علی هاجری: رجوی و نیاز به “خون” در ۶ و ۷ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در اشرف ـ عراق

0
1597

رجوی چند هدف را در این خصوص دنبال میکرد:
یکم – میخواست با اینکار پای آمریکا را به میان بکشد که شاید آمریکا حفاظت را مجددا بدست بگیرد چون میگفت ما با آمریکا قرارداد بستیم.
دوم – با دادن کشته زیاد افکار بین المللی را به سوی خود جلب کرده و یک نیروی نظامی بینالمللی برای حفاظت از ساکنان اشرف در نظر گرفته شود.
سوم- با کشته شدن تعدادی بین نیروهای عراقی و آمریکایی درگیری بوجود آمده و حفاظت به نیروهای آمریکایی برگردد و دهها تحلیلهای بی پایه و اساس دیگر.
آیا در ۶ و ۷ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ جلو این خونریزی را میشد گرفت یا نه ؟ همه چیز امکان پذیر بود ولی عقل سلیم میخواست که وجود نداشت ، وقتی گروهی یا سازمانی یا حتی دولتی در آن یک نفر تصمیم گیری کند بهتر از این نمیشود همانطوری که صدام حسین تک نفره تصمیم گرفت و عراق را نابود کرد ، رجوی همیشه از کاری که صدام کرد انتقاد میکرد که چرا عراق را نابود کرد ولی هیچگاه به کاری که خود کرده بود انتقاد نمیکرد چون رهبر بلامنازع بود و هیچ احدی متفکرتر از او در جهان وجود نداشت و به ما میگفتند شما اگر نوک بینی خود را میبینید رهبری تحولات و آینده را در خشت خام میبیند.

رجوی و نیاز به “خون” در ۶ و ۷ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ در اشرف ـ عراق

علی هاجری ، تیرانا ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 25.07.2019

لینک به منبع

Albania-ali-hajari 2- 260-410
در سال ۱۳۸۸ دولت عراق خواهان آن بود که در کمپ اشرف مثل سایر کشورها ایستگاه پلیس دایر کند و این را در آن زمان به سران فرقه مجاهدین خلق اطلاع داد در آن زمان نیروهای آمریکایی در اشرف مستقر بودند و سر این مسائل واسطه گری میکردند که تنشی پیش نیاید ولی در آن مقطع حفاظت کمپ اشرف به نیروهای عراقی سپرده شده بود و مسائل و مشکلات باید با دولت عراق حل و فصل میشد ولی کماکان فرقه سعی میکرد که از طریق آمریکاییها مسائل را حل کند.
زمانیکه قرار بر این شد که حفاظت با دولت عراق باشد رجوی نشست های چند روزه برگزارکرد و برای قانع کردن اعضای فرقه کلی صحبت کرد که از این به بعد ما جاده سنگلاخ را انتخاب و میرویم و همچنین هم خون خود را انتخاب میکنیم اینها فقط در شعر و شعار بود ، در همان ایام دولت عراق خواهان استفاده از برجها نگهبانی داخل اشرف برای حفاظت شد ولی در یک صبح رویایی همه برجها بزیر کشیده شدند و بجای آن با هزینه هنگفت جاده کشی و برجها جدید در بیرون اشرف بنا نهادند.
هر روز تنشها ابعاد جدیدی به خود میگرفت فرقه در جلو درب کمپ اشرف نیرو چیده بود اما با دست خالی و قرار بود سینه خود را جلو گلوله سپر کنند که شاید آمریکا با دیدن کشته و مجروحین پشیمان شده حفاظت را مجددا بدست بگیرد.
رسیدیم به روز ۶ مرداد ماه ۱۳۸۸ هیات مذاکره کننده عراقی وارد اشرف شدند و در سالنی به اسم طلوع مذاکره شروع شد در این بین یک هیات آمریکایی هم ناظر بر مذاکرات بود همه منتظر بودند که چه اتفاقی خواهد افتاد آیا این داستان به خوشی به پایان میرسد یا با خونریزی همراه خواهد شد پشت فنس اشرف نیروهای عراقی صف آرایی کرده بودند و آماده تهاجم بودند صدها نفر مسلح و تعدادی غیر مسلح در اینطرف فنس همه دلها در التهاب که به یکباره هیات عراقی از اشرف خارج شد و بعد از چند دقیقه صدای انفجارهای مهیب نارنجک های صوتی که در زیر پای نفرات منفجر میشد بگوش میرسید من در آن روز راننده آمبولانس بودم دختران جوان را که در خط مقدم فرستاده بودند با پاهای آش و لاش به بیمارستان منتقل میکردم ، نیروهای عراقی از چند نقطه وارد اشرف شدند تا اینکه صدای رگبار گلولهها بگوش رسید و کشته شدن تعدادی را اعلام کردند در دو روز جمعا 11 نفر کشته شدند، نیروهای عراقی به آن چیزی که از قبل گفته بودند رسیدند و تصفیه خانه آب اشرف را تسخیر کرده و در آن مستقر شدند و درگیری تمام شد.
رجوی چند هدف را در این خصوص دنبال میکرد:
یکم – میخواست با اینکار پای آمریکا را به میان بکشد که شاید آمریکا حفاظت را مجددا بدست بگیرد چون میگفت ما با آمریکا قرارداد بستیم.
دوم – با دادن کشته زیاد افکار بینالمللی را به سوی خود جلب کرده و یک نیروی نظامی بینالمللی برای حفاظت از ساکنان اشرف در نظر گرفته شود.
سوم- با کشته شدن تعدادی بین نیروهای عراقی و آمریکایی درگیری بوجود آمده و حفاظت به نیروهای آمریکایی برگردد و دهها تحلیلهای بی پایه و اساس دیگر.
آیا در ۶ و ۷ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ جلو این خونریزی را میشد گرفت یا نه ؟
همه چیز امکان پذیر بود ولی عقل سلیم میخواست که وجود نداشت ، وقتی گروهی یا سازمانی یا حتی دولتی در آن یک نفر تصمیم گیری کند بهتر از این نمیشود همانطوری که صدام حسین تک نفره تصمیم گرفت و عراق را نابود کرد ، رجوی همیشه از کاری که صدام کرد انتقاد میکرد که چرا عراق را نابود کرد ولی هیچگاه به کاری که خود کرده بود انتقاد نمیکرد چون رهبر بلامنازع بود و هیچ احدی متفکرتر از او در جهان وجود نداشت و به ما میگفتند شما اگر نوک بینی خود را میبینید رهبری تحولات و آینده را در خشت خام میبیند.
به این ترتیب چیزی که میشد حتی قطرهای خون به زمین ریخته نشود و همه چیز با تفاهم تمام شود در این دو روز تعدادی کشته و تعدادی مجروح شدند، رجوی در نشستی حمله به اشرف را به ناآرامیهای سال ۱۳۸۸ ربط داد و گفت ایران با اینکار تضادها و مشکلات درون کشوری را به بیرون منتقل کرد ، آیا این برای قانع کردن اعضای فرقه نبود که میخواست بر روی خرابکاری خود خاک به پاشد ، دقیقا این جمله را گفت که خامنهای به مالکی دستور حمله به اشرف و کشتن اشرفیان را صادر کرد ولی هیچ وقت این را نگفت که خودش بود که راه مذاکره را بست و باعث شد جنگ و خونریزی پیش آید ، در این میان اعضای نگونبخت بودند که چوب ندانم کاری های رجوی را خوردند چون او و همسرش و حتی فرزندانشان در امان بودند ولی برای بیچارگانی که قرار بود کشته شوند از قبل ترانه را آماده کرده بودند کارهای فرقه رجوی عجیب بود قبل از وقوع حادثهای ترانه آن را آماده میکردند چون خودشان از قبل برنامه ریزی جنگ و کشتار را میکردند ، مگر میشود ظرف مدت کوتاهی ترانه ساخت !!!
همه چیز قابل پیشگیری بود ولی این رجوی و سران فرقه بودند که باعث جنگ و خونریزی شدند هم در ۶ و ۷ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ و هم ۱۹ فروردین ماه سال ۱۳۹۰ و هم در ۱۰  شهریور ماه سال ۱۳۹۲ همه اینها از قبل قابل پیشگیری بود ولی رجوی و سران فرقه باعث شدند ، از آنجایی که خط و استراتژی آنها به گل نشسته بود لاجرم راه انحرافی را در دستور کار خود قرار داده و درهر مقطع تعدادی را به کشتن میدادند.
—————————-

Albania-Nejatyaftegan dar albani az Mojahedin khalgh 260-410

حسن حیرانی : گزارشی از وضعیت اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

خلاصه ما رفتیم کمیساریا و هرچه گفتند از جایمان تکان نخوردیم تا رئیس که یک خانم بود با معاونش اومدند،  همه موضوعات رو گفتیم و ازجمله اینکه آقای سوکل شیدی گفته […]

Albania-Ali Hajari-Madar-mojahedin - 260-410

هاجری: بعد از گذشت 40 سال ، هنوز دیدگاه ارتجاعی فرقه مجاهدین خش برنمیدارد

از جمله کارهایی که فرقه برای در بند نگه داشتن افراد میکرد و میکند بدور بودن آنها از پیشرفت و تکنولوژی است این در دیدگاه رجوی و ایدئولوژی عقب افتاده […]

Albania-gholamali Mirzaie -Khaterat 260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت هشتم

صبح درب را باز کردند ومقداری نان ویک ظرف که داخل آن چای شیرین بود آوردند با تعدادی لیوان پلاستیکی . بعد از 24ساعت بدون چای وشب سرد را گذراندن […]

Rajavi-Saddam 260-410

احسان بیدی : رجوی ماهیتابه به دست به امید تخم زیر کرکس های سیاه می دود

مریم رجوی این سیمرغ مزدورنشان نیز در عمل نشان داده که  توان نشست و برخواست بر قله های خفت و خواری و وطن فورشی را دارد، یکبار با اربابان آمریکایی ، […]

30 khordad 1360-260-410

غلامرضا شکری : فرقه مجاهدین خلق و آخرین سی خرداد

حالا هم در آلبانی دلار های امریکایی و عربستانی خوبی داره خرج میکنه ، دکور سالن درست میکنه و شبانه روز آدم های بیچاره رو به کار میگیره تا بگه […]

khodsouzi-Mojahedin-Rajavi 260-410

موسی دامرودی: ژوئن 2003 و دستگیری مریم عضدانلو ـ رجوی

 باید سئوال کرد کدام آرمان ؟ آرمان سرنگونی ، بقول سران فرقه رجوی با اینکار آنها بدهکاری خود نسبت به مریم و آرمانهای مریم را پرداختند ، در اشرف هم […]

Rajavi-Heshmat-Alawi-Capture-260-410

حسن حیرانی: ارتش سایبری مریم پاک رهایی ، مجاهدین خلق (قسمت سوم)

تقریبا همه نفرات در سازمان حتی آنهایی که در کار فضای مجازی نبودند و کارهای جاری اعم از آشپزخانه یا غیره انجام می دادند حساب توییتر داشتند که هر شب […]

unhcr-logo 260-410

نامه سرگشاده آقای احسان بیدی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگان

گفته شده است تا پایان مارس ۲۰۱۹ علاوه بر ندادن کمک هزینه مالی، تمامی خدمات اجتماعی و مدنی از ما سلب میشود که دقیقا همین اتفاق افتاده است. طبق گفته های […]

Albani-Mohammad Azim Mishmast- nejatyaftegan dar albani 260-410

محمد عظیم میش مست : کینه و وحشت بی انتهای رجوی از اعضای جداشده از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

ولی  رهبری فرقه مجاهدین که ول کن نیست تازه به فکر انتقام گرفتن می افتند ،تخریب افراد که درد بی درمان آنها را علاج نمیکند. در گام بعد شروع به […]

pool-Mozdouri Mojahedin260-410

علی هاجری : تحلیلهای هزار بار تکرار شده فرقه رجوی

در سال 1368 با روی کار آمدن رفسنجانی تحلیلهای زیادی کردند و گفتند زوج متضاد و جدایی ناپذیر در هرنشستی مدعی میشدند که امسال نه سال دیگر رژیم ایران سرنگون […]

Albania-Kalate-jamee bi tabaghe Tohidi Rajavi 260-410

پرویز حیدرزاده: از جامعه بی طبقه توحیدی و مبارزه ضدامپریالیستی تا جاسوسی و خیانت و …

از سوی دیگر یکی از شعار های مردم فریب مسعود رجوی جامعه بی طبقه توحیدی بود ، حتما یادتان هست که مجاهدین در فاز سیاسی شعار می دادند ، حکومت عدل […]

Albania-Musa Damroudi-5-260-410

موسی دامرودی : فرقه مجاهدین و رویای رسیدن به قدرت ، حتی به بهای خیانت چندباره به میهن و مردم

رهبری فرقه مجاهدین خوب می داند که تحریم ها تنها مردم ایران را نشانه رفته و تمام سنگینی بار تحریم ها هم بر گرده مردم ایران است، اما بطور واقعی […]

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید