پاسخ ترند “#مریم_رجوی_گه_خورد” به فرقه تبهکار مجاهدین خلق

0
1606

مراسمی که فرقه خائن مجاهدین برگزار کرد را مستقیما پخش نمود. من کاری به ادعا‌های همیشگی‌ رهبر خائن این فرقه ندارم. تکلیف او، هم پالگی‌های او، طرفداران اندک او، و حامیان غربی این تروریست‌ها با تاریخ و مردم ایران روشن است. در میان مردم ایران این فرقه، که سالهاست به صورت یک سازمان جاسوسی-اطلاعاتی‌ درامده است، منفورتر از آن است که بهائی به ادعا‌های آن، و همینطور تلاش مذبوحانه آنها برای مصادره هشتگ #اعدام نکنید که توسط مردم عادی صبور و شریف کشور ساخته شد و مورد استقبال میلیون‌ها نفر از مردم قرار گرفت، داد…

پاسخ ترند “#مریم_رجوی_گه_خورد” به فرقه تبهکار مجاهدین خلق

دموکراسی با طعم عربستانی و فرقه مافیایی مجاهدین

19.07.2020

کارمندان بخش فارسی دستگاه پروپاگاندای عربستان سعودی، “دموکراسی” را با طعم عربستانی و فرقه مافیایی مجاهدین به ملت ایران “اهدا” می کنند

تلویزیون سعودی [ایران] اینترنشنال، که بلندگوی رژیم ارتجاعی عربستان سعودی است که دائما علیه ایران، یکپارچگی آن، امنیت ملی‌ آن، و مردم آن در حال توطعه میباشد، مراسمی که فرقه خائن مجاهدین برگزار کرد را مستقیما پخش نمود. من کاری به ادعا‌های همیشگی‌ رهبر خائن این فرقه ندارم. تکلیف او، هم پالگی‌های او، طرفداران اندک او، و حامیان غربی این تروریست‌ها با تاریخ و مردم ایران روشن است. در میان مردم ایران این فرقه، که سالهاست به صورت یک سازمان جاسوسی-اطلاعاتی‌ درامده است، منفورتر از آن است که بهائی به ادعا‌های آن، و همینطور تلاش مذبوحانه آنها برای مصادره هشتگ #اعدام نکنید که توسط مردم عادی صبور و شریف کشور ساخته شد و مورد استقبال میلیون‌ها نفر از مردم قرار گرفت، داد.

ولی‌ آنچه که انگیزه نوشتن این پست است کار حقوق بگیران ایرانی این تلویزیون برای پخش خائنانه این مراسم میباشد. شرکت در پخش این مراسم، بخصوص توسط سردبیران اصلی‌ این تلویزیون، علی‌ اصغر رمضانپور و مرتضی کاظمیان، به گمان من به جز خیانت به مردم ایران چیز دیگری نیست. اینها و هم پالگی‌های آنها نه روزنامه نگار هستند، نه تحلیلگر، نه ناراضی‌ و فعال سیاسی، و نه میهندوست و مردم دوست، بلکه کارمند رسمی‌ حقوق بگیر دستگاه تبلیغات عربستان هستند که از تحریم‌های اقتصادی، تجزیه ایران، و بی‌ ثبات کردن امنیت ملی‌ آن حمایت کرده و رهبران آن بارها از آمریکا خواسته ا‌ند که به ایران حمله کند. البته پخش این مراسم جای تعجب هم ندارد. این تلویزیون و این فرقه هر دو برای یک “رئیس” کار میکنند، و آن رژیم عربستان است.

اگر مردم ایران در مورد فقط یک موضوع توافق داشته باشند خیانت فرقه مجاهدین به آنها و کشور است. مخالفت با نظام ولایت فقیه نیز کاملا مشروع و توجیه شده میباشد، ولی‌ تبدیل آن به دشمنی با مردم و ایران، به گمان من چیزی به جز خیانت نیست. پخش مستقیم مراسم فرقه مجاهدین نیز یکی‌ از همین امور است. کارمندان بخش فارسی‌ دستگاه پروپاگاندای رژیم عربستان میکوشند که به مردم ایران “دموکراسی” با طعم سعودی “هدیه” کنند. به قول جامی‌ شاعر نامدار ایرانی

ذات نایافته از هستی‌ بخش
چون تواند که بود هستی‌ بخش

چگونه رژیم عربستان که یک دیکتاتوری مطلق مذهبی‌ و ارتجاعی است چیزی را که به مردم خود نمیدهد، می‌خواهد به مردم ما بدهد؟ واضح است چگونه: از طریق فرقه خائن و مافیایی مجاهدین. اگر این مواجب بگیران ایرانی برای دستگاه تبلیغاتی دولت سوئیس یا سوئد کار میکردند، ممکن بود پنهان کردن چهره خأنانه خود در پشت کلمات زیبا مردم را فریب دهد، اما احدئ فریب رژیم عربستان و فرقه خائن مجاهدین را نخواهد خورد که “رئیس جمهور” آن و حاکم آن دایمی هستند.

خواهد آمد روزی که ایران دارای نظام سیاسی دموکراتیک خواهد بود، که در آن زمان همه آنهایی که برای رژیم‌های دشمن ایران و بلندگوی تبلیغاتی آنها و علیه مردم ما کار میکنند باید پاسخگوی کارنامه خود باشند.

محمد سهیمی

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF?src=hashtag_click

——————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید