گفت‌گوی همنشین بهار با خانم فرشته هدایتی – قسمت دوم

0
799
وقتی به خاطرات دردناک گذشته فکر میکنم، به روزگار سپری شده و عمری که بر باد رفت، گرچه در خود می‌روم و دلگیر میشوم اما ناگهان نهیب حافظ را هم بیاد می‌آورم که: بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر جای ناامیدی نیست. کسوف، آنجا که کامل می‌شود، نقطه آغاز روشنی است و شب،وقتی بغایت خود می‌رسد صبح می‌شود. بر همین اساس، یقین دارم ارتجاع حاکم هم، روزی بنا بر قانونمندی‌های تاریخی به سراشیب نهایی خواهد افتاد، هرچند «مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شد.»

گفت‌گوی همنشین بهار با خانم فرشته هدایتی – قسمت دوم

امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

خانم فرشته خلج هدایتی - کاندیدای سابق شورای رهبری مجاهدین
خانم فرشته خلج هدایتی – کاندیدای سابق شورای رهبری مجاهدین

وقتی به خاطرات دردناک گذشته فکر میکنم، به روزگار سپری شده و عمری که بر باد رفت، گرچه در خود می‌روم و دلگیر میشوم اما ناگهان نهیب حافظ را هم بیاد می‌آورم که: بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر جای ناامیدی نیست.

کسوف، آنجا که کامل می‌شود، نقطه آغاز روشنی است و شب،وقتی بغایت خود می‌رسد صبح می‌شود. بر همین اساس، یقین دارم ارتجاع حاکم هم، روزی بنا بر قانونمندی‌های تاریخی به سراشیب نهایی خواهد افتاد، هرچند «مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شد.»

قسمت اول گفتگو

منبع؛ فیس بوک خانم هدایتی

 

———————————-

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید