چشم انداز استیضاح ترامپ و افق نهائی آن

0
1238

چشم انداز استیضاح ترامپ و افق نهائی آن

اکبر قاسمی  ـ 29.01.2020
 در این وضعیت که شکست استیضاح توسط سنا اعلام شود این ترامپ بوده که به عنوان یک پیروز از صحنه رقابت داخلی و افکار عمومی بیرون خواهد آمد و بر موج مشروعیت خود افزوده و در سایه موفقیت های داخلی خود، شرایط را علیه نخبگان و بخش های طرفدار دموکرات ها، بسیج خواهد کرد و به طور طبیعی این رویارویی دراستیضاح، نتایج معکوسی را برای دموکرات ها در انتخابات آینده، ببار خواهد آورد.
چشم انداز استیضاح ترامپ و افق نهائی آن

اکبر قاسمی، سفیر پیشین در اوکراین و رئیس اسبق دفتر حفاظت منافع ایران در مصر

دیپلماسی ایرانی: برای قرائت دقیق تر نسبت به چشم انداز نهائی استیضاح دونالد ترامپ در قالب سه سئوال، گزاره های خود را با همدیگر مرور می کنیم.

الف – آیا پروسه استیضاح ترامپ، ماهیت سیاسی یا ماهیت حقوقی دارد؟

ب – آیا بحران اوکراین گیت، ظرفیت ارائه ادله های شهود را برای شکل گیری کیفرخواست مستدل به منظور داوری سناتورهای سنا برای صدور حکم عزل ترامپ را برخوردار است؟

ج – آیا استیضاح ترامپ با اهداف دموکرات ها تا نهایت مسیر پروسه خودش را طی کرده یا قبل از رسیدن به صحن سنا که پیش بینی نتیجه آن روشن است و با دیوار مخالفت جمهوریخواهان شکست خواهد خورد، افق و مسیر دیگری را همچون مسکوت گذاردن توسط دموکرات ها، مصالحه جنتلمن توسط دوحزب، خواهد یافت؟

اول
بسیاری ناظران تحولات امریکا بر این اعتقادند که به دلایل چند شامل: نبود مفاد حقوقی شفاف برای مکانیسم های قانونی در خصوص تعریف جرم و مصادیق استیضاح در قانون اساسی امریکا و احاله این امر به تفسیر نمایندگان مجلس و سناتورهای سنا، عملا دستورکار استیضاح کنگره امریکا، ماهیتی سیاسی در چارچوب منافع و نوع تفسیر و نگرش های دو حزب دموکرات و جمهوریخواه را به همراه خواهد داشت.

دوم
پروسه استیضاح تاکنون بیش از هر چیز دستخوش گرایش ها و منازعات منفعت گرایانه حزبی قرار گرفته و اعتبار استیضاح به ویژه در دوره ترامپ که در ساختار شکنی قانونی در مقایسه با بسیاری از دوره های دیگر رئیس جمهوری های امریکا همچون نیکسون و کلینتون، ضعیف تر شده است، به ویژه ترامپ از روش های پوپولیستی و منحصر به فردی در سایه دستاوردهای اقتصادی دوره خود و ارعاب آفرینی نسبت به احتمال بروز جنگ داخلی برای جذب افکار عمومی و تقویت پایگاه آرای خود، در کمپین انتخابات ریاست جمهوری، لحظه ای غفلت نخواهد کرد.

سوم
تاکنون نمایش دموکرات ها در پروسه استماع شهود مرتبط به پرونده اوکراین گیت در کمیته اطلاعات نمایندگان در دوهفته گذشته و دو هفته آینده که مسیر آن در کمیته قضائی و سپس صحن نمایندگان مجلس را طی خواهد کرد، با راهبرد ترامپ مبتنی بر عدم رسمیت دادن به پروسه و به تمسخر و استهزاء گرفتن آن، مواجه شده و می توان، نتیجه گرفت که همچنان صحنه امریکا بین پایگاه های اصلی دو حزب اصلی در حال تقسیم و دوقطبی شدن هرچه بیشتر است.

چهارم
پرونده اوکراین گیت که 5 دیپلمات طراز اول امریکا شامل: یوانوویچ، ساندلند، ولکر، هیل، تایلر و یک نظامی، سرهنگ ویندمن، مسئول میز اوکراین کمیته امنیت ملی امریکا را تا سرحد از دست دادن پست ها یا استعفا نامه آنها به خود مشغول کرده است. این مدیران میدانی که توسط سه شخصیت نزدیک ترامپ شامل رودی جولیانی، وکیل، ریک پری، وزیر انرژی، جان بولتون، مشاور سابق  امنیت ملی در دو مسیر رسمی و غیررسمی مدیریت می شدند، عملا روایت های متعددی از لایه های جورواجور رخدادهای  پرونده مربوط به بوریسما و پسر بایدن را تبیین می کند، که کلیت همه ادعا توسط ترامپ با واهی و پوچ قلمداد کردن و اینکه ترامپ از ماهیت رویکرد آنها، مطلع نبوده، عملا موجب شده است تا ادله ها، فاقد مستندات مستحکمی شوند.

پنجم
در پرونده اوکراین گیت، در نشست مطبوعاتی زلنسکی و ترامپ، در پاسخ سئوال رسانه های امریکا از زلنسکی در خصوص مکالمه تلفنی بین طرفین در 25 ژوئیه سئوال شد، که او بر عدم تحت فشار قرار داشتن از سوی ترامپ در مکالمه بین دو رهبر در قضیه پسر بایدن تاکید داشته است. همین امر، موجب شده تا ترامپ به استناد این گواهی زلنسکی، از فشار بیشتر رهایی یابد، ضمن اینکه موجب شد که این برداشت تقویت شود که طرف های داخلی امریکا درصدد سیاسی ساختن این موضوع بوده و اوکراین هیچ  تمایلی برای ورود به مداخله امور داخلی امریکا ندارد.

ششم
روایت ها و درخواست های عاجزانه مطروحه از سوی روسای کمیته های اطلاعات و قضائی  کنگره (آدام شیف و جرمی ندلر) از ترامپ برای  پاسخگو ساختن او و بی اعتنایی اش، بیانگر این است که آنچه خانم نانسی پلوسی تحت عنوان کیفرخواست زودتر از هنگام دموکرات ها در دستور کار کنگره از دو هفته قبل تحت عنوان “به مخاطره انداختن امنیت ملی، یا سوءاستفاده ترامپ از قدرت و نهایتا باج خواهی از اوکراین درحال جنگ با روسیه” علیه ترامپ به طور رسمی استارت زده اند، همگی در واقع، نمایشی از یک برنامه سیاسی و روانی در راستای اعتبارزدایی از پایگاه اجتماعی ترامپ را به عنوان یک جزئی از کمپین انتخابات دمکرات ها  تعقیب می کنند.

هفتم
جمهوریخواهان بسیار بعید است که کمپین انتخابات ریاست جمهوری امریکا را که کمتر از یک سال تا نوامبر 2020 باقی مانده به سادگی بگذارند دمو کرات ها، پرچم پیروزی زودهنگام آن را بلند کنند، و پشت ترامپ را که در موقعیت پیروز و موفقی در صحنه داخلی به سر می برد خالی کنند و صحنه را در اختیار دموکرات ها قرار دهند. به همین خاطر نیز دموکرات ها دچار یک سردرهمی و فقدان اجماع در داخل خود شده اند. در حالی که ترامپ، حاضر به هیچ نوع همکاری نیست. همچنین چارچوب نتایج به دست آمده در قالب گزارش کمیته اطلاعات یک رای گیری اولیه روی نتایج گزارش استماع داشته باشند و درپرتو ان این  پروسه را جمع کنند.

هشتم
پیش بینی ها وارزیابی ها از فرایند عملیات استیضاح، دو سناریو را متبادر می کند؛ سناریوی اول اینکه دموکرات ها در سایه استنتاج های به دست آمده از جلسات دو هفته استماع کمیته اطلاعات به یک جوسنجی از برداشت نمایندگان مجلس، در قالب یک تفاهم جنتلمن  دو حزبی، پروسه استیضاح را مسکوت گذارند و یا این که پروسه را به بعد از طی دستور کار  کمیته  قضایی که از روز چهارشنبه 4 دسامبر انجام می گیرد و با ادامه روند بهره برداری سیاسی و روانی برای تضعیف موقعیت ترامپ در کمیته قضایی درقالب عدم اجماع  روی قرائن محکم پیرامون  کیفرخواست لازم، موضوع استیضاح را مسکوت گذارند.

نهم

سناریو دوم، دموکراتها همین روند را باقوت ادامه می دهند تا حداکثر بهره برداری را برای تضعیف ترامپ تعقیب کنند و نهایتا تا دهه سوم و اواخر دسامبر، موضوع را به صحن سنا ارجاع می دهند تا در آنجا نتیجه استیضاح که بیشترین احتمال، شکست استیضاح ترامپ است را توسط جمهوریخواهان رقم بزنند.
دهم
در این وضعیت که شکست استیضاح توسط سنا اعلام شود این ترامپ بوده که به عنوان یک پیروز از صحنه رقابت داخلی و افکار عمومی بیرون خواهد آمد و بر موج مشروعیت خود افزوده و در سایه موفقیت های داخلی خود، شرایط را علیه نخبگان و بخش های طرفدار دموکرات ها، بسیج خواهد کرد و به طور طبیعی این رویارویی دراستیضاح، نتایج معکوسی را برای دموکرات ها در انتخابات آینده، ببار خواهد آورد./انتشار هم زمان با تعادل

 

 

 

 

………………………………………

موضوع از این قرار بود و اینطوری این بحث به میان کشیده شد؛ یکی ازآنها من گفت: چیزی از شما وجود ندارد که از چشم ماه پنهان باشد ما یک کشور کوچکی هستیم، اما پلیس امنیتی  ما یادگار دوران انورخوجه است بسیار قوی و به همه چیز مسلط هستیم مخصوص شما ایرانی ها چه ایرانی هایی که در روستای (مانز) هستند – منظور همان مزرعه حیوانات – و چه شمایی  که از آنها جدا شده اید همه تحرکات شما زیر نظر ماست و ما همه چیز را می دانیم. ما حتی می دانیم که نفرات همراه مریض که در بیمارستان مادر ترزا یا بیمارستان شماره یک بستری هستند موقع خرید از بیرون به کوچه روبروی بیمارستان  می‌روند و آنجا صفایی  هم می کنند. مخصوصا در این قسمت گفتار او با یک خنده و ریشخند هم همراه بود این را در حالی که میگفتند همزمان هم با همدیگر غش غش  میخندیدند و به هم دیگه به زبان انگلیسی می گفتند (مریم رولوشن) یعنی انقلاب مریم. من که نسبت به این موضوع اشراف نداشتم گفتم منظورتان را نمی فهمم چه عیب دارد کسی که محدویت دارد و سالها از شهر و.. دور بوده چند دقیقه قدمی بزند. با همان ریشخند گفت منظورم خانم های اونجا است و همه می دانند که اونجا یکسری خانم ها می پلکند که بامقدار کمی پول و رفتن به مسافرخانه های ارزان قیمت به مشتری حال می دهند البته اینکاراز نظرما اشکالی ندارد و هرکس آزاد است هرچه دوست دارد بکند و کشورما کشور ازادی است مخصوصا شما و ان دوستانتان که در فرقه هستند که سالیان متمادی و طولانی از این غریزه طبیعی منع شده اید و به سرکوب این میل طبیعی در این افراد ایجاد مریضی کرده و افرادی شده اید که ایجاد رابطه بامردم و خصوصا زنان واهمه دارید و ناتوان شده اید. منکه منظورش را فهمیدم سرتا پا عرق شدم و تلاش کردم موضوع بحث را عوض کنم که …

بیمارستان ” ننه ترزا ” و ” انقلاب خواهر مریم “

سوراخ شدن “اتقلاب خواهر مریم”  در خیابان پشت ” بیمارستان ننه ترزا ” در آلبانی

تیرانا ، حسن حیرانی ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 29.01.2020

ممنوعیت فکر به سکس و ازدواج برای اعضای مجاهدین از اینجا آغاز شد

 

Hassan heyrani-nejatyaftegan dar albani-4-260-410

با سلام به همه دوستان؛

چنانکه اطلاع دارید ، محل پایگاه امن استراتژیک مجاهدان راه آزادی در شهر تیرانا می باشد!که از چند سال پیش گروه گروه و در انتها همگی با هم به اینجا آمدند.

یکی از سمبل های مردم آلبانی «مادر ترزا»پرستار انساندوست مسیحی که عمرش را در خدمت و پرستاری از مردم بی بضاعت و خصوصا جهان سوم گذراند و بعدا از طرف کلیسای کاتولیک بدرجه قدیس نائل شد، می باشد؛ در این کشور اماکن زیادی به اسم ایشان می باشد. یکی از این اماکن بیمارستان مرکزی شهر تیرانا پایتخت این کشور است که در بین مردم آلبانی بنام «مادر ترزا» نامیده و معروف است

زمانیکه در فرقه مجاهدین خلق بودم می دیدم که افراد فرقه  مراجعات زیادی بابت بیماری و غیره به این بیمارستان داشتند این بیمارستان در بین نفرات فرقه هم باهمین نام ننه ترزا شهرت یافت وبه نقطه شاخصی برای همه – حتی برای آدرس دادن یا گرفتن – تبدیل شده بود.  این موضوع را تا همین جا داشته باشید تا در ادامه بحث  به اتفاقات جالبی که در حاشیه بیمارستان که با انقلاب خواهر مریم هم بی ارتباط نیست اشاره  کنم!

همانطور که می دانید  به طور خاص ما جدا شده هایی که در رابطه با فرقه افشاگری می کنیم و خاطرات گذشته را مرور و   آنچه  که شاهد و ناظر آن بودیم کلیک می کنیم بسیار مورد غضب رهبری فرقه هستیم به طوری که فرقه در همدستی بخش فاسد دولت اینجا از هیچ دنائت و شناعت و رذالتی برای به بند کشیدن ما فروگذار نکرده و نمی کند. یکی از این رذالت ها و پلیدی های فرقه دادن گزارشات ساختگی به سیستم اطلاعاتی و پلیس اینجا  در رابطه با ما است تا بخیال خودشان بخش فاسد دولت و پلیس مخفی ( (secret serviceاین کشور را به جان ما بیندازد البته ناگفته نماند که تا حدودی در ابتدا موفق بودند ولی به مرور و گذشت زمان خود (سکرت سرویس) اینجا هم دریافت که این فرقه چقدر پلید است و کلاً این بازجویی ها به ملاقات تبدیل شده و بیشتر آنها به دنبال شناخت بیشتر از واقعیت های این فرقه از ما هستند تا اینکه که بخواهند از ما بازجویی  کنند و بیشتر یک حالت دوستی بین ما به وجود آمد در یکی از همین ملاقات‌ها موضوعی وسط کشیده شدکه من با اینکه مدتها است ازاین فرقه بی حیا جدا شده ام و ظاهرا ربطی بمن ندارد! اما شنیدن آن بعنوان یک ایرانی باعث شرمندگی من شد  که چرا کار به جایی بکشد که ما با این تمدن و افتخارات َتاریخی وفرهنگی مورد ریشخند تنی چند از افسران (سکرت سرویس) کشوری که  به اندازه نصف استان‌های شمالی ما نیست واقع شویم؟

موضوع از این قرار بود و اینطوری این بحث به میان کشیده شد؛ یکی ازآنها من گفت: چیزی از شما وجود ندارد که از چشم ماه پنهان باشد ما یک کشور کوچکی هستیم، اما پلیس امنیتی  ما یادگار دوران انورخوجه است بسیار قوی و به همه چیز مسلط هستیم مخصوص شما ایرانی ها چه ایرانی هایی که در روستای (مانز) هستند – منظور همان مزرعه حیوانات – و چه شمایی  که از آنها جدا شده اید همه تحرکات شما زیر نظر ماست و ما همه چیز را می دانیم. ما حتی می دانیم که نفرات همراه مریض که در بیمارستان مادر ترزا یا بیمارستان شماره یک بستری هستند موقع خرید از بیرون به کوچه روبروی بیمارستان  می‌روند و آنجا صفایی  هم می کنند. مخصوصا در این قسمت گفتار او با یک خنده و ریشخند هم همراه بود این را در حالی که میگفتند همزمان هم با همدیگر غش غش  میخندیدند و به هم دیگه به زبان انگلیسی می گفتند (مریم رولوشن) یعنی انقلاب مریم. من که نسبت به این موضوع اشراف نداشتم گفتم منظورتان را نمی فهمم چه عیب دارد کسی که محدویت دارد و سالها از شهر و.. دور بوده چند دقیقه قدمی بزند. با همان ریشخند گفت منظورم خانم های اونجا است و همه می دانند که اونجا یکسری خانم ها می پلکند که بامقدار کمی پول و رفتن به مسافرخانه های ارزان قیمت به مشتری حال می دهند البته اینکاراز نظرما اشکالی ندارد و هرکس آزاد است هرچه دوست دارد بکند و کشورما کشور ازادی است مخصوصا شما و ان دوستانتان که در فرقه هستند که سالیان متمادی و طولانی از این غریزه طبیعی منع شده اید و به سرکوب این میل طبیعی در این افراد ایجاد مریضی کرده و افرادی شده اید که ایجاد رابطه بامردم و خصوصا زنان واهمه دارید و ناتوان شده اید. منکه منظورش را فهمیدم سرتا پا عرق شدم و تلاش کردم موضوع بحث را عوض کنم که البته طرف متوجه و با من راه آمد و دیگر ادامه نداد.

ادامه دارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Albania-Victims-of-MEK 2-260-410

بیانیه ایرانیان مقیم تیرانا، روشنگری نسبت به روش های پست و سخیف فرقه رجوی در آلبانی

 بدینوسیله من و تمام دوستان ساکن در تیرانا در پایان این افشا نامه اعلام می کنیم که : دست فرقه کاملا برای ما رو شده و هر اتفاقی و هر حرکت و فعالیتی از طرف نفرات مستمری بگیر فرقه هم که علیه ما انجام شود ما هیچگونه واکنش متقابلی و مقابل به مثل نخواهیم داشت چون کاملاً می دانیم که آنها در زیر فشار و اجبار و سوء استفاده های رذیلانه فرقه از مشکلات مالی و صنفی آنها مجبور به این کار شده اند کما اینکه بسیاری از آنها خودشان مستقیم و غیر مستقیم به ما گفته اند و ما بی خبر نیستیم. بنابراین ما امضا کنندگان تنها و تنها خود را مجاب به وظیفه ملی و میهنی خودمان که همانا افشای چهره واقعی این فرقه شیطان صفت برای نسل جوان ایران و مردم محترم آلبانی میدانیم و با هیچ کس دیگری نه تنها دعوا و دشمنی و خصومتی نداریم بلکه خیلی هم احترام می گذاریم چه برسد به این دوستان سابق که همگی قربانیان این فرقه هستند و مثل گذشته هر کمکی از دستمان بر بیاید در حد توان دریغی نخواهیم داشت.

بیانیه ایرانیان مقیم تیرانا

روشنگری نسبت به روش های پست و سخیف فرقه رجوی

تیرانا ، حسن حیرانی ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 20.11.2019

Hassan Heyrani 2

با سلام به همه دوستان و هموطنان عزیز که مسائل جداشدگان از فرقه منحوس رجوی خائن درآلبانی را دنبال می کنید.

امروز بیستم نوامبر است و دفتر فرقه که همیشه اول ماه مستمری نفراتش را می داد این ماه با بیش از ۱۵ روز تاخیر نفرات را یک به یک صدا زده و در رذیلانه ترین شکل ممکن افراد را مجبور به دادن اعترافات و تعهدات اجباری کرده حتی آنها را تهدید کرده چنانچه از این امر تبعیت نکنند مستمری آنها قطع خواهد شد.

خیلی از نفراتی که مجبور به امضای این اجبار نامه از طرف فرقه پلید رجوی شده‌اند مستقیم و غیرمستقیم با خود من و دوستان تماس گرفتند و بعضاً حضوری ضمن ابراز ناراحتی از این سوء استفاده رذیلانه فرقه عذرخواهی و ابراز انزجار از این حرکت کثیف فرقه هم کرده‌اند و بعضاً به خودشان دشنام می‌دادند و میگفتند مرگ بر این زندگی سگی که این فرقه کثیف به ما تحمیل کرده و ما همان برده های درون تشکیلات فرقه هستیم که امروزهم برای فرقه برده های بیرون تشکیلاتی محسوب میشویم.

موضوع از این قرار است حاج عبدلله مسئول دفتر فرقه به همراه دژخیمان جواد خراسان و فریدون سلیمی به امر رهبر پاکبازشان به همه نفرات گفته اند که همانطور که مزدوران رژیم در تیرانا (منظور نفرات ما هستند که دست این فرقه را برای همگان باز کرده‌ایم و ماهیتش را بر همگان مخصوصا مردم آلبانی بارز می کنیم) با ما مرزبندی دارند وعلیه ما مصاحبه وافشاگری می کنند شما هم عینا اگر می خواهید در زیر سایه سازمان باشید و سازمان شما را تأمین کند باید این برگه تعهدات را امضا کنید و دقیقا مثل آن ها مقاله بنویسید و مصاحبه کنید و حتی به مراجع قضایی اینجا بیاید و علیه آنها شهادت بدهید و شکایت کنید و هر کار دیگری که لازم باشد در انتهای این خواسته ها هم از نفرات برگه ای گرفته شده که باید امضا میکردند مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین هیچ تعهدی در قبال وضعیت حقوقی و شرایط من، و غیره من در آلبانی ندارد.

این درحالی است که این ابن الشیطان‌های روزگار و این پس فطرتهای آدم نما ما به روی مبارک خودشان نمی آورند که قرارداد آنها با دولت آلبانی تامین همه نفرات سازمان بود. قسمت عبرت آموزقضیه اینجاست که تا زمانی که تک وتوله های خودشان در تیرانا بودند ماهانه چند صد یورو علاوه بر کمکهای کمیساریا و سایر کمک هایی که عمدتا رو به نفرات خودشان و آقازاده هایشان بود میدادند ولی همین که اینجا کمی پا سفت کردند و فرزندان دلبندشان هم به جای امن تری رسیدند و در سایه پرتوی پر مهر و محبت  خواهر مریم شان و الطاف سازمان پرافتخار مجاهدین قرار گرفتند شروع به انتقام کشی از سایر جدا شده هایی که در اینجا بودند کردند که در جریان هستید هر روز یک مشکلی را ایجاد میکردند تا همه را خسته و دربدر کنند. از تعطیلی رمسا کمیساریا و سایر موضوعات گرفته تا این فیلی که الان برای نفرات مستمری بگیر خودشان هوا کرده اند. از آنجایی که اینها خودشان بهره ای از آنچه که عقل و شعور نامیده میشود نبرده اند فکر می‌کنند سایرین نمی فهمند که این ها چه کار می‌خواهند بکنند. دقیقاً همان دعوای درون تشکیلات بین نفرات که خود سران تشکیلات فرقه ایجاد می کردند تا با شیوه اختلاف بندازو حکومت کن تشکیلات پلیدشان را اداره کنند الان هم به خیال خام خودشان فکرکرده اند که می‌توانند یک دعوای شبه تشکیلاتی در بیرون فرقه بین نفرات جدا شده که از خودشان مستمری دریافت میکنند با ما ایجاد کنند و اینطوری ما را درگیر یکدیگر کنند و انرژی ما را معطوف به آنها و خودشان را به در ببرند.

بدینوسیله من و تمام دوستان ساکن در تیرانا در پایان این افشا نامه اعلام می کنیم که :

دست فرقه کاملا برای ما رو شده و هر اتفاقی و هر حرکت و فعالیتی از طرف نفرات مستمری بگیر فرقه هم که علیه ما انجام شود ما هیچگونه واکنش متقابلی و مقابل به مثل نخواهیم داشت چون کاملاً می دانیم که آنها در زیر فشار و اجبار و سوء استفاده های رذیلانه فرقه از مشکلات مالی و صنفی آنها مجبور به این کار شده اند کما اینکه بسیاری از آنها خودشان مستقیم و غیر مستقیم به ما گفته اند و ما بی خبر نیستیم. بنابراین ما امضا کنندگان تنها و تنها خود را مجاب به وظیفه ملی و میهنی خودمان که همانا افشای چهره واقعی این فرقه شیطان صفت برای نسل جوان ایران و مردم محترم آلبانی میدانیم و با هیچ کس دیگری نه تنها دعوا و دشمنی و خصومتی نداریم بلکه خیلی هم احترام می گذاریم چه برسد به این دوستان سابق که همگی قربانیان این فرقه هستند و مثل گذشته هر کمکی از دستمان بر بیاید در حد توان دریغی نخواهیم داشت.

مرگ بر فرقه شیطان صفت رجوی پلید

با تشکر حسن حیرانی

امضاکنندگان:

حسن حیرانی

رحمان محمدیان

غلام رضا شکری

احسان بیدی

حسن شهباز

علی هاجری

موسی دامرودی

هادی ثانی خانی

محمد عظیم میش مست

غلامعلی میرزایی

پرویز حیدرزاده

مالک بیت مشعل

////////////////////////////////////////////////////

Mojahedin- Afsaid-Rajavi va toupchi 260-410

رحمان محمدیان: بازهم کوه موش زایید! جیغ بنفش فرقه رجوی از گزارش تلویزیون بی بی سی

توجه داشته باشید که جملات کوتاه و بافاصله است و هیچکدام وصل به بعدی نیست ولی رجوی که خود را در زمینه کتابت و بلاغت هم سرآمد روزگار می داند […]

sobhani-Firouzmand-goftegou- 260-410

وحشت مجاهدین از روشنگری اعضای جداشده در آلبانی در رسانه های بین المللی

اما پس از انتقال به آلبانی شرایط ساختار سازمان مجاهدین نسبت به اعضای سازمان نه تنها تغییر نکرده بلکه خشن تر از گذشته نیز شده است. جداشدگان از مجاهدین در […]

Albania-BBC-Hassan Heyrani 260 -410

مجاهدین خلق در آلبانی چه می کنند؟ غسل و توبه در نشست های شبانه با خواندن تناقضات جنسی

 مجاهدین خلق در آلبانی چه می کنند؟ غسل و توبه در نشست های شبانه با خواندن تناقضات جنسی گفتگوی تلویزیون بی بی سی با آقای حسن حیرانی در برنامه 60 […]

Albania-Ehsan Bidi-260-410

توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی است

زیرا تحمل هیچگونه منتقد و مخالف را ندارند، برخورد با خانواده های اعضای خودشان در مقابل زندان اشرف در عراق خود گویاترین نمونه دیکتاتوری این فرقه و سرانش می باشد، […]

Albania-BBC-MKO-260-410

مجاهدین خلق در آلبانی؛ گروهی که اعضایش نباید به دستور رجوی به سکس و خانواده فکر کنند

شش سال از زمانی که آلبانی میزبان مجاهدین خلق، یکی از گروه‌های اصلی مخالف حکومت ایران شده، گذشته است. صدها نفر از اعضای گروه آن را ترک کرده‌اند و تعدادی […]

Albania-Iranian-guests-BBC - Mirzayi-Heyrani 260-410

مصاحبه بی بی سی با آقایان حسن حیرانی و غلام میرزایی ـ مجاهدین خلق فرقه هستند

پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ ، مجاهدین خلق راهشان را از دولت ایران جدا کردند – اعضای آنان بدلیل جنگ مسلحانه تحت پیگرد قرار گرفتند و این سازمان حدود سه […]

Albania-Mujahedin-e-Khalq-MEK-BBc-Mirzayi 260-410

آقای میرزایی در مصاحبه با رادیو بی بی سی در مورد فرقه مجاهدین در آلبانی روشنگری کرد ـ من 38 سال است که اجازه ندارم فرزند و همسرم را ببینم

آقای میرزایی در مصاحبه با رادیو بی بی سی در مورد فرقه مجاهدین در آلبانی روشنگری کرد من 38 سال است که اجازه ندارم فرزند و همسرم را ببینم آقای […]

Albania-Victims of MEK 260-410

ابراز نگرانی و اعتراض اعضای جدا شده از مجاهدین به رییس جمهور آلبانی ـ توطئه فرقه مجاهدین علیه آقای احسان بیدی محکوم است

ما بطور قانونی وارد کشور شما شده وکاری بر خلاف قوانین انجام نداده و به رعایت قوانین ملتزم هستیم. به همین دلیل هم انتظار داریم با ما که سختی های زیادی […]

Albania-Mohammad Azim Mishmast_Shahin 260-410

محمد عظیم میش مست: بالاترین خطر برای فرقه مجاهدین در آلبانی شعله کشیدن عشق و عاطفه است ـ قسمت3

وقتی دیدند که من کوتاه بیا نیستم گفتن که چه چیزی عوض شده که تو بعد ازسالیان به فکر تماس باخانواده افتاده ای تهدیدات این کار را تو نمیدانی معلوم […]

Albania-gholamali Mirzaie -Khaterat 260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت دهم

 آن شب هر کاری کردم رغبت نکردم چیزی بخورم با همان دو عدد سمون که یکی برای صیحانه ویکی برای شام بود خودم را قانع کردم که اینطور راحت تر […]

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید