مرعوب وخشمگین شدن مسعود رجوی از قاطعیت ایران درسیاست خارجی اش!

0
1106

با شنیدن این حرف ها از زبان وقلم رجوی ، آدم بدرستی دچار این شبهه میشودکه نکند این مسعود مرده و از اوضاع جهان زمینی خبر ندارد و ازدنیای مردگان حرف میزند؟ آخر مردک! چه مواضع نرم تری نسبت به ترامپ در دولت جدید مشاهده میکنی که اینگونه پرت وپلا میگویی؟ سازمان سیاوپنتاگون ، همان دلایلی را درمخالفت با حمله ی مستقیم نظامی به ایران مطرح میکنند که دردوران اوباماوترامپ میکردند واین توصیه عبارت ازاین بود که تصرف تهران علاوه بر هزینه ی بسیار سنگین نظامی احتیاج به وجود 600هزار تا 1 میلیون سرباز دارد و آمریکا عملا قادر به دست زدن به این ریسک خطرناک نیست و مردم آمریکا هم مخالف سرسخت کشته شدن اینهمه سرباز خود هستند وحتما مانع اعزام آنان به جنگ ایران که مهیب و وپرتلفات وباحتمال قوی توام با کشته شدن تعداد زیادی از سربازان وشکست آنها خواهد شد ، میباشند. درمورد خلق و اقدامات آنها به مسعود قول میدهیم که عملی را انجام نخواهند داد تا چیزی نصیب اوشود!

مرعوب وخشمگین شدن مسعود رجوی از قاطعیت ایران درسیاست خارجی اش!

حمید تبریزی ـ 15.02.2021

بنظر میرسد که مسعود رجوی  درحد استعداد کم اش وبیشتر بحکم غریضه روند مسائل خارجی اخیر ایران را دریافته و تحت تاثیر مرعوبیتی که گرفتارش شده به فحاشی روی آورده است.

اودرپیام منتسبه اش چنین گفته است :

” خلیفهٔ ارتجاع آب در هاون می‌گوید. یک ماه پیش هم درست در روز ۱۹دی پرده را در مورد خرید واکسن از آمریکا و اروپا کنار زد و ثابت شد که به‌دنبال سپر و کلان تلفات انسانی برای حفظ رژیم در برابر خطر قیام و سرنگونی است و مرگ و اعدام را برای بقای رژیم منحوس ولایت نعمت و فرصت می‌داند”.

ما بنوبه ی خود جریان واکسن آمریکائی را روشن کرده والبته نگفتیم که هیچ اعتمادی به آمریکا وجود ندارد واصلا بعید نیست که درصورت انجام معامله، ارسال این محموله ای دارویی به ایران را متوقف کرده ودست به باج خواهی نزند.

وانگهی مگر ما شعور نداریم که واکسن مطمئن وبسیار کم هزینه تری را بجای این واکسن  گرانقیمت واما واگر دار آمریکا سفارش دهیم؟

ضمنا، درمورد مواضع ما نسبت به خرید واکسن، خواننده ی مشتاق میتواند مقاله ی مربوطه را از اغلب سایت های منتقد فرقه ی رجوی دریافت کنند.

در دنباله :

” علاوه بر این ( آیت اله ) خامنه‌ای می‌پندارد که چون دولت جدید آمریکا با او سر جنگ و ناسازگاری ندارد، پس می‌تواند با باد و بلوف آخوندی قاطر ولایت بتازاند و نرخ را گران کرده امتیازات بیشتر بگیرد. ولی‌فقیه فرتوت و نظام پا به گور ولایت کور خوانده و مثل همیشه و هر بار آتشفشان قیام خلق و ارتش گرسنگان را نادیده گرفته است. با این حال به‌شدت می‌ترسد و تأکید می‌کند «مرعوب دشمن نباید بشویم. اگر مرعوب شدیم از کار می‌افتیم “.

با شنیدن این حرف ها از زبان وقلم رجوی ، آدم بدرستی دچار این شبهه میشودکه نکند این مسعود مرده و از اوضاع جهان زمینی خبر ندارد و ازدنیای مردگان حرف میزند؟

آخر مردک! چه مواضع نرم تری نسبت به ترامپ در دولت جدید مشاهده میکنی که اینگونه پرت وپلا میگویی؟

سازمان سیاوپنتاگون ، همان دلایلی را درمخالفت با حمله ی مستقیم نظامی به ایران مطرح میکنند که دردوران اوباماوترامپ میکردند واین توصیه عبارت ازاین بود که تصرف تهران علاوه بر هزینه ی بسیار سنگین نظامی احتیاج به وجود 600هزار تا 1 میلیون سرباز دارد و آمریکا عملا قادر به دست زدن به این ریسک خطرناک نیست و مردم آمریکا هم مخالف سرسخت کشته شدن اینهمه سرباز خود هستند وحتما مانع اعزام آنان به جنگ ایران که مهیب و وپرتلفات وباحتمال قوی توام با کشته شدن تعداد زیادی از سربازان وشکست آنها خواهد شد ، میباشند.

درمورد خلق و اقدامات آنها به مسعود قول میدهیم که عملی را انجام نخواهند داد تا چیزی نصیب اوشود!

یک قرینه سازی تاریخی و نمایش بیسوادی ازرجوی :

” از یاد نبرید که شاه هم در روزگار دمکراتها دچار همین سرنوشت شد. هم‌چنان که بارها گفته‌ایم، تکرار می‌کنیم : بفرمایید مذاکره و صلح کنید، خواهش می‌کنیم مذاکره و صلح کنید. زودتر عقب بنشینید و واپس بتمرگید. در این صورت ما قیمت کمتری خواهیم داد”.

اولا زمانه بشدت عوض شده وقرینه سازی تاریخی دراین مورد کار جاهلان است.

ثانیا حالا این دموکرات ها بجای حمهوریخواهان نشسته اند و ازاین حیث، رجوی سفیهانه تر از یک انسان بیسواد  اظهار نظر کرده است.

ثالثا دراظهارات مقامات جدید آمریکائی صحبت از تسلیم بدون وچرای ایران است واین موضوع ربطی به صلح ندارد والبته شما هم شنیده اید که مقامات درجه اول کشور قصد عقب نشینی دربرابر سلطه ورزی ها ندارد وشما هم کسی نیستید که قدرت بهره برداری از این یا آن شکل قضیه داشته باشید.

سپس :

” (آیت اله) خامنه‌ای میگوید:آمریکا و سه کشور اروپایی حق ندارند شرط و شروط برای برجام تعیین کنند. اگر می‌خواهند جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی برگردد باید آمریکا تحریم‌ها را کلاً لغو بکند اونهم نه به زبان و روی کاغذ،ما راستی‌آزمایی کنیم، اونوقت به تعهدات برجامی برمی‌گردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامیست و از این سیاست بر نخواهیم گشت “.

این خواست تعدادی دیگر از اعضای برجام، مردم صلح دوست وشرافتمند ایران وضرورت زمان است  ودر صورت عدم تحقق این خواست کاملا مشروع ، اقلا 80درصد مردم جهان، دنیای بهتری نخواهند داشت.

ما حتی خروج آمریکا ازبرجام را برای 1 سال تحمل کردیم ودست به هیچ کاری نزدیم. کاری که بصورت کاملا قانونی وازهمان روزاول خروج آمریکا میتوانستیم انجام دهیم وبزرگواری کرده وصبروحوصله نشان داده ونکردیم.

وباز ازقول عالیترین مقام کشور میگوید :

” نظام آمریکا از درون پوسیده است این را خود آمریکایی‌ها (گفتند) تو این قضایای اخیر گفتند نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است، خیلی حرف بزرگی ست بعضیهای دیگه گفتند دوران پسا آمریکا آغاز شده است “.

این حرف ازطرف متخصصان خود آمریکا ودیگر کشورهاهم مطرح شده است.

توجه داشته باشید که نقش تولید آمریکا در اقتصادش فقط 20 در صد است ودربرابر، چین 51 درصد از درآمد ناخالص ملی اش را تولید دراختیار خود دارد وآیا شما این عقب ماندگی آمریکا ( پایین بودن وزن مخصوص تولیدی اش نسبت به درآمد ناخالص ملی اش) را بحساب افول تدریجی امپراطوری آمریکا نمیدانید ویا اینقدر کم سواد تشریف دارید که سری ازاین مقولات اجتماعی- سیاسی در نیآورده و خودتان را آلترناتیو هم معرفی میکنید؟

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید