ایران فانوس: چه کسی به شما ماموریت سرنگونی می دهد؟

0
1114

با این وصف از رهبری و رهبران مجاهدین که در اثر داغ کردن خر در عراق، داغ شده و به نیروهای زواردررفته شان آماده باش صد در صد داده اند، اگر بتوانند دو یا سه کلمه حرف حساب امروزی را پاسخ دهند، مابقی ناز شصت شان. شما که از سرنگونی جمهوری اسلامی سخن می گویید بدون این که اسباب و وسایلش را داشته باشید و بدون این که قادر به هزینه دادنش باشید، آیا این ماموریت را مردم ایران به شما داده اند؟ اگر مردم ایران به شما ماموریت سرنگونی داده اند، بفرمایید لطفاً سند و مدرکش را که در کدام نظرخواهی و همه پرسی به دست آورده اید، ارائه فرمایید. همچنین، آیا با اطلاعات و اخباری که از درون مناسبات شما به مردم ایران و جهان رسیده است شما اپوزسیون حکومت ایران هستید؟ لطف کنید این را نیز با سند و مدرک ارائه نمایید که در کدام نظرخواهی و همه پرسی مردمی مقام اپوزسیون را به چنگ آورده اید. سوم، آیا مردم ایران شما را به عنوان جانشین جمهوری اسلامی، قبول دارند؟ اگر دارند، بفرمایید همین الآن یک نظرخواهی اینترنتی از مردم ایران انجام دهید، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

چه کسی به شما ماموریت سرنگونی می دهد؟

چه کسی به شما ماموریت سرنگونی می دهد؟

چه کسی به شما ماموریت سرنگونی می دهد؟

ایران فانوس، 07.11.2019

مسعود رجوی رهبر مفقودالاثر مجاهدین خلق در پیام شماره پانزدهم خود برای نیروهایش شرایط آماده باش و سرنگونی جمهوری اسلامی را بشارت داده است. او اعتراضات اخیر کشور عراق و لبنان، تحریمات اخیر آمریکا علیه ایران و کانون های شورشی خیالی در ایران را گواه سرنگونی و آمادگی حداکثر نیروهای خود ارزیابی می کند.

https://leader.mojahedin.org/i/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C

کشور عراق، تنها کشوری نیست که مردم آن نسبت به مسایل و مشکلات اجتماعی و سیاسی شان، اعتراض دارند. در همین روزها، کشورهایی چون لبنان، الجزایر، مصر، هنگ کنگ، شیلی، فرانسه، آلمان و جاهای دیگر، مردمش از مشکلاتی که حول و حوش خود می بینند، به ستوه آمده اند اما مطالبات و شیوه اعتراض مردم این کشورها و کشورهای دیگر با هم فرق دارد و دارای ماهیت یکسانی نیست. اعتراضات و جنبش هایی که یاد شد و تقریباً در بسیاری از نقاط دیگر فراگیر است، در مجموع دو نقطه اشتراک دارند که جملگی شان از طریق شبکه های اجتماعی نضج گرفته و به دیگران سرایت و خبررسانی می شود دوم این که جملگی جنبش ها به ویژه در خاورمیانه، سازماندهی افقی و غیر عمودی دارند. جملگی بدون رهبر و تشکیلات و ایدئولوژی و آنچه که جنبش های قدیمی و چریکی به آن متوسل می شدند، ندارند.

جنبش چریکی مجاهدین خلق که از زبان و پیام رهبرش همه را به کیش خود می پندارد و هر دو پا را در یک کفش کرده و هم اکنون نیز دارای رهبر و تشکیلات و نیروهای حرفه ای و ارباب و ایدئولوژی و خشونت و وسایل دیگر است، هیچ گونه مطابقت و سنخیتی با جنبش های موجود در جهان ندارد و نخواهد داشت.

مجاهدین خلق در زمان شاه مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری و آمریکا را از طریق وسایل موجود و مرسوم در جهان سوم آغاز کردند. شیوه و متدی که در اکثر نقاط جهان متداول و مرسوم بود اما امروز اگر کسی بخواهد از آن شیوه ها استفاده کند، بهتر است به آخرین مدل و جنبش اعتراضی یعنی داعش و رهبرش ابوبکر البغدادی، نگاهی بیندازد و درس عبرت بگیرد.

در گذشته یعنی نیم قرن سال قبل که هنوز اینترنت و وسایل ارتباط جمعی مثل امروز نبود و نظرخواهی و همه پرسی محلی از اعراب نداشت، می شد بدون اطلاع و به نام مردم دست به خشونت و مبارزه مسلحانه زد و آن را مبارزه برای آزادی خلق نام گذاشت اما هم اکنون که عصر بیداری معنوی نیز آغاز شده، مردم، حداقل، سره از ناسره را می بینند و می دانند.

با این وصف از رهبری و رهبران مجاهدین که در اثر داغ کردن خر در عراق، داغ شده و به نیروهای زواردررفته شان آماده باش صد در صد داده اند، اگر بتوانند دو یا سه کلمه حرف حساب امروزی را پاسخ دهند، مابقی ناز شصت شان.

شما که از سرنگونی جمهوری اسلامی سخن می گویید بدون این که اسباب و وسایلش را داشته باشید و بدون این که قادر به هزینه دادنش باشید، آیا این ماموریت را مردم ایران به شما داده اند؟ اگر مردم ایران به شما ماموریت سرنگونی داده اند، بفرمایید لطفاً سند و مدرکش را که در کدام نظرخواهی و همه پرسی به دست آورده اید، ارائه فرمایید.

همچنین، آیا با اطلاعات و اخباری که از درون مناسبات شما به مردم ایران و جهان رسیده است شما اپوزسیون حکومت ایران هستید؟ لطف کنید این را نیز با سند و مدرک ارائه نمایید که در کدام نظرخواهی و همه پرسی مردمی مقام اپوزسیون را به چنگ آورده اید.

سوم، آیا مردم ایران شما را به عنوان جانشین جمهوری اسلامی، قبول دارند؟ اگر دارند، بفرمایید همین الآن یک نظرخواهی اینترنتی از مردم ایران انجام دهید، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

با این وجود اما شما ماموریت سرنگونی جمهوری اسلامی، تجزیه ایران و تلاشی حرث و نسل ایرانی را دارید. ماموریت تان، از درون و از جانب مردم نیست بلکه ماموریت تان از بیرون و از جانب ایران ستیزان است و این را شما و مردم خوب می دانند و این چنین است که به قول حافظ بایست گفت؛

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/ عرض خود می بری و زحمت ما می داری.

کانون سیاسی/ فرهنگی ایران فانوس

لینک به منبع

 

—————————

 

 

———————

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید