پس تکلیف جامعه ی بی طبقه ی توحیدی؟؟

0
872

شما که درظاهر از بنیانگذاران مجاهدین حمایت میکنید، چگونه میتوانید با وجود عقیده ای که ابراز کرده اید ، به آرمان آنها ( اقتصاد بی طبقه ی توحیدی ) وفادار بمانید ؟ اگر ازاین راه برگشته اید ، چرا اعلام نمیکنید ونمیگویید که حنیف نژادها وعسکری زاده ها اشتباه کرده اند ومواضع سی واند سالی خود را  که درجهت خلاف تئورهای این جان باختگان وبنیانگذاران اولیه ی سازمان مجاهدین است ، بطور شفاف اعلام نمیکنید؟! راست آنست که شما به چیزی جز کسب قدرت انحصاری راضی نیستید وازآنجا که تحقق این امر، محال است، زور بیجهت زده و خود را منفورتر نشان میدهید! درهر صورت، با این نظریات، گور ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ” !!

پس تکلیف جامعه ی بی طبقه ی توحیدی؟؟

حمید تبریزی ـ 28.06.2018

درتشریح برنامه های آش قلمکار مریم رجوی، رسانه های مجاهدین اقدام به نوشتن مطالبی  سلسله وار کرده اند که اینجانب لازم دانستم ، به نقل قول های مختصر یکی ازآنها پرداخته و نظرات مختصر خود را هم درپایان هرنقل قول ارائه دهم.

درابتدا :

” نگاهی فرصت‌های برابر اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست در برنامه ۱۰ ماده‌‌ای مریم رجوی – در فرهنگ لغت آنلاین کمریج، تعریف بازار آزاد به‌صورت زیر است:… بازار آزاد، بازاری است که در آن خریداران و فروشندگان می‌توانند بدون وجود موانعی نظیر انواع تعرفه، مقررات مربوط به پروانه‌های غیرمجاز، یارانه‌ها، مالیات‌های اجباری، اتحادیه‌ها و دیگر آیین‌نامه‌هایی که به‌نفع برخی هستند و به ضرر برخی دیگر، به تجارت و کسب و کار بپردازند  “.

پس یارانه ، تعرفه ومالیات مخل کار این بازار آزادی است که مریم رجوی با آنها مخالف است !

اتحادیه ای نباید وجود داشته باشد واگر وجود داشته باشند، ضرری به برخورداران ازامتیاز اتحادیه – که توانگران هستند و اتفاقاهر قشر وصنف شان اتحادیه های خود را دارند- نداشته باشد!

بعبارت ساده تر، ثروتمندان که عملا این اتحادیه ها را دارند، بموجب این نظریه شامل موانع نیستند وبرای برداشتن موانع ، اتحادیه هایی متعلق به فقرا وزحمتکشان ( اتحادیه مصرف کنندگان، تولید کنندگان خرد و …) است که نباید وجود داشته ومانع تجارت  مرفهین بی درد و … نباشند!

ونقش دولت دراین جریان چه میشود؟!

نشستن وتماشا کردن ویا دخالت بنفع مرفهین ویا برعکس انجام تدبیراتی بنفع توسعه وبرقراری عدالت اجتماعی؟!

دولت های قدرتمند ، معمولا برخلاف شعاری که میدهند، انواع تعرفه ومالیات ها را بنفع منافع ملی یا طبقاتی منسوبه انجام میدهند وعدم دخالت دولت درامور را خاص دولت های عقب نگه داشته شده دانسته وازاین طریق مانع برنامه ریزی های اجتماعی- اقتصادی بنفع اکثریت مردم این کشورهای پیرامونی وتوسعه ی همه جانبه ی این کشورها میشوند!

توجه به دونمونه ی پیشرفت شگرف ژاپن وکره ی جنوبی که بطور سهل اگارانه این پیشرفت را بحساب بازار آزاد میگذارند، اهمیت زیادی دارد:

بعد از جنگ دوم جهانی وبمنظور ایجاد پایگاه های قدرتمند دربرابر شوروی سابق ، آمریکا ازاین قوانین بازار آزاد دراین کشورها استفاده نکرد وبجای آن کمک نمود که این کشورهابا بستن تعرفه ها به کالاهای وارداتی ودادن یارانه به صنایع داخلی رشد کرده ودژ محکمی دربرابر شوروی باشند!

این برنامه – کنترل ونظارت دولتی ( ملی) نتایج درخشانی ازنظر اقتصادی داد که درمقابل چشم است !

نظر مریم رجوی دراینمورد چیست ؟

آیا با رها کردن بازار بی زبان بحال خود و رها کردن نظارت ملی ، میتوان مثلا مستمندان و زحمتکشان را به نان وآب درخور کرامت انسانی رساند ویا قضیه این است که این انسان ها، با ازدست دادن تشکل های خود- که ازنظرمریم نبایدباشند وایجاد مانع برای طرف مقابل- ثروتمندان حداکثر 10-20 درصدی جامعه- نکنند ، نخواهند توانست تامین معاش نموده وزندگی وآبروی خانواده ی خود را حفظ کنند؟!

بازار منطقی جز کسب حداکثر سود برای بالا دستی ها ندارد واز همین روست که اقتصاددانان مردمی ، معتقد به نظارت ملی بر کرد آن هستند!

البته چین هم از این رویه ی مختلط – هم بازار آزاد وهم کنترل شدید دولت ونظارت ملی استفاده نمود و راه یکصد ساله را درعرض50 سال طی نمود.

یعنی اینکه، برابر تجارب موجود 70 ساله، مطلق شمردن سودمندی رویه های بازار آزاد ، کار چندان منطقی بشمار نمیرود!

شما که درظاهر از بنیانگذاران مجاهدین حمایت میکنید، چگونه میتوانید با وجود عقیده ای که ابراز کرده اید ، به آرمان آنها ( اقتصاد بی طبقه ی توحیدی ) وفادار بمانید ؟

اگر ازاین راه برگشته اید ، چرا اعلام نمیکنید ونمیگویید که حنیف نژادها وعسکری زاده ها اشتباه کرده اند ومواضع سی واند سالی خود را  که درجهت خلاف تئورهای این جان باختگان وبنیانگذاران اولیه ی سازمان مجاهدین است ، بطور شفاف اعلام نمیکنید؟!

راست آنست که شما به چیزی جز کسب قدرت انحصاری راضی نیستید وازآنجا که تحقق این امر، محال است، زور بیجهت زده و خود را منفورتر نشان میدهید!

درهر صورت، با این نظریات، گور ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ” !!

درادامه :

” در یک نظام آزاد و دموکراتیک و جوشیده از آرای مردم، فرصت‌های برابر اقتصادی، برای همه این امکان را به‌وجود می‌آورد که استعدادها و قابلیت‌های خود را عرضه کنند. این زمینهٔ رقابت سالم را به‌وجود می‌آورد و در نهایت رشد اقتصادی را موجب می‌شود. گردهمایی در ویلپنت برای هم‌پیوندی این اراده‌هاست. عشق به آزادی ایران و سپس آبادانی آن، تنها محرک و انگیزهٔ تمامی ماست. پس برای گستراندن این عشق، به پهنه جامعه ایران باید از هم‌اکنون بپاخاست “.

من شخصا ودرحال حاضر وجود چنین جوامعی را نمیبینم وآیا شما قادرید نام یکی دوتن ازاین جوامع را بیان کنید ؟!

دربرابر، ما کشورهایی مانند فنلاند و سوئد را میبینیم که با وجود داشتن سیستم بازار آزاد، ازثروتمندان ، مالیات های 70- 80 درصدی گرفته وصرف تامین رفاه مردم میکنند که این مسئله درتضاد کامل با نظریه ایست که مریم خانم پذیرفته و اخذ مالیات را بشدت مورد نکوهش قرار داده و نشان داده که چه دشمنی سرسختانه ای با 80 درصد ازمردم ایران ( فقرا یا کم برخورداران ) دارد!!

آیا گردهم آئی ویلپنت- با شرحی که رفت – بمعنی ابراز دشمنی با اکثریت قاطبه ی مردم ایران نیست ؟!

حمید  تبریزی

 

///////////////////////////

ویدئوهایی درارنباط با مجاهدین خلق
https://www.youtube.com/watch?v=8MAV3-4ddvQhttps://www.youtube.com/watch?v=_4ci8JsiR60&t=39s

az-tehran-ta-tirana-Hanifnejad-Saeed-Mohsen-Nikbin-Badizadegan

Rajavi-mehdi Eftekhari-Mojahedin khalgh Az Tehran ta Tirana-3-sobhani

———–

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید