفند جدیدی را از استین رمالی خویش بیرون کشیده اند.

طرح رمالی جدید بدینقرار است که  با یکی از اعضاء نگون بخت هماهنگ می کنند که بمدت یکروز از مناسبات خارج بشود وبه او می گویند: فردای روز بعد ما یک خودرو برایت می فرستیم که تو را به قرارگاه اشرف ۳ برگرداند . وقتی به قرارگاه برگشتی بگو که وضعیت بیرون خیلی خراب است ونفرات جدا شده دارند از گرسنگی آشغال گردی می کنند وما یحتاج روزانه خود را از سطلهای آشغال دانی کنار خیابان جمع آوری میکنند! زندگی بیرون تهوع آور است وبرای ما یک دقیقه قابل تحمل نیست. با تاکید بگو من ۲۴ ساعت زندگی خارج از مناسبات را چک کردم! هیچ جای دنیا مثل داخل مناسبات نیست. با این ترفتد یکسری چرندیات به خورد اعضای نگون بخت می دهند.

همچنین به عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات هم گفته می شود حق خریدن گوشی را هم نداری ونباید با خانواده هم تماس بگیری. جل الخالق!

پس از توجیهات مفصل وکامل با سناریو از پیش تعیین شده عضو را بیرون می آورند و او را تحویل یکی ازجاسوسان دفتر میدهند که بتواند لحظه لحظه گزارش بدهد .

همین ترفتد را هم چندی پیش عملی کردند!

عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات  همراه با مامور فرقه مجاهدین خلق و یا بهتر بگویم مخبر فرقه چند ساعتی در خیابانهای تیرانا قدم می زنندتا مثلا بعضی او را ببینند و القاء شود که او از فرقه فاصله گرفته است وبه خانه بر می گردند. یکی از همین به ظاهر فاصله گرفته از فرقه رجوی که جدیدا این ریل را روی او اجرا و چک کردند خیلی تمایل داشت یک تماس با خانواده اش بگیرد ولی جاسوس فرقه به او اجازه تماس نمی دهد و می گوید اگر با خانواده ات  تماس بگیری من به دفتر اطلاع میدهم وبرایت بد وگران تمام میشود و ترس بازی خورده  از ترس اینکه در برگشت زیر انتقادو حسابرسی نرود از تماس منصرف می شود فردای آنروز یک خودرو وی را به قلعه مانز محل استقرار فرقه مجاهدین خلق بر می گرداند.

پس از اینکه وارد قرارگاه می شود تعدادی از مسئولین ، او را به محلی دور از انظار دیگر نفرات می برند و بازهم بیشتر وبیشتر توجیه  می کنند( توجیه برخورد و ریل داستان سرایی برای اعضاء) و به او می گویند تو باید در یک نشست بزرگ صحبت کنی ودرک ودریافت هایت را از خارج مناسبات  طبق توجیهاتی که الان شدی  به نفرات منتقل کنی و نفرات مسئله دار را از جدا شدن منصرف کنی.  در این نشست ها بگو که همه جدا شده ها که در تیرانا هستند همه پشیمان هستند وچندین بار در خواست برگشت نوشته اند ولی سازمان موافقت نکرده است .

روز بعد از نشست بزرگی برگزار می شود وعضو برگشتی با سناریو از پیش تعیین شده برای نفرات صحبت می کند که بیرون فلان است وفلان است و کسی بفکر جدا شدن نباشد!

البته این حرفها بگوش هیچکس فرو نمی رود وهمه نفرات متوجه حیله گری وشالاتانیزم سیاسی مسئولین می شوند نتیجه گیری اینست که قبل از ویلپنت کسی از اعضاء بفکر جدا شدن نباشد وبا حقه وکلک ویا بازور هم که شده نفرات را چند صباحی در تشکیلات پوسیده فرقه نگه دارند.

____________________________

Gholamreza shekari -3-260-410

غلامرضا شکری: وحشت رجوی از چیست؟

فرقه مجاهدین خلق روی پیروزی  حزب  دمکرات آلبانی که با آنها سرو سری دارد حساب باز کرده بود و وعده ها کرده بود که با پیروزی حزب دمکرات وضعیت ما چنین و چنان میشودو با این وعده ها فکر می کرد  که میتواند  جلوی ریزش نیرودر  فرقه را بگیرد. او همچنین فکر می کرد که با همکاری دولت احتمالی آینده این کشور روی جدا شده ها فشار وارد کند  که این کشور روترک بکنند ولی سر فرقه به سنگ خورد واوضاع بر منوالی که او فکر کرده بود پیش نرفت. از طرف دیگرقول قرار های فرقه مجاهدین خلق در باره سی خرداد آبکی از آب درآمد  اوضاع در درون فرقه بهم ریخت و نفرات داخل فرقه بیش از پیش مسئله دار شدند.  در این اوضاع و احوال خیلی از نفرات خواستار جدایی بودند  و هر روز فشار بیشتری روی فرقه و سران آن می‌آمد  در این شرایط بازهم  این ملعون  فیل دیگری هوا کرد به اسم موسسان پنجم که این کار باعث شود که ریزش توی فرقه کمتر بشه  اما تاثیر انتخابات آلبانی  روی فرقه هر روز عمیق تر می شود و آب پاکی را روی دست فرقه ریخت …

وحشت رجوی از چیست؟

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 25.07.2021

این دور که رجوی بحث موسسان پنجم را کرد در شرائطی هستیم که «ادی راما »نخست وزیر آلبانی  دوباره درانتخابات این کشور پیروز شد . این پیروزی بر خلاف تحلیل و تصور رجوی بود.

فرقه مجاهدین خلق روی پیروزی  حزب  دمکرات آلبانی که با آنها سرو سری دارد حساب باز کرده بود و وعده ها کرده بود که با پیروزی حزب دمکرات وضعیت ما چنین و چنان میشودو با این وعده ها فکر می کرد  که میتواند  جلوی ریزش نیرودر  فرقه را بگیرد. او همچنین فکر می کرد که با همکاری دولت احتمالی آینده این کشور روی جدا شده ها فشار وارد کند  که این کشور روترک بکنند ولی سر فرقه به سنگ خورد واوضاع بر منوالی که او فکر کرده بود پیش نرفت.

از طرف دیگرقول قرار های فرقه مجاهدین خلق در باره سی خرداد آبکی از آب درآمد  اوضاع در درون فرقه بهم ریخت و نفرات داخل فرقه بیش از پیش مسئله دار شدند.  در این اوضاع و احوال خیلی از نفرات خواستار جدایی بودند  و هر روز فشار بیشتری روی فرقه و سران آن می‌آمد  در این شرایط بازهم  این ملعون  فیل دیگری هوا کرد به اسم موسسان پنجم که این کار باعث شود که ریزش توی فرقه کمتر بشه  اما تاثیر انتخابات آلبانی  روی فرقه هر روز عمیق تر می شود و آب پاکی را روی دست فرقه ریخت .

آثار حرکت دولت آلبانی به سمت عضویت در اتحادیه اروپا و زمزمه تصمیم دولت  ادی راما در خصوص دادن کارت شناسایی به خارجیان مقیم این کشور که البته جدا شدگان از این فرقه را هم شامل می شود برای اینکه بتوانند در این کشور کار کنند؛  شغل ایجاد کرده وبتوانن حساب بانکی داشته باشند تاثیر زیادی روی فرقه داشته و در درون این باصطلاح سازمان ولوله براه انداخته است.

یکی ازگند کاریهای فرقه هم اینجا بیرون زده که در زمانی که در عراق بودیم کوبلر نماینده سازمان ملل با خود سران فرقه صحبت کرده که همه نفرات را بین کشورهای بالکان تقسیم کرده اند وبعضی از کشورهای اروپایی  هرکدام  تعدادی از نفرات را پذیرفته و در اداره مهاجرت این کشورها اسم این افراد ثبت شده است اما فرقه به نفرات اطلاع نداده و در آن زمان فقط گفتند که کوپلر توطئه کرده بود که ما را تجزیه کند و ما نپدیرفتیم و اگر به شما مراجعه و گفتند که فلان کشور شما را می پذیرد شما قبول نکنید چون این یک توطئه و دروغ است. با این ترفند رجوی شانس پذیرفته شدن افراد در کشورهای اروپایی را سوزاند و سر افراد کلاه گذاشت.  حالاکه  نفرات برای گرفتن کارت شهر وندی میروند مشخص میشود که شهروند  کشور دیگری مثلا سوئیس هستند و اسمشان در لیست متقاضیان کشور سوئیس ثبت شده است.

رجوی خائن  هم از این موضوع می ترسه که به گوش نفرات داخل برسه و ریزش بیشتر بشه و با توجه به موارد ذکر شده در بالا زود جنبید و موسسان پنجم رو اعلام کرد با این کار ماها نفرات سرگرم سازماندهی جدید و اینکارهای تکراری در فرقه می کند تا چند صباحی دیگر آنها را نگه دارد.

این یکی از سیاستهای کثیف این فرقه است که هیچ شک ندارم روزی انتقام تمام این دروغ پردازی ها و رنج عذاب را خواهیم گرفت. دور نیست آن روز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Reza Eslami- nejatyaftegan az mojahedin dar Albani 260-410

رضا اسلامی: آخرین وضعیت فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

اما در کمال ناباوری در قرن بیست یکم فرقه مجاهدین خلق با ریاست رجوی مشغول اینکار است. اما اینجا نه عراق است نه دادگاه سالن میله ای و نه شکنجه گاههای قلعه سوخته و قلعه صد و نه زندان دوساله ها و نه زندان تقاطع خیابان ۴۰۰در اشرف. اینجا  دیگر نه صدام حسین است و نه می شود که با جنایت و حذف فیریکی نفرات صدای اعتراض و نارضایتی را بپوشانی … اینجادنیا ی آزاد و قانون حاکم است. اگر چه فرقه تلاش دارد که افراد را بی هویت و بدور از هرگونه شخصیت فردی نگهدارد ولی حالا دیگر  افرادی که در درون فرقه هستند متوجه هستند که شرایط کاملاً عوض شده و دوران حیله گری و دروغ تمام شده شرایط جدیدی در آلبانی به وجود آمده است. موضوعات زیادی عوض شده به خصوص بعد از اینکه ترامپ رفته و بایدن رئیس جمهور امریکا شده است! در دوران ترامپ به نیروها می گفت  امریکا رژیم ایران را  سرنگون می کند و ما باید برای آن دوران آماده باشیم ولی خبری از سر نگونی نشد.( آن زمان من خودم اونجا بودم نشست های زیادی سر  این موضوع گذاشته شد) به همین خاطر نفرات در تشکیلات این فرقه سوال دارند  که چه شد که خبری از سرنگونی نشد؟

آخرین وضعیت فرقه مجاهدین خلق در آلبانی 

رضا اسلامی ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 09.07.2021

فرقه رجوی در طی ۴۰ سال گذشته اکنون در بدترین وضعیت در آلبانی قرار گرفته است . و حالا اوضاع به جایی رسیده است که بازهم خود رجوی وارد شده و با شلوغ کاری و شامورتی بازی، بازی دیگری را راه انداخته است و پیام تاسیس می دهد حالا تاسیس چه چیزی ؟ خد ا می داند !

این یک نوع خودکشی سیاسی در استراتژی رجوی می باشد . او در شرایطی پیام می دهد که در تشکیلات اعضا ناراضی و اقدام به فرار یا ریزش در مناسبات و ریخت وپاش تشکیلاتی زیاد باشد.

در تمام دوران حیات این فرقه همیشه اوضاع به این منوال بوده و در بر این پاشنه چرخیده است.  رجوی  وقتیکه در بن بست سیاسی و استراتژیک گیر می افتاد یک خیمه شبازی تحت عنوان موسسان و وثبت نام مجدد راه می انداخت که ماحصل آن گرفتن تعهد نامه آنهم بعد از نشست های مطول و زنجیره ای بود تا که موج‌بگذرد و تا ستون بعدی فرجی حاصل شود.

اینبار دقیقا بخاطر کارت هویت است.

رجوی مطلقا نمی خواهد افراد اسیرش هویت پیدا کنند و همواره حیاتش را در بی هویتی افرادش می پندارد که البته آنرا تئوریزه هم کرده است.مثل «مجاهد بی نام و نشان» وغیره.

امامگر می‌شود هویت انسان‌ها را از آنها سلب کرد ؟مگر می‌شود تا  ابد انسان‌ها را بدون هویت نگهداشت؟

قطعا خیر.

اما در کمال ناباوری در قرن بیست یکم فرقه مجاهدین خلق با ریاست رجوی مشغول اینکار است. اما اینجا نه عراق است نه دادگاه سالن میله ای و نه شکنجه گاههای قلعه سوخته و قلعه صد و نه زندان دوساله ها و نه زندان تقاطع خیابان ۴۰۰در اشرف.

اینجا  دیگر نه صدام حسین است و نه می شود که با جنایت و حذف فیریکی نفرات صدای اعتراض و نارضایتی را بپوشانی … اینجادنیا ی آزاد و قانون حاکم است.

اگر چه فرقه تلاش دارد که افراد را بی هویت و بدور از هرگونه شخصیت فردی نگهدارد ولی حالا دیگر  افرادی که در درون فرقه هستند متوجه هستند که شرایط کاملاً عوض شده و دوران حیله گری و دروغ تمام شده شرایط جدیدی در آلبانی به وجود آمده است. موضوعات زیادی عوض شده به خصوص بعد از اینکه ترامپ رفته و بایدن رئیس جمهور امریکا شده است!

در دوران ترامپ به نیروها می گفت  امریکا رژیم ایران را  سرنگون می کند و ما باید برای آن دوران آماده باشیم ولی خبری از سر نگونی نشد.( آن زمان من خودم اونجا بودم نشست های زیادی سر  این موضوع گذاشته شد) به همین خاطر نفرات در تشکیلات این فرقه سوال دارند  که چه شد که خبری از سرنگونی نشد؟

حالا اعلام موسسان پنجم ارتش آزادیبخش چیست ؟ شرایط در امریکا کاملاً عوض شده . دیگر آن امریکا ابر قدرت وجود ندارد،  چند موضوع در سطح منطقه‌ای و بین المللی عوض شده است،  مذاکره ای بر سربرجام در وین در خ انجام می شود و دست بالا را در این مذاکرات ایران دارد و نه آمریکا. موضوع بعدی در مورد منطقه بخصوص کشورهای عربی کلاً رویکرد شان با ایران عوض شده و به دنبال مذاکره با ایران هستند. موضوع بعدی انتخابات ایران است که روی نیروهای  درون تشکیلات تاثیر می‌گذارد و رجوی باید به موضوعات پاسخ بدهد.

از آنجایی که رجوی برای این موضوعات پاسخ ندارد بااعلام موسسان پنجم ارتش آزادیبخش  می خواهد نیروها را در  تشکیلات سرگرم و برای مدتی نشست های طولانی برای آنها بگذارد که جلوگیری از فرار میباشد.این هدف اصلی رجوی است.  من به مدت ۲۹ سال در درون این تشکیلات بودم فقط پیام رجوی مصرف داخلی دارد و میخواهد نیروها را برای مدتی سرگرم و در رندان مانز نگه دارد.

فقط  برای همین هست چون مردم ایران کاملا به جنایت های رجوی و این گروه داعشی اشراف دارند. رجوی کسی است که در جنگ ایران و عراق با صدام همکاری کرد کلی نیروهای ایرانی را میکشتند مردم ایران هم خوب می دانند که رجوی ۱۷۰۰۰ هزار انسان بی گناه را در کشورکشت.

من در مؤسسان دوم بودم و دیدم که رجوی در شرایطی مؤسسان دوم را اعلام کرد که در جنگ ایران و عراق کاملاً شکست خورده بود و آتش بس شده بود و نیروها سوال داشتند که ما اینجا در عراق چکار می کنیم او نیاز داشت که این نیروها را یک جوری سرگرم کند چون ریزش‌های زیادی همراه با فرار های زیادی در درون این فرقه انجام میشد.

به نظر من مسعود رجوی هیچگونه اطلاعاتی از دنیای بیرون ندارد چون اگر اطلاعاتی داشت و خبرهای روزانه را می خواند که در دنیا چه خبر است در این شرایط مؤسسان پنجم را اعلام نمی کرد.

با کدام نیرو می خوای بجنگید همه نیروها پیر شدن و توان جنگیدن ندارند و در مؤسسان اول و دوم و سوم و چهارم چیکار کردند که در پنجم کاری بکند.  آن هم از کشور آلبانی که هزاران کیلومتر با ایران فاصله دارد! آیا این هم یک داستان مسخره نیست؟

____________________________________________

bagher Mohammadi 2- Albania-260-410

باقر محمدی: معرکه گیری چند باره رجوی در تشکیلات فرقه مجاهدین خلق

اما الان چی شده که رجوی پنهان شده دوباره به فکر تشکیل موسسان پنجم افتاده است؟ آخر کسی نیست به او بگوید در فیل هوا کردنهای قبلی چه غلطی کردی […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

khalil Ansarian-2-260-410

خلیل انصاریان: چرا رجوی این موقع فیل موسسان پنجم را هوا کرد

برای موسسان به اصطلاح دوم همه نفرات را در آپارتمانی در بغداد بنام معصومی بمدت یکماه زندانی کردند و رجوی به همه گفت شما بی لیا قت هستید وارتش آزادیخش […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Ferghe Mojahedin Khalgh

حسن شهباز: تناقض در آرمان شهرفرقه رجوی ـ قسمت سوم

در حالیکه بقول او به این شخص امضای خون و نفس داده بودند! که البته این هم مُهر سکوتی بود بر لب های معترضان! در نشست ها در هر نقطه […]Uncategorized,سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Albania-RTV Nwes- nejatyaftegan az ferghe Mojahedin khalgh 260-410

رحمان محمدیان: رجوی و ذات پلیدی که برملا می شود!

اما فرقه رجوی همین را در بوق کرنا کرده است که سناتورهای آمریکایی خواستار خروج آمریکا از مذاکرات شدند و لابد طبق روال معمول در این فرقه جشن هم گرفته […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Rajavi-Saddam 260-410

خاطرات رحمان محمدیان از اسارت در زندان های صدام حسین و رجوی ـ قسمت هفتم

نزدیک صبح که هوا داشت روشن می شد ما در ورودی شهر شوش بودیم. آنجا  فرمان توقف دادند. فرمانده گروهان ما خودش آمد و افراد را جدا کرد. نفرات آرپی […]Uncategorized,سایت نجات یافتگان در آلبانی,عبدالرحمان محمدیان,همه مطالب

Parwiz heydarzade-260-410

پرویز حیدرزاده: گفته های رجوی دیگر کسی را نمی فریبد!

«آقای فرمانده کل» شاید کهولت سن و خزیدن در سوراخ موش باعث شده که یادت برود که در کجا قرار داری. جهت یاد آوری، موسسان اول جوانان ۱۸ تا ۳۰ […]Uncategorized,همه مطالب

bardedari

باقر محمدی: آقا و خانم مریم رجوی! این تکرار تاریخ بردگی است

از طرف دیگردر حالیکه نفرات بر اثر کار سنگین همه دچار مشکل بودند  مسیولین میگفتند که خواهر مریم پیام داده که زود تر اشرف 3 تمام شود که همین طور […]انجمن های حقوق بشری,سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Hassan-Shahbaz-Albani -260-410

حسن شهباز: تناقض در آرمان شهرفرقه رجوی سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق ـ قسمت دوم

ما چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم از کسانی که در اطرافمان هستند تأثیرات عمیقی میگیریم ،طی دو سالی که فرقه در شهر تیرانا در آپارتمانهای شهری […]نویسندگان,همه مطالب

Mansour Barahouyi-IranGalam

منصور براهویی: چگونه زنده ماندم؟

من تا قبل از اینکه جدایی رسمی خودمرا از این فرقه اعلام کنم چندین بار به سرکردگان فرقه رجوی پیام دادم که من در ناحیه شکم دچار درد شدیدی شده […]انجمن های حقوق بشری,سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

zanan-hoghoughe bashar

رضا اسلامی: رجوی “حقوق بشر ” را در فرقه مجاهدین خلق معنی می کند

 حالا که  مریم قجر باادعای حقوق بشر  برای مردم و دنیا نسخه صادر می کند چرا در درون تشکیلات اعضاء باید سرکوب شوند؟  در نشست های روزانه توسط فرمانده هان باید […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,همه مطالب

Albania-ali-hajari 260-410

علی هاجری : ماه رمضان در فرقه رجوی

رجوی از سادگی افراد برای مطامع خود استفاده میکرد زیرا می‌دانست که اکثر افراد بدلیل عقب ماندگی از جامعه و اخبار و وقایع روز حرفهای او را باور دارند لذا […]سایت نجات یافتگان در آلبانی,علی هاجری,همه مطالب

Albania-Rahmman Mohammasian- 6 -260-410

خاطرات رحمان محمدیان از اسارت در زندان های صدام حسین و رجوی ـ قسمت ششم

من تلاش کردم که به آنها کمی آرامش بدهم و گفتم اینطور که می گویند نیست و عراق نمی تواند از پل عبور کند و مردم بیخود ترسیده اند البته […]خاطرات اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی,سایت نجات یافتگان در آلبانی,عبدالرحمان مجمدیان,همه مطالب

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید