عبدالکریم ابراهیمی: خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

0
608

خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم نوامبر 2019:… شکى نیست که بعد از سرنگونى صدام، آمریکا از اهرم منافقین براى تحقق اهدافش استفاده می کرد همانگونه که این فرقه براى صدام اهرم استثنایى بود بر ضد مردم و کشور خودش. این تجربه هم به آمریکایی ها منتقل شد. رجوى که در دستگاه امنیتى صدام و نیروهاى بعثى وفادار به او نقش اساسى داشت آمریکا را در همان اوان سرنگونى صدام حسین، قانع کرد که او می تواند نقش خوبى به نفع آمریکا بازى کند و خوش خدمت خوبى براى ارباب جدید باشد لذا بحث دیالوگ افسران ارشد بعثى با آمریکا را پیشنهاد داد و نقشه اش اتفاقا خوب گرفت و تمام کشت و کشتار مردم بی گناه عادى عراق در لواى جنگ شیعى و سنى، پیش برد و آمریکا هم از این شیطنت و مزدورى رجوى استفاده هاى زیاد می کرد و الان هم می کند  . خواسته هاى به حق مردم لبنان و عراق و نقش فتنه گرى رجوى 

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 02.11.2019

عبدالکریم ابراهیمی آلمان

وضعیت رو به بهبود امنیتى کشور سوریه و تسلط ارتش آن کشور بر سرزمینش و شکست مفتضحانه داعش و دیگر گروه هاى تروریستى، خواب را بر بوجود آورندگان و تسلیح کنندگان گروه هاى تروریستى یعنى آمریکا، اسرائیل، سعودى و امارات حرام کرده است به طورى که به فتنه انگیزى  و اعمال غیر انسانى و مداخله در خواسته هاى مردمى منطقه روى آورده اند و خواسته هاى معیشتى و صنفى و اقتصادى مردم کشورهاى لبنان و عراق روى آورده و بر موج اعتراضات سوار و خواسته شوم خود را در این کشورها پیش می برند که باعث کشته شدن و هدر رفتن انرژى تظاهر کنندگان و معترضین شده است و با فتنه انداختن بین آن ها و به جان هم انداختن آن ها به قول معروف می خواهند از آب گل آلود ماهى بگیرند و شکست خود را در صحنه نظامى که با اهرم تروریست هایى همچون داعش و القاعده در عراق و سوریه پیش می بردند، جبران نمایند و قلب تپنده مقاومت منطقه بر ضد زروگویى و تجاوزگرى اسرائیل و زیاده خواهى پادشاهى عربستان یعنى مردم مظلوم دوست لبنان هدف این دسیسه و توطئه ضد انسانى قرار دادند اما موفق نشدند.

در کشور عراق هم تظاهرات مسالمت آمیز و به حق مردم را به انحراف کشاندند که شاید در این نقطه براى ارباب و نوچه و نوکرهاى منطقه اى اش راهگشایى شود و ارباب بیشتر شیره کشورهاى این منطقه را بکشد اما باز هم با هوشیارى دولتمردان و گروه هاى سیاسى این کشور البته با رهنمودهاى مراجع شیعه در عراق نقشه شوم دشمنان آن ها به قطع و یقین نقش بر آب خواهد شد و روسیاهى براى ارباب و نوچه هاى آن خواهد بود.

هدف آمریکا از بدو ورود و تسلط بر کشورهاى منطقه، فقط مصادره و به سرقت بردن ذخایر ملى کشورهاى منطقه بوده و هست و تا زمانى که از یکه تازى خودش در منطقه به اهدافش می رسید، بدون درد سر اهداف و غارتگرى خود را پیش می برد اما از وقتى که قدرت سخت و نظامى آمریکا در منطقه بُرندگى نداشت و مقاومت مردمى کشورهاى منطقه بر ضد آمریکا و نوچه هایش شکل گرفت و محور مقاومت در برابر زورگویى آمریکا و اسرائیل، به نقطه بلوغ رسید، امریکا به اهرم تروریسم و بوجود آوردن گروه هاى تروریستى همچون طالبان، القاعده و داعش روى آورد و وقتى هم که تاریخ مصرف هر کدام از این عناصر و گروه ها سر می رسید و دیگر براى پیش برد اهداف آمریکا سودى نداشتند، سران آن ها را همچون بن لادن و ابوبکرالبغدادى به کام مرگ و نیستى می فرستد و با دست خودش تفاله هاى تولیدى خود را دور می اندازد.

من می خواهم نقش مخرب و مزورانه یک گروه تروریستى که مزدور و خائن به ملت و کشور خود است در پیش برد آهداف آمریکا، اسرائیل و سعودى یعنى فرقه تروریستى رجوى بیان کنم.

شکى نیست که بعد از سرنگونى صدام، آمریکا از اهرم منافقین براى تحقق اهدافش استفاده می کرد همانگونه که این فرقه براى صدام اهرم استثنایى بود بر ضد مردم و کشور خودش. این تجربه هم به آمریکایی ها منتقل شد. رجوى که در دستگاه امنیتى صدام و نیروهاى بعثى وفادار به او نقش اساسى داشت آمریکا را در همان اوان سرنگونى صدام حسین، قانع کرد که او می تواند نقش خوبى به نفع آمریکا بازى کند و خوش خدمت خوبى براى ارباب جدید باشد لذا بحث دیالوگ افسران ارشد بعثى با آمریکا را پیشنهاد داد و نقشه اش اتفاقا خوب گرفت و تمام کشت و کشتار مردم بی گناه عادى عراق در لواى جنگ شیعى و سنى، پیش برد و آمریکا هم از این شیطنت و مزدورى رجوى استفاده هاى زیاد می کرد و الان هم می کند.  تشکیل دولت اسلامى داعش و نقش عشایر انقلابى  دادن و روانه موصل کردن آن ها، از این سناریو بیرون آمد و از این نقشه هاى شوم آمریکا براى منطقه ظهور پیدا کرد که البته نقش فرقه رجوى در این میان خیلى بارز است.

حال که تاریخ مصرف و استفاده این اهرم هاى تروریستى به یُمن مقاومت مردمى کشورهاى سوریه و عراق، به صفر رسیده و توسط جوانان رشید و مقاومت جانانه آن ها در برابر تروریسم و شکست تروریسم در عراق و سوریه شاهد هستیم، شکى نیست به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمت آمیز اخیر در دو کشور عراق و لبنان نتیجه رابطه فرقه رجوى با عناصر بعثى و بازماندگان دیکتاتور سرنگون شده عراق البته با پول و تشویق پادشاهى عربستان و حمایت و دخالت مستقیم نیروهاى آمریکایى در کشور عراق و لبنان است و تاوان این فتنه گرى بر دوش مردم فقیر و بدبخت و به جان آمده از فشار اقتصادى این دو کشور است که جوانان آن ها در دام شوم این فتنه به قتلگاه فرستاده می شوند و أجیر شدگان و خط دهندگان این فتنه ها عامل کشتار همین مردم هستند.

خطابم به فرقه رجوى و بخصوص به شخص مریم رجوى است که تا به حال هزاران فتنه این چنینى به بهانه مبارزه با رژیم آخوندى، رهبرى و تقدیم به اربابانت کرده اید از جمله مزدورى براى صدام و ارتش و نیروهاى امنیتى آن کشور در زمان جنگ ایران و عراق چه در داخل شهرها و مردم بى پناه چه در مرزها از نیروهاى نظامى که در برابر تجاوز صدام به خاک ایران جانانه مقاومت می کردند یا در کشتار اکراد در شمال و شیعیان در جنوب در قیام انتفاضه عراق و یا نقش فتنه گرى سال ١٣۶۶ کشتار حجاج ایرانى در عربستان یا نقش اصلى در جنگ طایفه اى در عراق بعد از سرنگونى صدام و بعد حمایت هاى بی دریغ از تروریسم در سوریه و هزاران فتنه و آشوب دیگر در این کشورها! آیا این همه فتنه گرى و مزدورى و خیانت براى خودت و شوهر ترسو و بزدلت و تشکیلات به گل نشسته ات مفید و مثمرالثمر بوده است!؟

مطمئناً تاکتیکى شاید یک روز  بر عمر ننگینتان افزوده باشد اما مطمئن باشید از سازمان ابوبکر البغدادى سرتر نیستید که این همه خدمت به آمریکا و اسرائیل و عربستان، کرد یا سازمان القاعده و شخص بن لادن که عاقبت توسط استفاده شونده اش یعنى ارباب با شیوه مرموز و فجیعى سربه نیست شد و به حیات خائنانه شان پایان داده شد.

خانم رجوى، مطمئن باش روزى هم در انتظار شماست که اربابت مثل ابوبکرالبغدادى و اسامه بن لادن شوهر مفقود شده ات را از سوراخ موش بیرون آورده و همراه خودتون به قعر جهنم بفرستند، این سزاى جانیان به دست اربابان خود است عدالت و حق  گریبان تان را خواهد گرفت و تاوان خون بناحق ریخته شده جوانان مظلوم کشورهاى ایران و عراق و لبنان و سوریه، ببار خواهد نشست. نیست و نابود خواهید شد. به امید نابودى تروریسم و فتنه گرى و کشتار در تمام دنیا.

„پایان“

لینک به منبع

————————–

Sobhani-Firouzmand-Maryam Rajavi-Enghelan Ideolojik2

گذری بر انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین 

تاثیرات مخرب طلاق های اجباری و فروریزی ارزش های انسانی در سازمان مجاهدین خلق

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید