غفور فتاحیان: سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

0
1420

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

غفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیستم آوریل 2020:… هفته بیش سایت ضد ایرانی ….. موسوم به ایران افشاگر ……که یک سایت اجاره ای است و توسط اعراب منطقه اداره می شود و هرزه نامه ها و برنامه ها و یاوه گویهای ان توسط یک مردار مریض به نام همایون منجمی در یک شوی تلویزیونی به نامه هرزنامه پرونده اجرا می شود که در این هرزه نامه علیه جداشده گان دروغ و اراجیف سر هم می کند البته دلیل اوردند این موجود کثیف و دادن صحنه گردانی در جلوی دروبین تلویزیون بعنوان مجری و دلقک برنامه .. که فکر کنم به اندازه انگشتان دو دست هم ببینده ندارد برای این است که این ادم شارلاتان حقه باز را در مناسبات فرقه گرایانه خود نگه دارند و از فرار او از اسارتگاه فرقه و رو کردن تمام جنایتهای فرقه رجوی جلوگیری به عمل اورند چون این موجودی است که نان را به نرخ روز می خورد و هر جای که به نفعش باشد برای رسیدن به ان از هیچ جنایت و اراجیفی کوتاهی نمی کند. سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان … 

 

 

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

نوشتۀ شده توسط غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

تجربه نشان داده است که نوشتن هر مقاله و هر افشاگری جداشده گان بر علیه فرقه رجوی تیری بر قلب سیاه مسعود و مریم و خاری در چشم سردمداران این فرقه و چوبی در استین هواداران بی هویت و بی شرف این فرقه کثیف است

البته یاد اوری کنم که راندازی این برنامه های و تمامی هرزه نامه ها از شبکه های اجاره ای رجوی به این خاطر است که افشاگری جداشده گان دقیقه به خال خورد و بد جوری سرمداران این فرقه را دوچار سوزش شدید نموده است که دست به چینن ارجیفی بر علیه ما جداشده گان می زنند

و اما هفته بیش سایت ضد ایرانی ….. موسوم به ایران افشاگر ……که یک سایت اجاره ای است و توسط اعراب منطقه اداره می شود و هرزه نامه ها و برنامه ها و یاوه گویهای ان توسط یک مردار مریض به نام همایون منجمی در یک شوی تلویزیونی به نامه هرزنامه پرونده اجرا می شود که در این هرزه نامه علیه جداشده گان دروغ و اراجیف سر هم می کند

سوزش شدید فرقه رجوی از افشاگری جداشده گان

البته دلیل اوردند این موجود کثیف و دادن صحنه گردانی در جلوی دروبین تلویزیون بعنوان مجری و دلقک برنامه .. که فکر کنم به اندازه انگشتان دو دست هم ببینده ندارد برای این است که این ادم شارلاتان حقه باز را در مناسبات فرقه گرایانه خود نگه دارند و از فرار او از اسارتگاه فرقه و رو کردن تمام جنایتهای فرقه رجوی جلوگیری به عمل اورند چون این موجودی است که نان را به نرخ روز می خورد و هر جای که به نفعش باشد برای رسیدن به ان از هیچ جنایت و اراجیفی کوتاهی نمی کند

من این فرد حقه باز و تفاله را که این همه شیادی و شارلاتانیزم را از رهبران عقیده اش به ارث برد را خوب می شناسم بدلیل اینکه این موجود قبلا مسئول یگان و سردسته عربده کشان نشت های مغز شوی و تفتیش عقاید بود ولی انجای که کار یدی و بدنی بیش می امد مثل مرده در اسایشگاه می افتاده و دست به سیاه و سیفد نمی زد وخودش را به تمارض واقعی می زد جالب است بدانید که همین همایون منجمی دلقک تلویزیونی برنامه پرونده بخوبی باند رجوی و دروغگویها وپوشال بودند خط مشی سیاسی رجوی را می دانست و با ان مخالف بود من به یاد دارم که اگر اشتباه نکنم در سال هفتاده و هفت یا سال هفتاده و هشت که اولین روز نوروز بود که جشنهای در سالن اجتماعات به مناسبت عید نوروز در پادگان بد نام اشرف برگزار شد که رجوی در داخل سالن بعداز تحویل سال شروع به پرت کردن سیب و پرتغال برای نفراتی که در ته سالن نشست بودند و اصلا گوششان به اراجیف رجوی بدهکار نبوئد که در همین راستا هم یک عده دلقک از سر و کول هم برای گرفتن این میوهای متبرک بالا می رفتن و بعد از این معرکه گیری رجوی رفت با مریم از روی سن جلوی چشم همه اعضای روبوسی کرد و سپس پایین امد با بعضی از سر خرها منجمله با ناشریف و رحمان و چند سر خر دیگر روبوسی کرد و سپس چند راس از زنان شورای رهبری دست دختر مریم عضدانلو و مهدی ابریشمچی به نام اشرف را گرفت بودند و دران لحظه بیش رجوی اوردند که رجوی او را در اغوش کشید و برای دقایقی دختر مریم را در اغوش خود نگه داشت که ان صحنه ها از تلویزیونهای مدار بسته بزرگ در داخل سالن هم پخش می شد و همه کسانی که در اخر سالن بودند نگاه می کردند و به یقین می توانم بگویم که نود در صد نفرات با دیدن این صحنه اب از لب و لوچشان اویزن شد بود

این در حالی بود که رجوی برای همه اعضا زن و زندگی را حرام دانست و حتی کسی در داخل مناسبات نمی توانست با خواهر خودش دست بدهد چه برسد به روبوسی و در اغوش کشیدن
بعد از پایان مراسم بیشتر نفرات از این حرکت زننده شخص رجوی عصبانی و متناقض شده بودند و در نشستهای که بعد از این مراسم انجام شده نفرات مخالفت خود را در قالب فاکتهای روزانه می نوشتن و اعلام می کردند که چرا رجوی با دختر مریم و خود مریم رجوی روبوسی کرد است

برای خواننده عزیز در اینجا یاداوری کنم که در درون مناسبات فرماندهان تشگیلاتی طوری وا نموده می کردند که مسعود و مریم هیچ رابطه جنسی با هم ندارند

به همین خاطر بود که بیشتر اعضا از این حرکت متنفر شده بودند و وقتی که در نشستها این موضع را بیان می کردنئد همین موجود موذی به نام همایون منجمی به نفرات حمله ور می شد و انها را زیر مشت و لگد می گرفت تا جلوی چشم فرماندهان تشگیلات خود را بالا ببرد و سهم بیشتری از رده فرماندهی که هیچ ارزشی نداشت به او بدهند و این در حالی بوده که این موجود عوضی خودش هم با این عمل رجوی در نشست مخالف بود ولی وووووووووووووووو

حالا همین ادم در شوهای تلویزیونی که بینده اش فکر کنم فقط خودش باشدو دست اندرکاران ان علیه ما جداشده گان یاوه سرای می کند ان هم در برنامه ای که اسمش پرونده است ……. و این قبیل حرکات ناشیانه نشان از همان سوزش شدیدی است که از افشاگریهای ما جداشده گان خورد است

لینک به منبع

————————————

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید