نامه انجمن ایران ـ آزادی به مسئولین کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی+ترجمه

0
1149

هم اکنون بیش از  ۲۴۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق که از تشکیلات این سازمان خارج شده اند، در تیرانا ساکن هستند که پلیس و وزارت کشور  با آنان گفتگو و در ارتباط می باشند ، آنان نیز روند مغزشویی و بازداشت های انفرادی در مقرهای مجاهدین خلق در آلبانی را تایید کرده اند که مشاهدات آنها با گزارش های سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر همخوانی دارد. حال این پرسش مطرح می شود که چگونه کمیساریای عالی پناهندگان بخشی از مسئولیت های رسمی و سازمانی خود را به یک  سازمان فرقه گرا وخشونت طلب سپرده است؟ آیا مسئولین دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی مطلع نیستند که سازمان مجاهدین با اعضای خود به مانند بردگان رفتار می نماید و به فرد اجازه ملاقات و گفتگو با خانواده اش داده نمی شود؟ ما امیدوار هستیم که کمیساری عالی پناهندگان در آلبانی با دقت وظایف و عملکرد  کارمندان خود را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد تا شرایط بهتری برای پناهندگان جداشده از سازمان مجاهدین خلق در آلبانی پیش بیاید.

نامه سرگشاده انجمن ایران ـ آزادی به مسئولین محترم کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی
 01.06.2018 ـ نجات یافتگان در آلبانی ـ ایران آزادی
iran-azadi-albania
نامه سرگشاده انجمن ایران ـ آزادی به مسئولین محترم کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی
احتراما به اطلاع می رسانیم که نویسندگان این نامه از فعالین حقوق بشر می باشند که  سابقه همکاری تشکیلاتی با سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی و مریم رجوی در عراق و آلبانی را نیز داشته اند ، ولی به دلیل اختلافات سیاسی و مشی  تروریستی و فرقه گرایانه از این سازمان جداشده اند.
ما ضمن قدردانی از تلاش های کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی لازم می دانیم نکاتی را برای کمک بیشتر به پناهندگان و اعضای سازمان مجاهدین خلق که قصد جدایی از این سازمان را دارند و یا از سازمان مجاهدین جداشده اند را به اطلاع برسانیم.
1 ـ براساس شناخت و تجربه‌ی عضویت و همکاری طولانی ما ( 10 تا 30 سال ) با سازمان مجاهدین خلق و همچنین گزارشات منتشر شده توسط پلیس و وزارت کشور آلبانی و اعضای جدید رهاشده از  سازمان مجاهدین اعتقاد داریم که روند مغزشویی و ایزوله کردن افراد و بازداشت های درون تشکیلاتی در مقرهای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی همچنان وجود دارد.
 
2 ـ  اما با وجود این  شرایط غیر انسانی و غیر قانونی ذکر شده، اعضای مجاهدین خلق توانسته اند خود را از حصار ذهنی و فیزیکی این فرقه جدا کنند. اما  متاسفانه کمیساریای عالی پناهندگان بخشی از مسئولیت های سازمانی خود را بر خلاف مقررات واصول اولیه‌ حقوق بشر ، به فرقه مجاهدین خلق سپرده اند و دست این سازمان را برای اعمال فشارهای غیرانسانی بر اعضای جداشده که طبق قوانین بین المللی پناهنده شناخته می شوند ، باز گذاشته  و مراجعات مستمر این افراد به دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی  برای پیگیری مشکلات و کسب حقوق خود نتیجه ملموس و قابل ملاحظه ای نداشته است.
 
3 ـ براساس میثاق های بین المللی و شرح وظایف  کمیساریای عالی پناهندگان که میبایست این نهاد وابسته به سازمان ملل  مدافع حقوق پناهندگان باشد ، از شما انتظار می رود که به کمک این پناهندگان که از فرقه مجاهدین خلق جداشده اند، بشتابید. اما گزارش های دریافتی ما نشان می دهد که همچنان روند اقامت و کارهای حقوق و قانونی آنان در آلبانی با موانع جدی روبرو می باشد.
 
ـ کمیساریای عالی پناهندگان باید کمک هزینه مالی هر فرد پناهنده را  مستقیما به خود فرد بدهد، چه این فرد از از سازمان مجاهدین جداشده باشد و چه کماکان در کمپ های سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حضور داشته باشد. به نظر شما کمیساریای عالی پناهندگان می تواند وظایف سازمانی خود را به یک فرقه تروریستی محول کند که در سابقه خود هزاران عملیات تروریستی و نقض گسترده حقوق بشر را دارد؟
 نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر گزارش های مختلفی را در مورد عملکرد منفی این سازمان داده اند که می توان به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر در کمپ های این سازمان اشاره کرد.
 
5 ـ هم اکنون بیش از  ۲۴۰ نفر از اعضای مجاهدین خلق که از تشکیلات این سازمان خارج شده اند، در تیرانا ساکن هستند که پلیس و وزارت کشور  با آنان گفتگو و در ارتباط می باشند ، آنان نیز روند مغزشویی و بازداشت های انفرادی در مقرهای مجاهدین خلق در آلبانی را تایید کرده اند که مشاهدات آنها با گزارش های سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر همخوانی دارد.
حال این پرسش مطرح می شود که چگونه کمیساریای عالی پناهندگان بخشی از مسئولیت های رسمی و سازمانی خود را به یک  سازمان فرقه گرا وخشونت طلب سپرده است؟
آیا مسئولین دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی مطلع نیستند که سازمان مجاهدین با اعضای خود به مانند بردگان رفتار می نماید و به فرد اجازه ملاقات و گفتگو با خانواده اش داده نمی شود؟
ما امیدوار هستیم که کمیساری عالی پناهندگان در آلبانی با دقت وظایف و عملکرد  کارمندان خود را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهد تا شرایط بهتری برای پناهندگان جداشده از سازمان مجاهدین خلقدر آلبانی پیش بیاید.
 
با احترام
انجمن ایران آزادی ـ نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی
 
رونوشت به:
ـ وزارت کشور آلبانی
ـ نمایندگان کشور آلبانی در پارلمان اروپا
///////////////////////////////////////////////

Open Letter from the “Free Iran” Association to the UN High Commissioner for Refugees in Albania

AlbaniaHuman Rights

But in spite of inhuman and illegal conditions, members of Mojahedin-e Khalq have created the conditions for being separated from the mental and physical occupation of this cult. Unfortunately, UNHCR unlawfully and in violation of the fundamental human rights provisions has deviated from some of its responsibilities by entrusting the cult of Mojahedin-e Khalq and has allowed this organization to made inhumane pressures to its members who, according to international law, are recognized as refugees and have not paid attention to the problems that these people have reported to UNHCR’s offices in Albania, while not being able to exercise their fundamental rights.

Open Letter from the “Free Iran” Association to the UN High Commissioner for Refugees in Albania

01.06.2018

Open Letter from the “Free Iran” Association to the UN High Commissioner for Refugees in Albania

We would like to inform you that the authors of this paper are human rights activists who have had a history of organizational co-operation with the Mojahedin-e Khalq Organization under the leadership of Masood Rajavi and Maryam Rajavi in Iraq and Albania, but due to political differences and access terrorist and sectarian organizations of this organization have been separated from this organization.

We, besides appreciating the efforts of the UN High Commissioner for Refugees in Albania, we consider it necessary to further help and informing for the work of refugees and members of Mojahedin-e Khalq who wish to separate from this organization or those who have already been separated from this organization.

  1. According to the close knowledge and experience of our long-standing cooperation (10-30 years) with the Mojahedin-Khalq organization and also the reports published by the police and the Albanian Interior Ministry and the new members who abandoned the Mojahedine organization, we believe that the process of brainwashing and the isolation of persons and arrestees within the organization goes further to the base of Mojahedin-e Khalq in Albania.
  2. But in spite of inhuman and illegal conditions, members of Mojahedin-e Khalq have created the conditions for being separated from the mental and physical occupation of this cult. Unfortunately, UNHCR unlawfully and in violation of the fundamental human rights provisions has deviated from some of its responsibilities by entrusting the cult of Mojahedin-e Khalq and has allowed this organization to made inhumane pressures to its members who, according to international law, are recognized as refugees and have not paid attention to the problems that these people have reported to UNHCR’s offices in Albania, while not being able to exercise their fundamental rights.
  3. Under the provisions of international law and the fundamental obligations of the UNHCR High Commissioner for the Protection of Refugee Rights, we have been waiting for you to help these refugees who have been separated from the cult of Mojahedin-e Khalq. But our reports show that this is not true and that the process of staying and legal issues in Albania are facing with serious obstacles.
  4. The UNHCR High Commissioner should provide direct financial assistance to all refugees, regardless of this if, he has been disconnected from the Mojahedin-e Khalq organization in Albania or is still present there. According to you, can the UNHCR High Commissioner entrust his responsibilities to a terrorist cult who has committed thousands of terrorist operations and human rights violations in his story?

International human rights organizations have made various reports on the negative performance of the organization, as can be seen from the Human Rights Watch report on widespread human rights violations in the camps of this organization.

  1. Currently, over 240 members of Mojahedin-e Khalq, who have been part of this organization, reside in Tirana, where police and the Interior Ministry of Albania are in contact with them, they have also confirmed the brainwashing of prisoners at the headquarters of Mojahedin-e Khalq in Albania, which are in line with the reports of international human rights organizations.

Now arises the question that, how UNHCR’s High Commissioner some parts of his formal and organizational responsibilities trusts to a sectarian and violent organization?

Are not UNHCR officials in Albania aware that the Mojahedin organization treats its members as slaves and does not allow them to meet and talk with their families?

We hope that UNHCR in Albania closely monitor the works and responsibilities of its staff, in order to provide better conditions for refugees separated from the Mojahedin-e Khalk Organization.

With respect,

Association “Free Iran-Mojahedin-e Khalq survivors in Albania”

Dedicated copies for:

– Interior Ministry of Albania

– Albanian representatives in the European Parliament

This post is also available in: Albanian

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید